Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för CNC-operatör

Det kan handla om en hundradels millimeter för att få ett resultat att överensstämma med kundens önskemål. Som CNC-operatör arbetar man med att sköta datorstyrda maskiner som genom till exempel svarvning, borrning eller fräsning tillverkar detaljer av metall, trä eller plast. Beroende på CNC-operatörens kompetens kan arbetsuppgifterna variera från att bara
Läs mer om CNC-operatör

CNC-operatören sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer av främst trä, metall eller plast inom verkstadsproduktion. Maskinerna programmeras utifrån olika underlag av operatören själv, vilket är vanligast, eller av särskilt anställda tekniker. Det vanligaste är att man som CNC-operatör är inriktad antingen mot

Läs mer om CNC-operatör
CNC-operatörer arbetar på stora eller små företag inom verkstadsindustrin. Man kan också vara anställd av bemanningsföretag och arbeta som inhyrd arbetskraft på ett företag.
Medellön
31 000 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2022
Genomsnittslön för CNC-operatör

Det finns 50460 anställda inom yrket CNC-operatör i Sverige, 15% är kvinnor och 85% är män

Män tjänar 0% mer än kvinnor

 • 31 000 SEK
 • 30 900 SEK
 • 31 000 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 6% mer än offentlig sektor

 • 31 000 SEK
 • 29 200 SEK
 • 30 900 SEK

Privat sektor tjänar 6% mer än offentlig sektor

 • 31 000 SEK
 • 29 200 SEK
Historisk löneutveckling för CNC-operatör

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 29 000 SEK
 • 29 100 SEK
 • 29 400 SEK
 • 30 900 SEK
 • 31 000 SEK
 • 31 000 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 1 SEK

Jobbutsikter för CNC-operatör

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är stora möjligheter till arbete för Maskinoperatörer inom tillverkning. På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är stora jobbmöjligheter för Maskinoperatörer inom tillverkning.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2022

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Noggrannhet

Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att sköta och övervaka de maskiner man arbetar med.

Initiativförmåga

Förmåga att vara självgående och ta täten i produktions- och förbättringsarbete.

Kvalitetsinriktad

Det är viktigt att producera med hög kvalitet.

Resultatinriktad

Att kunna producera tillfredsställande resultat på kort tid och snabbt hitta lösningar för eventuella problem i produktionen.

Samarbetsförmåga

Förmåga att arbeta tillsammans med andra i grupp.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest