Visa allastudier.se som: Mobil
Distriktssköterskor arbetar på vårdcentraler/hälsocentraler, barnavårdscentraler, inom kommunens hälso- och sjukvård och med skolhälsovård. Oavsett var arbetet utförs har distriktssköterskor ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv i arbetet.

Distriktssköterskor ansvarar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvården. Primärvård är en
Läs mer om Distriktssköterska

Hur mycket tjänar en Distriktssköterska?

Medellönen för män och kvinnor:
36 100 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
36 100 SEK
i månaden
Medellönen för män:
37 000 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor
  • 36 400 SEK
  • 36 000 SEK

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor
  • 36 400 SEK
  • 36 000 SEK
  • 36 900 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Distriktssköterska

Arbetsförmedlingen bedömer att specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara mycket goda.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom fem år