Visa allastudier.se som: Mobil
Ekonomer finns i alla branscher på arbetsmarknaden, såväl privata näringslivet, offentlig sektor och ideella organisationer.

Arbetsuppgifter
Ekonomer kan ha en rad olika yrken och titlar. För att arbeta som ekonom krävs ofta en utbildning. Vanligaste utbildningen är ekonom/civilekonom som man läser vid högskola eller universitet.

Eftersom ekonomyrken
Läs mer om Lednings- och organisationsutvecklare

Hur mycket tjänar en Lednings- och organisationsutvecklare?

Medellönen för män och kvinnor:
50 400 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
47 600 SEK
i månaden
Medellönen för män:
52 500 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 7% mer än offentlig sektor
  • 50 500 SEK
  • 47 100 SEK

Privat sektor tjänar 5% mer än offentlig sektor
  • 47 700 SEK
  • 45 500 SEK

Privat sektor tjänar 6% mer än offentlig sektor
  • 52 500 SEK
  • 49 300 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Lednings- och organisationsutvecklare

Arbetsförmedlingen bedömer att lednings- och organisationsutvecklare möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden fortsatt vara i balans.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Okej jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år