Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Finansanalytiker och finansekonom

På den svenska kapitalmarknaden arbetar finansanalytiker och finansekonomer. Med hjälp av värderingsmodeller analyserar och värderar de bolagens ekonomi, ekonomiska förutsättningar och framtidsutsikter.

Finansanalytiker analyserar aktier eller obligationer och är specialiserade på bestämda företag eller branscher och kan ha titlar som aktieanalytiker, ränteanalytiker eller fondanalytiker. Finansanalytikern samlar in information om utvecklingen inom de företag eller branscher man bevakar. Med hjälp av värderingsmodeller analyserar och värderar

Läs mer om Finansanalytiker och finansekonom
Finansanalytiker är verksamma på den svenska kapitalmarknaden och arbetar på stora företags kapitalförvaltning, banker, försäkringsbolag eller värdepappersbolag.
Medellön
61 200 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2022
Genomsnittslön för Finansanalytiker och finansekonom

Det finns 5440 anställda inom yrket Finansanalytiker och finansekonom i Sverige, 32% är kvinnor och 68% är män

Män tjänar 20% mer än kvinnor

 • 61 200 SEK
 • 52 700 SEK
 • 65 600 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 21% mer än offentlig sektor

 • 61 200 SEK
 • 48 500 SEK

Privat sektor tjänar 13% mer än offentlig sektor

 • 52 800 SEK
 • 46 100 SEK
 • 65 600 SEK
Historisk löneutveckling för Finansanalytiker och finansekonom

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 55 900 SEK
 • 59 000 SEK
 • 60 200 SEK
 • 65 000 SEK
 • 61 200 SEK
 • 61 200 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Jobbutsikter för Finansanalytiker och finansekonom

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är små till medelstora möjligheter till arbete för Finansanalytiker och fondförvaltare. På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är små till medelstora jobbmöjligheter för Finansanalytiker och fondförvaltare.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2022

Små till medelstora jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Små till medelstora jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Stresstålighet

Arbetstempot är ofta högt.

Förmåga att värdera information

Ska kunna samla in stora mängder information och värdera vad som är viktigt.

Analytisk förmåga

Kunna tänka och agera analytiskt.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest