Visa allastudier.se som: Mobil

Dipl A-terapeut (ATU), alkohol- och drogterapeut

Bergströms Utbildningar
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Göteborg, Malmö, Stockholm
3 år
Deltid
Icke studiemedelsberättigad
Bergströms Kunskapsföretag AB

Dipl A-terapeut (ATU), alkohol- och drogterapeut

Bli professionell inom ditt yrke!

Kunskaperna om alkohol- och drogterapi är skrämmande låga på många håll. De som tror sig behärska missbruksområdet når sällan samma goda resultat som våra A-terapeuter! Speciellt elever med andra akademiska yrken uppskattar utbildningen som fortbildning.

A-terapeuter behövs överallt – på behandlingshem, i öppenvård, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård, skolor, kyrkor och på andra håll!

Det borde vara självklart att vid varje vårdcentral fanns en eller flera alkohol- och drogterapeuter. Precis lika självklart som att där finns läkare och sjuksköterskor som har sina specialiteter.

Glädjande är att efterfrågan på alkohol- och drogterapeuter ökar. Alltfler privatpraktiserande alkohol- och drogterapeuter etablerar sig som kan ta emot, även anonymt, utan långa väntetider. Deras klienter söker ofta hjälp för ångest, stress och livsfrågor kombinerat med missbruk och beroende. De arbetar med människors ofta förekommande problem och har en gedigen kompetens grundad i flera olika terapi- och behandlingsalternativ.

En professionell alkohol- och drogterapeut från Bergströms har multifaktoriella kunskaper som innebär att man kan bedöma problembilden, förutsäga behandlingsutfall, planera olika behandlingar, använda flera olika behandlingsprogram, göra successiva utvärderingar och behandlingsanpassningar samt resultatutvärdera. Därtill samverkar alkohol- och drogterapeuter ofta med andra yrkesgrupper som kan vara värdefulla för klienternas tillfrisknande.

Utbildningen framhåller en helhetssyn på människan. Fokus ligger på centrala beteendevariabler som beroende och missbruk men även på fysiska, sociala, psykiska och existentiella variabler, där ångestbehandling är en viktig del.

Innehåll

 • Diagnostik, prognostik, behandlingsplanering, behandling, utvärdering i beroendebehandling
 • RePro-konceptets test- och bedömningsinstrument med manual
 • Matchningens fördelar och dilemma
 • Fem variabler av värde för missbruksbehandling: beroende, fysisk, psykisk, social, existentiell
 • Hälsolära
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik
 • Fördjupad beroendelära
 • Psykologi och psykiatri ur beroendebehandlingsperspektiv
 • Kognitiva teorier, kognitiv beteendeterapi, kognitiv psykoterapi
 • Tekniker och metoder i bedömnings- och behandlingsarbete
 • Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling
 • Återfallsprevention och -tekniker
 • Teori och behandling av generell och specifik ångest samt ångestbehandling i samverkan med SRS-behandling
 • Existentiella teorier och tekniker
 • Anknytningteorier, relationer, systemteori, familjebehandling
 • Casework, caseholding, case management
 • Lagstiftning och relationer med myndigheter
 • Professionalitet och etik
 • Handledning i eget klientarbete

Utbildningens uppläggning

 • Deltidsstudier
 • Studietakten är anpassad till den som heltidsarbetar parallellt med studierna.
 • Studier och praktik kan kombineras till heltidssysselsättning.
 • Utbildningen har fyra närvarodagar per halvår i tre år samt 30 kursbrev.
 • Trettio kursbrev via mail med flera olika delmoment per kursbrev. Normal studietakt är tio kursbrev per år, motsvarande tre-fyra veckors studier per kursbrev. I kursbreven finns anvisningar, kurs-PM för inläsning och arbetsuppgifter. Redovisningen görs skriftligt via mail.
 • Tolv seminariedagar och tolv gruppdagar. Obligatorisk närvaro! Seminarierna ligger i början och slutet på varje årskurs. Det innebär sex seminarier á 2 dagar, förlagda på fredag-lördag. Varje seminarium är en sammanhållen enhet, vilket innebär att är man borta en dag får man gå om båda dagarna. Gruppdagarna ligger på lördagar, en per halvår.
 • Varje elev har tillgång till en personlig mentor under hela studietiden. Mentor och lärare kan kontaktas per mail, telefon eller via Skype.
 • Elev som inte redan arbetar i branschen förutsätts praktisera till viss del under utbildningstidens senare del.
 • Bergströms ser gärna att elever, som avser att arbeta med terapeutisk verksamhet och som inte tidigare gått i egenterapi, går i terapi innan de börjar arbeta som A-terapeut.

Tider

 • När vi fått tillbaka ett av dig undertecknat avtal så får du första kursbrevet och kan börja studera
 • När du läst igenom första kursbrevet är du välkommen till startseminariet.
 • Ibland dröjer det och du kan då studera flera kursbrev innan du kommer till startseminariet. Bäst är förstås att bara ta del av kursbrev 1 och sedan gå startseminariet!
 • I kursbrev 1 finns schema, litteraturlista, Brevsvarspraktika, fem kursbrevsdelar med respektive kurs-PM, totalt cirka 20 pdf-filer.
 • Startseminarium i Stockholm är den 22-26 september 2020.
 • Startseminarium i Malmö är den 25-26 september 2020.
 • Om du inte kommer till ett seminarium eller gruppdag som du välkomnats till och fått bekräftelse på, men inte avanmält dig, tar vi ut en avgift på 500 kr plus fakturaavgift 50 kr. Orsaken är att den peda­gogiska planeringen anpassas till elevgruppens storlek.
 • När vi fått ett av dig undertecknat avtal så får du första kursbrevet och kan börja dina studier.
 • Därefter är du välkommen till startseminariet. Ibland dröjer det och du kan då studera flera kursbrev innan du kommer till startseminariet. Bäst är förstås att bara ta del av kursbrev 1 och sedan gå startseminariet!
 • Innan startseminariet måste du ha tagit del av första kursbrevets innehåll. Där finns schema, litteraturlista, Brevsvarspraktika, fem kursbrevsdelar med kurs-PM, totalt ett 20 pdf-filer.
 • Om du inte kommer till ett seminarium, som du kallats till via mail och inte avanmält dig, tar vi ut en avgift på 500 kr plus fakturaavgift 50 kr. Orsaken är att den pedagogiska planeringen anpassas till elevgruppens storlek.

Utbildningsavgift

 • 18 500 kr per halvår, totalt 111 000 kr
 • Litteratur för omkring 8 000 kr under hela utbildningen är inte inräknad i avgiften. Köp litteraturen via internet i den takt studierna framskrider.
 • Kurs-PM ingår i utbildningsavgiften.

Finansiering

Betalning görs antingen med delbetalningar utan ränta under utbildningstiden eller under längre tid varvid ränta tillkommer

 • Delbetalningar utan ränta är t ex 37 000 kr/år (3 inbet), 18 500 kr/halvår (6 inbet), 9 250 kr/kvartal (12 inbet) eller 3 084 kr/månad (36 inbet)
 • Delbetalningar som fortsätter även efter utbildningens slut, varvid ränta tillkommer på den del av utbildningsavgiften som inte betalas inom tre år efter det att studierna påbörjats, t ex 2 000 kr/månad (36 inbet) samt 3 462 kr/månad (12 inbet), vilket totalt blir 113 543 kr, varav 2 543 kr i ränta eller 2 000 kr/månad (36 inbet) samt 1 832 kr/månad (24 inbet), vilket totalt blir 115 950 kr, varav 4 950 kr i ränta

Andra uppdelningar kan göras.

Ansökan

Skriv ett mail direkt till mig, eva.j@bergstroms.org.

Inkludera följande i ditt mail

 • Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress.
 • Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter. I princip ”vem du är” - alla detaljer behövs inte men vi vill få en uppfattning om dig oavsett vad du tidigare gjort.
 • Varför du vill gå just ATU och/eller hur du hoppas ha nytta av den? Det är viktigt!

Jag vill därefter intervjua dig (om vi inte tidigare talats vid) per telefon eller att du besöker oss.

Studieavbrott

Om du måste göra tillfälligt studieuppehåll så fortsätter betalningen enligt avtalet. Längre studieuppehåll än ett år rekommenderas inte.

Om du måste avbryta utbildningen innan den är avslutad gäller följande.

 • Den som slutar under första studieåret betalar hela det årets avgift, 37 000 kr
 • Den som slutar under andra studieåret betalar två årsavgifter, 74 000 kr
 • Den som slutar under tredje studieåret betalar hela utbildningsavgiften, 111 000 kr

Intyg över delvis genomförda studier kan ges till den som måste avsluta utbildningen.

Examen & Intyg

Diplom och certifikat.

Bergströms Utbildningar

Bergströms Utbildningar

Bergströms Kunskapsföretag ABBergströms utbildar, handleder och ger terapi. Företagets syfte är att minska antalet onödiga och för tidiga dödsfall samt minska lidandet för de drabbade och deras anhöriga. Bergströms fokus som utbildare är dels den grundläggande psykoterapiutbildningen (KBT steg 1)...


Läs mer om Bergströms Utbildningar och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Dipl A-terapeut (ATU), alkohol- och drogterapeut
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Bergströms UtbildningarGör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Dipl A-terapeut (ATU), alkohol- och drogterapeut från Bergströms Utbildningar, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för Dipl A-terapeut (ATU), alkohol- och drogterapeut

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: