Åtta av tio vill ha ny polisutbildning

Nästan åtta av tio svenskar vill att dagens polisutbildning ska göras om till en treårig högskoleutbildning, motsvarande exempelvis utbildningen till fritidspedagog eller sjuksköterska.

Nästan åtta av tio svenskar, 78 procent, anser att dagens polisutbildning bör göras om till en treårig högskoleutbildning, motsvarande exempelvis utbildningen till fritidspedagog eller sjuksköterska. Det visar en ny Sifo-undersökning.

– Medborgarna har rätt att förvänta sig en polis som har den allra bästa utbildningen för att kunna bekämpa brott och öka tryggheten i samhället. Vi behöver veta att Polisen gör rätt saker. Att allmänheten vill att Polisen ska ha samma kunskapsgrund som andra samhällsbärande yrkesgrupper är rimligt och inte alls förvånande, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Undersökningen visar också att nästan hälften av svenskarna, 49 procent, tror att polisutbildningen redan är en högskoleutbildning. Och endast var femte person känner till att den nuvarande polisutbildningen som är 2,5 år inte ger någon högskoleexamen.

– Den utbildning vi har i dag behöver moderniseras och framför allt kopplas till forskning på polisarbete i polisvetenskap. Det är inte konstigt att allmänheten tror att vi har en högskoleutbildning, det heter ju Polishögskola. Men det är en benämning som saknar täckning i dag och det tycker vi är fel, säger Lena Nitz.

Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Polisförbundet. Totalt intervjuades 1000 personer under perioden

Fakta om polisutbildningen

I Sverige kan man söka jobb som polis efter en tvåårig utbildning på Polishögskolan och sex månaders betald aspirantutbildning vid en polismyndighet.

Till höstintagningen 2011 sökte 7 050 personer till Polishögskolan varav 303 antogs. 38 procent var kvinnor och 19 procent av de antagna hade invandrarbakgrund.

2008 presenterade en statlig utredning förslag till hur polisutbildningen borde reformeras. Regeringen har dock ännu inte kommit med sina förslag på området.

Mer om polisutbildning

Polishögskolans tips inför antagningen – nya antagningsregler

Jobb och lön: läs om lönestatistik och arbetsmarknad för poliser

Hitta polisutbildning

TT

Senast uppdaterad: 07 okt 2021