Visa allastudier.se som: Mobil

Betalar studierna – med alla medel

Det är tufft för studenter att klara ekonomin. Svenska studenter går 300 kronor back varje månad. Vissa går så långt att de säljer sex för att ha råd med studierna.

Studenter tar till alla medel för att klara av ekonomin. Extrema steg som att sälja sin kropp är vanligare än experter tidigare trott. Mer än hälften av unga prostituerade i Sverige säljer sex samtidigt som de pluggar, och fenomenet är inte isolerat hit.

BBC rapporterar att brittiska studenter är beredda att sälja sex för att ha råd med landets stigande studieavgifter. Phil Mitchell från en välgörenhetsorganisation i England berättar att allt fler studenter, främst unga män, hör av sig för att få information och råd om att sälja sex.

– De här killarna har uppfattningen att det är det snabbaste, enklaste sättet att tjäna pengar, säger han till kanalen.

Många av studenterna hör av sig för att få veta hur de kan sälja sex på laglig väg. Anledningen till ökningen är enligt Mitchell de ökade studieavgifterna och en medvetenhet om sexindustrin, skriver BBC.

"Spännande siffror"

Också i Sverige förekommer det att unga män säljer sex. I den hittills största rapporten om köp av sexuella tjänster, ”Handlar det om val?” från 2010, framkommer att män säljer sex i högre utsträckning än man tidigare trott. Flera av dessa är studenter.

Av de svarande i studien var det 22 % av de som sålde sex som samtidigt tog studiemedel. I åldersspannet 15-20 år var motsvarande siffra mer än 50 %.

– Det mest överraskande med studien var dels hur många svar vi fick, dels hur många som var män. Det är spännande siffror. Män säljer till män och äldre köper av yngre, säger rapportens författare Niclas Olsson, utvecklingssekreterare för sexuell hälsa vid Malmö stad.

77 % arbetar vid sidan av studierna

Sabine Pettersson, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS), säger att studenters ekonomi är hårt ansträngd. Enligt SFS beräkningar går en student idag back 300 kronor varje månad. En undersökning gjord av Stockholms studentkårers centralorganisation på hösten 2011 visade att hela 77 % av stadens studenter arbetar extra vid sidan av studierna.

– Man kan fråga sig om det ska vara tvång att jobba vid sidan av. Studenter med barn har dessutom kostnader som är 6 000 kronor mer än andra studenter, säger Sabine.

Att Sverige skulle införa studieavgifter är ingen utveckling som hon vill se. Sabine säger att hon hoppas att svenska studenter inte hamnar i samma sits som de engelska studenter som säljer sig själva.

– Det är radikala medel för att finansiera studierna. Jag hoppas samhället tar sitt ansvar så att studenter inte måste ta till sådana metoder, säger hon.

Efter att högskolan i många år varit helt avgiftsfri införde Sverige avgifter för utomeuropeiska studenter på höstterminen 2011.

Fakta: Prostitution i Sverige
  • Att sälja sexuella tjänster är lagligt i Sverige medan köp av sexuella tjänster är olagligt.
  • Utvecklingen av Internet och mobiltelefoni har förenklat förmedlingen av sexuella tjänster.
  • Prostitution är en dold företeelse, därför är omfattningen svår att fastställa.
  • Personer som säljer sex är en heterogen grupp som lever under mycket varierande villkor, har individuell problematik och olika stöd- och hjälpbehov.

Källa: Socialstyrelsen

Per Samuelson
Senast uppdaterad: 16 apr 2019