Juristprogrammet

Vill du jobba som åklagare, advokat eller domare? Juristprogrammet förbereder dig inför att jobba med olika yrken som kräver en juristexamen. Under programmets gång kan du välja specialkurser inom olika inriktningar. Hitta din utbildning här!
Visar 1-1 av 1 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-1 av 1 träffar

Vem ska gå juristprogrammet? 

Juristprogrammet passar dig som är intresserad av samhället och vilka rättigheter och skyldigheter vi har. Du som söker juristprogrammet bör vara en bra kommunikatör som har lätt att uttrycka dig i både tal och skrift. Du behöver även kunna tänka logiskt och analytisk då du kommer att fördjupa dig i lagtexter och avtal. En annan bra egenskap är att vara en bra lyssnare och att kunna sätta sig in i andra människors situationer. 

Vad gör en jurist efter avslutad utbildning? 

Som jurist företräder du privatpersoner, företag, organisationer eller folkgrupper. Du arbetar med att lösa juridiska konflikter mellan olika parter och att upprätta kontrakt. En stor del av arbetet innebär att analysera och tolka lagtexter och avtal. En del jurister arbetar även med utredningar på en myndighet; arbetsuppgifterna kan se olika ut beroende på vilka områden du arbetar inom. 

Hur ser juristutbildningen ut? 

Juristprogrammet är 4,5 år (270 hp) och leder till en yrkesexamen med stora möjligheter inför framtiden. De nio terminerna består av ett antal obligatoriska kurser inom olika rättsområden, t.ex. familjerätt, arbetsrätt, bolagsrätt, statsrätt, civilrätt, miljörätt m.m. Utbildningen innefattar även examensarbete och specialkurser där du kan fördjupa dig inom valfritt juridiskt område. Under utbildningens gång lär du dig den juridiska metod som används för att tolka och tillämpa rättsregler. Du får lära dig att utreda och lösa problem som uppstått samt hur du kan förhindra att de uppstår. På en juristutbildning får du även förbättra dina färdigheter i att uttrycka dig muntligt och skriftligt samt att tänka kritiskt och analytiskt. 

Var arbetar en jurist efter avklarad utbildning? 

Efter att du tagit din yrkesexamen är möjligheterna nästintill oändliga, med olika inriktningar du kan välja bland. Jurister kan arbeta både i den offentliga sektorn hos myndigheter eller i den privata sektorn hos företag.

Exempel på arbetsplatser inom den privata sektorn:

 • advokatbyrå 
 • försäkringsbolag 
 • bank

Exempel på arbetsplatser inom den offentliga sektorn: 

 • Försäkringskassan 
 • Kronofogden 
 • Datainspektionen
 • Polisen 

Vad blir du efter avklarad utbildning? 

Efter att du tagit din juristexamen får du en yrkesexamen inom juridik. Vilken titel du får i din yrkesroll beror på vilket område inom juridiken du väljer att söka dig till. 

Med en juristexamen kan du t.ex. arbeta som något av följande: 

 • företagsjurist 
 • verksjurist
 • affärsjurist 
 • utredare 
 • diskrimineringsombudsman
 • konsumentombud 
 • konsumentvägledare
 • barn- och elevombud 
 • konkursförvaltare 

Hur ser framtidsutsikterna ut? 

Under de kommande fem till tio åren råder en en stabil balans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden för jurister, enligt Arbetsförmedlingen. De flesta jobben finns där företag och myndigheter finns - i regionhuvudstäder och tätorter. 

Jämför dina favoriter
Jobb & Lön

Vi vet vad du kommer att få i lön - Vet du?

Ta reda på vad du kan tjäna efter din utbildning och hur jobbutsikterna i din bransch ser ut.

Till Jobb & Lön

Testa dig själv

Svårt att ta ett beslut?

Räta ut dina största frågetecken med vårt utbildningstest.

Testa dig själv