Vad är källan till arbetsmarknadsprognoserna?

07 maj 2020
Fråga:
Hej,
Vart får ni eran "jobbutsikt"info ifrån?
Jag är i byggsvängen som betongarbetare. Enligt er uppgift så är det väldigt goda utsikter för anläggningsarbetare och murare de närmsta åren. Det är ju så fel man kan ha. Det är jättehög konkurrens om jobbet och lönerna pressas ner någon så enormt pga utländsk arbetskraft. Jag blev betongarbetare och gick som lärling på skanska i tre år efter att ha läst era prognoser om betongarbetare. Nu är jag varslad och har jättesvårt att hitta jobb som jag alltså inte skulle ha vid den här tiden..
Se över era prognoser för att inte sprida falska ideer!

Svar:

08 maj 2020

Hej,

Informationen om jobbutsikter kommer från Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen bedömer att betongarbetare har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara mycket goda. 

Det är främst Arbetsförmedlingen och Saco som gör stora arbetsmarknadsprognoser. Saco har detta året beslutat att skjuta upp den senaste arbetsmarknadsprognosen Framtidsutsikter för 2025 eftersom det just nu är väldigt svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna av coronaviruset och hur den påverkar ekonomin och jobben. 

Arbetsmarknadsprognoser är aldrig något man ska se som 100% tillförlitliga. Ingen kan veta vad som händer i framtiden och man måste dessutom tänka på de regionala skillnaderna. Jag vet inte vad det är som påverkar i ditt fall men det är möjligt att det är en regional avvikelse eller en effekt av coronaviruset (vilket ingen hade kunnat förutse). En annan förklaring kan vara att prognosen helt enkelt har gjort en felberäkning. Det är tyvärr något man måste räkna med när det gäller framtidsprognoser. 

Lycka till! /Petra,SYV