Hur blir jag lärare i särskolan?

18 maj 2020
Fråga:
Hej!
Jag undrar vad som krävs för att bli behörig att undervisa i s.k. barn-kurser t.ex. "Barnet i förskolan" och "Skapande verksamhet i förskolan" på gymnasiesärskolans nationella program? Jag är utbildad förskollärare, lärare mot förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem samt speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Min rektor säger att jag behöver yrkeslärarexamen, vilket jag inte har. Kan jag validera de utbildningar jag har för att få yrkeslärarexamen? Jag har arbetat 1 år i förskola, sedan på gymnasiesärskola. Kan jag läsa något och ha VFU i förskola eller behöver jag längre yrkeserfarenhet från förskola?

Svar:

18 maj 2020

Hej,

För att SkoIverket ska kunna utfärda lärarlegitimation för en Särskolelärare, krävs att man har GrundIärarexamen mot grundskoIans "tidigare år" + SpeciaIlärarexamen med inriktning på utveckIingsstörning. Jag förstår tyvärr inte vad rektorn menar med att du behöver yrkeslärarexamen för att undervisa i barn-kurser. Jag får be dig kolla med rektorn igen och reda ut vad det handlar om. Du kan också kolla med Skolverket vad som gäller.

Lycka till! /Petra,SYV