Lön och framtidsutsikter för Grundutbildad sjuksköterska

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar, men innebär framförallt att främja hälsa samt förebygga sjukdom och ohälsa. Sjuksköterskor arbetar för att återställa och bevara hälsa utifrån personens individuella möjligheter och behov i livets alla skeden. Omvårdnadkunskapen är kärnan i arbetet.

Omvårdnad är ett brett kunskapsområde som innebär allt från högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar och läkemedelsbehandlingar till stödjande samtal med patienter.

Det är sjuksköterskan som leder omvårdnadsarbetet och ansvarar för att det organiseras så att varje person får rätt vård vid rätt tillfälle även om det inte är sjuksköterskan själv

Läs mer om Grundutbildad sjuksköterska
Sjuksköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser inom landsting, kommun eller privat verksamhet. Exempel på dessa är sjukhus, kommunal äldrevård, vård och omsorg för funktionshindrade, vårdcentraler samt öppenvård.

Utbildning till sjuksköterska omfattar tre års studier i normal studietakt på högskole- och universitetsnivå. Efter slutförd utbildning ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen vilket krävs för att få arbeta som sjuksköterska. Sjuksköterskeprogrammet ger utbildning för arbete inom allmän hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.

Medellön
38 700 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Grundutbildad sjuksköterska

Det finns 48410 anställda inom yrket Grundutbildad sjuksköterska i Sverige, 89% är kvinnor och 11% är män

Män tjänar 2% mer än kvinnor

 • 38 700 SEK
 • 38 600 SEK
 • 39 300 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 22% mer än offentlig sektor

 • 46 400 SEK
 • 36 100 SEK

Privat sektor tjänar 22% mer än offentlig sektor

 • 46 200 SEK
 • 36 000 SEK

Privat sektor tjänar 24% mer än offentlig sektor

 • 48 300 SEK
 • 36 700 SEK
Historisk löneutveckling för Grundutbildad sjuksköterska

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 33 800 SEK
 • 36 700 SEK
 • 38 000 SEK
 • 38 200 SEK
 • 38 700 SEK
 • 38 700 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Jobbutsikter för Grundutbildad sjuksköterska

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för grundutbildade sjuksköterskor under det närmaste året.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Noggrannhet

Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att förhindra misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Empatisk förmåga

Förståelse för situationen patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Kommunikativ förmåga

I rollen ingår det att informera patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Uppmärksam

Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken vård patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.

Samarbetsförmåga

I arbetet samarbetar man mycket med andra och är ofta arbetsledare för undersköterskor i teamet.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest