Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Hjälpmedelstekniker

Hjälpmedelstekniker är anställda antingen av ett företag som tillverkar och utvecklar hjälpmedel eller vid någon av landets hjälpmedelscentraler, som drivs av landstingen. En del hjälpmedelscentraler drivs idag av privata företag på uppdrag av landstingen. Även en del kommuner har börjat bygga upp hjälpmedelscentraler.

Arbetsuppgifter
Allt fler människor
Läs mer om Hjälpmedelstekniker

Hur mycket tjänar en Hjälpmedelstekniker?

Medellönen för män och kvinnor:
31 400 SEK
i månaden
Medellönen för män:
31 500 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 9% mer än offentlig sektor
  • 32 100 SEK
  • 29 100 SEK
  • 24 400 SEK

Privat sektor tjänar 6% mer än offentlig sektor
  • 32 000 SEK
  • 30 000 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Hjälpmedelstekniker

Arbetsförmedlingen bedömer att finmekaniker har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara goda.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Bra jobbutsikter

pointer

Inom fem år