Visa allastudier.se som: Mobil
Apotek eller sjukhusapotek är den vanligaste arbetsplatsen. Apotekare och receptarier arbetar även inom läkemedelsindustrin och på myndigheter som Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten och Tandvårds- och förmånsverket. På kliniska avdelningar inom sjukvården blir det vanligare att apotekare och receptarier anställs.

Farmaceut är ett samlingsnamn för
Läs mer om Apotekare och receptarie

Hur mycket tjänar en Apotekare och receptarie?

Medellönen för män och kvinnor:
32 700 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
32 900 SEK
i månaden
Medellönen för män:
30 600 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor baserat på ålder Medellön för kvinnor baserat på ålder
 • 28 700 SEK
 • 30 400 SEK
 • 33 000 SEK
 • 33 800 SEK
 • 35 600 SEK
 • 29 000 SEK
 • 30 700 SEK
 • 33 000 SEK
 • 33 700 SEK
 • 35 600 SEK
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor baserat på utbildningsnivå Medellön för kvinnor med den här utbildningsnivån Medellön för män med den här utbildningsnivån
 • 30 600 SEK
 • 29 200 SEK
 • 33 500 SEK
 • 33 800 SEK
 • 31 200 SEK
 • 29 400 SEK
 • 33 700 SEK
 • 33 900 SEK
 • 33 200 SEK
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor
 • 32 700 SEK
 • 32 900 SEK
 • 30 600 SEK
Annonser