Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Medellön
50 100 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för UX-designer

Män tjänar 3% mer än kvinnor

 • 50 100 SEK
 • 49 000 SEK
 • 50 600 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 14% mer än offentlig sektor

 • 51 300 SEK
 • 43 900 SEK

Privat sektor tjänar 12% mer än offentlig sektor

 • 50 000 SEK
 • 44 000 SEK

Privat sektor tjänar 15% mer än offentlig sektor

 • 51 900 SEK
 • 43 900 SEK
Historisk löneutveckling för UX-designer

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 45 300 SEK
 • 47 000 SEK
 • 47 600 SEK
 • 48 400 SEK
 • 50 100 SEK
 • 50 100 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK