Lön och framtidsutsikter för Taxiförare

Taxiförare har ett serviceyrke, de kör kunder mellan olika platser på beställning. Man möter varje dag många passagerare och det är viktigt att både se till att de kommer snabbt och säkert dit de ska och att bemöta kunderna på ett trevligt sätt.

Taxiförare kör kunder i bil från en plats till en annan. Kunderna ska komma fram på ett smidigt och säkert sätt dit de vill åka. När kunden är framme tar man betalt. Numera blir det allt vanligare med kortbetalningar, hanteringen av kontanter för taxiförare minskar.

Arbetstider

Taxiförare har ofta schemalagda arbetstider som varierar under dygnet. Många
Läs mer om Taxiförare
Taxiförare är anställda av taxiåkerier, eller så kan man vara förare i ett enskilt företag (egenföretagare). De flesta taxiåkerierna är enbilsföretag.
Taxibilarna är ofta utrustade med skyddskameror för att öka taxiförarnas trygghet. Tunga lyft förekommer, framförallt inom färdtjänsten. Det är viktigt att tänka på att lyfta på ett säkert sätt. Hjälpmedel finns, till exempel trappklättrare som assisterar vid flytt av resenärer i trappor.
Taxiförare måste ha taxiförarlegitimation. Den utfärdas av Transportstyrelsen efter att man gjort teoretiska och praktiska prov hos Trafikverket. Det finns också andra krav såsom ålders- och körkortskrav, krav på läkarintyg och det görs en registerkontroll ur polisens belastnings och misstankeregister.

Alternativa vägar till utbildning är via
Läs mer om Taxiförare
Medellön
24 500 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Taxiförare

Det finns 10540 anställda inom yrket Taxiförare i Sverige, 9% är kvinnor och 91% är män

Kvinnor tjänar 3% mer än män

 • 24 500 SEK
 • 25 100 SEK
 • 24 400 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor
 • 24 500 SEK
 • 25 100 SEK
 • 24 400 SEK
Historisk löneutveckling för Taxiförare

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 22 600 SEK
 • 25 800 SEK
 • 27 500 SEK
 • 24 300 SEK
 • 24 500 SEK
 • 24 500 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Jobbutsikter för Taxiförare

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för taxiförare under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för taxiförare kommer vara stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Förmåga att passa tider

Kunna planera och använda sin tid.

Serviceinriktad

En taxiförare har många kundkontakter och arbetet innebär till stor del att ge god service till kunder.

Stresstålighet

Kunna behålla sitt lugn i stressade situationer i trafiken och arbetet.

Förmåga att vara flexibel

Kunna hantera förändringar som uppkommer i arbetet.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest