Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Lön och framtidsutsikter för Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende

Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Undersköterskor inom äldreomsorg arbetar på särskilda boenden eller i hemtjänst. En stor del av arbetet handlar om att stödja och motivera vård- och omsorgstagare att göra det de själva klarar av för att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Undersköterskor arbetar vanligtvis inom äldreomsorg på särskilda boenden eller i hemtjänst. En stor del av arbetet handlar om att stödja och motivera vård- och omsorgstagare att göra det de själva klarar av, för att kunna leva ett så självständigt

Läs mer om Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende
Som undersköterska kan man arbeta inom vårdens- och omsorgens alla områden. Här beskrivs arbetet för undersköterskor inom äldreomsorgen, där majoriteten arbetar. Undersköterskor inom äldreomsorg arbetar på särskilda boenden och inom hemtjänst. Kommuner och vård- och omsorgsföretag är arbetsgivare.
Undersköterskor på äldreboende jobbar oftast i arbetslag med annan vårdpersonal. I hemtjänsten arbetar man vanligtvis ensam hos vård- och omsorgstagare, om inte arbetet kräver att man är två.God grundfysik är viktigt eftersom yrket kräver att man gör förflyttningar som kan vara tunga.
Utbildning till undersköterska finns inom gymnasieskolan på vård- och omsorgsprogrammet. Det är en bred utbildning som ger möjlighet att jobba inom vårdens- och omsorgens alla områden; äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri och funktionshinderområdet. Det finns även möjlighet att gå lärlingsutbildning på ett antal gymnasium.
Medellön
29 500 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende

Det finns 132310 anställda inom yrket Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende i Sverige, 91% är kvinnor och 9% är män

Kvinnor tjänar 2% mer än män

 • 29 500 SEK
 • 29 500 SEK
 • 28 800 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Offentlig sektor tjänar 5% mer än privat sektor

 • 28 200 SEK
 • 29 700 SEK

Offentlig sektor tjänar 5% mer än privat sektor

 • 28 200 SEK
 • 29 800 SEK

Offentlig sektor tjänar 1% mer än privat sektor

 • 28 600 SEK
 • 28 900 SEK
Historisk löneutveckling för Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 27 100 SEK
 • 27 900 SEK
 • 28 400 SEK
 • 28 900 SEK
 • 29 500 SEK
 • 29 500 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Jobbutsikter för Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben för undersköterskor under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för undersköterskor kommer vara mycket stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Empatisk förmåga

Som undersköterska behöver man ha förståelse för situationen som vård- och omsorgstagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Kommunikativ förmåga

Det är viktigt att kunna kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt med vård- och omsorgstagare och anhöriga. Yrket är mycket socialt och ett gott bemötande är viktigt.

Noggrannhet

Det är viktigt att vara noggrann och arbeta systematiskt utifrån genomförandeplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

Samarbetsförmåga

I arbetet samarbetar undersköterskan med annan vårdpersonal.

Uppmärksam

Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i vård- och omsorgstagarens fysiska och psykiska tillstånd samt att rapportera till andra yrkesgrupper.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest