Barnspecialiserad undersköterska

Karlstads kommun, Yrkeshögskolan
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans, Karlstad
200 yh-poäng
Heltid

Barnspecialiserad undersköterska

Den här distansutbildningen vänder sig till dig som redan är utbildad undersköterska och som har minst ett års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. 

Som barnspecialiserad undersköterska har du stora möjligheter till jobb efter utbildningens slut. Så är du intresserad av barns utveckling, funktionsnedsättningar och sjukdomar har du kommit helt rätt.

Utbildningen ger dig kunskaper om barns utveckling,funktionsnedsättningar, sjukdomstillstånd, neonatalogi, kommunikation, pedagogik, barns utsatthet samt hur man planerar, genomför och utvärderar insatser tillsammans med barnet, närstående och personal.

Förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha den grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan, d.v.s.ha en gymnasieexamen eller motsvarande.Läs mer här om behörighet för studier inom Yh.

Förutom den grundläggande behörigheten behöver du ävensärskilda förkunskaper, vilket innebär att du måstehagodkänt betyg (E/G)i följande eller motsvarande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet:

  • Engelska 5
  • Etik och människans livsvillkor, 100p
  • Medicin 1, 150p
  • Psykologi 1, 50p
  • Specialpedagogik 1, 100p
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

samt ha relevant yrkeserfarenhet inom vård och omsorg motsvarande minst ett års heltidsarbete, inom de senaste 5 åren.

Yrkeserfarenhet

Anledningen till att det krävs minst ett års arbetslivserfarenhet för att vara behörig till utbildningen är att för att kunna tillgodogöra sig utbildningen behöver undersköterskan ha mött människor med olika vårdbehov. Att vara trygg i sin grundprofession och ha praktiska förkunskaper inom omvårdnad, innan man bygger vidare på sin utbildning, är en förutsättning för att kunna uppnå de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs av en barnspecialiserad undersköterska. 

Ansökan

Tänk på att du ska ladda upp dina betyg och tjänstgöringsintyg digitalt tillsammans med ansökan. Dokumenten ska vara inskannade orginal, helst i pdf-format. Namnge filerna så det tydligt framgår vilken typ av dokument det är, till exempel Gymnasieexamen eller Tjänstgöringsintyg.

I betygen ska det framgå att du har en examen från vård- och omsorgsutbildningen samt att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. 

Tjänstgöringsintyget ska start- och slutdatum samt tjänstens omfattning framgå, d.v.s. om det är hel- eller deltid. Befattningen/inriktningen på din tjänst måste också vara specificerad. Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare och om det är en pågående anställning ska detta framgå. Det räcker alltså inte att skicka in ett anställningsavtal.

OBS -Anställningsavtal godkänns inte som tjänstgöringsintyg

Karlstads kommun, Yrkeshögskolan

Huvuddelen av Yrkeshögskolan i Karlstad håller till på Karlstads Teknikcenter (KTC). KTC är inte en vanlig skola och inte heller en vanlig arbetsplats. Det är snarare en kombination. En plats för lärande där de studerande får sin utbildning i mycket nära...


Läs mer om Karlstads kommun, Yrkeshögskolan och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads kommun, Yrkeshögskolan

651 84 Karlstad

Tel: 054 540 82 83

Recensioner

Det finns inga recensioner för Barnspecialiserad undersköterska

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön