Visa allastudier.se som: Mobil
Underwriter kan vara anställda av försäkringsbolag och bolag inom exempelvis finansbranschen.

Arbetsuppgifter
Underwritern är ofta specialiserade på en viss slags försäkring. Det kan till exempel handla om flyg, ansvars- eller marinförsäkringar. Underwritern arbetar med komplexa risker och bedömer om försäkringsbolaget ska försäkra risken. För att kunna
Läs mer om Underwriter

Hur mycket tjänar en Underwriter?

Medellönen för män och kvinnor:
45 100 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
39 100 SEK
i månaden
Medellönen för män:
50 700 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor
  • 45 100 SEK
  • 39 100 SEK
  • 50 700 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Underwriter

Arbetsförmedlingen bedömer att försäkringssäljare och försäkringsrådgivare möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden fortsatt vara i balans.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Okej jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Okej jobbutsikter

pointer

Inom fem år