Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Advokat

Advokater kopplas ofta ihop med att arbeta som försvarare i rättegångar. Men advokater kan göra mycket annat också. Advokater arbetar inom flera olika områden, till exempel brottmål eller med affärsjuridisk rådgivning. Advokaten har en viktig roll i att bevaka klientens intressen enligt lag och god advokatsed.

Advokater kan arbeta inom flera olika områden. Till exempel med brottmål, familjerätt, affärsjuridisk rådgivning, arbetsrätt, miljörätt, asylrätt eller med försäkringsfrågor.

Affärsjuridik är den vanligaste inriktningen inom dagens advokatkår. Advokater inom affärsjuridik hjälper bland annat till med att tolka och granska avtal.

Advokater arbetar på advokatbyråer och hjälper privatpersoner, företag och organisationer med olika typer av juridiska frågor.
Medellön
55 600 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2022
Genomsnittslön för Advokat

Det finns 3190 anställda inom yrket Advokat i Sverige, 40% är kvinnor och 60% är män

Män tjänar 2% mer än kvinnor

 • 55 600 SEK
 • 55 100 SEK
 • 56 000 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor
 • 55 600 SEK
 • 55 100 SEK
 • 56 000 SEK
Historisk löneutveckling för Advokat

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 48 700 SEK
 • 57 200 SEK
 • 50 900 SEK
 • 55 600 SEK
 • 55 600 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Jobbutsikter för Advokat

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är stora möjligheter till arbete för Jurister. På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är stora jobbmöjligheter för Jurister.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2022

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Analytisk förmåga

En advokat behöver ha förmåga att analysera de underlag man arbetar med.

Kommunikativ förmåga

En advokat träffar många olika människor i sitt arbete och det är viktigt att de kan kommunicera tydligt. Det är viktigt att kunna formulera sig på ett sätt som är tydligt och samtidigt korrekt, både i tal och skrift.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest