Visa allastudier.se som: Mobil
De flesta biomedicinska analytiker arbetar inom hälso- och sjukvården på sjukhuslaboratorier eller på avdelningar för klinisk fysiologi. Biomedicinska analytiker arbetar även inom privata analysföretag, läkemedels- och bioteknikföretag, statliga myndigheter, forskningslaboratorier, kriminaltekniska laboratorier och på djursjukhus.

Arbetsuppgifter
Inom
Läs mer om Biomedicinsk analytiker

Hur mycket tjänar en Biomedicinsk analytiker?

Medellönen för män och kvinnor:
32 200 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
32 200 SEK
i månaden
Medellönen för män:
32 300 SEK
i månaden
* Statistiska centralbyrån
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 13% mer än offentlig sektor
  • 36 000 SEK
  • 31 300 SEK

Privat sektor tjänar 12% mer än offentlig sektor
  • 35 600 SEK
  • 31 400 SEK

Privat sektor tjänar 19% mer än offentlig sektor
  • 37 100 SEK
  • 30 200 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Biomedicinsk analytiker

Arbetsförmedlingen bedömer att biomedicinska analytiker har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara goda.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2018

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Bra jobbutsikter

pointer

Inom fem år