Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Lön och framtidsutsikter för Ambulanssjukvårdare

Ambulanssjukvårdaren arbetar i ett ambulansteam med en sjuksköterska. Ambulanssjukvårdaren ansvarar för sjukvårdsledning och kommunikation, sköter transporten till sjukhus och vårdinrättningar och assisterar sjuksköterskan vid behandling och undersökning av patienter. Ambulanssjukvårdaren ansvarar även för den medicintekniska utrustningen och fordonets
Läs mer om Ambulanssjukvårdare

Ambulanssjukvårdaren arbetar i team med en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret. Ambulansteamet utför akutsjukvård på plats i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning.

Ambulanssjukvårdaren lägger förband, kontrollerar andning, puls och blodtryck, ger hjärt-lungräddning och assisterar

Läs mer om Ambulanssjukvårdare
Ambulanssjukvårdare är anställda av landsting/regioner eller av privata företag som bedriver ambulanssjukvård på entreprenad.
Ambulanssjukvårdaren har ibland ett fysiskt krävande jobb då man måste kunna bära patienter på bår. Ibland sker arbetet i högt tempo om transporten är brådskande och patientens tillstånd försämras. Ambulansteamet samverkar med SOS Alarm, räddningstjänst och polis.

Det finns inga nationella regler för vilken utbildning som krävs för att bli ambulanssjukvårdare. Kraven på utbildning och erfarenhet kan skilja sig åt mellan olika landsting/regioner. Det är dock vanligt att ambulanssjukvårdare har en undersköterskeutbildning från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram (eller motsvarande) och en vidareutbildning i

Läs mer om Ambulanssjukvårdare
Medellön
32 700 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Ambulanssjukvårdare

Det finns 890 anställda inom yrket Ambulanssjukvårdare i Sverige, 23% är kvinnor och 77% är män

Män tjänar 5% mer än kvinnor

 • 32 700 SEK
 • 31 500 SEK
 • 33 100 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor
 • 33 300 SEK
 • 32 200 SEK
 • 33 600 SEK
Historisk löneutveckling för Ambulanssjukvårdare

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 30 200 SEK
 • 31 400 SEK
 • 31 600 SEK
 • 32 800 SEK
 • 32 700 SEK
 • 32 700 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Färdigheter som kan vara bra att ha

God fysik

Arbetet är ofta fysiskt tungt, ambulanssjukvårdaren lyfter många kilo per dag då patienter ska bäras och förflyttas på bår.

Stresstålighet

Det är viktigt att kunna behålla lugnet och arbeta effektivt under stressfyllda situationer, exempelvis vid större olyckor med många inblandade.

Psykisk stabilitet

Arbetet är ibland psykiskt påfrestande, till exempel när man ställs inför olyckor och mänskliga tragedier av olika slag.

Samarbetsförmåga

En god samarbetsförmåga är mycket viktig då sjukvårdaren arbetar i team med en sjuksköterska och även samverkar med andra samhällsfunktioner.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest