Visar 1-6 av 6 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-6 av 6 träffar

Hur blir man en ambulanssjukvårdare? 

I nuläget finns inga enhetliga bestämmelser för vilka förkunskaper som krävs för att bli en ambulanssjukvårdare. Eftersom du som ambulanssjukvårdare kommer att jobba med omvårdnad av andra människor är dock ett krav att du har en grundläggande vårdutbildning. Ofta behöver också din grundläggande utbildning kompletteras med en påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård. Andra kompetenser som ofta efterfrågas av dig som ambulanssjukvårdare är god körvana, bra fysik och att du är stresstålig. 

Vad gör en ambulanssjukvårdare? 

Att jobba som ambulanssjukvårdare innebär att du får uppleva mycket varierande arbetsdagar, där arbetsuppgifterna sträcker sig från vanliga sjuktransporter till akuta utryckningar på obekväm arbetstid. Som ambulanssjukvårdare behöver du många gånger vara först på plats vid akuta sjukdomsfall eller olyckshändelser, och du kommer att behandla människor både innan och under transporten till sjukhuset.

En viktig del av yrket som ambulanssjukvårdare är att du alltid jobbar tillsammans med andra vårdutbildade, och minst en av dessa personer måste vara legitimerad sjuksköterska enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Anledningen till detta är att sjuksköterskan och du som ambulanssjukvårdare har olika ansvarsområden när ni väl gör en ambulansutryckning. Sjuksköterskan ser till att patienten får rätt läkemedel vid behandlingen. En ambulanssjukvårdare utför istället uppgifter som att lägga förband, kontrollera andning och blodtryck eller utföra hjärt- och lungräddning. 

Då ditt arbete som ambulanssjukvårdare till stor del kommer att bestå av långa arbetspass där du arbetar tillsammans med och nära andra kollegor är det viktigt att du har hög samarbetsförmåga. Utöver att kunna assistera ambulanssjuksköterskan eller annan personal inom akutsjukvården kommer du också behöva kommunicera och samverka med andra samhällsfunktioner som räddningstjänst, SOS Alarm och polis. Arbetet som du och ditt team utför för att hjälpa allmänheten är väsentligt, och bidrar till ett fungerande samhälle. 

Hur ser arbetsmarknaden ut för mig som ambulanssjukvårdare?

Med en utbildning till ambulanssjukvårdare skaffar du dig de kunskaper som behövs för att du ska kunna utöva ditt yrke på en självständig och professionell nivå. Målet med studierna är att förbereda och träna dig inför de olikartade och komplexa vårdsituationer som kan uppstå inom ambulans- och akutsjukvården. Du kommer att få ta del av såväl teoretiska som praktiska delmoment i utbildningen, inom områden som sträcker sig från omvårdnad av människor till service av ambulans och medicinsk utrustning. Exempel på kurser som vanligtvis förekommer på en utbildning till ambulanssjukvårdare är: 

  • Akutsjukvård
  • Bemötande, etik och forskning
  • Farmakologi och läkemedelshantering
  • Fordonskunskap och körteknik
  • Kommunikation och samband
  • Prehospital sjukvård

Som färdigutbildad har en ambulanssjukvårdare mycket goda möjligheter till arbete. Sverige behöver fler utbildade inom vård och omsorg och efterfrågan är relativt stor i många delar av landet. Ambulanssjukvårdare får ofta anställningar hos olika landsting och regioner, men jobb finns också att hitta hos privata företag som ägnar sig åt ambulanssjukvård på entreprenad.

Jämför dina favoriter
Jobb & Lön

Vi vet vad du kommer att få i lön - Vet du?

Ta reda på vad du kan tjäna efter din utbildning och hur jobbutsikterna i din bransch ser ut.

Till Jobb & Lön

Testa dig själv

Svårt att ta ett beslut?

Räta ut dina största frågetecken med vårt utbildningstest.

Testa dig själv