Fysioterapeututbildningar

Vill du jobba med att hjälpa människor i olika åldrar att undvika skador och sjukdomar samt jobba med rehabilitering? Då passar en fysioterapeututbildning dig perfekt. Hitta din utbildning nedan och börja din resa redan idag!
Visar 1-20 av 29 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 29 träffar
1
2

Vad gör en fysioterapeut?

En fysioterapeut jobbar med att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitering. Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan hälsa och rörelse för att kunna hjälpa människor att uppnå en så bra livskvalitet som möjligt. Allt arbete som en fysioterapeut gör baseras på en vetenskaplig grund. 

Som fysioterapeut arbetar du både praktiskt och pedagogiskt med förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Fysioterapeuter arbetar med personer i alla åldrar. Varje människas individuella förutsättning står i centrum när fysioterapeuten gör sin professionella bedömning. Sedan 2014 är yrkestiteln fysioterapeut skyddad i Sverige och får endast användas av den som har en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Var kan jag studera en fysioterapeututbildning?

Du kan studera en fysioterapeututbildning på ett universitet eller en högskola. Utbildningen finns på åtta lärosäten runt om i Sverige. Fysioterapeutprogrammet är en treårig utbildning som leder till både en fysioterapeutexamen och en kandidatexamen i medicin. Efter att du har gått fysioterapeutprogrammet kan du fortsätta dina studier på masterprogrammet i fysioterapi. För dig som vill forska finns möjligheten att ta en doktorsexamen i fysioterapi. 

Om du vill specialisera dig som fysioterapeut finns det en specialistutbildning som förbundet Fysioterapeuterna ansvarar för. Utbildningen är två år lång, självstyrd och genomförs med hjälp av en godkänd handledare. Innehållet i utbildningen varierar beroende på vilket område du ska specialisera dig inom. För att påbörja specialistutbildningen behöver du minst en magisterexamen i fysioterapi. Det finns 17 olika områden som du kan specialisera dig inom. Några exempel är ergonomi, fysisk aktivitet och idrottsmedicin, hjärt-kärlsjukdomar, intensivvård och mental hälsa.

Vad innehåller en fysioterapeututbildning på grundnivå?

Fysioterapeutprogrammet innehåller kurser i huvudområdet fysioterapi och du inkluderar verksamhetsintegrerat lärande inom olika fysioterapeutiska arbetsområden. Utbildningen till fysioterapeut lägger grunderna för ett process- och beslutsorienterat arbetssätt vilket omfattar resonemang om undersökning, bedömning, målsättning, intervention och utvärdering med patienten i fokus.

Du får lära också lära dig om närliggande områden till fysioterapi, såsom anatomi, fysiologi, psykologi och medicinska ämnen samt pedagogik och beteendemedicin. Under programmets gång kommer du få utveckla kompetenser inom olika områden för att sen självständigt kunna utvärdera och bedöma patienter samt planera åtgärder utifrån detta.

Behörighet till fysioterpeutprogrammet

För att ansöka till fysioterpeututbildningen behöver du ha grundläggande behörighet samt särskild behörighet vilket innebär följande kurser:

Områdesbehörighet A15

  • Idrott och hälsa 1
  • Matematik 2a/2b/2c
  • Naturkunskap 2
  • Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Ämnet Idrott och hälsa 1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet med omfattningen minst en gång per vecka under minst ett år.

Studera en fysioterapeututbildning på distans

På avancerad nivå finns det både kurser och program i fysioterapi som du kan studera på distans för att vidareutbilda dig inom området. En distansutbildning inom fysioterapi passar dig som vill ha mer flexibilitet i dina studier eller inte kan flytta för att gå din utbildning.

Efter utbildningen

När du har gått en fysioterapeututbildning kan du jobba på sjukhus och vårdcentraler, inom hemsjukvård och omsorgsvård, inom företagshälsovård, idrottskliniker och på privata mottagningar. Vissa fysipterapeuter jobbar med undervisning och forskning. Eftersom träning och fysisk aktivitet är något som alla behöver kan du jobba inom många olika områden och med människor i alla åldrar. 

Källa: fysioterapeuterna.se, ki.se

Jämför dina favoriter
Jobb & Lön

Vi vet vad du kommer att få i lön - Vet du?

Ta reda på vad du kan tjäna efter din utbildning och hur jobbutsikterna i din bransch ser ut.

Till Jobb & Lön

Testa dig själv

Svårt att ta ett beslut?

Räta ut dina största frågetecken med vårt utbildningstest.

Testa dig själv