Visa allastudier.se som: Mobil
Visar 1-20 av 32 träffar
12

Läkarutbildningen – en lång utbildning med många valmöjligheter 

För att bli en legitimerad läkare behöver du gå läkarprogrammt som är som är 12 terminer långt vilket motsvarar 6 års heltidsstudier. Efter att du tagit din läkarexamen finns det möjlighet att specialisera dig genom att gå en specialistutbildning (5,5 år) som inleds med en bastjänstgöring (BT) under 6-12 månader. Det är möjligt att studera till läkare både i Sverige och utomlands.

Det nuvarande läkarprogrammet består av grundutbildning på 5,5 år, allmäntjänstgöring (AT) 18-21 månader och specialisttjänstgöring (ST) cirka 5 år. Från och med 1 juli 2021 kommer det nya läkarprogrammet att gälla och kurserna från det gamla programmet att fasas ut succesivt. Möjlighet att göra allmäntjänstgöring (AT) kommer finns kvar fram till 2029 för de som påbörjat läkarprogrammet innan 21 juli 2021.

Grundutbildningen på läkarprogrammet

Målen för läkarprogrammet regleras i högskoleförordningen, men varje universitet bestämmer själv innehållet. Under dina 6 år på läkarprogrammet får du bland annat lära dig om grundläggande anatomi, cellernas struktur, hur organsystemet fungerar och hur man handskas med akutsjukdomar. Läkarprogrammet är uppdelat i två delar. Den första delen kallas för den prekliniska och innebär fyra till fem terminer av grundvetenskaplig utbildning. Den avslutande delen av läkarprogrammet kallas för den kliniska och innehåller praktisk utbildning i den kliniska verksamheten.

Vad innebär bastjänstjänstgöring (BT)?

När du har tagit examen från läkarprogrammet har du möjlighet att fortsätta med en specialistutbildning som inleds med bastjänstgöring under 6-12 månader. 

Bastjänstgöringen delas in i tre block:

 • Tre till fyra månader inom primärvård
 • Tre till fyra månader inom akut sjukvård
 • I övrigt maximalt ytterligare två tjänstgöringsplaceringar inom specialiteter där läkaren har egna patientkontakter samt ansvar för utredning och behandling.

BT gäller för de som påbörjar läkarprogrammet efter 21 juli 2021.

Vad innebär allmäntjänstgöring (AT)?

AT kompletterar grundutbildningen med praktiska kunskaper och gör det möjligt att få en läkarlegitimation. Allmäntjänstgöringen är en avlönad period på 18-21 månader och avslutas med ett AT-prov som ligger till grund för Socialstyrelsens beslut om läkarlegitimation. Det är även Socialstyrelsen som bestämmer målen för utbildningen.

AT innehåller följande: 

 • Nio månader inom invärtesmedicinska specialiteter och barn- och ungdomsmedicin och kirurgiska specialiteter, med en minimitid inom var och en av de båda grupperna om tre månader
 • Tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
 • Sex månader inom allmänmedicin

Den som har påbörjat läkarprogrammet före 21 juli 2021 kan göra AT.

Vad innebär specialisttjänstgöring (ST)?

Efter några år som praktiserande läkare väljer många att gå en specialistutbildning. Att bli specialistläkare tar minst fem år och det finns många olika inriktningar att välja mellan. För varje medicinsk specialitet har Socialstyrelsen fastställt målbeskrivningar som definierar vilka kunskaper och färdigheter du behöver för att få din specialistkompetens. Under din ST arbetar du som läkare under handledning. Det är Socialstyrelsens föreskrifter som bestämmer målen för de olika specialiseringarna. 

De olika specialiteterna inom specialisttjänstgöringen delas in i nio olika områden: 

 • Kirurgiska
 • Invärtesmedicinska
 • Barn- och ungdomsmedicinska
 • Psykiatriska
 • Bild- och funktionsmedicinska
 • Laboratoriemedicinska
 • Neurologiska
 • Enskilda basspecialiteter
 • Tilläggsspecialiteter


Vad krävs för att komma in på läkarprogrammet i Sverige? 

Förutom grundläggande behörighet behöver du också följande kurser för att komma in på läkarprogrammet:

 • biologi B/biologi 2
 • kemi B/kemi 2
 • fysik B/fysik 2
 • matematik D/matematik 4 

(Områdesbehörighet 13/A13) 

Att utbilda sig till läkare i Sverige är väldigt populärt och det är stor konkurrens om de ca 1300 utbildningsplatser som finns. Antagningspoängen är mycket höga för betyg från gymnasiet och det krävs ett högt resultat på högskoleprovet för att komma in på läkarprogrammet. Vissa högskolor/universitet har valt att ha erbjuda alternativt urval, som är en separat urvalsgrupp där till exempel antagningsprov och intrvjuer användas istället för betyg. 

Läs mer om alternativt urval här!

Var kan jag läsa läkarprogrammet?

Dessa 7 universitet erbjuder läkarprogrammet:

 • Göteborgs Universitet 
 • Linköpings Universitet
 • Lunds Universitet
 • Karolinska Institutet
 • Umeå Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Örebro Universitet


Läkaprogrammet utomlands

Att studera till läkare utomlands är något som många gör eftersom antagningspoängen i Sverige är mycket höga. Om du har utbildat dig till läkare i ett annat land än Sverige behöver du ansöka om en svensk läkarlegitimation för att kunna arbeta i landet. Vägen till att få en läkarlegitimation i Sverige efter en utbildning utomlands ser olika ut beroende på om du har studerat i ett EU/ESS-land eller i ett av övriga länder. 

Den som har utbildat sig till läkare i ett EU/ESS-land behöver få sina yrkeskunskaper godkända och behärska det svenska, norska eller danska språket för att få legitimation i Sverige. Det finns tre vägar för att få en läkarlegitimation i Sverige om läkarutbildningen har skett i land som inte tillhör EU/ESS: kunskapsprov eller kompletterande utbildning.

Krav och behörighet för att läsa till läkare utomlands skiljer sig mellan olika skolor och länder men de flesta kräver en grundläggande behörighet. Det som kan vara bra att tänka på är att vissa skolor utomlands tar ut en avgift per termin. 

Här kan du läsa mer om läkarutbildning utomlands

Framtiden för läkare

För färdigutbildade läkare finns det en balans på arbetsmarknaden. Det vill säga att det utbildas lika många som det finns arbeten i Sverige. Det kan dock skilja sig mellan olika specialiteter och vart i landet man vill arbeta. För dig som vill arbeta utomlands finns det möjligheter att kunna praktisera som läkare med en svensk läkarlicens. Då får du även en erfarenhet av att bo i ett annat land och kan samtidigt utveckla dina kunskaper i ett annat språk.

Det här tjänar du som läkare 

Källa: Sveriges Läkarförbund, Arbetsförmedlingen

Jämför dina favoriter
Jobb & Lön

Vi vet vad du kommer att få i lön - Vet du?

Ta reda på vad du kan tjäna efter din utbildning och hur jobbutsikterna i din bransch ser ut.

Till Jobb & Lön

Testa dig själv

Svårt att ta ett beslut?

Räta ut dina största frågetecken med vårt utbildningstest.

Testa dig själv