Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Lön och framtidsutsikter för Läkare

Läkare är ett legitimationsyrke i Sverige, vilket innebär att det finns en särskild universitetsutbildning med strikta krav på vem som får utöva yrket. Som läkare träffar man patienter med olika besvär och arbetsuppgifterna skiljer sig bland annat beroende på om man har valt att specialisera sig eller inte. Kirurgen tillbringar en stor del av sin tid i
Läs mer om Läkare

Arbetar man kliniskt som läkare består arbetsuppgifterna till stor del av patientmöten då man genomför undersökningar, ställer diagnos och påbörjar eventuell behandling.

I läkarens arbete ingår att informera patienten och de närstående om till exempel behandlingsmöjligheter och biverkningar av mediciner. Läkare arbetar ofta i arbetslag, tillsammans med

Läs mer om Läkare
Arbetsplatserna för läkare är många. Man kan arbeta på sjukhus, vårdcentraler, privata mottagningar och läkemedelsföretag. Eller så ägnar man sig åt forskning och undervisning på universitetssjukhus.

Läkarutbildningen består av 5,5 års universitetsstudier och ges på flera studieorter i landet. Efter den grundläggande läkarexamen genomför man allmäntjänstgöring (AT) som kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter. AT-tjänstgöringen måste genomföras för att man ska få sin läkarlegitimation och därmed rätten till att arbeta som läkare på egen

Läs mer om Läkare
Medellön
43 100 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Läkare

Det finns 4940 anställda inom yrket Läkare i Sverige, 53% är kvinnor och 47% är män

Män tjänar 3% mer än kvinnor

 • 43 100 SEK
 • 42 500 SEK
 • 43 700 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 8% mer än offentlig sektor

 • 46 500 SEK
 • 42 600 SEK

Privat sektor tjänar 13% mer än offentlig sektor

 • 48 200 SEK
 • 41 800 SEK

Privat sektor tjänar 3% mer än offentlig sektor

 • 44 900 SEK
 • 43 600 SEK
Historisk löneutveckling för Läkare

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 41 900 SEK
 • 42 000 SEK
 • 43 600 SEK
 • 43 300 SEK
 • 43 100 SEK
 • 43 100 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 1 SEK

Jobbutsikter för Läkare

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för läkare utan specialistutbildning under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för läkare utan specialistutbildning kommer vara stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Noggrannhet

Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att förhindra misstag vid exempelvis diagnostisering och behandling.

Empatisk förmåga

Förståelse för situationen som patienterna och de anhöriga befinner sig i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga

I rollen ingår det att samtala med patienter och informera om exempelvis behandlingar.

Självständighet

Som läkare gör man ofta självständiga bedömningar utifrån sina medicinska kunskaper.

Uppmärksam

Som läkare är det viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken behandling patienten är i behov av.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest