Officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning

Försvarshögskolan
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Solna
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Solna

Förkunskaper

Sökande till officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning ska uppfylla de krav på grundläggande behörighet som föreskrivs i högskoleförordningen 7 kap. 5, 5a, 5b-6 §§ och 4 kap. 3 § förordningen för Försvarshögskolan.Försvarshögskolan beslutar om särskild behörighet för officersprogrammet. Bestämmelser för särskild behörighet enligt högskoleförordningen 7 kap. 8-9 §§ och i 4 kap 4 § förordningen för Försvarshögskolan. För officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning gäller att den sökande:­- är godkänd i Matematik 2a alt. Matematik 2b alt. Matematik 2c eller Matematik B, och­- är godkänd i Samhällskunskap 1b alt. Samhällskunskap 1a1+1a2 eller Samhällskunskap A. För att bli antagen till officersprogrammet krävs även i enlighet med förordning för Försvarshögskolan att den sökande:- är svensk medborgare,­- har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning,­- har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), samt­- har av Försvarshögskolan bedömts lämplig för utbildningen. Utöver detta så skall den sökande även:- styrka visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning eller motsvarande militär utbildning med lägst vitsord Ja 5 5 eller Godkänd,-uppfylla de av Försvarsmakten föreskrivna medicinska fordringarna,- uppfylla föreskrivna fysiska tester, och- uppvisa godkänt resultat på inskrivningsprov. Som motsvarande militär utbildning räknas aspirantutbildning och grundläggande militär utbildning (GMU) tillsammans med Kompletterande militär utbildning (FOK) eller att efter genomförd GMU varit anställd i Försvarsmaktens insatsorganisation under minst 9 månader.Kravet om godkänd säkerhetsprövning och kraven enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen ska vara uppfyllda under hela utbildningen.

Examen & Intyg

Officersexamen

Hitta till utbildaren

Försvarshögskolan

Recensioner

Det finns inga recensioner för Officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön