Försvarshögskolan

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Humaniora Utbildningsform Längd Ort
Officersprofessionen i Sverige: historia och nutid Distans Distans
Samhällsvetenskap
Grundkurs i företagslogistik i totalförsvaret Distans Distans
Soldater och sådant: en introduktion till militär terminologi, klassificering av vapensystem och andra nyckelaspekter av krigför Distans Distans
Fred- och utvecklingsstudier
Folkrätt i kris och konflikt - grundkurs Klassrum Stockholm
Folkrätt i militära operationer - påbyggnadskurs Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Kandidatprogram i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet Klassrum Stockholm
Officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning Klassrum Solna
Officersprogrammet med sjökrigsvetenskaplig inriktning Klassrum Solna
Samhällssäkerhet Klassrum Stockholm
Statsvetenskap, inriktning krishantering och säkerhet - påbyggnadskurs Klassrum Stockholm
Säkerhet / Skydd
Säkerhet / Försvar
Ekonomisk säkerhet i konkurrens, konflikt och krig Distans Distans
Krig, kultur och samhälle - kandidatprogram Klassrum Stockholm
Kärnvapens betydelse i internationell säkerhet Klassrum Stockholm
Ledarskap och ledning påbyggnadskurs Klassrum Stockholm
Ledarskap och ledning - grundkurs Klassrum Stockholm
Militärhistoria - påbyggnadskurs Klassrum Stockholm
Officersprogrammet med militärteknisk inriktning Klassrum Solna
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Data / IT
Systemvetenskap
Systemperspektiv på totalförsvar Distans Distans
Taktiska och etiska aspekter på autonoma system Klassrum Stockholm
Humaniora
Historia
Krig, kultur och samhälle - masterprogram i militärhistoria Klassrum Stockholm
Ingenjör
Design och produktutveckling
Masterprogram i innovation, försvar och säkerhet Klassrum Stockholm
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik för försvarssystem Klassrum Stockholm
Juridik
Krig, lag och ny teknik Klassrum Stockholm
Lagstiftning för kris och krig: krisberedskap och totalförsvar Distans Distans
Magisterprogram i internationell operativ juridik Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Konceptutveckling och anskaffning av militära system Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Masterprogram i krig och försvar Klassrum Stockholm
Masterprogram i politik, säkerhet och kris Klassrum Stockholm
Säkerhet / Skydd
Säkerhet / Försvar
Cyberoperationer i antagonistisk miljö Klassrum Stockholm
Kritiska säkerhetsstudier och teknologi Klassrum Stockholm
Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet Klassrum Stockholm

Kontaktuppgifter

Försvarshögskolan

Drottning Kristinas väg 37
115 93 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Försvarshögskolan

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön