Försvarshögskolan

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Humaniora Utbildningsform Längd Ort
Underrättelsefunktionens framväxt, uppbyggnad och utmaningar Klassrum Stockholm
Historia
Officersprofessionen i Sverige: historia och nutid Distans Distans
Juridik
Ansvarsfrågor inom folkrätten - fortsättningskurs Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Fred- och utvecklingsstudier
Folkrätt i kris och konflikt - grundkurs Klassrum Stockholm
Folkrätt i militära operationer - påbyggnadskurs Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Kandidatprogram i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet Klassrum Stockholm
Officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning Klassrum Solna
Officersprogrammet med sjökrigsvetenskaplig inriktning Klassrum Solna
Samhällssäkerhet Klassrum Stockholm
Statsvetenskap, inriktning krishantering och säkerhet - påbyggnadskurs Klassrum Stockholm
Säkerhet / Skydd
Säkerhet / Försvar
Krig, kultur och samhälle - kandidatprogram Klassrum Stockholm
Ledarskap och ledning påbyggnadskurs Klassrum Stockholm
Ledarskap och ledning - grundkurs Klassrum Stockholm
Militärhistoria - påbyggnadskurs Klassrum Stockholm
Officersprogrammet med militärteknisk inriktning Klassrum Solna
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Data / IT
Systemvetenskap
Systemperspektiv på totalförsvar Klassrum Stockholm
Taktiska och etiska aspekter på autonoma system Klassrum Stockholm
Humaniora
Historia
Krig, kultur och samhälle - masterprogram i militärhistoria Klassrum Stockholm
Ingenjör
Design och produktutveckling
Hot- och riskhantering Klassrum Stockholm
Masterprogram i innovation, försvar och säkerhet Klassrum Stockholm
Juridik
Krig, lag och ny teknik Klassrum Stockholm
Lagstiftning för kris och krig: krisberedskap och totalförsvar Klassrum Stockholm
Magisterprogram i internationell operativ juridik Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
När kriget möter staden: Urbana krig och urban krigföring Klassrum Stockholm
Strategisk ledning av förmågeutveckling och materielförsörjning Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Civil-militära relationer, läskurs Klassrum Stockholm
Genus, säkerhet och krig Klassrum Stockholm
Masterprogram i krig och försvar Klassrum Stockholm
Masterprogram i politik, säkerhet och kris Klassrum Stockholm
Säkerhet / Skydd
Säkerhet / Försvar
Cyberoperationer i antagonistisk miljö Klassrum Stockholm
Konceptutveckling och anskaffning av militära system Klassrum Stockholm
Kritiska säkerhetsstudier och teknologi Klassrum Stockholm
Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet Klassrum Stockholm

Kontaktuppgifter

Försvarshögskolan

Drottning Kristinas väg 37
115 93 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Försvarshögskolan

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön