Officersprogrammet med sjökrigsvetenskaplig inriktning

Försvarshögskolan
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Solna
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Solna

Förkunskaper

Sökande till officersprogrammet med sjökrigsvetenskaplig inriktning ska uppfylla de krav på grundläggande behörighet som föreskrivs i högskoleförordningen 7 kap. 5, 5a, 5b-6 §§ och 4 kap. 3 § förordningen för Försvarshögskolan.Försvarshögskolan beslutar om särskild behörighet för officersprogrammet. Bestämmelser för särskild behörighet enligt högskoleförordningen 7 kap. 8-9 §§ och i 4 kap 4 § förordningen för Försvarshögskolan. För officersprogrammet med sjökrigsvetenskaplig inriktning gäller att den sökande:­- är godkänd i Matematik 2a alt. 2b alt. 2c eller Matematik B, och­- är godkänd i Samhällskunskap 1b alt. Samhällskunskap 1a1+1a2 eller Samhällskunskap A. För att bli antagen till officersprogrammet krävs även i enlighet med förordning för Försvarshögskolan att den sökande:­- är svensk medborgare,­- har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning,- har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), samt- har av Försvarshögskolan bedömts lämplig för utbildningen. Utöver detta så skall den sökande även:- styrka visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning eller motsvarande militär utbildning med lägst vitsord Ja 5 5 eller Godkänd,- uppfylla de av Försvarsmakten föreskrivna medicinska fordringarna,­- uppfylla föreskrivna fysiska tester, och­- uppvisa godkänt resultat på inskrivningsprov. Som motsvarande militär utbildning räknas aspirantutbildning och grundläggande militär utbildning (GMU) tillsammans med Kompletterande militär utbildning (FOK) eller att efter genomförd GMU varit anställd i Försvarsmaktens insatsorganisation under minst 9 månader.Kravet om godkänd säkerhetsprövning och kraven enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen ska vara uppfyllda under hela utbildningen.

Hitta till utbildaren

Försvarshögskolan

Recensioner

Det finns inga recensioner för Officersprogrammet med sjökrigsvetenskaplig inriktning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön