Visa allastudier.se som: Mobil

Fritidsledarutbildning, yrkesutbildning

Hagabergs folkhögskola
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Södertälje
2 år
Heltid
Startdatum: 2020-08-17 - Södertälje
Sista ansökan: 2020-04-15

Videoreportage

 Fritidsledarutbildning

Fritidsledarutbildning, yrkesutbildning

Fritidsledare med socialpedagogisk inriktning

Vill du arbeta med människor? Trivs du med att få andra att växa? Söker du en intensiv yrkesutbildning med goda chanser till jobb? Sök till Fritidsledarutbildningen!

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning på helfart. Utbildningen har en socialpedagogisk inriktning och leder till fritidsledarexamen. Inom utbildningen läser du socialt arbete i samverkan med Ersta Sköndal Bräcke högskola. Efter utbildningen kan du arbeta inom stora delar av fritidsområdet. Tidigare studerande arbetar bland annat på skolor, fritidshem, fritidsgårdar, behandlingshem eller i daglig verksamhet.

Antal platser

Vårt urval baserar sig på formell behörighet och erfarenhet från fritidssektorn, men också det du berättar om på intervjun. Utifrån en helhetsbedömning av lämplighet för yrket och förmågan att passa in i gruppen kommer vi att göra ett urval. Vi prioriterar sökanden som har för avsikt att arbeta som fritidsledare.

Vi kan ta emot 20 studerande på fritidsledarutbildningen. Antalet ansökningar varierar år från år, men ofta tvingas vi göra ett urval.

Behörighet och antagning

Grundläggande behörighet till fritidsledarutbildningen

För att antas måste du uppfylla någon av följande grundläggande behörigheter till fritidsledarutbildningen (1, 2 eller 3):

1. Gymnasieexamen eller motsvarande. Som gymnasieexamen räknas yrkesexamen eller högskoleförberedande examen från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning.Klicka härför olika sätt att räkna gymnasieskolans betyg.

2. Som motsvarande gymnasieexamen räknas grundläggande behörighet till yrkeshögskola från folkhögskola, alternativt utländsk utbildning som är likvärdig gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till yrkeshögskola från folkhögskola.

3. Reell kompetens innebär att åberopa individuell prövning av andra kompetenser och praktisk erfarenhet än (1) och (2).

Särskild behörighet till fritidsledarutbildningen

För att antas måste du även uppfylla särskild behörighet till fritidsledarutbildningen, nämligen (A och B):

A. Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

B. Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet från yrkesområdet.

Sammantaget innebär det här alltså att du, för att kunna antas, behöver uppfylla en av de grundläggande och båda de särskilda behörigheterna till fritidsledarutbildningen.

Antagning

De sökande som uppfyller grundläggande och särskilda behörigheter till fritidsledarutbildningen kallas till en besöks- och intervjudag i maj. Det är viktigt att du i din ansökan bifogar betyg och intyg som styrker dessa behörigheter. Besked om antagning, eventuell reservplacering eller ej antagning ges den 1 juni.

Efter utbildningen

De övergripande målen för fritidsledarutbildningen är gemensamma för alla fritidsledarutbildningar i landet och bygger på den centrala kursplanen.

Efter två års utbildning på Hagaberg ska den studerande uppfylla följande sex mål:

 • Goda grundläggande teoretiska kunskaper inom för yrket viktiga områden
 • Arbeta utifrån ett främjande perspektiv med fokus på alla människors lika värde
 • En förmåga att motivera andra människor till att ta ett demokratiskt ansvar och delta i samhällsutvecklingen
 • En förmåga att leda aktiviteter i olika verksamheter och miljöer för en mångfald människor
 • En förmåga att både arbeta enskilt och i grupp
 • En förmåga att planera, genomföra och analysera aktiviteter inom givna tidsramar

När du har genomfört samtliga moment i utbildningen med godkänt resultat får du ut ditt examensbevis.

Framtiden 

Områden:

 • Skolan
 • Fritidshem
 • Fritidsgård
 • Behandlingshem
 • Daglig verksamhet

Utbildningskostnader

Undervisningen på utbildningen är kostnadsfri. Däremot har vi en allmän avgift på 700 kr per termin. Den allmänna avgiften täcker bland annat kostnader för försäkring och visst material.

Litteratur

Du förväntas själv skaffa din kurslitteratur och stå för kostnaden. Du kan påverka kostnaden beroende på om du väljer att köpa böcker eller låna på till exempel biblioteket eller köpa begagnat. Om du väljer att köpa all kurslitteratur ligger kostnaden på cirka 1 700–2 000 kr per termin. Vi förutsätter att du har tillgång till aktuell litteratur när delkurserna startar.

Övriga kostnader

Under läsåret förekommer det att vi åker på studiebesök. Du står då själv för reskostnaden (inom SL-området).

I början av ettan åker vi på en tvådagars kick-off med övernattning. Då betalar du mat, logi och resor för max 1 000 kr. I slutet av tvåan är vi på friluftsläger fyra-fem dagar med övernattning för max 4000 kr per person. Här är du med och planerar upplägget och kan påverka kostnaden. Självkostnadspris för mat, boende och resor gäller. Dessa övernattningar ingår som obligatoriska moment i utbildningen. Om du inte redan har till exempel vandrarskor, stövlar, regnplagg, ryggsäck, termos och sittunderlag så kommer du under utbildningstiden behöva skaffa det – räkna med 4000 kr.

Lunch erbjuds på skolan från 60 kr per dag. Det finns möjlighet att bo på skolans internat. Inackordering inklusive frukost kostar 3 900 kr per månad.

Alla ovanstående priser med reservation för ev. ändringar.

Kursinnehåll

Studierna bedrivs med schemalagd verksamhet måndag–fredag. Utöver den schemalagda verksamheten har du egna uppgifter och litteraturläsning som du ansvarar för. Studierna är på heltid så räkna med att avsätta minst 40 timmar i veckan.

Friluftsliv

På utbildningen varvas teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter. Det här gäller till exempel friluftsliv, som kan användas i fritidsledarens främjande arbete för inkludering och en aktiv livsstil; inom skola, fritidshem och fritidsgård. Året runt tränar vi friluftsliv i skog, på sjöar och snö. Bland annat genom dagsutflykter med vandring, matlagning och att leda aktiviteter som passar en mångfald människor. Som ledarförebild krävs – förutom kunskaper och färdigheter – ‘kläder och utrustning efter väder’. Om du inte redan har till exempel vandrarskor, stövlar, regnplagg, ryggsäck, termos och sittunderlag så kommer du under utbildningstiden behöva skaffa det.

Litteratur och uppgifter

Till varje delkurs finns det kurslitteratur som ska läsas och bearbetas. I introduktionen av delkursen presenteras ett antal uppgifter, både enskilda uppgifter och gruppuppgifter. Undervisningen varvar teoretiska genomgångar med praktiska tillämpningar och diskussioner i stora och mindre grupper. Du förväntas vara aktiv i arbetet.

Socialt arbete

Under andra läsåret studeras socialt arbete i samverkan med Ersta Bräcke Sköndals högskola. Efter att du fått godkänt på samtliga moment i socialt arbete får du ett särskilt intyg. Denna del av utbildningen genomförs på Hagaberg och erbjuds även till studerande utifrån.

I utbildningen ingår totalt 14 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) fördelat på tre perioder.

Hagabergs folkhögskola

hagaberg folkhögskola

Välkommen till Hagabergs folkhögskola

Hagabergs folkhögskola ligger mitt i Södertälje med närhet till både storstad och landsbygd vilket präglar skolans kursutbud och aktiviteter. Tillsammans skapar vi en mötesplats med utrymme för ny kunskap, kulturutbyten och engagemang, både lokalt och globalt! Här ges möjlighet att...


Läs mer om Hagabergs folkhögskola och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Fritidsledarutbildning, yrkesutbildning
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Hagabergs folkhögskola

Box 191 61
152 27 Södertälje

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Fritidsledarutbildning, yrkesutbildning från Hagabergs folkhögskola, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: