Vård och omsorgsarbete 2

Lärgården
Sammanfattning
Komvux
Distans
Distans
Startdatum: Löpande - Distans

Vård och omsorgsarbete 2

– Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg.
- Vård och omsorg i livets slutskede.
- Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
- Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
- Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
- Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
- Självbestämmande och integritet.
- Rapportering och dokumentation.
- Biståndsbedömning och vårdplanering.
- Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
- Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.
- Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.
- Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.

Kursen ges på följande sätt:
- i klassrum på dagtid, 4 dagar/vecka
- på distans med slutprov hos Lärgården
- på distans med en obligatorisk lektion i veckan på Lärgården

Lärgården

Lärgårdens verksamhet kännetecknas av en humanistisk syn på människan. Vi vet att alla som söker till oss har olika behov och förutsättningar. För oss handlar utbildning om att ta vara på Din nyfikenhet och hjälpa Dig att hitta ett eget sätt...


Läs mer om Lärgården och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

LärgårdenRecensioner

Det finns inga recensioner för Vård och omsorgsarbete 2

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön