Visa allastudier.se som: Mobil

Samhällskunskap

NTI-skolan distans
Sammanfattning
Komvux
Distans
Startdatum: Löpande - Distans
NTI-skolan distans

Samhällskunskap

Läs Samhällskunskap på distans!
Är du intresserad av dina rättigheter och skyldigheter som medborgare? Vill du veta hur du kan påverka samhället? Läs Samhällskunskap på distans hos NTI-skolan.

NTI-skolan finns här för dig som vill läsa komvuxutbildningar på distans. Här kan du läsa på heltid eller deltid med rätt till studiestöd. När du börjar studera på distans hos NTI-skolan får du en personlig lärare som du kan nå på mejl och telefon varje dag.

Samhällskunskap
Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.

Samhällskunskap 1a1
Hur ser samspelet mellan individ och samhälle ut i en demokratisk stat? Hur kan du som individ vara med att påverka samhället lokalt, nationellt och internationellt? I denna kurs får du lära dig vilka rättigheter och skyldigheter du har som medborgare. Du får även en inblick i förutsättningarna på arbetsmarknaden samt kring privatekonomiska frågor. Vidare kommer du att få lära dig om människans livsvillkor och varför ibland förutsättningarna skiljer sig åt på individ och samhällsnivå, nationellt såväl som internationellt. Du kommer att få uttrycka dina kunskaper både muntligt och skriftligt under kursen.

Samhällskunskap 1a2 
Har du läst samhällskunskap tidigare och vill fördjupa dig? Läs Samhällskunskap 1a2 hos NTI-skolan. NTI-skolan finns här för dig som vill läsa komvuxutbildningar på distans. Här kan du läsa på heltid eller deltid med rätt till studiestöd. När du börjar studera på distans hos NTI-skolan får du en personlig lärare som du kan nå på mejl och telefon varje dag.

Samhällskunskap 1b
I denna kurs tas innebörden av de mänskliga rättigheterna upp och du får bekanta dig med organisationer som verkar
internationellt för att dessa rättigheter skall uppnås och efterlevas. Du får också läsa om demokrati och olika demokratiska modeller, möjligheterna att vara med och påverka samhället samt medias roll i en demokrati. Ekonomi är ett ytterligare område som tas upp. Hur hänger egentligen min privatekonomi samman med den internationella ekonomin? Du får använda dig av olika teoretiska verktyg som modeller, olika samhällsvetenskapliga metoder samt en möjlighet att utveckla din källkritiska förmåga. I denna kurs får du med andra ord en god grund inför vidare teoretiska studier inom samhällsvetenskap. Du kommer att få uttrycka dina kunskaper både muntligt och skriftligt under kursen.

Samhällskunskap 2
För att förstå hur samhället fungerar idag måste vi även blicka bakåt i historien. Kursen erbjuder bland annat en
fördjupning kring hur samhället efter hand vuxit fram till det samhälle vi ser idag. Hur har synen på jämställdhet och
jämlikhet förändrats över tiden? Vilka ekonomiska modeller eller teorier har använts för att förklara och hantera ekonomisk problematik? Hur hanteras ekonomiska kriser idag? I kursen kommer flera olika teorier och modeller kopplade till exempelvis ekonomi och ideologier att tas upp. Här ges även möjligheten till fördjupad teoretisk kunskap kopplat till ämnet och källkritik är ett område som är centralt. Du kommer att få uttrycka dina kunskaper både muntligt och skriftligt under kursen.

Samhällskunskap 3
Känner du att du vill fördjupa dig ytterligare runt globaliseringen och dess effekter eller något annat samhällsvetenskapligt tema? Här får du möjligheten att fördjupa dig i ett uppsatsarbete samt att arbeta med egna hypoteser och teorier och därigenom fördjupa både din ämneskunskap och din samhällsvetenskapliga metodik. Till din hjälp kan du använda dig av statistiska mätningar och du kommer därför att få lära dig om hur statistik används samhällsvetenskapen. Här får du även tydlig praktisk användning av den källkritiska kunskap samt den teoretiska kunskap du fått i tidigare kurser samt möjligheten att fördjupa dessa kunskaper ännu mer, exempelvis inför kommande högre studier.

Förkunskaper

Samhällskunskap 1a1, Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande.
Samhällskunskap 1a2, Förkunskaper: Samhällskunskap 1a1.
Samhällskunskap 1b, Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande.
Samhällskunskap 2, Förkunskaper: Samhällskunskap 1a2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap A.
Samhällskunskap 3, Förkunskaper: Samhällskunskap 2 eller Samhällskunskap B.

NTI-skolan distans

NTI-skolan

Komvux på distans - helt på distans!

Vill du läsa upp betyg till högskolan, höja din kompetens eller vill satsa på ett nytt jobb? Vi har över 250 kurser på distans samt kurspaket för hela yrkesutbildningar. Läs på 100%, 50% eller 25% studiefart CSN-berättigade Varifrån du vill -...


Läs mer om NTI-skolan distans och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Samhällskunskap
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

NTI-skolan distans

Magnus Ladulåsgatan 26
118 66 Stockholm

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Samhällskunskap, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön