Visa allastudier.se som: Mobil

Integrerad Trafikflygarutbildning

Scandinavian Aviation Academy
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Västerås
515 yh-poäng
Heltid

Integrerad Trafikflygarutbildning

Den Integrerade Trafikflygarutbildningen är en heltidsutbildning på 500 Yrkeshögskolepoäng, vilket motsvarar 2,5 års studier.

Den Integrerade Trafikflygarutbildningen tar dig från din första flygtimme till de certifikat och behörigheter som krävs för att kunna jobba som pilot inom kommersiell luftfart. Flygcertifikaten är standardiserade inom Europa, vilket gör det möjligt för dig att ta anställning som pilot inom hela Europa.

Målet med den Integrerade Trafikflygarutbildningen är att du ska lära dig flyga på ett professionellt och säkert sätt för att möta arbetsmarknadens behov och krav på kompetens. Utbildningen bedrivs på svenska men en stor del av studielitteraturen och stor del av kommunikationen i flygplanet är på engelska.

Utbildningen ställer höga krav på bland annat säkerhetsarbete, analytisk förmåga, stresstålighet, beslutsfattande, simultankapacitet och förmåga att tillgodogöra sig mycket teori på kort tid.

Den Integrerade Trafikflygarutbildningen börjar med grundläggande flygteori och praktisk flygning under vår och sommaren. Teorilektioner varvas med flygning i skolans enmotoriga Cessna 172 G1000. Du lär dig att flyga tillsammans med OSMAA’s flyginstruktörer där fokus ligger på att hantera flygplanet i olika faser av flygningen. Efter hand kommer du att flyga själv och utföra övningar på egen hand varvat med lektioner med instruktör.

Flygutbildningen omfattar grundläggande flygträning, navigering, mörkerflygning, instrumentflygning och flygning med flermotoriga flygplan. De olika flygfaserna varvas med ATPL teorin som omfattar 14 flygrelaterade ämnen. Varje ämne avslutas med ett slutprov på flygskolan innan examination sker för Transportstyrelsen.

Som avslut kommer du även gå en kurs i Airmanship där föreläsare från olika bolag kommer och delger sina erfarenheter från flygbranschen.

Efter avlagda flyg- och teoriprov för Transportstyrelsen genomförs utbildning i tvåpilotsystem, Multi Crew Cooperation (MCC).
Utbildningen genomförs i OSMAA:s Boeing 737NG-simulator.
Under MCC-utbildningen lär du dig teorierna kring lagarbetet i cockpit, kommunikation och resursfördelning mellan besättningsmedlemmarna.
Därefter följer en Airline Preparation Course (APC) som även den genomförs i OSM:s Boeing 737NG-simulator. Denna kurs syftar till att ytterligare förstärka din kompetens i att flyga en större flygmaskin i flerpilotssystem.

LIA, Lärande i arbete

LIA är en praktikperiod hos ett flygbolag med syfte att öka din förståelse och kunskap om ett flygbolag och dess operationer. LIA-perioden kan ha olika upplägg såsom typinflygning, bolagskurser, line training, marktjänster, incheckning, operativ planering etc.

LIA-perioden omfattar 25% av utbildningen och OSMAA har LIA-samarbete med bland andra Norwegian, BRA, SAS och BRA Training.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Krav på särskilda förkunskaper:

Lägst betyget Godkänt / E i följande kurser:
Enligt GY2000:

  • Fysik A
  • Engelska B
  • Matematik B

Enligt nya gymnasiesystemet (Gy 11):

  • Fysik 1a
  • Engelska 6
  • Matematik 2

Hitta till utbildaren

Scandinavian Aviation Academy

Recensioner

Det finns inga recensioner för Integrerad Trafikflygarutbildning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: