Visa allastudier.se som: Mobil

Matematik 3c - Gruppundervisning dag

Vuxenutbildning Göteborg Stad
Sammanfattning
Komvux
Stockholm
Kommande starter
Stockholm
Löpande 
Löpande 
Löpande 
Löpande 
Löpande 
Löpande 

Matematik 3c - Gruppundervisning dag

Vi satsar extra på matematik!
Du som tidigare har fler än ett F/IG eller avbrott i den sökta matematikkursen kommer att få testa dina kunskaper i en nivåbedömning. Du får ett brev med information om hur du bokar tid. Efter genomförd nivåbedömning har du ett samtal med en pedagog, där ni tillsammans utvärderar resultatet.

Om nivåbedömningen visar att du har tillräckliga förkunskaper antas du till sökt kurs samt även till en kurs i studieteknik på tjugo poäng. Du läser båda kurserna parallellt så dina möjligheter att nå kursmålen ökar.

Om nivåbedömningen visar att du inte har tillräckliga förkunskaper finns det flera möjligheter:
. Du blir antagen på den kurs som motsvarar dina förkunskaper.
. Du läser först en förberedande kurs på hundra poäng innan du påbörjar den sökta kursen.
. Du väljer att skjuta på starten till ett senare tillfälle.

Du som ska göra en nivåbedömning i matematik behöver förbereda dig genom att repetera och fräscha upp dina matematikkunskaper.

Här nedan kommer några bra tips på användbara länkar:
www.matteboken.se - Matteboken samlar förklaringar, videolektioner, övningar och tidigare nationella prov för matematik på alla nivåer.
www.webbmatte.se - Webbmatte innehåller bland annat förklaringar på flera språk för matematik från skolår 6.
www.mattecoach.se - Mattecoach på nätet är en tjänst där du kan få mattehjälp via chatt.
http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/164-uncategorised/1611-mattebegrepp - Skolverkets webbplats för modersmål har en sida där du kan ladda ner matematikbegrepp på 22 olika språk.

Vid nivåbedömningen får du låna miniräknare och formelblad. Om du har läst matematik på ett annat språk än svenska får du ha med dig lexikon.

Se länk nedan under kurskod.

Gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Din lärare leder undervisningen. Du har dessutom möjlighet att arbeta i studiehall. Du behöver inte vara van vid att studera men du behöver kunna lägga mycket tid på egna studier utöver gruppundervisningen.

Matematik 3c bygger på kursen matematik 2a eller 2c. Kursen ingår i naturvetenskaps- och teknikprogrammet. Undervisningen i kursen omfattar följande områden: Aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning.

Den behandlar bland annat följande:
. Begreppet absolutbelopp.
. Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av aritmetikens lagar för hantering av dessa begrepp.
. Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde.
. Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
. Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Du som har stora svårigheter i matematik kontakta studievägledningen inför dina studier.    

 

Förkunskaper

För kursen behöver du ha kunskaper motsvarande Matematik B eller Matematik 2a/2b/2c. Du som inte har svenska som modersmål behöver även ha avslutad Sfi-kurs B eller motsvarande kunskaper.

Vuxenutbildning Göteborg Stad

På komvux kan du slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier eller gå en gymnasial vuxenutbildning. Du har rätt att läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen, ett studiebevis eller...


Läs mer om Vuxenutbildning Göteborg Stad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Vuxenutbildning Göteborg Stad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön