12 okt 2021

Distansstudier på högskola

Studenter som läser på distans har ökat explosionsartat de senaste årtiondet. Att vara uppkopplad utan kurskamrater kräver självdisciplin och motivation.

Att studera på distans är en annorlunda utbildningsform jämfört med traditionell undervisning. Eftersom du själv ansvarar för din studietid är det upp till dig själv att hålla disciplin i studierna. Distansstudier innebär både stor frihet och stort ansvar.

Distansutbildningar har olika utbildningsformer. Främst gäller detta om utbildningen har obligatoriska föreläsningar och i vilken mån kursen använder internet. Enskilda distansutbildningar kan ha obligatoriska eller frivilliga möten på högskolan, vid ett lärcentrum eller på internet. Dessutom kan utbildningen innehålla grupparbeten, tentamina eller olika praktiska moment. Variationen är stor. Läs igenom högskolans kursinformation för att hitta en distansutbildning som passar dig.

Under de senaste åren har antalet distansstudenter ökat kraftigt. Enligt Högskoleverket var 54 700 studenter registrerade på IT-stödda distansutbildningar år 2003, ett antal som ökat till 119 000 läsåret 2008/2009.

Hitta din distansutbildning

Distansutbildningar

Utbildningar på distans på högskola och universitet 

Uppkopplad utbildning

En gemensam nämnare mellan de flesta distansutbildningar är att du behöver dator och tillgång till internet. Vanligtvis krävs en uppkopplingshastighet som är snabbare än modem. Vissa kurser bygger på att kontakten mellan föreläsare och studenter sker via webbkamera eller att man möts i ett interaktivt chattrum.

Vid distansutbildning använder sig högskolorna av ett slags klassrum i elektronisk form, så kallade lärplattformar. Några exempel är Fronter, Blackboard och PingPong. Lärplattformarna kan se olika ut men innehåller samma delar, som klasslistor, diskussionsforum och arbetsuppgifter. 

Via kursens hemsida kan du kommunicera med dina föreläsare och kurskamrater. Där kan du hämta dina arbetsuppgifter och dit kan du skicka dina rapporter. Varje kurs har en egen webbplats.

Möten och lärcentrum

Vissa distanskurser har inga möten alls, andra har obligatoriska möten på campus, på lärcentrum eller via webben. Ett annat alternativ är frivilliga möten. Vill eller kan du inte närvara vid frivilliga möten måste informationen från mötet finnas tillgänglig på något annat sätt.

Ibland förlägger högskolan möten på lärcentrum, en plats med tillgång till vägledning, lokaler, tekniska funktioner som datorer med internetuppkoppling, videokonferens, webbkameror, skrivare samt möjlighet att kopiera. Eventuella salstentor blir ofta placerade på lärcentrum. Ett lärcentrum är öppet för alla som studerar på distans.

Läs mer:

Så lyckas du på distans

Plugga på dina egna villkor

Gå en kurs på Harvard från soffan

Distansstudier på högskola

Senast uppdaterad: 12 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-07

Studieorten avgör vilken lön du får

Systemvetare från Uppsala får 4 000 kronor mer i lön än kolleger från Stockholm. Kontakter med näringslivet är avgörande, visar rapport. Skillnaderna när det gäller vilka jobbchanser studenter har vid de olika högskolorna är oacceptabelt hög, skriver Svenskt Näringsliv i den årliga rapport Högskolekvalitet. De som läst data- och systemvetenskap vid Uppsala universitet får bäst betalt – 4 00 ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-13

Toppbetyg för svensk utbildning

Utländska studenter ger högskoleutbildning i Sverige toppbetyg men tycker att kontakten med arbetsmarknaden och det svenska samhället är dålig. Det visar resultatet från en studentbarometer som besvarats av 138 000 internationella studenter vid 203 universitet i Europa och Asien. På den övergripande frågan: Hur nöjd är du sammantaget med studierna vid ditt universitet, är 4 svenska lärosäten med ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-09-08

Högskoleprovet: Genvägen in på högskolan

Är du smartare än dina betyg visar? Eller vill du bara öka dina chanser att bli antagen till din drömutbildning? Så mycket som var tredje student tar sig in på högskolor och universitet genom högskoleprovet. Här kan du läsa mer om vad högskoleprovet innebär! 

Läs mer