Lön och framtidsutsikter för Fritidsledare

Fritidsledare arbetar på fritidsgårdar, skolor, fritidshem, gruppboenden samt inom föreningar eller församlingar. En fritidsledare planerar och arrangerar olika aktiviteter inom verksamheten som exempelvis temakvällar eller kursverksamhet.

Fritidsledarens roll är att skapa en aktiv och meningsfull fritid för deltagarna i den verksamhet man arbetar inom. Det kan exempelvis innebära att man arrangerar olika typer av aktiviteter som temakvällar, utflykter eller kursverksamheter. Det kan handla om bakning, dans, konst eller sport. Deltagarna i verksamheten är ofta med och styr innehållet.

Arbetsti

Läs mer om Fritidsledare
Fritidsledare är oftast anställda av kommuner och arbetar på skolor eller fritidsgårdar. Fritidsledare kan också arbeta på dagcenter med äldre eller hos olika föreningar.
För att arbeta som fritidsledare behöver man gymnasieutbildning.
Folkhögskolor erbjuder utbildningar med inriktning fritidsledare runt om i landet.
Det finns även vuxenutbildningar inom vissa kommuner med inriktning fritidsledare.
Medellön
28 300 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Fritidsledare

Det finns 15350 anställda inom yrket Fritidsledare i Sverige, 58% är kvinnor och 42% är män

Kvinnor tjänar 1% mer än män

 • 28 300 SEK
 • 28 400 SEK
 • 28 100 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 3% mer än offentlig sektor

 • 28 800 SEK
 • 28 000 SEK

Privat sektor tjänar 3% mer än offentlig sektor

 • 29 000 SEK
 • 28 000 SEK

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor

 • 28 400 SEK
 • 28 000 SEK
Historisk löneutveckling för Fritidsledare

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 25 400 SEK
 • 26 400 SEK
 • 27 000 SEK
 • 27 700 SEK
 • 28 300 SEK
 • 28 300 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 2 SEK

Jobbutsikter för Fritidsledare

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben för fritidsledare under det närmaste året. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för fritidsledare kommer vara små till medelstora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Små till medelstora jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Små till medelstora jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Förtroendeingivande

Fritidsledare som arbetar med barn och ungdomar fungerar som en vuxen förebild och bör vara en stabil person som är engagerad och som ungdomar känner förtroende för. För de ungdomar man träffar är man en viktig kontakt med vuxenvärlden.

Initiativförmåga

Eftersom arbetet som fritidsledare innebär att man anordnar mycket aktiviteter är det viktigt att kunna ta initiativ och vara drivande för att kunna organisera dessa.

Empatisk förmåga

Många ungdomar på fritidsgården vill ha en vuxen att ventilera olika saker med.

Social förmåga

Att kunna möta ungdomarna på ett bra och engagerande sätt. Fritidsledare bör också ha förmågan att skapa möjligheter för besökarna att utöva inflytande. Arbetet innebär mycket kontakt med människor i olika åldrar och situationer och därför är det viktigt att tycka om att vara lyhörd och intresserad av att skapa goda relationer med andra människor.

Kreativ förmåga

Man måste kunna hitta på bra aktiviteter.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest