Lön och framtidsutsikter för Lärare i hem- och konsumentkunskap

En lärare i hem- och konsumentkunskap undervisar elever i matlagning, hur man sköter ett hem och hur man hanterar hushållsbudgeten. Det är ett brett ämne, som ger eleverna verktyg för att kunna medverka till en hållbar utveckling genom att göra medvetna val för egen och andras hälsa, ekonomi och miljö. Det är alltså inte bara matlagning, utan även
Läs mer om Lärare i hem- och konsumentkunskap

Teori och praktik blandas för att ge eleverna den kunskap de behöver inför framtiden. Bakning och matlagning varvas med kunskaper om näringslära och hur man planerar och räknar ut kostnaden för olika måltider. Läraren handleder under arbetet i köket, men har även teorilektioner om exempelvis livsmedelshantering, miljömärkning, återvinning, mattraditioner

Läs mer om Lärare i hem- och konsumentkunskap
Lärare i hem- och konsumentkunskap undervisar främst i grundskolans årskurs 6 till 9. De kan även undervisa i lägre årskurser eller på folkhögskola.
För att bli hem- och konsumentkunskapslärare utbildar man sig på universitet eller högskola. Utbildningen finns idag vid Högskolan i Kristianstad, Göteborgs universitet och Umeå universitet. Ämnet kombineras med något annat ämne så som samhällskunskap, svenska eller matematik.
Medellön
36 200 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 2023
Genomsnittslön för Lärare i hem- och konsumentkunskap

Det finns 108840 anställda inom yrket Lärare i hem- och konsumentkunskap i Sverige, 74% är kvinnor och 26% är män

Kvinnor tjänar 3% mer än män

 • 36 200 SEK
 • 36 500 SEK
 • 35 400 SEK
Medellön för kvinnor och män inom privat och offentlig sektor
Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor
Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor

 • 36 600 SEK
 • 36 100 SEK

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor

 • 36 700 SEK
 • 36 400 SEK

Privat sektor tjänar 3% mer än offentlig sektor

 • 36 300 SEK
 • 35 200 SEK
Historisk löneutveckling för Lärare i hem- och konsumentkunskap

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 31 700 SEK
 • 32 900 SEK
 • 33 900 SEK
 • 35 300 SEK
 • 36 200 SEK
 • 36 200 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Lönen för det här yrket har ökat över tid

 • 3 SEK

Jobbutsikter för Lärare i hem- och konsumentkunskap

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben för grundskollärare under det närmaste året. På 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för grundskollärare kommer vara stora.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2023

Mycket goda jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Goda jobbutsikter

pointer

Inom fem år

Färdigheter som kan vara bra att ha

Pedagogisk förmåga

Hem- och konsumemtkunskapslärare bör ha förmågan att lära och föra ut ämneskunskaper på ett intressant sätt.

Stresstålighet

Det är viktigt att ha gott tålamod och kunna hantera stressfyllda situationer.

Organisationsförmåga

I hem- och konsumemtkunskapslärarens arbetsuppgifter ingår att planera och utvärdera lektioner.

Samarbetsförmåga

Hem- och konsumentkunskapslärare samarbetar ofta med andra pedagoger på skolan.

Har du rätt kompetenser?

Gör vårt yrkestest för att se om yrket passar dig!

Gör vårt yrkestest