Visa allastudier.se som: Mobil

Lön och framtidsutsikter för Hem- och konsumentkunskapslärare

Hem- och konsumentkunskapslärare undervisar främst i grundskolans år 6-9. De kan även undervisa i lägre årskurser, särskolan eller på folkhögskolan. Beroende på behörighet kan man också undervisa i vissa av gymnasieskolans kurser som livsmedels- och näringskunskap eller matlagning.

Arbetsuppgifter
Hem- och konsumentkunskapsläraren har ett brett ämne där
Läs mer om Hem- och konsumentkunskapslärare

Hur mycket tjänar en Hem- och konsumentkunskapslärare?

Medellönen för män och kvinnor:
36 200 SEK
i månaden
Medellönen för kvinnor:
36 500 SEK
i månaden
Medellönen för män:
35 400 SEK
i månaden
* Källa: Statistiska centralbyrån 2021
Visar: Män och kvinnor
Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för kvinnor inom privat och offentlig sektor Medellön för män inom privat och offentlig sektor

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor
  • 36 600 SEK
  • 36 100 SEK

Privat sektor tjänar 1% mer än offentlig sektor
  • 36 700 SEK
  • 36 400 SEK

Privat sektor tjänar 3% mer än offentlig sektor
  • 36 300 SEK
  • 35 200 SEK
Annonser

Jobbutsikter för Hem- och konsumentkunskapslärare

Arbetsförmedlingen bedömer att grundskollärare har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara mycket goda.

*Källa: Arbetsförmedlingen 2021

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom ett år

Utmärkta jobbutsikter

pointer

Inom fem år