Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Grundlärarprogrammet

Vill du arbeta med att forma vårt framtida samhälle? På grundlärarprogrammet kommer du lära dig om hur du undervisar och inspirerar unga elever. Du kan välja en inriktning inom grundlärarprogrammet som du vill arbeta med:
förskoleklass, fritidshem, grundskolan i åk 1-3 eller 4-6.

Börja din utbildning mot ett betydelsefullt yrke som grundlärare här!
Visar 1-20 av 69 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 69 träffar

Mer om Grundlärare

Som grundlärare arbetar du med den åldersgruppen 1-3 eller 4-6 och inriktningen mot förskoleklass och fritidshem som du valt i din utbildning. Du arbetar oftast i ett arbetslag med förskollärare, lärare och fritidspedagoger. Det är ni som tillsammans ansvarar över ett visst antal elever. Ni följer tillsammans läroplanen som omfattar målen för elevernas sociala- och personliga utveckling samt de kunskapsmål som finns.

Grundskolans verksamhet regleras av läroplanen som styrs av skollagen. Det är dock viktigt att du och ditt arbetslag tillsammans ser till att varje individuell elev får den personliga utveckling som behövs. Som grundlärare så kommer du undervisa, ge stöd och tips till dina elever. Samt se till att eleverna har en inspirerande och trivsam miljö i skolan. 

Grundlärarprogrammet

För att utbilda dig till grundlärare så behöver du studera grundlärarprogrammet vid ett universitet eller högskola. Efter examen kommer du ha behörighet att söka en lärarlegitimation, som behövs för att du ska kunna ha ett ansvar för undervisning och betygsättning. 

Oavsett vilken inriktning du väljer i din grundlärarutbildning så läser alla lärare 60 högskolepoäng utbildningsvetenskap tillsammans under det första året. Där du kommer lära dig om generella lärarkunskaper, bland annat betygsättning och bedömning. I utbildningen ingår det praktik, en så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  Som ska vara inom tillämplig skolform eller verksamhet, samt ålderskategori och det ämnesområde som du valt.

Inom grundlärarprogrammet finns det 3 valbara inriktningar:

Grundlärarprogrammet - årskurs 1-3

Du kommer få den kompetens och kunskap som behövs för att arbeta och undervisa  elever i åldern 6-9 år. Utbildningen är på 4 år där undervisningen till största del handlar om barns lärande och kreativa arbetsformer. Du kommer även få kunskaper om hur du undervisar i olika ämnen inom bland annat matematik, naturvetenskap, teknik, samhällskunskap och engelska. 

Grundlärarprogrammet - årskurs 4-6

Denna utbildning utgörs av fyra års heltidsstudier och du kommer få lära dig att undervisa 9 – 12 åringar. Fokuset kommer vara på elevernas kunskap och sociala utveckling. Du kommer studera engelska, svenska, matematik samt ett fördjupningsområde som du väljer själv av något av de nedanstående alternativen:

  • Samhällsorienterande ämnen
  • Naturorienterande ämnen och teknik
  • Ett till två praktiska eller estetiska ämnen.


Grundlärarprogrammet - inriktning fritidshem

Utbildningen är på 3 år och förbereder dig för att arbeta med barn mellan 6 - 12  år. Inom utbildningen ingår det bland annat utomhuspedagogik, språkutveckling och dramapedagogik. Du har även möjlighet att välja bland inriktningar inom fritidshem exempelvis idrott, musik eller dans. Du kommer få kunskaper om barns relationer, uppväxt, fritid, språk och lek. 

Vidareutbildning 

Efter du fått din grundlärarexamen och har jobbat inom yrket i minst 3 år så kan du söka dig vidare för att exempelvis bli Specialpedagog eller Speciallärare. Utbildningen kan du hitta på YH-skolor, folkhögskolor, universitet,  komvux och högskolor. Målet med utbildningen är att du ska få en fördjupad kunskap i att möta alla barns och elevers behov i olika miljöer. För att få mer information om hur du kan vidareutbilda dig kan du kontakta och ställa dina frågor till vår studievägledare.

Framtidsutsikter efter grundlärarprogrammet 

Behovet av lärare ökar generellt hela tiden samt bristen på behöriga och legitimerade lärare riskerar att öka fram till 2033, vilket skolverkets lärarprognos (2019) visat. Om du går i tankarna på att studera till ett av de viktigaste yrket som vi har, så är just nu behovet stort. Ovan hittar du flera grundlärarprogram som du kan välja mellan, påbörja vägen till ditt drömyrke idag!

Jämför dina favoriter
Jobb & Lön

Vi vet vad du kommer att få i lön - Vet du?

Ta reda på vad du kan tjäna efter din utbildning och hur jobbutsikterna i din bransch ser ut.

Till Jobb & Lön

Testa dig själv

Svårt att ta ett beslut?

Räta ut dina största frågetecken med vårt utbildningstest.

Testa dig själv