Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Ort
Digital Business (Two Years) Jönköping
International Economics, kandidatprogrammet Jönköping
Beteende- / Samhällsvetenskap
Arbets- och organisationspsykologi Jönköping
Business Statistics 2 Jönköping
Chef- och ledarskap i socialt arbete Distans
Civilekonomprogrammet Jönköping
Conflict Transformation, International Work Jönköping
Econometrics 1 Jönköping
Economic Analysis Jönköping
Engineering Management (One Year) Jönköping
Förvaltningspolitik Distans
Global Management (Two Years) Jönköping
Global Talent and Giftedness Management: To Understand and Keep Competence Jönköping
Human Resources med inriktning mot företagsekonomi Jönköping
Human Resources med inriktning mot psykologi Jönköping
Human Rights in International Development Work Jönköping
Identitet, kultur och samhälle. Sociologiska perspektiv och metoder Distans
International Financial Analysis Jönköping
International Logistics and Supply Chain Management (Two Years) Jönköping
International Management, kandidatprogrammet Jönköping
International Marketing (One Year) Jönköping
Internationella relationer Distans
Internationellt arbete - inriktning Globala studier Jönköping
Interventions in Childhood (One Year) Jönköping
Interventions in Childhood (Two Years) Jönköping
Konflikter och konflikthantering Värnamo
Konflikter och konflikthantering Lidköping
Konflikter och konflikthantering Oskarshamn
Konflikter och konflikthantering Nässjö
Konflikter och konflikthantering Gislaved
Konflikter och konflikthantering Vimmerby
Konflikter och konflikthantering Jönköping
Konflikter och konflikthantering Vetlanda
Konflikter och konflikthantering Ronneby
Leadership in Crisis Management Jönköping
Leadership in Crisis Management Jönköping
Ledarskap - tillämpad förändring Jönköping
Marketing Management, kandidatprogrammet Jönköping
Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd Distans
Om rasism historiskt och idag Distans
Organisationsteori Jönköping
Production Development and Management (master) Jönköping
Psykologi för skolans lärare Distans
Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp Jönköping
Socialpsykologi med grupprocesser Jönköping
Socialt arbete med barn, unga och familj Distans
Socialt arbete, examensarbete I Distans
Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik Distans
Socialt arbete, myndighetsutövning, konsekvenser och dilemman Distans
Socialt arbete, äldres livsvillkor och omsorg Distans
Socionomprogrammet Jönköping
Socionomprogrammet Jönköping
Strategic Entrepreneurship (Two Years) Jönköping
Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet Jönköping
Theory of Science and Scientific Methods in Child Studies Jönköping
Utvecklingspsykologi – ett interpersonellt perspektiv på människans livslånga utveckling Jönköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9 (Sh) Jönköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sh) Jönköping
Bygg / Anläggning / Fastighet
Anläggning
Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik Jönköping
Arkitektur
Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur Jönköping
Ljusdesign Jönköping
Data / IT
Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar Jönköping
Datateknik: Inbyggda system Jönköping
Grafisk design och webbutveckling Jönköping
Teknisk bastermin: Inbyggda system Jönköping
Teknisk bastermin: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar Jönköping
Ekonomi / Försäljning
Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning Jönköping
Interkulturell och internationell kommunikation Jönköping
International Macroeconomics and Finance Jönköping
International Trade Theory Jönköping
Macroeconomic Principles Jönköping
Microeconomic Principles and Mathematics for Economics Jönköping
Sweden in the Global Economy Jönköping
Teknisk bastermin: Logistik och ledning Jönköping
Teknisk bastermin: Sustainable Supply Chain Management Jönköping
Ekonomi
Leading and Owning a Family Enterprise Jönköping
Marketing Management Jönköping
Organizing and Leading in a Sustainable World Jönköping
Estetiska inriktningar
Design
Industrial Design (master) Jönköping
Maskinteknik: Produktutveckling och design Jönköping
Materials and Manufacturing (one year master) Distans
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Global Communication Jönköping
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Marknadskommunikation Jönköping
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Medieproduktion Jönköping
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Strategisk kommunikation Jönköping
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - Öppen ingång Jönköping
Product Development and Materials Engineering (master) Jönköping
Juridik
Handelsrätt, 16-30 hp Jönköping
Handelsrättslig översiktskurs Jönköping
Marknads- och kommunikationsrätt Jönköping
Skatterätt Jönköping
Kommunikation / Media
Kommunikation
Graphic Print Production Jönköping
Intercultural and International Communication Jönköping
Sociala medier i teori och praktik Distans
Sustainable Communication (One Year) Jönköping
Sustainable Communication (Two Years) Jönköping
Videoredigering i After Effects Distans
Videoredigering och rörlig bild Distans
Videoreporter Distans
Multimedia
User Experience Design and IT Architecture (master) Jönköping
Kultur / Humanistiska inriktningar
Amerikansk kristendom: historia, religion och politik Distans
Islam i Sverige Distans
Litteraturvetenskap, introduktionskurs Distans
Religiösa sekter och nya religiösa rörelser Distans
Teologi - en introduktion Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Re) Jönköping
Historia
1900-talshistoria - kronologi och perspektiv Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Hi) Jönköping
Naturvetenskap
Fysik
Datorsimulering i fysik och teknik Jönköping
Teknisk bastermin: Byggnadsutformning med arkitektur Jönköping
Teknisk bastermin: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik Jönköping
Teknisk bastermin: Industriell ekonomi och produktionsledning Jönköping
Teknisk bastermin: Industriell produktframtagning (civilingenjör) Jönköping
Teknisk bastermin: Produktutveckling och design Jönköping
Tekniskt basår Jönköping
Tekniskt basår, distans Distans
Geografi
Genusgeografier Jönköping
Geografi Distans
Natur- och kulturguide i Östra Vätterbranterna Jönköping
Matematik
Matematisk statistik Jönköping
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa, 31-45 hp Jönköping
Språk
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 (Uppdragsutbildning) Distans
Kreativt skrivande - litterär gestaltning I Distans
Svenska för ämneslärare, 1-30 hp Jönköping
Svenska som andraspråk 2, 46-60 hp Distans
Svenska som andraspråk I Jönköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sv) Jönköping
Engelska
Engelska, 1-30 hp Jönköping
Practical English Jönköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9 (Hi) Jönköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9 (Re) Jönköping
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Eng) Jönköping
Teknik
3D-teknik Värnamo
AI Engineering (master) Jönköping
Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik Jönköping
Produktutveckling med möbeldesign Nässjö
Datateknik
IT-infrastruktur och nätverksdesign Jönköping
Design och produktutveckling
Förändringsbara och rekonfigurerbara produktionssystem Distans
Industriell organisation och ekonomi: Sustainable Supply Chain Management Jönköping
Industriell Produktframtagning (Civilingenjör) Jönköping
Introduktion till World Solar Challenge Jönköping
Ljusdesign Jönköping
Sustainable Building Information Management (master) Jönköping
Industri och produktion
CAD - Grundläggande solidmodellering Jönköping
Maskinteknik: Industriell ekonomi och produktionsledning Jönköping
Maskinteknik
Master of Product Development – Specialisation in Assistive Technology (MASTech) Jönköping
Medicinsk teknik
Radiografi - Primär bildgranskning och bildbehandling vid akuta skador i axiala skelettet II Distans
Röntgensjuksköterskeprogrammet Jönköping
Utbildning / Pedagogik
Förskollärarprogrammet Jönköping
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Jönköping
Handledarutbildning VFU II Distans
Swedish Preschool Education (One Year) Jönköping
Lärare
Academic Social Responsibility (ASR) Distans
Att leda pedagogisk verksamhet I. Rekryteringsutbildning för rektorer Distans
Digitalization and Implementation Processes in School 2 (DIP II) Distans
Filmpedagogik – i grundskola och gymnasium Jönköping
Förbättringskunskap I. Att leda förbättringsarbete inom skolväsendet Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Jönköping
Handledda samtal Distans
Kommunikativt ledarskap i organisationer Jönköping
Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning Jönköping
Lära, handleda och utvärdera Jönköping
Läs- och skrivsvårigheter Distans
Projektledning i praktiken Distans
Socialpedagogik Jönköping
Utvecklingsstörning, grundkurs Distans
Vetenskapliga perspektiv och metoder, specialpedagogik Distans
Äventyrspedagogik i skolan Jönköping
Pedagogik
Barn i naturen - fascination, förundran, fakta och förståelse Jönköping
Bild i förskolans verksamhet Jönköping
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Jönköping
Handledarutbildning-VFU Värnamo
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9, ett ämne Jönköping
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ett ämne Jönköping
Lärande, undervisning och bildning Jönköping
Magisteruppsats i Pedagogik Jönköping
Matematikdidaktik 1 Jönköping
Specialpedagog
Specialpedagogik, grundkurs Jönköping
Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling Distans
Vård / Medicin
Ageing and Society - Diversity, Participation and Health Distans
Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre Distans
Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre Distans
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi Jönköping
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin Jönköping
Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Jönköping
Medicinsk fortsättningskurs: immunologi, infektionssjukdomar och dermatologi Jönköping
Hälso- och sjukvårdadministration
Co-production in Health and Welfare Distans
Medicin
Prosthetics and Orthotics, BSc Jönköping
Omvårdnad / Omsorg
Att åldras med omsorg Distans
Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning Distans
Evidensbasering inom hälsa och välfärd Distans
Geriatrik Distans
Gerontologi, examensarbete Distans
Gerontologi, examensarbete I Distans
Gerontologi, examensarbete II Distans
Gerontologi, grundkurs Distans
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning I Distans
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning II Jönköping
Health Care Improvement Jönköping
Magisterprogram i gerontologi Distans
Masterprogram i gerontologi Distans
Omvårdnad, examensarbete Jönköping
Omvårdnad, examensarbete för magister Distans
Sjuksköterskeprogrammet Jönköping
Sjuksköterskeprogrammet Värnamo
Sjuksköterskeprogrammet Eksjö
Sjuksköterskeprogrammet Jönköping
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Jönköping
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Jönköping
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Jönköping
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Jönköping
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod Distans
Sjukgymnastik och rehabilitering
Arbetsterapeutprogrammet Jönköping
Arbetsterapi, examensarbete I Distans
Magisterprogram i arbetsterapi Distans
Master of Science (120 credits) with a major in Occupational Therapy Distans
Occupational Therapy, Community-based Practice Distans
Occupational Therapy, Evidence-based Practice I Distans
Occupational Therapy, Theory I Distans
Occupational Therapy, Thesis I Distans
Tandvård
Oral hälsa, examensarbete Jönköping
Oral hälsa, examensarbete för magister Distans
Tandhygienistprogrammet Jönköping
Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa Jönköping

Visa alla

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Jönköping University
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Jönköping University

Gjuterig. 5 Högskoleområdet
55318 JÖNKÖPING


Gör en intresseanmälan

För att beställa information från Jönköping University, fyll i följande uppgifter: