jönköping skola universitet

Jönköping University

Funderar du över framtiden? Vill du vara attraktiv på arbetsmarknaden – både nationellt och internationellt?

Jönköping University har en tydlig internationell profil och tillhör landets främsta när det gäller internationellt studentutbyte. Hos oss får du möjlighet att förlägga delar av dina studier utomlands och dessutom chans till internationella möten på hemmaplan. Vi har ett nära samarbete med arbetslivet och våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden - över 90% har jobb ett halvår efter examen. 

Jönköping University har ca 12 500 studenter, varav 2 300 är internationella. Vi erbjuder runt 80 program/inriktningar och 200 fristående kurser inom bland annat hälsa, vård och socialt arbete, undervisning, medie- och kommunikationsvetenskap, teknik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samt ekonomi, juridik och informatik.

Hos oss bedrivs utbildning och forskning inom fyra fackhögskolor:

  • Hälsohögskolan
  • Högskolan för lärande och kommunikation
  • Jönköping International Business School
  • Tekniska Högskolan

Välkommen till Jönköping University!

Data och it

Ekonomi

Hälsa och sjukvård

Kommunikation och media

Material och konstruktion

Naturvetenskap

Pedagogik

Samhälls- och beteendevetenskap

Socialt arbete

Teknik

Ingenjör

Lärare

Produktutveckling

Förberedande utbildning


Visa alla utbildningar med Jönköping University

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Teknisk bastermin: Byggnadsutformning med arkitektur Klassrum Jönköping
Teknisk bastermin: Datateknik (civilingenjör) Klassrum Jönköping
Teknisk bastermin: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik Klassrum Jönköping
Teknisk bastermin: Inbyggda system Klassrum Jönköping
Teknisk bastermin: Industriell ekonomi och produktionsledning Klassrum Jönköping
Teknisk bastermin: Industriell produktframtagning (civilingenjör) Klassrum Jönköping
Teknisk bastermin: Logistik och ledning Klassrum Jönköping
Teknisk bastermin: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar Klassrum Jönköping
Teknisk bastermin: Produktutveckling och design Klassrum Jönköping
Teknisk bastermin: Sustainable Supply Chain Management Klassrum Jönköping
Ingenjör
Teknisk bastermin: Ortopedingenjör (Prosthetics and Orthotics) Klassrum Jönköping
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Arbets- och organisationspsykologi Distans Distans
Politisk psykologi Distans Distans
Socialpsykologi med grupprocesser Distans Distans
Utvecklingspsykologi - ett interpersonellt perspektiv på människans livslånga utveckling Distans Distans
Sociologi
Identitet, kultur och samhälle. Sociologiska perspektiv Distans Distans
Data / IT
CAD
CAD - Grundläggande solidmodellering Klassrum Jönköping
Ekonomi
Microeconomic Principles Klassrum Jönköping
Företagsekonomi
Ekonomistyrning för små och medelstora företag Distans Distans
Leading and Owning a Family Enterprise Klassrum Jönköping
Nationalekonomi
Sweden in the Global Economy Klassrum Jönköping
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild i förskolans utbildning Klassrum Jönköping
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi Distans Distans
Hantverk
Komponentgjutning Distans Distans
Humaniora
Genusvetenskap
Genus och kultur i ett globalt perspektiv Distans Distans
Historia
Folkmordens historia under 1900-talet Distans Distans
Historia: Kallt krig och globalisering - samtidshistoria efter 1945 Distans Distans
Medicinens historia: En introduktion Distans Distans
Politik och religion Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap, 16-30 hp Distans Distans
Litteraturvetenskap, introduktionskurs Distans Distans
Religionsvetenskap
Amerikansk kristendom: historia, religion och politik Distans Distans
Islam i Sverige Distans Distans
Religiösa sekter och nya religiösa rörelser Distans Distans
Teologi - en introduktion Distans Distans
Ingenjör
Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning Klassrum Jönköping
Introduktion till World Solar Challenge Klassrum Jönköping
Maskinteknik: Industriell ekonomi och produktionsledning Klassrum Jönköping
Automationsingenjör
Produktionsautomation - Teknik & Integration Distans Distans
Design och produktutveckling
Miljökonsekvensbedömning av gjutgods Distans Distans
Produktutveckling med möbeldesign Klassrum Nässjö
Maskinteknik
Utmaningsdrivet utvecklingsarbete med Hoshin Kanri Distans Distans
Medicinsk teknik
Klinisk gånganalys Klassrum Jönköping
Juridik
Human Rights in International Development Work Klassrum Jönköping
Marknads- och kommunikationsrätt Klassrum Jönköping
Kommunikation / Media
Videoproduktion som socialt hållbar kommunikation Distans Distans
Grafisk design
Graphic Print Production Klassrum Jönköping
Kommunikation
Communication in a Cross-Cultural Context Klassrum Jönköping
Handledarutbildning-VFU Distans Distans
Handledda samtal 2 Distans Distans
Intercultural Communication and Sustainable Social Change Klassrum Jönköping
Interkulturell och internationell kommunikation Klassrum Jönköping
Kreativt skrivande
Att skriva barnlitteratur - litterär gestaltning i bilderboken II Distans Distans
Kreativt skrivande - litterär gestaltning I Distans Distans
Medieproduktion
Videoredigering i After Effects Distans Distans
Videoreporter Distans Distans
Sociala medier
Sociala medier och demokratiska processer Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Det operativa ledarskapet Klassrum Jönköping
Kris- och konflikthantering
Konflikter och konflikthantering Klassrum Flera orter (10)
Leadership in Crisis Management Klassrum Jönköping
Projektledning
Lean Produktion Klassrum Jönköping
Projektledning Klassrum Jönköping
Verksamhet och organisation
Entrepreneurial Creativity Klassrum Jönköping
Naturvetenskap
Matematik
Flervariabelanalys Klassrum Jönköping
Samhällsvetenskap
Intercultural Encounters Klassrum Jönköping
Geografi
Genusgeografier Klassrum Jönköping
Geografi Distans Distans
Statistik
Business Statistics 1 Klassrum Jönköping
Business Statistics 2 Klassrum Jönköping
Matematisk statistik Klassrum Jönköping
Statsvetenskap
Gränser ur ett socialt perspektiv Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrott och hälsa åk 7-9, 31-45 hp Klassrum Jönköping
Språk
Engelska
Practical English Klassrum Jönköping
Svenska
Svenska som andraspråk 2, 46-60 hp Distans Distans
Svenska som andraspråk I Distans Distans
Teknik
Industri och produktion
Additiv tillverkning: Koncept, Metoder, Applikationer Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Bild, ämnesfördjupning - tredimensionell gestaltning Klassrum Jönköping
Handledarutbildning VFU II Distans Distans
Förskollärare
Bild i förskolans verksamhet Klassrum Jönköping
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning/Skolverket) Distans Distans
Pedagogik
Att möta nyanlända barn och ungdomar Distans Distans
Barns språkutveckling genom estetiska lärprocesser Klassrum Jönköping
Bruksgitarr i pedagogisk verksamhet Klassrum Jönköping
Handledda samtal Distans Distans
Intellektuell funktionsnedsättning, grundkurs Distans Distans
Socialpedagogik Distans Distans
Utomhuspedagogik och teckenkommunikation Distans Distans
Äventyrspedagogik i skolan Klassrum Jönköping
Specialpedagog
Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, fördjupningskurs Distans Distans
Specialpedagogik, grundkurs Distans Distans
Ämneslärare
Svenska för ämneslärare I Klassrum Jönköping
Vård / Omsorg
Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning Distans Distans
Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg Distans Distans
Global hälsa
Oral Health, International Perspectives Klassrum Jönköping
Röntgensjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Tandläkare
Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa Klassrum Jönköping
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Human-System Integration Klassrum Jönköping
Ekonomi
Digital Supply Chain Management Klassrum Jönköping
Företagsekonomi
Accelerating a Sustainability Transition Distans Distans
Hantverk
Konsthantverk
Gjutfelsanalys Distans Distans
Metall och smide
Smält metalls processteknik - Järnlegeringar Distans Distans
Hälsa / Friskvård
An Occupational Perspective of Health II Distans Distans
Gerontologi - perspektiv, teori och metod Distans Distans
Åldrande och hälsa Distans Distans
Ingenjör
Design och produktutveckling
Formmaterial i gjuteriteknik Distans Distans
Haverianalys Distans Distans
Modellering och simulering av gjutning Distans Distans
Smält metalls processteknik - Aluminiumlegeringar Distans Distans
Stelningsprocesser Distans Distans
Maskinteknik
Materialprovning Distans Distans
Människa-Teknik-Organisation Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Verksamhet och organisation
Strategic Competence Development Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
An Occupational Perspective of Health I Distans Distans
Arbetsterapi, teori I Distans Distans
Master of Science (120 credits) with a major in Occupational Therapy Distans Distans
Arbetsterapeutprogrammet
Occupational Therapy, Evidence-based Practice I Distans Distans
HR
Att leda för karriärutveckling i ett föränderligt arbetsliv Distans Distans
Samhällsvetenskap
Statistik
Theory of Science and Scientific Method Distans Distans
Statsvetenskap
Critical Issues in Sustainability 3: Urban and Rural Challenges Klassrum Jönköping
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Digitalization and Implementation Processes in School 2 (DIP II) Klassrum Jönköping
Specialpedagog
Interventions in Childhood (One Year) Klassrum Jönköping
Interventions in Childhood (Two Years) Klassrum Jönköping
Vård / Omsorg
Evidensbasering inom hälsa och välfärd Distans Distans
Geriatrik Distans Distans
Patientsäkerhet - från teori till praktik Distans Distans
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans Distans
Yrkeshögskola
Arkitektur
3D-artist technical Klassrum 2 år Eksjö
3D-artist Visual Klassrum 2 år Eksjö
Bygg / Anläggning
Byggproduktionsledare Klassrum 2 år Flera orter (2)
Den digitaliserade byggprocessen Distans Distans
Platschef – Bygg och anläggning Distans 1 år Distans
VA-projektör Distans 1,5 år Distans
Bygg- och anläggningsledare
Produktionsledning industriell träbyggnation Distans 1 år Distans
Svetsare
Svetsansvarig IWS och Svetsinspektör IWI-S Klassrum Jönköping
Data / IT
.NET-utvecklare
Webbutvecklare .NET Klassrum, Distans 2 år Flera orter (2)
Javautvecklare
Javautvecklare Distans 2 år Distans
Fastighet / VVS
Fastighetsingenjör
Fastighetsingenjör Klassrum 2 år Värnamo
Hantverk
Trähantverk
Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning Klassrum 1,5 år Nässjö
Ingenjör
Automationsingenjör
Automationsingenjör - mjukvara Klassrum 2 år Jönköping
Automationsingenjör - Robot Klassrum 2 år Jönköping
Process- och automationsingenjör Klassrum Jönköping
Elektroteknik
Elektroniktekniker Klassrum 2 år Jönköping
Elektroniktekniker Klassrum Jönköping
Elkraftingenjör Klassrum 2 år Jönköping
Elprojektör Klassrum 1,5 år Jönköping
Inköp / Logistik
Logistik
Produktions-, e-handels och lagerlogistik Distans 1 år Distans
Teknik
3D-printtekniker Klassrum 2 år Värnamo
CNC-tekniker - Blått certifikat automation Klassrum Jönköping
Fältservicetekniker - mobila arbetsmaskiner Klassrum Ljungby
Kvalificerad 3D-printtekniker Klassrum Värnamo
Servicetekniker i fält - mobila arbetsmaskiner Klassrum 2 år Ljungby
Verktygsteknik Klassrum, Distans 2 år Flera orter (2)
Industri och produktion
Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör Klassrum Jönköping
Produktionsutveckling Klassrum 1,5 år Flera orter (4)
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Behandlingspedagog - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Klassrum 2 år Eksjö
Specialpedagog
Stödpedagog inom funktionshinderområdet Klassrum, Distans 2 år Flera orter (3)
Vård / Omsorg
Läkare
Ortopedtekniker Distans 2 år Distans
Vårdadministratör
Medicinsk vårdadministratör Klassrum 2 år Jönköping
Vårdadministratör Klassrum Jönköping

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Jönköping University
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Kontaktuppgifter

Jönköping University

Gjuterig. 5 Högskoleområdet
55318 JÖNKÖPING


Recensioner

Det finns inga recensioner för Jönköping University

Gör en intresseanmälan

För att få mer information från Jönköping University, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön