Förskollärarutbildning

Vill du arbeta med att forma framtidens generation? Då är yrket som förskollärare något för dig. Som förskollärare kommer du att arbeta med unga barns utveckling samt inspirera dem genom lek, nyfikenhet och kunskap. Börja din förskollärarutbildning till ett viktigt yrke nedan!
Visar 1-20 av 41 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 41 träffar
1
2
3

Mer om yrket som förskollärare 

Som förskollärare arbetar du med yngre barns utveckling och lärande tills den dagen de börjar grundskolan. Du ansvarar för pedagogisk dokumentation och föräldrakontakt för barnen. Det dagliga arbetet handlar om att lära barnen att utvecklas genom exempelvis teater, måleri, sång, lek och samtal. 

Eleverna på förskolan är mellan 1-6 år gamla. Förskolans verksamhet regleras av samma läroplan som fritidshem och grundskolan vilket styrs av skollagen. 

Som förskollärare arbetar du i ett team av bland annat fritidspedagoger, grundskollärare och barnskötare. Ni har tillsammans ansvar över det pedagogiska arbetet med barnen och jobbar efter läroplanen. Men det är även viktigt att se till så varje individuellt barn får de utmaningar som stämmer överens med dess erfarenhet, kunskap och ålder. Du kommer få se barnen samarbeta, lära sig av varandra och se dem växa som personer. 

Att gå en förskollärarutbildning 

För att bli Förskollärare krävs en Förskollärarutbildningen som är på 3,5 år och omfattar 210 högskolepoäng, vilket är sju terminer. Utbildningen går på heltid och är uppdelad i tre delar: 

Det förskolepedagogiska området:
Det centra för förskolebarn är lek och dess innebörd för utveckling, kamratrelationer och lärande kommer att tas upp genom de olika kurserna. Du kommer att studera hur barn på olika sätt tenderar att uppleva, utforska och förstå sin omvärld. Samt om barns kommunikation och språkutveckling.

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK:
Det centrala är att lära sig om förskolans uppdrag, dess organisation, pedagogiskt ledarskap, relationer och konflikthantering. Du kommer att lära dig om socialpedagogik, dokumentation och föräldrasamverkan.

Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) VFU:
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att du har praktik på en förskola. Beroende på vilket program du går på så består VFU:n av tre till fem kurser under totalt 20 veckor eller 30 hp. Vilket kommer förbereda dig inför framtida uppdrag som förskollärare. 

Vidareutbildning 

Om skulle vara intresserad så kan du vidareutbilda eller komplettera din förskollärarutbildning. Det finns möjligheten att fördjupa dig inom ett ämnesområde du är intresserad eller en specifik pedagogisk metod. Vilket kan hjälpa dig i ditt arbete som förskollärare. Du kan även vidareutbilda dig till grundlärare genom att komplettera din förskollärarutbildning på universitetet eller högskolan. För att få reda på mer kan du kontakta och ställa dina frågor till vår studievägledare.

Framtidsutsikter efter din förskollärarutbildning 

Som förskollärare kan du arbeta i kommunala eller fristående förskolor. Skillnaden är att fristående skolor drivs av en annan uppdragsgivare än kommunen, vilket kan vara föräldrakooperativ och föreningar eller handels- och aktiebolag. Vidare så råder det brist på förskollärare, vilket gör att chansenatt få ett arbete efter du tagit din förskoleexamen just nu är god.

Jämför dina favoriter
Jobb & Lön

Vi vet vad du kommer att få i lön - Vet du?

Ta reda på vad du kan tjäna efter din utbildning och hur jobbutsikterna i din bransch ser ut.

Till Jobb & Lön

Testa dig själv

Svårt att ta ett beslut?

Räta ut dina största frågetecken med vårt utbildningstest.

Testa dig själv