Visa allastudier.se som: Mobil

Linnéuniversitetet - En plats för kunskap, idéer och utveckling

Linnéuniversitetet bildades 2010 då Högskolan i Kalmar och Växjö universitet slogs samman. Det är ett nyfiket och ungt universitet som har 32 000 studenter, 150 utbildningsprogram och cirka 2500 fristående kurser. 

Ett modernt och internationellt universitet

Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet som vill visa dig att allt är möjligt, oavsett vilket mål du har med dina studier. För att du som student ska utvecklas och nå dina mål satsar universitetet extra på möjligheten till internationella utbyten och samarbete med näringslivet.

Närheten mellan studenter, forskare och lärare är viktig på Linnéuniversitetet, liksom ett aktivt och levande studentliv. På Linnéuniversitetet växer människor. Du också!

Stor valmöjlighet

Universitetet har två lärosäten, i Kalmar och i Växjö, och erbjuder en bredd i sina utbildningar på grund- och avancerad nivå. Här finns program inom samhällskunskap, teknik och naturvetenskap men även utbildningar till lärare och polis.


Visa alla utbildningar med Linnéuniversitetet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Afrika söder om Sahara: Politisk utveckling och konflikter Växjö
Demokratins utmaningar Växjö
Diktaturer Växjö
Ekonomisk statistik III Växjö
Examensarbete - självständigt arbete Kalmar
Examensarbete i freds- och utvecklingsarbete Växjö
Genus och kultur Distans
Hälsopsykologi Kalmar
Idrottsvetarprogrammet Kalmar
Internationell säkerhet Växjö
Internationellt socialt arbete Växjö
Kultursociologi Växjö
Maskinteknik, inriktning produktutveckling, högskoleingenjör Växjö
Metoder för fältarbete i freds- och utvecklingsarbete Växjö
Nationalstaten och politikens internationalisering Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder I Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder II Kalmar
Självständigt arbete Växjö
Självständigt arbete Växjö
Socionomprogrammet Kalmar
Språk och politik - Inriktning engelska Växjö
Språk och politik - Inriktning franska Växjö
Språk och politik - Inriktning franska, första terminen i Nice Växjö
Språk och politik - Inriktning spanska Växjö
Språk och politik - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Språk och politik - Inriktning tyska Växjö
Språk och politik - Inriktning tyska, första terminen i Berlin Växjö
Statistik Kalmar
Yrkeskunnande och professionsutveckling, master Distans
Genusvetenskap
Genus och arbete i globala perspektiv Distans
Genusvetenskap, kandidatkurs Växjö
Genusvetenskaplig grundkurs Distans
Genusvetenskaplig grundkurs Växjö
Introduktion till Genusvetenskap Distans
Introduktion till transgenderstudier Distans
Psykologi
Handledarutbildning i psykoterapi Växjö
Psykologi I Växjö
Psykologi I Kalmar
Psykologi I, distanskurs Distans
Psykologi III, allmän eller arbetspsykologisk inriktning inklusive självständigt arbete Växjö
Psykologi III, allmän eller arbetspsykologisk inriktning inklusive självständigt arbete Kalmar
Psykologi III, allmän inriktning inklusive självständigt arbete, distanskurs Distans
Psykologprogrammet Växjö
Samhällsvetenskap
Andra världskriget: Historiens blodigaste krig Distans
Arkeologi III Kalmar
Att skriva populärvetenskap - arkeologiska och historiska perspektiv Distans
Avancerad fältarkeologi Kalmar
Demokrati och diktatur Växjö
EU-politik Växjö
Examensarbete masternivå i musikvetenskap Distans
Examensarbete, historia - magisterkurs Växjö
Examensarbete, historia - magisterkurs Växjö
Freds- och utvecklingsprogrammet Växjö
Funktionsnedsättning och funktionshinder i välfärdssamhället Kalmar
Första världskriget: 1900-talets första katastrof Distans
Global Challenges and Opportunities Kalmar
Globala perspektiv på historien Växjö
Historia, allmän kurs, grundkurs Kalmar
Historia, allmän kurs, grundkurs Växjö
Historia, tematisk kandidatkurs Kalmar
Historia, tematisk kandidatkurs Växjö
Introduktion till det nutida Mellanöstern Distans
Kultur, identitet och traditioner i Sverige Växjö
Kurs i avancerad arkeologisk kulturanalys Kalmar
Kurs i avancerad historisk kulturanalys Växjö
Kvalitativa metoder i samhällsvetenskaperna Växjö
Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaperna Växjö
Mänsklig säkerhet och hållbar utveckling Växjö
Nationalstaten och politikens internationalisering Kalmar
Politiskt beteende Växjö
Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram Växjö
Representativ demokrati i politiska system Kalmar
Samhälle, kultur och hälsa Distans
Samhällsorienterande ämnen för lärare i årskurs 4-6 Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder I Kalmar
Självständigt arbete Kalmar
Självständigt arbete Växjö
Statsvetarprogrammet Växjö
Sustainable Democracy and Governance Växjö
Svensk och jämförande politik Kalmar
Svensk och jämförande politik Växjö
Sverigekunskap och fransk korrespondens Distans
Teoretiska traditioner inom humaniora Växjö
Östersjöns städer under stormaktstiden - kulturer i krig och fred Distans
Socialt inriktade utbildningar
Socialt arbete i tider av migration: Perspektiv på politik, institutioner och praktik Kalmar
Socialt arbete, masterprogram Kalmar
Socialvetenskaplig teoribildning och socialt arbete Kalmar
Sociologi
Feministiska perspektiv på makt och ojämlikhet Växjö
Handledningens metodik i socialt arbete I Växjö
Handledningens metodik i socialt arbete II Växjö
Internationellt socialt arbete Växjö
Ledarskap och organisation Distans
Migration, tid och temporalitet Växjö
Organisation och ledarskap inom välfärdssektorn Kalmar
Självständigt arbete - examensarbete Kalmar
Självständigt arbete på masternivå Kalmar
Självständigt arbete på masternivå Kalmar
Sociologi I Växjö
Sociologi III - fördjupningskurs Växjö
Sociologi med arbetslivsinriktning II Distans
Sociologi med arbetslivsinriktning III – fördjupningskurs Distans
Sociologi, masterprogram Växjö
Sociologi, masterprogram Växjö
Sociologiprogrammet Växjö
Välfärdsstaten och socialpolitiken i Sverige Växjö
Statistik
Sannolikhetslära och statistik Växjö
Sannolikhetslära och statistik Distans
Statsvetenskap
Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Växjö
Demokratiutmaningar för fritidspolitiker Distans
EU och interkulturell kommunikation Växjö
Europeisk integration Växjö
Europeiskt politiskt entreprenörskap Distans
Examensarbete - självständigt arbete Växjö
Folkrätt och mänskliga rättigheter Växjö
Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram Växjö
Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram Växjö
Freds- och utvecklingsstudier I Växjö
Freds- och utvecklingsstudier III Växjö
Fredsförhandlingar Växjö
Fysikens didaktik Växjö
Fysikens didaktik Distans
Förvaltningspolitik Kalmar
Förvaltningspolitik Växjö
Förvaltningspolitik Kalmar
Global politik Växjö
Governance och korruption Växjö
Hållbarhet och flernivåstyrning Växjö
Integrations- och mångfaldsstudier Växjö
Integrations- och mångfaldsstudier I Växjö
Internationell kontext och politiska processer inom fältet fred och utveckling Växjö
Internationell makt, säkerhet och demokrati Växjö
Internationell politik Kalmar
Internationell politik Växjö
Internationella relationer, masterprogram Växjö
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys Kalmar
Kulturella perspektiv på politik Växjö
Modern svensk politisk historia Distans
Policyprocesser, genomförande och utvärdering Växjö
Politik och religion Distans
Politiska idéer Kalmar
Politiska idéer Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder II Växjö
Självständigt arbete - masteruppsats Växjö
Stabila institutioner och föränderligt beteende – Introduktion till amerikansk politik Distans
Statsvetenskap, masterprogram Växjö
Statsvetenskaplig analys Växjö
Uthållig och demokratisk samhällsstyrning: utmaningar och hot Växjö
Utvecklingsteori och ekonomisk utveckling Växjö
Yrkeskunnandets kunskapsteori Distans
Bygg / Anläggning / Fastighet
Fastighetsteknik Distans
Anläggning
Anläggningsplanering Växjö
Byggteknik, högskoleingenjör Växjö
Arkitektur
Arkitektur och byggnadsteknisk historia Växjö
Bild- och miljögestaltning under 1900-talet och 2000-talets början Distans
Byggnadsutformning Växjö
El
Elkretsanalys Kalmar
Data / IT
Aktuella problem inom datavetenskap Växjö
Algoritmer och avancerade datastrukturer Växjö
Avancerad informationsvisualisering och tillämpningar Växjö
Civilingenjör i Mjukvaruteknik Växjö
Databasteori Växjö
Datateknik, högskoleingenjör Växjö
Datautvinning Växjö
Datorgrafik Växjö
Datornät - administration Växjö
Datorsäkerhet Växjö
Digital affärsutveckling, magisterprogram Distans
Digital humaniora forskningsmetoder Distans
Digitalteknik Växjö
Djup maskininlärning Växjö
Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, masterprogram Växjö
Formella metoder Växjö
Fysik, masterprogram Kalmar
Fysik, masterprogram Distans
Fysikerprogrammet Växjö
Fysikerprogrammet Distans
Informationslogistik Växjö
Informationssystem, magisterprogram Distans
Informationssystem, magisterprogram Växjö
Informationssystem, masterprogram Växjö
Informationssystem, masterprogram Distans
Informationsvisualisering Växjö
Interaktionsdesigner Kalmar
Interaktionsdesigner Distans
Interaktiva medier och webbteknologier Växjö
Internetarkitektur Växjö
Internetarkitektur Distans
Internetsäkerhet Växjö
Introduktion till maskininlärning Växjö
Introduktion till maskininlärning Distans
Kunskapsdelning i globala informationssystem team Växjö
Kunskapsdelning i globala informationssystem team Distans
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Algebra med kryptering och kodning Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Analys och matematisk fysik Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Matematisk statistik och finansmatematik Växjö
Matematikerprogrammet Växjö
Mjukvaruteknik, högskoleingenjör Kalmar
Mjukvarutestning Växjö
Mobil och trådlös säkerhet Växjö
Modellering och simulering av system Växjö
Nätverkssäkerhet Växjö
Nätverkssäkerhet Växjö
Objektorienterad analys och design med UML Växjö
Operativsystem Växjö
Parallel Computing Växjö
Programvarukvalitet Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik, magisterprogram Växjö
Programvaruteknik, masterprogram Växjö
Projekt i datalogi Växjö
Projekt i modell-baserad utveckling Växjö
Projekt i Programvaruteknik Växjö
Projekt i visualisering och dataanalys Växjö
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen Kalmar
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen Distans
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Distans
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Växjö
Språk och logik Växjö
Strategisk informationssäkerhetshantering Distans
Strategisk informationssäkerhetshantering Växjö
Strategisk informationssäkerhetshantering Distans
Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling Växjö
Tillämpad Informationsvisualisering Växjö
Utvalda problem inom datavetenskap Växjö
Verksamhetens IT-säkerhet Växjö
Vetenskapliga metoder inom datavetenskap Växjö
Web management Växjö
Webbprogrammerare Distans
Webbprogrammerare Kalmar
Webbprogrammerare Distans
Programmering
Inledande programmering Växjö
Inledande programmering Växjö
Programmering för Digital Humaniora Distans
Strukturerad programmering med C++ Distans
Systemvetenskap
Aktuella frågor inom IS forskning och utveckling Växjö
Aktuella frågor inom IS forskning och utveckling Distans
Aktuella problem inom informatik Kalmar
Aktuella problem inom informatik Distans
Digital ekonomi och det digitala affärslandskapet Distans
Digital humaniora forskningsmetoder Distans
Digital kapacitet för organisatorisk flexibilitet Växjö
Digital kapacitet för organisatorisk flexibilitet Distans
Digital kapacitet för organisatorisk flexibilitet Växjö
Etik och profession inom IT Distans
Etik och profession inom IT Växjö
Implementering och förvaltning av vårdinformationssystem Distans
Introduktion till digital humaniora Distans
Introduktion till systemsäkerhet Distans
Kritisk teori och digital transformation Distans
Systemiskt perspektiv på digital transformation Växjö
Systemiskt perspektiv på digital transformation Växjö
Systemiskt perspektiv på digital transformation Distans
Vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi Distans
Vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi Växjö
Ekonomi / Försäljning
Enterprising & Business Development Växjö
Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande Växjö
Entreprenörskap och kontext Växjö
Entreprenörskap och samhällsförändring Växjö
Entreprenörskap som process och praktik Växjö
Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram Växjö
Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram Växjö
Entreprenörskap, inriktning medier Kalmar
Examensarbete, nationalekonomi (magister) Växjö
Förhandling i internationell försäljning Distans
Gamification Distans
Industriell ekonomi, högskoleingenjör Växjö
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Växjö
Internationell key account management Distans
Introduction to Entrepreneurship Distans
Kulturarv, entreprenörskap och projekt Kalmar
Material- och produktionsstyrning Distans
Mikroekonomi Kalmar
Mikroekonomi Växjö
Muntlig presentationsteknik Växjö
Muntlig presentationsteknik Kalmar
Nationalekonomi, examensarbete (kandidat) Växjö
Offentlig ekonomi Växjö
Retail Management Kalmar
Strategisk management i tillverkningsindustrin Växjö
Tillämpad nationalekonomisk metod Växjö
Ekonomi
Advanced Economic Analysis, Information Systems & Risk Management Växjö
Advertising Campaign Planning Kalmar
Affärssystem Distans
Avancerad Matematisk ekonomi Växjö
Bolagsstyrning, normer och riskanalyser Växjö
Business Administration II - E-commerce Kalmar
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Logistik & Supply Chain Management Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Logistik & Supply Chain Management Växjö
Business Relations Distans
Contemporary Issues in Management Kalmar
Contemporary Perspectives in Management Accounting Växjö
Controller I - Ekonomistyrningssystem i företagande Distans
Corporate Finance I Växjö
Ekonomisk statistik Distans
Ekonomistyrning, examensarbete (magister) Distans
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning Kalmar
Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat) Distans
Examensarbete i företagsekonomi (magister) Växjö
Finansiering II och investering Distans
Finansiering, examensarbete (kandidat) Växjö
Fördjupad makroekonomi Växjö
Fördjupad mikroekonomi Växjö
Företagsekonomi I - affärsredovisning och budgetering Kalmar
Företagsekonomi I - Ekonomistyrning och produktkalkylering Kalmar
Företagsekonomi I - Grundläggande finansiering Kalmar
Företagsekonomi I - kalkylering Kalmar
Företagsekonomi I - marknadsföring Distans
Företagsekonomi I - organisation och ledarskap Distans
Företagsekonomi I - organisation och ledarskap Distans
Företagsekonomi I - Organisation och Ledarskap Kalmar
Företagsekonomi II - Evenemangsledning Kalmar
Företagsekonomi II - Extern redovisning Kalmar
Företagsekonomi II - Finansiering Kalmar
Företagsekonomi II - Konsumentbeteende och konsumentkultur Kalmar
Företagsekonomi II - metod och uppsats Kalmar
Företagsekonomi II - organisation Kalmar
Företagsekonomi III - ekonomistyrning, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Distans
Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomi III - organisation Kalmar
Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) Distans
Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomi III - Sinnesmarknadsföring Distans
Företagsekonomi III - tjänstelogik och värdeskapande Distans
Företagsekonomisk metod Distans
Försäljning - verksamhet och teknik utifrån ett internationellt perspektiv Kalmar
Global Strategic Management Växjö
Grundläggande kalkylering Distans
Hållbarhet, entreprenörskap och företagens sociala ansvar Växjö
Hållbarhet, Entreprenörskap, och Social förändring Växjö
International Business and Entrepreneurship – Perspectives from emerging markets Växjö
International Business Studies - Business Development with International Entrepreneurship Kalmar
Internationell försäljning i praktiken Kalmar
Internationella Turismprogrammet Kalmar
Leadership and Management in International Contexts, magisterprogram Kalmar
Leadership and Management in International Contexts, magisterprogram Kalmar
Logistik i försörjningskedjor Växjö
Lokal innovation Växjö
Masterprogram i eHälsa Distans
Matematisk ekonomi II Växjö
Metoder i arbete Växjö
Nationalekonomi, masterprogram Växjö
Nationalekonomi, masterprogram Växjö
Nationalekonomprogrammet Växjö
Offentlig ekonomi Växjö
Portfolio Choice Theory and Portfolio Evaluation Växjö
Public Economics Växjö
Redovisningens teoriområden Distans
Socio-Economics Växjö
Supply Chain Information Systems Växjö
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi Distans
Industriell ekonomi Växjö
Nationalekonomi
Avancerad Ekonometri Växjö
Avancerad Makroekonomi Växjö
Avancerad Mikroekonomi Växjö
Ekonometri Växjö
Europastudier Växjö
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier Växjö
Makroekonomi Växjö
Mikroekonomi Växjö
Nationalekonomi - Mikroekonomi med tillämpningar Distans
Portfolio Choice Theory Växjö
Tillämpad nationalekonomisk metod Växjö
Redovisning / Bokföring
Affärssystem och redovisningsrutiner Växjö
Cost Accounting Växjö
Finansiering Distans
Grundläggande redovisning II Distans
Redovisningsteori Växjö
Estetiska inriktningar
Arkitektur och design Distans
Arkitektur och design Växjö
Art and Art Education II Växjö
Design och hantverk I Distans
Konstkritik I Distans
Rockens historia Distans
Samtidskonst I Distans
Självständigt arbete i konst- och bildvetenskap Växjö
Självständigt arbete i konst- och bildvetenskap Distans
Utomeuropeisk konst, bild, arkitektur och design Växjö
Utomeuropeisk konst, bild, arkitektur och design Distans
Bild / Form / Konst
Art and Art Education - Dialogical and Intercultural Perspectives Växjö
Art and Art Education II Växjö
Art and Art Education II Växjö
Bildpedagogik I, grundkurs Växjö
Bildpedagogik I, grundkurs Kalmar
Bildpedagogik III, kandidatkurs Kalmar
Design + Change Växjö
Design och hantverk I Distans
Design+Change, masterprogram Växjö
Det förflutna och fiktion Distans
Digital bild - färg, form och gestaltning Distans
Digital bildbehandling Distans
Digital Video and Moving Images I Växjö
Digitala och analoga berättelser i möte mellan skola och kultur Kalmar
Foto/digital bildredigering Växjö
Fördjupningsstudier i konst- och bildvetenskaplig litteratur Distans
Grafisk design och typografi II Distans
Grafisk designaktivism Distans
Hållbara perspektiv inom grafisk design Distans
Illustration I Distans
Konstkritik I Distans
Screentryck, introduktionskurs Kalmar
Svensk designhistoria från 1900-talet till idag Distans
Tryck- och bildframställning, ll Kalmar
Typografi, form och grafiska verktyg Distans
Visual Communication + Change Kalmar
Design
Design + Change Växjö
Design av matematisk problemlösning Distans
Design Management Växjö
Design+Change, masterprogram Växjö
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning design, masterprogram Växjö
Musik
Att skriva sångtexter på engelska Distans
Bruksgitarr I Distans
Bruksgitarr II Distans
Brukspiano I Distans
Brukspiano II Distans
Den svenska musikbranschen I – upphovsrätt, aktörer och avtal Distans
Examensarbete i musikvetenskap Distans
Magisterprogram i musikvetenskap Distans
Musik - för grundlärare med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Växjö
Musik I - inriktning mot arbete i årskurs 6-9 Växjö
Musik i film och TV Växjö
Musik i skolans tidiga år I, 1-15 hp Distans
Musik i skolans tidiga år II, 16-30 hp Distans
Musik II mot grundskola för kulturskolelärare och obehöriga lärare Distans
Musik och medier Distans
Musik- och ljuddesignprogrammet Distans
Musik- och ljuddesignprogrammet Distans
Musikanalytiska perspektiv Distans
Musikarkeologi Distans
Musikhistorieskrivning Distans
Musikmiljöer i Europa genom tiderna Växjö
Musikproduktion I Distans
Musikproduktion II Distans
Musikproduktionsprogrammet Växjö
Musikteori I Distans
Musikteori II Distans
Musikvetenskap I Växjö
Musikvetenskap III, examensarbete Distans
Musikvetenskap III, examensarbete Växjö
Självständigt arbete i musikpedagogik Växjö
Svenskt musikliv i dag: musiketnologiskt fältarbete Distans
Fordon / Båt / Flyg / Tåg
Sjöfart / Navigation
Fartygsautomation Kalmar
Fartygsbefäl klass VII Distans
Fartygsbefäl klass VII Kalmar
Fartygselektronik Kalmar
Hantverk
CAE / Träteknik Computer Aided Engineering Växjö
CAE / Träteknik Computer Aided Engineering Distans
Skog och träteknik, högskoleingenjör Växjö
Skog och träteknik, högskoleingenjör Distans
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning Distans
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi Distans
Trähantverk
Industriell trätorkning Distans
Materialet trä Växjö
Materialet trä Distans
Teknisk försöksplanering och metodik Distans
Träförädlingsteknik Distans
Hotell / Restaurang / Turism
Eventproduktion
Music & Event Management Kalmar
Mat och dryck
Livsmedelsmikrobiologi Kalmar
Livsmedelsteknik och kvalitetssäkring Kalmar
Turism och resor
Tourism Studies II - Tourism Geo-informatics and Destination Management Distans
Turism och hållbarhet i antropocen Kalmar
Turism och hållbarhet, masterprogram Kalmar
Turism och hållbarhet, masterprogram Kalmar
Turismstudier och turismteori Kalmar
Turismvetenskap I - introduktion till turism Distans
Turismvetenskap I - introduktion till turism Kalmar
Turismvetenskap I - Turismens globala produktionssystem Kalmar
Turismvetenskap I – Scandinavian Tourism Management Kalmar
Turismvetenskap III - Turism som affärsfenomen i det samtida samhället Kalmar
Turismvetenskap III - Turismvetenskapliga metoder Kalmar
Turismvetenskap III, examensarbete (kandidat) Kalmar
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Arbetsmiljö Distans
Friluftsliv, miljö, utövare och aktivitet Distans
Idrottsmedicin - Hälsofrämjande styrketräning Distans
Kost och näringslära
Kost Näring Hälsa Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Fördjupningskurs I i logistik Växjö
Logistik Distans
Logistik Distans
Juridik
Arbetsrättslig fortsättningskurs Växjö
Arbetsrättsliga metoder och samhällsvetenskapliga teorier Växjö
Grundläggande beskattningsrätt Växjö
Grundläggande beskattningsrätt Kalmar
Handelsrätt II Distans
Handelsrättslig fortsättningskurs Växjö
Handelsrättslig grundkurs Växjö
Handelsrättslig grundkurs Distans
International Business Law Kalmar
Introduktion till internationell rätt Växjö
Socialrätt I - juridisk översikt Distans
Socialrätt II - fortsättningskurs Distans
Svensk affärsrätt Kalmar
Kommunikation / Media
Att samla in, analysera och moderera användargenererat material från sociala medier Distans
Digital humaniora, masterprogram Distans
Digitala medier och insamlings- och analysmetoder Distans
Digitalisering som stöd for lärande, inriktning medieteknik, masterprogram Växjö
Intermedialitet Distans
Kommunikation Distans
Medieentreprenörprogrammet Kalmar
Mediekreatörprogrammet Kalmar
Medierna och det offentliga samtalet Distans
Mobile Games and Entertainment Växjö
Mobile Games and Entertainment Distans
Strategisk kommunikation Distans
Copywriting och skrivande
Akademiskt skrivande Distans
Att skriva barnlitteratur Distans
Att skriva barnlitteratur II Distans
Att skriva dramatik Distans
Att skriva fantasylitteratur Distans
Att skriva filmmanus Distans
Att skriva kritik och essäistik Distans
Förberedande kurs i akademiskt skrivande Kalmar
Förberedande kurs i akademiskt skrivande Växjö
Kreativt skrivande I Distans
Kreativt skrivande II Distans
Kreativt skrivande III Distans
Kreativt skrivande IV Distans
Kreativt skrivande på engelska: novellen Distans
Kreativt skrivande på engelska: skapa världar Distans
Kreativt skrivande V Distans
Film
Att forska med film som redskap Distans
Dokumentärfilm Distans
Filmens form och berättande, en introduktion Växjö
Filmens form och berättande, en introduktion Distans
Filmens historia, en fördjupning Växjö
Filmens historia, en introduktion Växjö
Filmens historia, en introduktion Distans
Filmens historia, en introduktion Växjö
Filmkritik: teori och praktik Distans
Filmvetenskap, fortsättningskurs Distans
Filmvetenskap, grundkurs Distans
Filmvetenskap, grundkurs Växjö
Filmvetenskap, kandidatkurs Distans
Filmvetenskap, kandidatkurs Växjö
Filmvetenskap, magisterkurs Distans
Samtida filmproduktion och distribution Växjö
Samtida filmproduktion och distribution Distans
World Cinema Distans
Foto
Digital fotografi Kalmar
Grafisk design
Digital Grafik 2 Växjö
Grafisk design och typografi I Distans
SolidWorks – Datorstödd design I Distans
Visual Communication + Change Kalmar
Informationsvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap Växjö
Biblioteks- och informationsvetenskapens klassiker Växjö
eHälsa – en introduktion Distans
eHälsa för biomedicinska analytiker Distans
Hälsoinformatik, examensarbete (magister) Kalmar
Individuella fördjupningsstudier i biblioteks- och informationsvetenskap Växjö
Informationspraktiker Växjö
Introduktion till hälsoinformatik Kalmar
Kurs i avancerad biblioteks- och informationsvetenskaplig kulturanalys Växjö
Journalistik
Att samla in, analysera och moderera användargenererat material från sociala medier Distans
Att samla in, analysera och moderera användargenererat material från sociala medier Kalmar
Kommunikation
Interkulturell kommunikation i företagande Kalmar
Kommunikation Distans
Kommunikation Distans
Kommunikation Distans
Kommunikation mellan människor Distans
Kriskommunikationens retorik i teori och praktik Distans
Lyssnande och kommunikation Distans
Mojo - mobiljournalistik Kalmar
Marknadsföring / PR
Advertising Campaign Planning Kalmar
Applied Marketing Analysis Växjö
Civilekonomprogrammet Växjö
Contemporary Marketing Research Växjö
Customer Experience Management Kalmar
Digital Marketing Kalmar
E-Business Management Växjö
Företagsekonomi I - Marknadsföring Kalmar
Förhandling i internationell försäljning Distans
International Business Strategy in Emerging Country Markets Kalmar
International Business Strategy, masterprogram Kalmar
International Business Strategy, masterprogram Kalmar
International Cases on Marketing Strategy Distans
International Marketing Strategy Växjö
Internationalization of Entrepreneurial Firms Kalmar
Internationell försäljning: profession, processer och utförande Distans
Internationell key account management Distans
Internationella affärer Kalmar
Marknadsföring i mobila enheter Kalmar
Marknadsföring, masterprogram Växjö
Marknadsföring, masterprogram Växjö
Marknadsföringsprogrammet Växjö
Modern Marketing Practices Växjö
Medieproduktion
Bild och grafisk design för webben Distans
Fördjupningskurs i 3D grafik Distans
Grafiska verktyg Distans
Journalistik och medieproduktion Kalmar
Kortfilmsproduktion Kalmar
Publicera på webben Distans
Reklamfilm Kalmar
Videoproduktion 2 Växjö
Multimedia
Avancerade problem inom medieteknik Växjö
Avancerade problem inom medieteknik Distans
Den adaptiva och semantiska webben Växjö
Den adaptiva och semantiska webben Distans
Digitala medier Växjö
Digitala verktyg i förskolan Distans
Digitalisering i skolan - lärare Distans
Ekosystem för sociala medier Växjö
Ekosystem för sociala medier Distans
Fysiska och påtagliga användargränssnitt Växjö
Fysiska och påtagliga användargränssnitt Distans
Grunderna i IT-baserade medier Växjö
Grunderna i IT-baserade medier Distans
Nätverkssamhällets kultur Växjö
Nätverkssamhällets kultur Distans
Projektkurs 2 i medieteknik Växjö
Projektkurs i medieteknik 1 Växjö
Sociala medier Distans
Studier i medieteknik Växjö
Vetenskaplig metod i medieteknik Växjö
Vetenskaplig teori och metod Växjö
Vetenskaplig teori och metod Distans
Webbteknik 1 Växjö
Webbteknik 2 Växjö
Webbteknik 2 Distans
Webbteknik 3 Distans
Webbteknik 6 Distans
Presentationsteknik och retorik
Muntlig presentationsteknik Kalmar
Muntlig presentationsteknik Växjö
Storytelling Distans
Kultur / Humanistiska inriktningar
Fornnordisk folkkultur – folklore, artefakter och visuella lämningar Distans
Harry Potter och hans världar Växjö
Introduktion till intermedialitet Växjö
Koranen. En islamologisk introduktion Distans
Kulturdebatt och vetenskaplig problemformulering Växjö
Musik och berättande Växjö
Musiksociologiska perspektiv Växjö
Nytestamentlig teologi Distans
Projektledning för humanister Växjö
Arkeologi
Det svenska landskapet i tid och rum Växjö
Historia
1968, protesternas tid. Socio-politiska och kulturella ifrågasättanden under 1960-talet Distans
Arkeologi I Växjö
Arkeologi I Kalmar
Det kalla kriget: politik, säkerhet och kultur Distans
Examensarbete, arkeologi - masterkurs Kalmar
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Forskningsfält i postkoloniala miljöer Växjö
Historia, Den moderna tidsåldern Distans
Historia, Den tidigmoderna världen Distans
Humanvetenskaplig metod och praktik Växjö
Hällbilder i norra Europa - en introduktion Distans
Hällristningar i ett globalt perspektiv I Distans
Idéhistoria, filosofi och samhällsteori Kalmar
Imperialismen och den moderna världens framväxt Växjö
Individuella fördjupningsstudier i arkeologi Kalmar
Individuella fördjupningsstudier i historia Växjö
Israel-Palestinakonflikten Distans
Kina. Från terracottakrigare till rödgardister Distans
Koloniala historier och postkolonial teori: samtidigheter som historisk metodologi Distans
Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram Växjö
Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram Växjö
Konflikt och samarbete efter kalla kriget Distans
Kritik och teori: samtida humanvetenskapliga debatter Växjö
Nordisk nostalgi Växjö
Postkoloniala perspektiv Distans
Religion, ritualer och materiell kultur - ett arkeologiskt perspektiv Kalmar
Sandby borg: Arkeologin, händelsen, tiden Distans
USA och Mellanöstern Växjö
Vad är arkeologi? Aktuell arkeologisk forskning vid Linnéuniversitetet Distans
Konstvetenskap
Avancerad kurs i konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder Distans
De tidiga världskulturerna till 1600 Distans
Det konst- och bildvetenskapliga fältet, konstkritiska och konstpedagogiska praktiker Distans
Examensarbete i konst- och bildvetenskap, magisternivå Distans
Examensarbete i konst- och bildvetenskap, masternivå Distans
Konst- och bildvetenskap III Distans
Konst- och bildvetenskap III Växjö
Konst- och bildvetenskaplig teori och metod Distans
Konstpedagogik I Distans
Konstpedagogik I Distans
Konstvärldar I, offentlig konst Distans
Kvinnliga konstnärer och surrealismen Distans
Musik och konst i Sverige Växjö
Praktisk arkitekturhistoria. Landsbygdens och den förindustriella stadens bebyggelse Distans
Samtidskonst I Distans
Visuell kultur I Distans
Visuell kultur I Distans
Kulturvetenskap
Att arbeta med kulturarvet - en introduktion Kalmar
Det nordiska arvet Distans
Kulturarv i samtid och framtid Kalmar
Kulturarv i stad och land Kalmar
Kulturledarprogrammet Växjö
Kulturpolitikens möjligheter och begränsningar Kalmar
Masterprogram i kulturvetenskaper Växjö
Verksamhetsförlagda studier med anknytning till kulturarv Kalmar
Litteraturvetenskap
Astrid Lindgren's works Växjö
Barn- och ungdomslitteratur Distans
Barn- och ungdomslitteratur. En introduktion Distans
Bilderboken i teori och praktik Distans
Film och litteratur Distans
Fornnordisk litteratur Distans
Harry Potter och hans världar Växjö
Jaget i reselitteraturen Växjö
Kriminalromanen: tradition och förnyelse Distans
Kvinnan, freden och miljön - Elin Wägners författarskap Distans
Litteratur och existentiella frågor Distans
Litteraturvetenskap, allmän kurs Växjö
Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Distans
Litteraturvetenskap, den äldre litteraturen Distans
Litteraturvetenskap, den äldre litteraturen Växjö
Litteraturvetenskap, kandidatkurs Distans
Litteraturvetenskap, kandidatkurs Växjö
Populärlitteratur Distans
Tecknade serier Distans
Tyskspråkig litteratur Växjö
Öar i litteraturen Distans
Religionsvetenskap
Examensarbete, religionsvetenskap - masterkurs Växjö
Forntida religioner och religionsvetenskapens ämneshistoria Växjö
Historia och religion i Sverige Växjö
Individuella fördjupningsstudier i religionsvetenskap Växjö
Kulturhistoriska perspektiv på religion Växjö
Kurs i avancerad religionsvetenskaplig kulturanalys Växjö
Religionsvetenskap, allmän kurs I Växjö
Religionsvetenskap, kandidatkurs III Växjö
Religionsvetenskap, magisterkurs Växjö
Ledarskap / Organisation
Att leda och organisera projekt och temporära organisationer Växjö
Hållbarhet, Entreprenörskap, och Social förändring Växjö
Leadership in International Context Kalmar
Ledarskap i producerande företag Distans
Organization Theories Växjö
Organizational Change and Renewal Växjö
Produktionsledning för yrkesverksamma Distans
Public Management Växjö
Strategisk ledning Växjö
Styrning och ledning av offentlig verksamhet Distans
Ledarskap
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning teknik, masterprogram Växjö
Leadership Theories Växjö
Ledarskapsteorier Distans
Organisationsteori och beteende Distans
Pedagogiskt ledarskap I. Rekryteringsutbildning för skolledare Växjö
Projektledning
Projektledning - marknadsföring Kalmar
Projektledning - musik och event Distans
Projektledning I Distans
Projektledning II Distans
Projektledning och teknisk kommunikation Växjö
Verksamhet och organisation
Business Administration II - Business Relations Kalmar
Business Administration II - Business Relations Kalmar
Business Administration II - IMC and Brand Management Kalmar
Institutionella perspektiv på organisationer: struktur, kultur, process Växjö
Natur / Djur
Certifierat skogsbruk I Distans
Certifierat skogsbruk I Distans
Ekologi II Distans
Ekologi och vetenskaplig metodik Kalmar
Grundkurs om djurskydd Distans
Handläggning av ärenden enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Distans
Marin ekologi Kalmar
Marin ekologi, avancerad kurs Kalmar
Skogsskötsel Distans
Skogsträdsförädling Distans
Sötvattensekologi Kalmar
Sötvattensekologi, avancerad kurs Kalmar
Zoologi - morfologi, systematik och fylogeni Kalmar
Djurvård och hästhållning
Djurhållning inriktning hästdjur Distans
Magisterkurs i djurhållning och djurvälfärd, inriktning lantbrukets djur Distans
Magisterkurs i djurhållning och djurvälfärd, inriktning produktionsdjur Distans
Magisterprogram inom djurskydd Distans
Lant- och skogsbruk
Examensarbete Växjö
Examensarbete Distans
GIS i skogsbruket Distans
Hållbart familjeskogsbruk I Distans
Hållbart familjeskogsbruk I och II Distans
Hållbart familjeskogsbruk II Distans
Ledarskap inom skogs- och träteknik Distans
Lövskog och förädling I Distans
Lövskog och förädling I Distans
Mark, vatten och flora i skogsmark Distans
Skogen som upplevelse, fristående kurs Distans
Skogens affärsmöjligheter Distans
Skoglig planering Distans
Skogsföretagets ekonomi och juridik Distans
Skogsförvaltning för biologer Distans
Skogsproduktion Distans
Skogsskötsel för flera mål Distans
Övrigt inom natur / djur
Djurskydd, djurhållning och förvaltningsrätt Distans
Naturvetenskap
Astronomi, orienteringskurs Distans
Flervariabelanalys och vektoranalys Växjö
Hälsovetenskap, masterprogram Kalmar
Kvalitativa forskningsmetoder Distans
Miljöriskanalys, magisterprogram Distans
Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i årskurs 4 - 6 Växjö
Naturvetenskaplig forskningsmetodik Kalmar
Naturvetenskapligt basår Kalmar
Nutrition och livsmedelsvetenskap Kalmar
Optimeringsmetoder Växjö
Ordinära differentialekvationer Växjö
Transfusionsmedicin med laboratoriemetodik Kalmar
Vetenskaplig teori och metod Växjö
Biologi
Akvatisk ekologi, masterprogram Kalmar
Beteendeekologi Kalmar
Biologiprogrammet Kalmar
Botanik Kalmar
Ekologi I - organismer Distans
Fiskekologi Kalmar
Fiskekologi, avancerad kurs Kalmar
Floristik och faunistik Distans
Hållbara energiprocesser och system, masterprogram Växjö
Miljövetenskap och hållbar utveckling, masterprogram Kalmar
Molekylär genetik och genteknik Kalmar
Ornitologi - Artkunskap och ekologi Distans
Sportfiske och fiskevård Distans
Zoologi - anatomi och fysiologi Kalmar
Fysik
Astrofysik Distans
Astrofysik Växjö
Atom- och kärnfysik Distans
Atom- och kärnfysik Växjö
Datorfysik I Kalmar
Datorfysik I Distans
Datorfysik II Kalmar
Datorfysik II Distans
Elektricitetslära och magnetism Växjö
Elektricitetslära och magnetism Distans
Elektromagnetisk fältteori Distans
Elektromagnetisk fältteori Växjö
Fasta tillståndets fysik I Distans
Fasta tillståndets fysik I Växjö
Klassisk elektrodynamik Kalmar
Klassisk elektrodynamik Distans
Kosmisk strålning och Högenergiastrofysik Distans
Kosmisk strålning och Högenergiastrofysik Kalmar
Kosmologi med relativitetsteori Växjö
Kosmologi med relativitetsteori Distans
Kvantiserade mångpartikelsystem Distans
Kvantiserade mångpartikelsystem Kalmar
Kvantmekanik II Kalmar
Kvantmekanik II Distans
Kvanttransport i nanostrukturer Kalmar
Kvanttransport i nanostrukturer Distans
Mekanik Distans
Mekanik Växjö
Statistisk fysik I Distans
Termodynamik och statistisk fysik Växjö
Termodynamik och statistisk fysik Distans
Geografi
Det svenska landskapet i tid och rum Växjö
Geografi för lärare i gymnasiet, 1-90 hp Distans
Geografi för lärare i gymnasiet, 1-90 hp - ingår i lärarlyftet II Distans
Geografi för lärare i gymnasiet, 1-90 hp. Ingår i Lärarlyftet Distans
Geografi för lärare åk 7-9, 1-45 hp, ingår i Lärarlyftet Distans
Geografi för lärare, årskurs 7-9, 1-45 hp Distans
Geografi I Kalmar
Geografi I Växjö
Geografi III Växjö
Geografi III Kalmar
Geografi och den planetära klimatsituationen Distans
Hälsogeografi Kalmar
Kulturgeografi I Kalmar
Kulturgeografi III Kalmar
Geovetenskap
Geovetenskap Distans
Kemi
Kemi för ingenjörer Växjö
Kemi, magisterprogram Kalmar
Kemi, masterprogram Kalmar
Miljökemi Distans
Modern kemi och dess tillämpningar Kalmar
Projektkurs i kemi Kalmar
Matematik
Algebraiska strukturer I Distans
Algebraiska strukturer I Växjö
Algebraiska strukturer II Växjö
Analys II Distans
Analytiska funktioner Växjö
Bastermin i matematik och fysik Växjö
Diskret matematik Växjö
Diskret matematik Distans
Dynamiska system Växjö
Finansiell modellering med stokastiska processer Växjö
Flervariabelanalys Distans
Forskningsmetodik Växjö
Fourieranalys Växjö
Funktionalanalys Växjö
Fysikens matematiska metoder Kalmar
Fysikens matematiska metoder Distans
Förberedande matematik för högskolestudier I Distans
Förberedande matematik för högskolestudier II Distans
Försäkringsmatematik Växjö
Försäkringsmatematik Distans
Geometri Växjö
Geometri Distans
Grundläggande matematik Distans
Interaktion och kommunikation i matematikklassrummet Distans
Kodningsteori Växjö
Kryptering och kodningsteori Växjö
Linjär algebra Växjö
Matematik - projektkurs (liten) Växjö
Matematik - projektkurs (stor) Växjö
Matematik och matematikdidaktik för grundskolan II Växjö
Matematik, vetenskap och samhälle Växjö
Matematikdidaktik, magisterprogram Växjö
Matematikens utveckling Distans
Matematikens utveckling Växjö
Matematiklärares professionsutveckling Distans
Matematisk fysik Växjö
Matematisk modellering 2 Växjö
Multivariatanalys Distans
Multivariatanalys Växjö
Optimeringsmetoder Växjö
Partiella differentialekvationer Växjö
Riskanalys Distans
Riskanalys Växjö
Sannolikhetslära och statistik Distans
Sannolikhetslära och statistik Växjö
Sannolikhetsteorins matematiska grunder Växjö
Sannolikhetsteorins matematiska grunder Distans
Stokastiska processer Växjö
Särskilda utbildningsbehov i matematik - undervisning, åtgärder och anpassningar Distans
Tillämpad sannolikhetslära och statistik Distans
Vektoranalys Växjö
Vektorgeometri Distans
Miljö
Affärsmodeller för hållbarhet Kalmar
Hållbar innovation Distans
Hållbara energisystem Distans
Industriell ekologi Distans
Introduktion till miljövetenskap Distans
Klimatförändringar I Distans
Miljö som konkurrensmedel Distans
Miljö- och resurshushållning Växjö
Miljöanalys Distans
Miljöanalytiker Distans
Miljöledningssystem Distans
Miljöriskanalys Distans
Miljörätt Distans
Miljötoxikologi Distans
Riskanalys i miljöfarlig verksamhet Distans
Riskhantering av förorenade områden Distans
Samhällsplanering och förvaltning Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Human Resource Management Växjö
Human Resource Management - Concepts, Trends and Strategies Kalmar
Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling Kalmar
Personal och arbetsliv Växjö
Sport / Fritid
Idrott och sport
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program Växjö
Det idrottsvetenskapliga forskningsfältet Distans
Fördjupning i vetenskaplig metod Distans
Idrott mellan tradition och förändring Distans
Idrott och hälsa - inriktning fritidshem och årskurs 4-6 Växjö
Idrott och hälsa I - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Växjö
Idrott och hälsa I - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kalmar
Idrott och hälsa III - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Växjö
Idrott och hälsa III - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kalmar
Idrott och hälsa IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kalmar
Idrott och hälsa IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Växjö
Idrott och hälsa V, inkl. självständigt arbete, avancerad nivå (ämneslärarexamen, för arbete i gymnasieskolan) Växjö
Idrott och hälsa V, inkl. självständigt arbete, avancerad nivå (ämneslärarexamen, för arbete i gymnasieskolan) Kalmar
Idrott och hälsa, självständigt arbete, grundnivå (ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan) Kalmar
Idrott och hälsa, självständigt arbete, grundnivå (ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan) Växjö
Idrott, kön och kropp Distans
Idrottens träningslära - optimal konditionsutveckling Distans
Idrottens träningslära, kost för prestation Distans
Idrottens träningslära, prestationsutveckling och tester Distans
Idrottsmedicin - Hälsorelaterade mätmetoder inom idrottsmedicin och idrottsvetenskap Distans
Idrottsmedicin - Idrottsmekanik och rörelseanalys Distans
Idrottsnutrition Distans
Idrottsvetenskap, masterprogram Distans
Idrottsvetenskaplig fördjupning Distans
Idrottsvetenskaplig profilkurs I Distans
Idrottsvetenskaplig profilkurs I Distans
Idrottsvetenskaplig profilkurs II Distans
Ishockey, kultur och samhälle Distans
Mästerskapscoaching - Coachens roll i prestationsutveckling mot internationella mästerskap Distans
Pedagogiskt ledarskap i idrott Distans
Självständigt arbete (Master) i idrottsvetenskap Distans
Självständigt arbete (Master) i idrottsvetenskap Distans
Självständigt arbete/idrottsvetenskaplig magisteruppsats Distans
Specialidrott - ­ mentala funktioner och utveckling Distans
Specialidrott - bedömning och betyg Distans
Specialidrott - kroppens byggnad och funktioner Distans
Specialidrott - Prestationspsykologi inom idrott Distans
Specialidrott - prestationsutveckling och tester Distans
Specialidrott - prestationsutveckling och tester II Distans
Specialidrott - utbildning, undervisning och lärande Distans
Specialidrott – projektarbete Distans
Sport Governance - Institutionella, politiska och sociologiska perspektiv på idrottens styrning Distans
Talangutveckling ur ett coachperspektiv Distans
Vetenskaplig teori och metod Distans
Vetenskapsteori och forskningsetik Distans
Språk
Isländska, grundkurs Distans
Klarspråksarbete i offentlig verksamhet Distans
Latin, nybörjarkurs I Distans
Norska, grundkurs Distans
Självständigt arbete - tyska Distans
Språkvetenskapliga perspektiv Växjö
Tyska (distans), nybörjarkurs II (A2-B1) Distans
Arabiska
Arabiska II Distans
Arabiskans grunder Distans
Danska
Danska, grundkurs Distans
Engelska
Engelsk språk- och litteraturvetenskap, masterprogram Växjö
Engelska 1 Växjö
Engelska 1, del I Distans
Engelska 1, del II Distans
Engelska, kandidatkurs, litteraturvetenskaplig inriktning Växjö
Engelska, kandidatkurs, språkvetenskaplig inriktning Växjö
English for Research Writing Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, heltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning franska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning tyska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning tyska-svenska, heltid Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, heltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, heltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning spanska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska, heltid distans Distans
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning engelska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning filmvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning franska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning franska, första terminen i Nice Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning historia Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning litteraturvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning religionsvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning spanska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning svenska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning tyska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning tyska, första terminen i Berlin Växjö
Teman i engelsk litteraturvetenskap Växjö
Teman i engelsk språkvetenskap Växjö
Franska
EU-kunskap på franska Distans
Examensarbete, franska - magister Distans
Examensarbete, franska - master Distans
Franska - inriktning mot undervisning och lärande Distans
Franska för nybörjare I Distans
Franska, allmän kurs i Frankrike Växjö
Franska, allmän kurs, grundkurs Distans
Franska, allmän kurs, grundkurs Växjö
Franska, kandidatkurs Distans
Franska. Intermedialitet i litteraturen Distans
Franska. Postkolonial litteraturteori Distans
Juridisk franska Distans
Skönlitteratur från franskspråkiga delar av världen Distans
Japanska
Japanska för nybörjare II Växjö
Praktisk talad japanska, grundkurs Distans
Kinesiska
Kinesiska för nybörjare I Växjö
Praktisk talad kinesiska, grundkurs Distans
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Psykolingvistik och experimentplanering Distans
Spanska
Spanska - inriktning mot undervisning och lärande I Distans
Spanska - inriktning mot undervisning och lärande I Växjö
Spanska för nybörjare i Spanien Växjö
Spanska för nybörjare i Spanien Växjö
Spanska, allmän kurs Växjö
Spanska, allmän kurs i Spanien Växjö
Spanska, allmän kurs, grundkurs (distans) Distans
Spanska, kandidatkurs, didaktisk inriktning Växjö
Spanska, kandidatkurs, didaktisk inriktning Distans
Spanska, kandidatkurs, didaktisk inriktning Distans
Spanska, kandidatkurs, litteraturvetenskaplig inriktning Växjö
Spanska, kandidatkurs, litteraturvetenskaplig inriktning Distans
Spanska, kandidatkurs, litteraturvetenskaplig inriktning Distans
Spanska, kandidatkurs, språkvetenskaplig inriktning Distans
Spanska, kandidatkurs, språkvetenskaplig inriktning Distans
Spanska, kandidatkurs, språkvetenskaplig inriktning Växjö
Svenska
Språkinlärning under speciella villkor: teori och evidensbaserad praktik Distans
Språkinlärning under speciella villkor: teori och evidensbaserad praktik, avancerad nivå Distans
Språkrådgivning och textvård Distans
Språkrådgivning och textvård, magisterkurs Distans
Svenska för undervisning i gymnasieskolan Distans
Svenska för undervisning i årskurs 4-6 Distans
Svenska för undervisning i årskurs 7-9 Distans
Svenska som andraspråk - grammatik och fonetik ur ett andraspråksperspektiv Växjö
Svenska som andraspråk - kulturmöte och språkutveckling Distans
Svenska som andraspråk - kulturmöte och språkutveckling Växjö
Svenska som andraspråk - kulturmöte och språkutveckling i förskolan Distans
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs Distans
Svenska som andraspråk, grundkurs Växjö
Svenska som andraspråk, grundkurs Distans
Svenska som andraspråk, kandidatkurs Distans
Svenska språket, fortsättningskurs Distans
Svenska språket, grundkurs Växjö
Svenska språket, grundkurs Distans
Svenska språket, kandidatkurs Distans
Svenska, magisterkurs med didaktisk inriktning Distans
Terminologi i teori och praktik Distans
Vikingarnas språk Distans
Tyska
Introduktion till översättning - Tyska Distans
Introduktion till översättning - Tyska Distans
Magisterkurs med översättningsinriktning tyska-svenska Distans
Självständigt arbete - tyska Växjö
Tysk språklära Växjö
Tyska (distans), nybörjarkurs I (A1-A2) Distans
Tyska för nybörjare i Berlin Växjö
Tyska i Berlin, grundkurs Växjö
Tyska, allmän kurs (ej kandidatkurs) Växjö
Tyska, allmän kurs, grundkurs Växjö
Tyska, kandidatkurs Växjö
Tyskspråkig litteratur Distans
Översättare
Introduktion till översättning - engelska Distans
Introduktion till översättning - engelska Distans
Introduktion till översättning - Franska Distans
Magisterkurs med översättningsinriktning engelska-svenska Distans
Magisterkurs med översättningsinriktning franska-svenska Distans
Praktik i facköversättning Distans
Praktik i facköversättning Distans
Praktik i facköversättning Distans
Praktik i facköversättning Distans
Teknik
Balkteori Växjö
Byggnadsfysik med numeriska tillämpningar Växjö
Digital Grafik 1 Växjö
El- och automationsteknik för driftpersonal Distans
Förnyelsebara elkraftsystem, masterprogram Växjö
Interaktionsdesign 2 Växjö
Metodkurs, skog och träteknik Distans
Projektkurs Elektroteknik Växjö
Sjöfartsvetenskap, examensarbete (magister) Kalmar
Sjökapten Kalmar
Skeppsteknik med inriktning mot tillsyn del I Distans
Skeppsteknik med inriktning mot tillsyn del II Distans
Skogsteknik I Distans
Teknik och design Distans
Teknikkommunikation Växjö
Teknisk modellering - bärverksanalys Växjö
Webbteknik 4 Växjö
Webbteknik 5 Växjö
Byggnadsteknik
Betongkonstruktioner Växjö
Betongkonstruktioner 2 Växjö
Brandteknisk dimensionering av trähus Distans
Byggnadsmekanik Växjö
Byggnadsvård I Växjö
Byggteknik 1 Växjö
Byggteknik 2 Växjö
Energi­ och klimateffektivt byggande Växjö
Fortsättningskurs BIM Växjö
Geodesi med GIS Växjö
Grundkurs CAD/BIM Växjö
Husbyggnad med fysisk planering Växjö
Hållbar innovation i byggsektorn Växjö
Hållbar konstruktionsteknik, masterprogram Växjö
Installationsteknik och energihushållning Växjö
Spridning av innovationer för en hållbar byggd miljö Växjö
Stål- och träkonstruktioner Växjö
Stålkonstruktioner Växjö
Träkonstruktioner 2 Växjö
Vatten- och avloppssystem Växjö
Datateknik
Datorteknik I Växjö
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning naturvetenskap Växjö
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning teknik Växjö
Design och produktutveckling
Produktdesign och utveckling Växjö
Elektroteknik
Analog elektronik Växjö
Antennteori Växjö
Drift- och underhållsteknik Kalmar
El från förnyelsebara källor Växjö
Elektriska maskiner Växjö
Elektronik Växjö
Elektroteknik, högskoleingenjör Växjö
Elkraft och smarta nät Växjö
Elkraftsystem Växjö
Introduktion till tele- och datakommunikation Växjö
Kompletterande studier för kandidatexamen i elektroteknik Växjö
Kraftelektronik Växjö
Kraftelektronik Distans
Mikrovågsteknik Växjö
Mikrovågsteori Växjö
Radioteknik Växjö
Reglerteknik Växjö
Signalbehandling Växjö
Sjöingenjör Kalmar
Industri och produktion
Energi och miljö, högskoleingenjör Växjö
Ljudteknik
Programmering Växjö
Maskinteknik
Avancerad projektkurs i Maskinteknik Växjö
Avancerad projektkurs i Maskinteknik Växjö
Computer Aided Engineering, CAE Växjö
Hållbar produktion Växjö
Hållfasthetslära Växjö
Kvalitetsteknik Växjö
Maskinbefäl klass VII Distans Distans
Maskinkonstruktion B Växjö
Material och produktionsstyrning I Växjö
Materialmekanik Växjö
Produktionsteknik Växjö
Simuleringsdriven Produktutveckling, masterprogram Växjö
Strukturdynamik Växjö
Träindustriell maskinteknik Distans
Val av material och tillverkningsmetoder Växjö
Materialteknik
Glas och glaskeramer – struktur, egenskaper och teknologi Växjö
Miljö och energiteknik
Energi- och klimateffektivt byggande Växjö
Energiplanering i byggd miljö Växjö
Energisamordnare Distans
Energisamordnare Växjö
Energisamordnare för ingenjörsstudenter Växjö
Energisamordnare för ingenjörsstudenter Distans
Energisystem - projekt Växjö
Energiteknik II Växjö
Förbränningsteknik II Växjö
Livscykelanalys (LCA) Växjö
Miljöanalysmetoder Växjö
Miljöteknik - Inriktning hållbar utveckling Distans
Miljöteknik - Inriktning hållbar utveckling Växjö
Uthållig energiförsörjning Växjö
Uthållig energiförsörjning Distans
Uthållig energiförsörjning Växjö
Utvärdering och design av energipolicyer Växjö
Utbildning / Pedagogik
Missbruk och psykisk ohälsa Växjö
Lärare
Barn i utsatta livssituationer Växjö
Digitalisering som stöd för lärande, inriktning pedagogik, masterprogram Växjö
Engelska för undervisning i årskurs F-6 Distans
IKT för språklärare Distans
Musik för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet Distans
Musik för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90 hp) - ingår i Lärarlyftet Distans
Musik för lärare, åk 4-6, 30 hp (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot matematikutveckling (ingår Lärarlyftet) Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling (ingår i Lärarlyftet) Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot utvecklingsstörning (ingår Lärarlyftet) Distans
Tyska - inriktning mot undervisning och lärande I Växjö
Ämnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i matematik (KPU) Distans
Pedagogik
Att analysera lärande i matematik i klassrummet, åk 1-9 Distans
Att handleda i pedagogisk verksamhet, fördjupningskurs Kalmar
Att handleda i pedagogisk verksamhet, fördjupningskurs Växjö
Att handleda i pedagogisk verksamhet, fördjupningskurs Kalmar
Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Kalmar
Att undervisa på engelska Distans
Att undervisa teknik i en digitaliserad värld - för lärare åk 1-3 Distans
Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Distans
Empirisk forskning och teoribildning I Växjö
Forntiden och närmiljön i klassrummet Distans
Förskollärarprogrammet Växjö
Förskollärarprogrammet Kalmar
Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Oskarshamn
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Karlskrona
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Kalmar
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Växjö
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Karlskrona
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Oskarshamn
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Kalmar
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad profil Karlskrona
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad profil Kalmar
Handledning - en grundläggande introduktion Västervik
Handledning - en grundläggande introduktion Kalmar
Handledning - en grundläggande introduktion Växjö
Handledning och bedömning av ämneslärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Distans
Handledning och bedömning av ämneslärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Distans
Internationella perspektiv på läroplaner och undervisning i matematik Distans
Introduktion i matematikdidaktisk forskning Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans
Kunskap, kompetens och bedömning Distans
Ledarskap i skolan Distans
Ledarskap i skolan Distans
Lära barn att läsa – från fonologisk medvetenhet till läsförståelse Distans
Lärarassistent 1: Skolans uppdrag och dess roll i samhället Distans
Matematik i förskoleklass - med problemlösning och entreprenöriella förmågor som utgångspunkt Distans
Matematikdidaktik 1 för 4-6 - tal-rum- och begrepp Distans
Matematikdidaktik 1 för F-3 - tal-rum och begrepp Distans
Matematikdidaktik 3 för 4-6, Utvärdera och bedöma kunskap i matematik Distans
Matematikdidaktik 3 för F-3, Utvärdera och bedöma kunskap i matematik Distans
Matematikdidaktik för åk. 7-9 och gymnasiet I Distans
Matematikdidaktik för åk. 7-9 och gymnasiet III Distans
Matematikundervisning och programmering för åk 1-3 Distans
Matematikundervisning och programmering för åk 4-6 Distans
Matematikundervisning och programmering för åk 7-9 Distans
Musik III - inriktning mot arbete i årskurs 6-9 Växjö
Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag I Distans
Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag I Växjö
Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag I Distans
Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag I Växjö
Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag II Distans
Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag III Växjö
Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag III Distans
Pedagogik som vetenskaplig disciplin I Växjö
Pedagogik, magisterprogram Växjö
Pedagogik, masterprogram Växjö
Pedagogiskt ledarskap I. Rekryteringsutbildning för skolledare Kalmar
Pedagogiskt ledarskap och förändringsarbete Distans
Pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling Distans
Pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling Distans
Pedagogiskt och professionellt ledarskap Distans
Pedagogiskt och professionellt ledarskap Distans
Programmering och digitala verktyg för blivande och verksamma tekniklärare i åk 1-6 Distans
Programmering som digitalt verktyg i matematik- och teknikundervisning för årskurs 7-9 Distans
Samhälleliga och individuella aspekter på alkohol- och narkotikaproblem Växjö
Samtida pedagogisk teoribildning Distans
Skolutvecklande lärarledarskap och systematiskt kvalitetsarbete Kalmar
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för lärare Växjö
Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård Växjö
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot matematikutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot utvecklingsstörning Distans
Specialpedagogik, lärande och skolutveckling Distans
Specialpedagogprogrammet Distans
Staden och dess tekniska system i undervisningen - Teknik för lärare åk 4-6 Distans
Undervisningsbegreppet i förskolan Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång bild Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång biologi Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång biologi/kemi Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång biologi/naturkunskap Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång engelska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång engelska Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång franska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång franska, första terminen i Nice Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång fysik/matematik Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång historia Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång historia Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång matematik Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång musik Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång religionskunskap Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång samhällskunskap Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång spanska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång svenska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång svenska som andraspråk Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång tyska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång tyska, första terminen i Berlin Växjö
Vård / Medicin
Analysmetoder och självständigt arbete i vårdvetenskap Växjö
Analysmetoder och självständigt arbete i vårdvetenskap Kalmar
Barnmorskeprogrammet Karlskrona
Barnmorskeprogrammet Västervik
Barnmorskeprogrammet Kalmar
Barnmorskeprogrammet Växjö
Engelska för internationell sjukvård (hälsoinformatik) Distans
Hälsoeffekter av friluftsliv och utomhusmiljöer Distans
Idrottsmedicin - Hälsofrämjande styrketräning Distans
Idrottsmedicin - Idrottsfysiologi Distans
Idrottsmedicin - Prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador Distans
Optikerprogrammet Kalmar
Projektkurs i Optometri Kalmar
Projektkurs i Optometri Kalmar
Självständigt arbete (examensarbete) i vårdvetenskap Distans
Smärta ur ett livsvärldsperpektiv Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre Distans
Vård av patienter i palliativt skede Distans
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Kalmar
Examensarbete i biomedicinsk vetenskap med inriktning mot optometri Kalmar
Hematologi med laboratoriemetodik Kalmar
Hälsa och samhälle
Farmaceutprogrammet Distans
Farmaceutprogrammet Kalmar
Global hälsa Distans
Global hälsa masternivå Distans
Hälsa, mänskliga rättigheter och global rättvisa Kalmar
Hälsopromotivt arbete i praktiken Kalmar
Hälsovetenskapliga forskningsmetoder Kalmar
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap Distans
Idrottsmedicin - Fysisk aktivitet och hälsa Distans
Multidisciplinära perspektiv på människans hälsa Kalmar
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning distriktssköterska Växjö
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning distriktssköterska Västervik
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning distriktssköterska Kalmar
Vetenskaplig metod och forskningsöversikt inom Hälsoinformatik Distans
Medicin
Komplementär och alternativ medicin i ett vårdvetenskapligt perspektiv, grundnivå Distans
Medicinsk vetenskaplig metodik Kalmar
Medicinsk vetenskaplig metodik Kalmar
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård Distans
Omvårdnad / Omsorg
Analysmetoder och självständigt arbete i vårdvetenskap Växjö
Analysmetoder och självständigt arbete i vårdvetenskap Kalmar
Global hälsa ur ett interkulturellt perspektiv Växjö
Global hälsa ur ett interkulturellt perspektiv Växjö
Livsstil och hälsa Kalmar
Perspektiv på samtidens ohälsa Växjö
Perspektiv på samtidens ohälsa Växjö
Sjuksköterskeprogrammet Ljungby
Sjuksköterskeprogrammet Oskarshamn
Sjuksköterskeprogrammet Västervik
Sjuksköterskeprogrammet Kalmar
Sjuksköterskeprogrammet Växjö
Självständigt arbete (examensarbete) i vårdvetenskap Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning anestesisjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård Distans
Vetenskapliga metoder Distans
Äldre i det moderna samhället Växjö

Visa alla

Linnéuniversitetet Facebook

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Linnéuniversitetet
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Kategorier

Beteende- / Samhällsvetenskap

   Genusvetenskap
   Bistånd och U-länder
   Psykologi
   Samhällsvetenskap
   Socialt inriktade utbildningar
   Sociologi
   Statistik
   Statsvetenskap

Bygg / Anläggning / Fastighet

   Anläggning
   Arkitektur

Data / IT

   Systemvetenskap

Ekonomi / Försäljning

   Industriell ekonomi
   Redovisning / Bokföring
   Ekonomi
   Nationalekonomi

Estetiska inriktningar

   Design
   Musik

Hantverk

   Konsthantverk
   Trähantverk

Hotell / Restaurang / Turism

   Turism och resor

Hälsa / Skönhet / Friskvård

   Friskvård och hälsopedagogik

Juridik

Kommunikation / Media

   Marknadsföring / PR
   Film
   Foto
   Informationsvetenskap
   Kommunikation
   Multimedia
   Journalistik
   Medieproduktion

Kultur / Humanistiska inriktningar

   Arkeologi
   Filosofi
   Historia
   Internationellt
   Konstvetenskap
   Kulturvetenskap
   Litteraturvetenskap
   Religionsvetenskap

Ledarskap / Organisation

   Ledarskap

Natur / Djur

   Djurvård och hästhållning
   Lant- och skogsbruk

Naturvetenskap

   Biologi
   Fysik
   Geografi
   Geovetenskap
   Kemi
   Matematik
   Miljö

Sport / Fritid

   Idrott och sport

Språk

   Arabiska
   Engelska
   Franska
   Japanska
   Kinesiska
   Klassiska språk
   Lingvistik och allmänspråkvetenskap
   Spanska
   Svenska
   Översättare
   Övriga nordiska språk
   Tyska

Teknik

   Livsmedelsteknik
   Industri och produktion
   Byggnadsteknik
   Datateknik
   Design och produktutveckling
   Elektroteknik
   Information- och kommunikationsteknik
   Kemiteknik
   Ljudteknik
   Maskinteknik
   Materialteknik
   Miljö och energiteknik
   Samhällsbyggnadsteknik
   Teknisk fysik
   Övrigt inom teknik

Utbildning / Pedagogik

   Lärare
   Pedagogik
   Specialpedagog

Vård / Medicin

   Psykoterapi / KBT
   Omvårdnad / Omsorg
   Biomedicin
   Hälsa och samhälle
   Hälso- och sjukvårdadministration
   Medicin
   Sjukgymnastik och rehabilitering

Hitta till utbildaren

Linnéuniversitetet

Pedalstråket 11
392 31 Kalmar


Gör en intresseanmälan

För att få mer information från Linnéuniversitetet , fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön