Visa allastudier.se som: Mobil

Linnéuniversitetet - En plats för kunskap, idéer och utveckling

Linnéuniversitetet bildades 2010 då Högskolan i Kalmar och Växjö universitet slogs samman. Det är ett nyfiket och ungt universitet som har 32 000 studenter, 150 utbildningsprogram och cirka 2500 fristående kurser. 

Ett modernt och internationellt universitet

Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet som vill visa dig att allt är möjligt, oavsett vilket mål du har med dina studier. För att du som student ska utvecklas och nå dina mål satsar universitetet extra på möjligheten till internationella utbyten och samarbete med näringslivet.

Närheten mellan studenter, forskare och lärare är viktig på Linnéuniversitetet, liksom ett aktivt och levande studentliv. På Linnéuniversitetet växer människor. Du också!

Stor valmöjlighet

Universitetet har två lärosäten, i Kalmar och i Växjö, och erbjuder en bredd i sina utbildningar på grund- och avancerad nivå. Här finns program inom samhällskunskap, teknik och naturvetenskap men även utbildningar till lärare och polis.


Visa alla utbildningar med Linnéuniversitetet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Beteendeekologi Klassrum Kalmar
Idrottsvetarprogrammet Klassrum Kalmar
Socialvetenskaplig teoribildning och socialt arbete Klassrum Flera orter (2)
Språk och politik - Inriktning engelska Klassrum Växjö
Språk och politik - Inriktning franska Klassrum Växjö
Språk och politik - Inriktning franska, första terminen i Nice Klassrum Växjö
Språk och politik - Inriktning spanska Klassrum Växjö
Språk och politik - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Klassrum Växjö
Språk och politik - Inriktning tyska Klassrum Växjö
Språk och politik - Inriktning tyska, första terminen i Berlin Klassrum Växjö
Yrkeskunnande och professionsutveckling, master Distans Distans
Genusvetenskap
Genus och arbete i globala perspektiv Distans Distans
Genus, kultur och identitet Distans Distans
Genus, politik och rättigheter Distans Distans
Genusvetenskap, kandidatkurs Klassrum Växjö
Genusvetenskaplig fortsättningskurs Klassrum Växjö
Genusvetenskaplig grundkurs Distans Distans
Genusvetenskaplig grundkurs Klassrum Växjö
Integrations- och mångfaldsstudier II Klassrum Växjö
Introduktion till Genusvetenskap Distans Distans
Introduktion till transgenderstudier Distans Distans
Psykologi
Handledarutbildning i psykoterapi Klassrum Växjö
Hälsopsykologi Klassrum Kalmar
Psykologi II, distanskurs Distans Distans
Psykologi I Klassrum Flera orter (2)
Psykologi III, allmän eller arbetspsykologisk inriktning inklusive självständigt arbete Klassrum Flera orter (2)
Psykologi III, allmän inriktning inklusive självständigt arbete, distanskurs Distans Distans
Psykologprogrammet Klassrum Växjö
Socialpsykologi och förändringsarbete i arbetslivet Distans Distans
Spädbarnspsykologi Distans Distans
Psykoterapi
Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund Klassrum Växjö
Samhällsvetenskap
1968, protesternas tid. Socio-politiska och kulturella ifrågasättanden under 1960-talet Distans Distans
Andra världskriget: Historiens blodigaste krig Distans Distans
Arkeologi III Klassrum Kalmar
Att skriva populärvetenskap - arkeologiska och historiska perspektiv Distans Distans
Avancerad fältarkeologi Klassrum Kalmar
Den moderna naturen och postkoloniala ekologier Klassrum Växjö
Det kalla kriget: politik, säkerhet och kultur Distans Distans
Digitalisering av kulturarv Distans Distans
Examensarbete masternivå i musikvetenskap Distans Distans
Examensarbete masternivå i musikvetenskap Distans Distans
Examensarbete, historia - magisterkurs Klassrum Växjö
Examensarbete, religionsvetenskap - masterkurs Klassrum Växjö
F. Scott Fitzgerald och Jazzåldern Klassrum Växjö
Filmvetenskap, grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Freds- och utvecklingsprogrammet Klassrum Växjö
Funktionsnedsättning och funktionshinder i välfärdssamhället Klassrum Kalmar
Första världskriget: 1900-talets första katastrof Distans Distans
Global Challenges and Opportunities Klassrum Kalmar
Historia, allmän kurs, fördjupningskurs Klassrum Flera orter (2)
Historia, allmän kurs, grundkurs Klassrum Flera orter (2)
Historia, Den moderna tidsåldern Distans Distans
Historia, Den tidigmoderna världen Distans Distans
Historia, tematisk kandidatkurs Klassrum Flera orter (2)
Informationsetik, politik och policy i en digital värld Distans Distans
Interaktiv teknik inom digital humaniora Distans Distans
Introduktion till det nutida Mellanöstern Distans Distans
Koloniala historier och postkolonial teori: samtidigheter som historisk metodologi Distans Distans
Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram Klassrum Växjö
Konflikt och samarbete efter kalla kriget Distans Distans
Kultur, identitet och traditioner i Sverige Klassrum Växjö
Kulturdebatt och vetenskaplig problemformulering Klassrum Växjö
Kulturmöten och kulturpolitik Klassrum Växjö
Kurs i avancerad arkeologisk kulturanalys Klassrum Kalmar
Kurs i avancerad historisk kulturanalys Klassrum Växjö
Kvalitativa metoder i samhällsvetenskaperna Klassrum Växjö
Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaperna Klassrum Växjö
Länkade data och informationsstrukturer Distans Distans
Musik och berättande Klassrum Växjö
Musiksociologiska perspektiv Klassrum Växjö
Mänsklig säkerhet och hållbar utveckling Klassrum Växjö
Postkolonial migration och medborgarskap i mångkulturella samhällen Klassrum Växjö
Projektledning för humanister Klassrum Växjö
Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram Klassrum Växjö
Ras och rasism ett postkolonialt perspektiv Klassrum Växjö
Religionsmöten i kolonial kontext, historiska perspektiv Klassrum Växjö
Samhälle, kultur och hälsa Distans Distans
Samhällsorienterande ämnen för lärare i årskurs 4-6 Klassrum Växjö
Samhällsvetenskaplig metod och teori med inriktning mot polisiärt arbete Distans Distans
Slaveri och slavhandel i en global kontext Klassrum Växjö
Socialt arbete i kontexter av postkolonial migration: Perspektiv på politik, institutioner och praktik Klassrum Växjö
Statsvetarprogrammet Klassrum Växjö
Sustainable Democracy and Governance Klassrum Växjö
Sverigekunskap och fransk korrespondens Distans Distans
Teoretiska traditioner inom humaniora Klassrum Växjö
Östersjöns städer under stormaktstiden - kulturer i krig och fred Distans Distans
Sociologi
Arbetsmiljö- och hälsoarbete - i ett tillämpat perspektiv Distans Distans
Barn som anhöriga Distans Distans
Etnografisk metod Klassrum Växjö
Experimentella metoder Klassrum Växjö
Feministiska perspektiv på makt och ojämlikhet Klassrum Växjö
Handledningens metodik i socialt arbete I Klassrum Växjö
Handledningens metodik i socialt arbete II Klassrum Växjö
Internationellt socialt arbete Klassrum Växjö
Kultursociologi Klassrum Växjö
Ledarskap och organisation Distans Distans
Migration, tid och temporalitet Klassrum Växjö
Organisation och ledarskap inom välfärdssektorn Klassrum Flera orter (2)
Organisationsteori, ledarskap och motivation Distans Distans
Personal- och kompetensutveckling Klassrum Växjö
Självständigt arbete - examensarbete Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete på masternivå Klassrum Kalmar
Social nätverksanalys Klassrum Växjö
Sociologi I Klassrum Växjö
Sociologi II Klassrum Växjö
Sociologi III - fördjupningskurs Klassrum Växjö
Sociologi med arbetslivsinriktning II Distans Distans
Sociologi med arbetslivsinriktning III fördjupningskurs Distans Distans
Sociologi, masterprogram Klassrum Växjö
Sociologi: Självständigt arbete Klassrum Växjö
Sociologiprogrammet Klassrum Växjö
Socionomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Välfärdsstaten och socialpolitiken i Sverige Klassrum Växjö
Socionom
Socialt arbete i tider av migration: Perspektiv på politik, institutioner och praktik Klassrum Kalmar
Socialt arbete, masterprogram Klassrum Kalmar
Statistik
Statistik Klassrum Kalmar
Statistik för marknadsföringsbeslut Klassrum Kalmar
Statsvetenskap
Afrika söder om Sahara: Politisk utveckling och konflikter Klassrum Växjö
Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Flera orter (2)
Demokratiutmaningar för fritidspolitiker Distans Distans
Det matematiska kulturarvet Distans Distans
EU och interkulturell kommunikation Klassrum Växjö
Europeisk (dis)integration Klassrum Växjö
Europeisk integration Klassrum Växjö
Europeiskt politiskt entreprenörskap Distans Distans
Examensarbete - självständigt arbete Klassrum Flera orter (2)
Examensarbete i freds- och utvecklingsarbete Klassrum Växjö
Fallstudien och exemplets makt Distans Distans
Folkrätt och mänskliga rättigheter Klassrum Växjö
Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram Klassrum Växjö
Freds- och utvecklingsstudier I Klassrum Växjö
Freds- och utvecklingsstudier II Klassrum Växjö
Fredsförhandlingar Klassrum Växjö
Fysikens didaktik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Förvaltningspolitik Klassrum Flera orter (2)
Global politik Klassrum Växjö
Governance och korruption Klassrum Växjö
Hållbarhet och flernivåstyrning Klassrum Växjö
Integrations- och mångfaldsstudier Klassrum Växjö
Integrations- och mångfaldsstudier I Klassrum Växjö
Internationell kontext och politiska processer inom fältet fred och utveckling Klassrum Växjö
Internationell makt, säkerhet och demokrati Klassrum Växjö
Internationell politik Klassrum Flera orter (2)
Internationella relationer, masterprogram Klassrum Växjö
Internationella samhällsstudier Klassrum Kalmar
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys Klassrum Kalmar
Korruption i politik och förvaltning Klassrum Växjö
Kulturella perspektiv på politik Klassrum Växjö
Matematikdidaktik för åk. 7-9 och gymnasiet II Distans Distans
Metod och forskningsstrategier Klassrum Växjö
Metoder för fältarbete i freds- och utvecklingsarbete Klassrum Växjö
Modern svensk politisk historia Distans Distans
Pedagogiskt ledarskap I. Rekryteringsutbildning för skolledare Klassrum Flera orter (2)
Pedagogiskt ledarskap II. Rekryteringsutbildning för skolledare Distans Distans
Policyprocesser, genomförande och utvärdering Klassrum Växjö
Politik och religion Distans Distans
Politiska idéer Klassrum Flera orter (2)
Politiska partier och partisystem Klassrum Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder II Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete - masteruppsats Klassrum Växjö
Stabila institutioner och föränderligt beteende Introduktion till amerikansk politik Distans Distans
Statsvetenskap, masterprogram Klassrum Växjö
Statsvetenskaplig analys Klassrum Flera orter (2)
Statsvetenskaplig teori Klassrum Växjö
Svensk och jämförande politik Klassrum Flera orter (2)
Tematisk fördjupning: uthållig demokrati och samhällsstyrning Klassrum Växjö
Uthållig och demokratisk samhällsstyrning: utmaningar och hot Klassrum Växjö
Utvecklingsteori och ekonomisk utveckling Klassrum Växjö
Yrkeskunnande, konst, litteratur och gestaltning Distans Distans
Yrkeskunnandets kunskapsteori Distans Distans
Bygg / Anläggning
Fastighetsteknik Distans Distans
Anläggning
Anläggningsplanering Klassrum Växjö
Elektriker
Elkretsanalys Klassrum Kalmar
Data / IT
3D-grafik Klassrum Växjö
Aktuella problem inom datavetenskap Klassrum Växjö
Algoritmer och avancerade datastrukturer Klassrum Växjö
Avancerad informationsvisualisering och tillämpningar Klassrum Växjö
Databasteori Klassrum Växjö
Datalogisk och Visuell Nätverksanalys Klassrum Växjö
Datalogisk och Visuell Textanalys Klassrum Växjö
Datautvinning Klassrum Växjö
Datorgrafik Klassrum Växjö
Datornät - administration Klassrum Växjö
Datornät - introduktion Klassrum Växjö
Datorsäkerhet Klassrum Växjö
Digitalteknik Klassrum Växjö
Djup maskininlärning Klassrum Växjö
Formella metoder Klassrum Växjö
Fysik, masterprogram Distans, Klassrum Flera orter (2)
Fysikerprogrammet Distans, Klassrum Flera orter (2)
IKT för språklärare Distans Distans
Informationssystem, magisterprogram Klassrum, Distans Flera orter (2)
Informationssystem, masterprogram Distans, Klassrum Flera orter (2)
Informationsvisualisering Klassrum Växjö
Informationsvisualisering Klassrum Växjö
Inledande programmering Klassrum Växjö
Internetsäkerhet Klassrum Växjö
Introduktion till maskininlärning Distans, Klassrum Flera orter (2)
IT för beslutsfattande och forskning inom hälsa, vård och omsorg Distans Distans
Kunskapsdelning i globala informationssystem team Klassrum, Distans Flera orter (2)
Maskininlärning Klassrum Växjö
Mjukvarudesign Klassrum Växjö
Mjukvarutestning Klassrum Växjö
Mobil och trådlös säkerhet Klassrum Växjö
Modellering och simulering av system Klassrum Växjö
Nätverkssäkerhet Klassrum Växjö
Objektorienterad analys och design med UML Klassrum Växjö
Objektorienterad programmering med C++ Distans Distans
Operativsystem Klassrum Växjö
Parallel Computing Klassrum Växjö
Parallelldatorprogrammering Klassrum Växjö
Programvaruarkitekturer Klassrum Växjö
Programvaruteknik Klassrum Växjö
Projekt i datalogi Klassrum Växjö
Projekt i modell-baserad utveckling Klassrum Växjö
Projekt i Programvaruteknik Klassrum Växjö
Projekt i visualisering och dataanalys Klassrum Växjö
Projektkurs i Datorteknik Klassrum Växjö
Serveradministration Klassrum Växjö
Språk och logik Klassrum Växjö
Strategisk informationssäkerhetshantering Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning naturvetenskap Klassrum Växjö
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning teknik Klassrum Växjö
Tillämpad Informationsvisualisering Klassrum Växjö
Utvalda problem inom datavetenskap Klassrum Växjö
Vetenskapliga metoder inom datavetenskap Klassrum Växjö
Programmering
Programmering för Digital Humaniora Distans Distans
Strukturerad programmering med C++ Distans Distans
Systemvetenskap
Aktuella frågor inom IS forskning och utveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Aktuella problem inom informatik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Digital ekonomi och det digitala affärslandskapet Distans Distans
Digital humaniora forskningsmetoder Distans Distans
Digital kapacitet för organisatorisk flexibilitet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Digitala Omgivningar: Informationssamhället och Sakernas Internet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Etik och profession inom IT Klassrum, Distans Flera orter (2)
Implementering och förvaltning av vårdinformationssystem Distans Distans
Introduktion till digital humaniora Distans Distans
Introduktion till systemsäkerhet Distans Distans
Kritisk teori och digital transformation Distans Distans
Kvantitativ forskningsmetodik för informatik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen Distans, Klassrum Flera orter (2)
Systemiskt perspektiv på digital transformation Klassrum, Distans Flera orter (2)
Vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ekonomi / Försäljning
Enterprising & Business Development Klassrum Växjö
Entreprenörskap - ett skandinaviskt perspektiv Klassrum Växjö
Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande Klassrum Växjö
Entreprenörskap och kontext Klassrum Växjö
Entreprenörskap och samhällsförändring Klassrum Växjö
Entreprenörskap och verksamhetsutveckling Klassrum Kalmar
Entreprenörskap som process och praktik Klassrum Växjö
Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram Klassrum Växjö
Entreprenörskap, inriktning medier Klassrum Kalmar
Företagande och affärsutveckling Klassrum Växjö
Gamification Distans Distans
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Klassrum Växjö
Management och entreprenörskap i småföretag Klassrum Växjö
Retail Management Klassrum Kalmar
Retail Supply Chain Management Klassrum Kalmar
Strategisk management i tillverkningsindustrin Klassrum Växjö
Supply chain management Klassrum Växjö
Ekonomi
Advanced Economic Analysis, Information Systems & Risk Management Klassrum Växjö
Affärsinformatik, Management Information Systems Klassrum Kalmar
Affärssystem Distans Distans
Avancerad Matematisk ekonomi Klassrum Växjö
Avancerad offentlig ekonomi Klassrum Växjö
Bolagsstyrning, normer och riskanalyser Klassrum Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Klassrum Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Klassrum Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Logistik & Supply Chain Management Klassrum Växjö
Contemporary Issues in Management Klassrum Kalmar
Contemporary Perspectives in Management Accounting Klassrum Växjö
Controller I - Ekonomistyrningssystem i företagande Distans Distans
Controller II - Kalkylsystem i företagande Distans Distans
Corporate Finance I Klassrum Växjö
Corporate Finance II Klassrum Växjö
Ekonomistyrning, examensarbete (magister) Distans Distans
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning Klassrum Kalmar
Entrepreneurship and Business Development in Africa Distans Distans
Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat) Distans Distans
Examensarbete i företagsekonomi (magister) Klassrum Växjö
Finansiering, examensarbete (kandidat) Klassrum Växjö
Fördjupad makroekonomi Klassrum Växjö
Fördjupad mikroekonomi Klassrum Växjö
Fördjupningskurs II i logistik, inklusive ämnesfördjupande arbete Klassrum Växjö
Företagsekonomi I - affärsredovisning och budgetering Klassrum Kalmar
Företagsekonomi I - Ekonomistyrning och produktkalkylering Klassrum Kalmar
Företagsekonomi I - Grundläggande finansiering Klassrum Kalmar
Företagsekonomi I - kalkylering Klassrum Kalmar
Företagsekonomi I - marknadsföring Distans Distans
Företagsekonomi I - organisation och ledarskap Klassrum Kalmar
Företagsekonomi I - Organisation och Ledarskap Klassrum Kalmar
Företagsekonomi II - Extern redovisning Klassrum Kalmar
Företagsekonomi II - Finansiering Klassrum Kalmar
Företagsekonomi II - Konsumentbeteende och konsumentkultur Klassrum Kalmar
Företagsekonomi II - metod och uppsats Klassrum Kalmar
Företagsekonomi II - organisation Klassrum Kalmar
Företagsekonomi III - Ekonomistyrning I Klassrum Kalmar
Företagsekonomi III - Ekonomistyrning II Klassrum Kalmar
Företagsekonomi III - ekonomistyrning, examensarbete (kandidat) Klassrum Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Klassrum Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Distans Distans
Företagsekonomi III - organisation Klassrum Kalmar
Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) Klassrum Kalmar
Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) Distans Distans
Företagsekonomi III - Sinnesmarknadsföring Distans Distans
Företagsekonomi III - tjänstelogik och värdeskapande Distans Distans
Företagsekonomisk metod Klassrum Växjö
Företagsekonomisk metod Distans Distans
Global Strategic Management Klassrum Växjö
Grundläggande kalkylering Distans Distans
Grundläggande redovisning I Distans Distans
Hållbarhet, entreprenörskap och företagens sociala ansvar Klassrum Växjö
International Business and Entrepreneurship Perspectives from emerging markets Distans Distans
International Business Studies - Business Development with International Entrepreneurship Klassrum Kalmar
International Finance Klassrum Växjö
Internationella Turismprogrammet Klassrum Kalmar
Koncernredovisning och revision Distans Distans
Leadership and Management in International Contexts, magisterprogram Klassrum Kalmar
Logistik Klassrum Växjö
Logistik i försörjningskedjor Klassrum Växjö
Lokal innovation Klassrum Växjö
Management Control Systems Klassrum Växjö
Management och entreprenörskap i en glokal kontext Klassrum Växjö
Masterprogram i eHälsa Distans Distans
Matematisk ekonomi II Klassrum Växjö
Metoder i arbete Klassrum Växjö
Nationalekonomi, masterprogram Klassrum Växjö
Nationalekonomprogrammet Klassrum Växjö
Personalekonomi i teori och praktik Klassrum Kalmar
Portfolio Choice Theory and Portfolio Evaluation Klassrum Växjö
Projektledning - musik och event Distans Distans
Projektledning I Distans Distans
Public Economics Klassrum Växjö
Redovisningens teoriområden Distans Distans
Socio-Economics Klassrum Växjö
Storytelling Distans Distans
Supply Chain Information Systems Klassrum Växjö
Årsredovisning och koncernredovisning Klassrum Växjö
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi Distans Distans
Industriell ekonomi Klassrum Växjö
Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Växjö
Avancerad arbetsmarknadsekonomi Klassrum Växjö
Avancerad Ekonometri Klassrum Växjö
Avancerad Makroekonomi Klassrum Växjö
Avancerad Mikroekonomi Klassrum Växjö
Avancerad nationalekonomisk metod Klassrum Växjö
Avancerade empiriska metoder i nationalekonomi Klassrum Växjö
Ekonometri Klassrum Växjö
Ekonomisk statistik III Klassrum Växjö
Europastudier Klassrum Växjö
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier Klassrum Växjö
Makroekonomi Klassrum Flera orter (2)
Migration och ekonomi Klassrum Växjö
Mikroekonomi Klassrum Flera orter (2)
Nationalekonomi - Mikroekonomi med tillämpningar Distans Distans
Nationalekonomi I - makroekonomi Distans Distans
Nationalekonomi, examensarbete (kandidat) Klassrum Växjö
Portfolio Choice Theory Klassrum Växjö
Redovisning / Bokföring
Affärssystem och redovisningsrutiner Klassrum Växjö
Cost Accounting Klassrum Växjö
Grundläggande redovisning II Distans Distans
Redovisningsteori Klassrum Växjö
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Arkitektur och design Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ateljéarbete i förskolan med inspiration från Reggio Emilia Klassrum Växjö
Avancerad och experimentell typografi och komposition Distans Distans
Bild- och byggnadskulturer 1600-1900 Distans Distans
Bild- och miljögestaltning under 1900-talet och 2000-talets början Distans Distans
Bildanalys och konstpedagogik Klassrum Växjö
Bildpedagogik II, fortsättningskurs Klassrum Kalmar
Bildpedagogik III, kandidatkurs Klassrum Kalmar
Bostadens utformning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Design + Change Klassrum Växjö
Design och hantverk I Distans Distans
Design+Change, masterprogram Klassrum Växjö
Det förflutna och fiktion Distans Distans
Digital bild - färg, form och gestaltning Distans Distans
Digital bildbehandling Distans Distans
Digital bildbehandling Distans Distans
Digitala och analoga berättelser i möte mellan skola och kultur Klassrum Kalmar
Fördjupningsstudier i konst- och bildvetenskaplig litteratur Distans Distans
Grafisk design i en social och kulturell kontext Distans Distans
Grafisk design och typografi II Distans Distans
Grafisk designaktivism Distans Distans
Grafisk designhistoria ur ett globalt perspektiv Distans Distans
Hållbar utveckling i pedagogiskt perspektiv genom konstnärliga processer Distans Distans
Hållbar utveckling och interkulturellt pedagogiskt perspektiv genom konstnärliga processer med inriktning mot förskolan Distans Distans
Hållbara perspektiv inom grafisk design Distans Distans
Illustration I Distans Distans
Illustration II Distans Distans
Interkulturellt pedagogiskt perspektiv genom konstnärliga processer Distans Distans
Keramik, design och hållbarhet Klassrum Växjö
Konstkritik I Distans Distans
Musik- och ljuddesignprogrammet Distans Distans
Mönster och gestaltning Klassrum Växjö
Screentryck, introduktionskurs Klassrum Kalmar
Svensk designhistoria från 1900-talet till idag Distans Distans
Tryck- och bildframställning Klassrum Kalmar
Tryck- och bildframställning, ll Klassrum Kalmar
Typografi, form och grafiska verktyg Distans Distans
Utomeuropeisk konst, bild, arkitektur och design Distans, Klassrum Flera orter (2)
Visual Communication + Change Klassrum Kalmar
Design
Design av matematisk problemlösning Distans Distans
Design Management Klassrum Växjö
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning design, masterprogram Klassrum Växjö
Inredning
Möbel- och rumsgestaltning Klassrum Växjö
Musik
Att skriva sångtexter på engelska Distans Distans
Bruksgitarr I Distans Distans
Bruksgitarr II Distans Distans
Brukspiano I Distans Distans
Brukspiano II Distans Distans
Den svenska musikbranschen I upphovsrätt, aktörer och avtal Distans Distans
Examensarbete i musikvetenskap Distans Distans
Fördjupningsstudier i musikvetenskaplig litteratur Distans Distans
Magisterprogram i musikvetenskap Distans Distans
Musik - för grundlärare med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Växjö
Musik I - inriktning mot arbete i årskurs 6-9 Klassrum Växjö
Musik I - inriktning mot arbete i årskurs F9 Klassrum Växjö
Musik i film och TV Klassrum Växjö
Musik I med inriktning mot grundskola för kulturskolelärare och obehöriga lärare Distans Distans
Musik i skolans tidiga år I, 1-15 hp Distans Distans
Musik i skolans tidiga år I, 1-15 hp Distans Distans
Musik i skolans tidiga år II, 16-30 hp Distans Distans
Musik i skolans tidiga år II, 16-30 hp Distans Distans
Musik II - inriktning mot arbete i årskurs 7-9 Klassrum Växjö
Musik II mot grundskola för kulturskolelärare och obehöriga lärare Distans Distans
Musik III mot grundskola för kulturskolelärare och obehöriga lärare Distans Distans
Musik och medier Distans Distans
Musik och sociala medier Distans Distans
Musikanalytiska perspektiv Distans Distans
Musikarkeologi Distans Distans
Musiketnologiska perspektiv på musik Klassrum Växjö
Musikhistoria med inriktning mot konstmusik Klassrum Växjö
Musikhistorieskrivning Distans Distans
Musikmiljöer i Europa genom tiderna Klassrum Växjö
Musikproduktion I Distans Distans
Musikproduktion II Distans Distans
Musikproduktionsprogrammet Klassrum Växjö
Musikteori I Distans Distans
Musikteori II Distans Distans
Musikvetenskap I Klassrum Växjö
Musikvetenskap II Klassrum Växjö
Musikvetenskap III, examensarbete Distans, Klassrum Flera orter (2)
Perspektiv inom dagens musikforskning Distans Distans
Populärmusik, människa och samhälle Distans Distans
Rockens historia Distans Distans
Självständigt arbete i musikpedagogik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenskt musikliv i dag: musiketnologiskt fältarbete Distans Distans
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning naturvetenskap Klassrum Växjö
Hantverk
Trähantverk
CAE / Träteknik Computer Aided Engineering Distans, Klassrum Flera orter (2)
Examensarbete Distans Distans
Industriell trätorkning Distans Distans
Materialet trä Klassrum, Distans Flera orter (2)
Skogsbruk och klimat ur ett systemperspektiv Distans Distans
Teknisk försöksplanering och metodik Distans Distans
Träds ekofysiologi Distans Distans
Träförädlingsteknik Distans Distans
Träindustriell produktionsteknik Distans Distans
Hotell / Restaurang / Turism
Eventproduktion
Music & Event Management Klassrum Kalmar
Mat och dryck
Livsmedelsmikrobiologi Klassrum Kalmar
Livsmedelsteknik och kvalitetssäkring Klassrum Kalmar
Turism och resor
Turism och hållbarhet i antropocen Klassrum Kalmar
Turism och hållbarhet, masterprogram Klassrum Kalmar
Turismstudier och turismteori Klassrum Kalmar
Turismvetenskap I Scandinavian Tourism Management Klassrum Kalmar
Turismvetenskap I - introduktion till turism Distans Distans
Turismvetenskap I - introduktion till turism Klassrum Kalmar
Turismvetenskap I - Turismens globala produktionssystem Klassrum Kalmar
Turismvetenskap II Evenemangsledning Klassrum Kalmar
Turismvetenskap II - Hospitality Management Klassrum Kalmar
Turismvetenskap II - Tourism Entrepreneurship Klassrum Kalmar
Turismvetenskap II- Destination Management Klassrum Kalmar
Turismvetenskap III - Turism som affärsfenomen i det samtida samhället Klassrum Kalmar
Turismvetenskap III - Turismvetenskapliga metoder Klassrum Kalmar
Turismvetenskap III, examensarbete (kandidat) Klassrum Kalmar
Inköp / Logistik
Logistik
Fördjupningskurs I i logistik Klassrum Växjö
Logistik Distans Distans
Juridik
Arbetsrättslig fortsättningskurs Klassrum Växjö
Arbetsrättslig grundkurs Klassrum Kalmar
Arbetsrättslig grundkurs Klassrum Växjö
Arbetsrättsliga metoder och samhällsvetenskapliga teorier Klassrum Växjö
Europarättslig reglering Klassrum Växjö
Grundläggande beskattningsrätt Klassrum Flera orter (2)
Handelsrätt II Distans Distans
Handelsrättslig fortsättningskurs Klassrum Växjö
Handelsrättslig grundkurs Klassrum Flera orter (2)
Handelsrättslig grundkurs Distans Distans
International Business Law Klassrum Kalmar
Internationell rätt och hållbar utveckling Klassrum Växjö
Introduktion till internationell rätt Klassrum Växjö
Lagstiftning kring hållbar utveckling och energi Klassrum Växjö
Marknadsrätt Klassrum Kalmar
Mänskliga rättigheter i Europa Klassrum Växjö
Svensk affärsrätt Klassrum Kalmar
Kommunikation / Media
Digital humaniora, masterprogram Distans Distans
Digitala medier och insamlings- och analysmetoder Distans Distans
Digitalisering som stöd for lärande, inriktning medieteknik, masterprogram Klassrum Växjö
Intermedialitet Distans Distans
Kommunikation Distans Distans
Medieentreprenörprogrammet Klassrum Kalmar
Mediekreatörprogrammet Klassrum Kalmar
Mojo - mobiljournalistik Klassrum Kalmar
Nyhetsvärdering och Mediekompetens Klassrum Kalmar
Strategisk kommunikation Distans Distans
Copywriting och skrivande
Att skriva barnlitteratur Distans Distans
Att skriva barnlitteratur II Distans Distans
Att skriva dramatik Distans Distans
Att skriva fantasylitteratur Distans Distans
Att skriva filmmanus Distans Distans
Att skriva kritik och essäistik Distans Distans
Kreativt skrivande I Distans Distans
Kreativt skrivande II Distans Distans
Kreativt skrivande III Distans Distans
Kreativt skrivande IV Distans Distans
Kreativt skrivande på engelska: novellen Distans Distans
Kreativt skrivande V Distans Distans
Film
Dokumentärfilm Distans Distans
Europeisk film Distans Distans
Filmens form och berättande, en introduktion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filmens historia, en introduktion Distans, Klassrum Flera orter (2)
Filmkritik: teori och praktik Distans Distans
Filmvetenskap, kandidatkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Filmvetenskap, magisterkurs Distans Distans
Fokus på skandinavisk och svensk film Klassrum Växjö
World Cinema Distans Distans
Grafisk design
Digital Grafik 2 Klassrum Växjö
Grafisk design och typografi I Distans Distans
SolidWorks Datorstödd design I Distans Distans
SolidWorks - Datorstödd design II Distans Distans
Informationsvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap Klassrum Växjö
Biblioteks- och informationsvetenskap, distans Distans Distans
Biblioteks- och informationsvetenskap: aktuella forskningsproblem Distans Distans
Biblioteks- och informationsvetenskap: vetenskaplig kommunikation och bibliometri Distans Distans
Biblioteks- och informationsvetenskapens klassiker Klassrum Växjö
eHälsa för biomedicinska analytiker Distans Distans
Examensarbete, biblioteks- och informationsvetenskap - masterkurs Klassrum Växjö
Hälsoinformatik, examensarbete (magister) Klassrum Kalmar
Individuella fördjupningsstudier i biblioteks- och informationsvetenskap Klassrum Växjö
Informationspraktiker Klassrum Växjö
Introduktion till hälsoinformatik Klassrum Kalmar
Kurs i avancerad biblioteks- och informationsvetenskaplig kulturanalys Klassrum Växjö
Utvärdering av eHälsa Distans Distans
Kommunikation
Interkulturell kommunikation i företagande Klassrum Kalmar
Kommunikation Distans Distans
Kommunikation Distans Distans
Kommunikation Distans Distans
Marknadsföring / PR
Advertising Campaign Planning Klassrum Kalmar
Applied Marketing Analysis Klassrum Växjö
Business Administration II - Business Relations Klassrum Kalmar
Business Administration II - Sensory Marketing Klassrum Kalmar
Business Relations Distans Distans
Civilekonomprogrammet Klassrum Växjö
Contemporary Marketing Research Klassrum Växjö
Customer Experience Management Klassrum Kalmar
Digital Marketing Klassrum Kalmar
E-Business Management Klassrum Växjö
Företagsekonomi I - grundläggande marknadsföring Klassrum Kalmar
Företagsekonomi I - Marknadsföring Klassrum Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring Klassrum Kalmar
Förhandling i internationell försäljning Distans Distans
International Business Strategy in Emerging Country Markets Klassrum Kalmar
International Business Strategy, masterprogram Klassrum Kalmar
International Cases on Marketing Strategy Distans Distans
International Marketing Strategy Klassrum Växjö
Internationalization of Entrepreneurial Firms Klassrum Kalmar
Internationell förhandling Distans Distans
Internationell försäljning: profession, processer och utförande Distans Distans
Internationell key account management Distans Distans
Internationella affärer Klassrum Kalmar
Managing Innovation and Entrepreneurship Klassrum Växjö
Marknadsföring i mobila enheter Klassrum Kalmar
Marknadsföring, masterprogram Klassrum Växjö
Marknadsföringsprogrammet Klassrum Växjö
Modern Marketing Practices Klassrum Växjö
Medieproduktion
360-videoproduktion Klassrum Kalmar
Digital fotografi Klassrum Kalmar
Fördjupningskurs i 3D grafik Distans Distans
Grafiska verktyg Distans Distans
Kortfilmsproduktion Klassrum Kalmar
Reklamfilm Klassrum Kalmar
Videoproduktion 2 Klassrum Växjö
Multimedia
Avancerade problem inom medieteknik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Den adaptiva och semantiska webben Klassrum, Distans Flera orter (2)
Digitala medier Klassrum Växjö
Digitala verktyg i förskolan Distans Distans
Digitalisering i skolan - lärare Distans Distans
Ekosystem för sociala medier Klassrum, Distans Flera orter (2)
Examensarbete i medieteknik Klassrum Växjö
Forskningsutmaningar i medieteknik Klassrum Växjö
Fysiska och påtagliga användargränssnitt Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grunderna i IT-baserade medier Distans, Klassrum Flera orter (2)
Interaktionsdesign 1 Klassrum Växjö
Interaktionsdesign 3 Klassrum Växjö
Internetarkitektur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Medieteknik, examensarbete (master) Klassrum Växjö
Mobile Games and Entertainment Klassrum, Distans Flera orter (2)
Multimediedesign och produktion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Nätverkssamhällets kultur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Projektkurs 2 i medieteknik Klassrum Växjö
Projektkurs i medieteknik 1 Klassrum Växjö
Sociala medier Distans Distans
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Distans, Klassrum Flera orter (2)
Studier i medieteknik Klassrum Växjö
Vetenskaplig metod i medieteknik Klassrum Växjö
Vetenskaplig teori och metod Klassrum, Distans Flera orter (2)
Videoproduktion 1 Klassrum Växjö
Webb- och mobilutveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Webbteknik 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Webbteknik 2 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Webbteknik 3 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Webbteknik 6 Klassrum Växjö
Kultur / Humanistiska inriktningar
Mångfald och sociala relationer i multikulturella skolan Distans Distans
Historia
Examensarbete, arkeologi - masterkurs Klassrum Kalmar
Examensarbete, historia - masterkurs Klassrum Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Klassrum Växjö
Forskningsfält i postkoloniala miljöer Klassrum Växjö
Humanvetenskaplig metod och praktik Klassrum Växjö
Hällbilder i norra Europa - en introduktion Distans Distans
Hällristningar i ett globalt perspektiv I Distans Distans
Hällristningar i ett globalt perspektiv II Distans Distans
Idéhistoria, filosofi och samhällsteori Klassrum Kalmar
Imperialismen och den moderna världens framväxt Klassrum Växjö
Individuella fördjupningsstudier i arkeologi Klassrum Kalmar
Individuella fördjupningsstudier i historia Klassrum Växjö
Israel-Palestinakonflikten Distans Distans
Kina. Från terracottakrigare till rödgardister Distans Distans
Kritik och teori: samtida humanvetenskapliga debatter Klassrum Växjö
Nordisk nostalgi Klassrum Växjö
Postkoloniala perspektiv Distans Distans
Religion, ritualer och materiell kultur - ett arkeologiskt perspektiv Klassrum Kalmar
Konstvetenskap
Avancerad kurs i konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder Distans Distans
De tidiga världskulturerna till 1600 Distans Distans
Det konst- och bildvetenskapliga fältet, konstkritiska och konstpedagogiska praktiker Distans Distans
Examensarbete i konst- och bildvetenskap, magisternivå Distans Distans
Examensarbete i konst- och bildvetenskap, masternivå Distans Distans
Examensarbete masternivå i konst- och bildvetenskap Klassrum Växjö
Konst- och bildvetenskap III Distans, Klassrum Flera orter (2)
Konst- och bildvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Konstpedagogik I Distans Distans
Konstvärldar I, offentlig konst Distans Distans
Kvinnliga konstnärer och surrealismen Distans Distans
Musik och konst i Sverige Klassrum Växjö
Praktisk arkitekturhistoria. Bebyggelseutvecklingen från 1800-talet till idag Distans Distans
Praktisk arkitekturhistoria. Bebyggelseutvecklingen från 1800-talet till idag Distans Distans
Praktisk arkitekturhistoria. Landsbygdens och den förindustriella stadens bebyggelse Distans Distans
Samtidskonst I Distans Distans
Självständigt arbete i konst- och bildvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Visuell kultur I Distans Distans
Kulturvetenskap
Att arbeta med kulturarvet - en introduktion Klassrum Kalmar
Det nordiska arvet Distans Distans
Kulturarv i samtid och framtid Klassrum Kalmar
Kulturarv i stad och land Klassrum Kalmar
Kulturarv och kommunikation Klassrum Kalmar
Kulturarv, entreprenörskap och projekt Klassrum Kalmar
Kulturledarprogrammet Klassrum Växjö
Kulturmiljöpedagogik del 1 Distans Distans
Kulturpolitikens möjligheter och begränsningar Klassrum Kalmar
Kultursociologi Klassrum Växjö
Masterprogram i kulturvetenskaper Klassrum Växjö
Praktik och projektarbete inom området integration och mångfald Klassrum Växjö
Verksamhetsförlagda studier med anknytning till kulturarv Klassrum Kalmar
Litteraturvetenskap
Astrid Lindgren and Swedish Children's Literature Klassrum Växjö
Astrid Lindgren's works Klassrum Växjö
Barn och skräckfantastik Distans Distans
Barn- och ungdomslitteratur Distans Distans
Barn- och ungdomslitteratur. En introduktion Distans Distans
Barnlitteratur i förskolan Distans Distans
Bilderboken i teori och praktik Distans Distans
Examensarbete i litteraturvetenskap - magister Distans Distans
Examensarbete i litteraturvetenskap, master Distans Distans
Film och litteratur Distans Distans
Fornnordisk litteratur Distans Distans
Game of Thrones Studier av makt i George R.R. Martins verk Distans Distans
Jaget i reselitteraturen Klassrum Växjö
Komparativ litteraturvetenskap Distans Distans
Kriminalromanen: tradition och förnyelse Distans Distans
Kvinnan, freden och miljön - Elin Wägners författarskap Distans Distans
Litteratur och ekokritik Distans Distans
Litteratur och existentiella frågor Distans Distans
Litteratur och genus Distans Distans
Litteratur och psykologi Distans Distans
Litteraturvetenskap, allmän kurs Klassrum Växjö
Litteraturvetenskap, den äldre litteraturen Distans, Klassrum Flera orter (2)
Litteraturvetenskap, kandidatkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Medierelationer: litteratur, serier, film och konst Klassrum Växjö
Populärlitteratur Distans Distans
Romanens mödrar Distans Distans
Samtida ungdomsfiktion Distans Distans
Tecknade serier Distans Distans
Vampyrfiktion Distans Distans
Religionsvetenskap
Fornnordisk folkkultur folklore, artefakter och visuella lämningar Distans Distans
Fornnordisk mytologi och religion, en introduktion Distans Distans
Forntida religioner och religionsvetenskapens ämneshistoria Klassrum Växjö
Historia och religion i Sverige Klassrum Växjö
Individuella fördjupningsstudier i religionsvetenskap Klassrum Växjö
Kulturhistoriska perspektiv på religion Klassrum Växjö
Kurs i avancerad religionsvetenskaplig kulturanalys Klassrum Växjö
Nytestamentlig teologi Distans Distans
Religionsvetenskap, allmän kurs I Klassrum Växjö
Religionsvetenskap, fortsättningskurs II Klassrum Växjö
Religionsvetenskap, kandidatkurs III Klassrum Växjö
Religionsvetenskap, magisterkurs Klassrum Växjö
Ledarskap / Organisation
Att leda och organisera projekt och temporära organisationer Klassrum Växjö
Hållbarhet, Entreprenörskap, och Social förändring Klassrum Växjö
Leadership in International Context Klassrum Kalmar
Ledarskap i producerande företag Distans Distans
Organisationsteori och beteende Distans Distans
Organisationsutveckling Klassrum Kalmar
Organization Theories Klassrum Växjö
Organizational Change and Renewal Klassrum Växjö
Produktionsledning för yrkesverksamma Distans Distans
Public Management Klassrum Växjö
Strategisk ledning Klassrum Växjö
Styrning och ledning av offentlig verksamhet Distans Distans
Ledarskap
Ledarskapsteorier Distans Distans
Projektledning
Projektledning - marknadsföring Klassrum Kalmar
Projektledning II Distans Distans
Projektledning och teknisk kommunikation Klassrum Växjö
Verksamhet och organisation
Business Administration II - IMC and Brand Management Klassrum Kalmar
Institutionella perspektiv på organisationer: struktur, kultur, process Klassrum Växjö
Natur / Djur
Certifierat skogsbruk I Distans Distans
Djurhållning inriktning sällskapsdjur Distans Distans
Ekologi II Distans Distans
Ekologi och vetenskaplig metodik Klassrum Kalmar
Examensarbete Distans Distans
GIS i skogsbruket Distans Distans
Grundkurs om djurskydd Distans Distans
Handläggning av ärenden enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Distans Distans
Hållbart familjeskogsbruk III Kultur, Miljö, Vilt Distans Distans
Magisterkurs i djurhållning och djurvälfärd, inriktning ovanliga produktionsdjur Distans Distans
Marin ekologi Klassrum Kalmar
Marin ekologi, avancerad kurs Klassrum Kalmar
Naturvårdsbiologi Klassrum Kalmar
Ornitologi - Artkunskap och ekologi Distans Distans
Skogen som klimatnytta Distans Distans
Skogen som upplevelse, fristående kurs Distans Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (kandidat) Distans Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (magister) Distans Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (master) Distans Distans
Skogshistoria Distans Distans
Skogsnäringens marknader Distans Distans
Skogsproduktion och virkets användbarhet Distans Distans
Skogsskötsel Distans Distans
Sportfiske och fiskevård Distans Distans
Sötvattensekologi Klassrum Kalmar
Sötvattensekologi, avancerad kurs Klassrum Kalmar
Trä som ingenjörsmaterial Distans, Klassrum Flera orter (2)
Zoologi - anatomi och fysiologi Klassrum Kalmar
Zoologi - morfologi, systematik och fylogeni Klassrum Kalmar
Djurvård och hästhållning
Djurhållning inriktning hästdjur Distans Distans
Magisterkurs i djurhållning och djurvälfärd, inriktning lantbrukets djur Distans Distans
Magisterkurs i djurhållning och djurvälfärd, inriktning produktionsdjur Distans Distans
Magisterprogram inom djurskydd Distans Distans
Lant- och skogsbruk
Fastighetsrätt och ekonomi i skogsföretaget Distans Distans
Hållbart familjeskogsbruk I Distans Distans
Hållbart familjeskogsbruk I och II Distans Distans
Hållbart familjeskogsbruk II Distans Distans
Internationellt skogsbruk och skogsägande Distans Distans
Ledarskap inom skogs- och träteknik Distans Distans
Lövskog och förädling I Distans Distans
Skog och träteknik, högskoleingenjör Distans, Klassrum Flera orter (2)
Skogens affärsmöjligheter Distans Distans
Skoglig planering Distans Distans
Skogsförvaltning för biologer Distans Distans
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Skogsproduktion Distans Distans
Skogsskötsel för flera mål Distans Distans
Virkeslära Distans, Klassrum Flera orter (2)
Övrigt inom natur / djur
Djurskydd, djurhållning och förvaltningsrätt Distans Distans
Naturvetenskap
Flervariabelanalys och vektoranalys Klassrum Växjö
Kvalitativa forskningsmetoder Distans Distans
Mark, vatten och flora i skogsmark Distans Distans
Matematisk modellering 2 Klassrum Växjö
Miljöriskanalys, magisterprogram Distans Distans
Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i årskurs 4 - 6 Klassrum Växjö
Naturvetenskaplig forskningsmetodik Klassrum Kalmar
Naturvetenskapligt basår Klassrum Kalmar
Nutrition och livsmedelsvetenskap Klassrum Kalmar
Nutrition, toxikologi och folkhälsa Klassrum Kalmar
Optimeringsmetoder Klassrum Växjö
Ordinära differentialekvationer Klassrum Växjö
Projektkurs i kemi Klassrum Kalmar
Riskanalys Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sannolikhetslära och statistik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Transfusionsmedicin med laboratoriemetodik Klassrum Kalmar
Vetenskaplig teori och metod Klassrum Växjö
Biologi
Biologiprogrammet Klassrum Kalmar
Botanik Klassrum Kalmar
Ekologi I - organismer Distans Distans
Ekologi och hälsa Distans Distans
Etologi Distans Distans
Evolutionsbiologi och genetik Klassrum Kalmar
Fiskekologi Klassrum Kalmar
Fiskekologi, avancerad kurs Klassrum Kalmar
Molekylär genetik och genteknik Klassrum Kalmar
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Kalmar
Hematologi med laboratoriemetodik Klassrum Kalmar
Optometri och synvetenskap, masterprogram Distans Distans
Fysik
Astrofysik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Atom- och kärnfysik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Avancerad kvantmekanik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Datorfysik I Distans, Klassrum Flera orter (2)
Datorfysik II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Elektricitetslära och magnetism Distans, Klassrum Flera orter (2)
Elektromagnetisk fältteori Klassrum, Distans Flera orter (2)
Fasta tillståndets fysik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Klassisk elektrodynamik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kosmisk strålning och Högenergiastrofysik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kosmologi med relativitetsteori Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kvantiserade mångpartikelsystem Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kvantmekanik II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Mekanik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Statistisk fysik I Distans Distans
Termodynamik och statistisk fysik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Vågrörelselära och optik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Geografi
Det svenska landskapet i tid och rum Klassrum Växjö
Geografi för lärare i gymnasiet, 1-90 hp Distans Distans
Geografi för lärare i gymnasiet, 1-90 hp - ingår i lärarlyftet II Distans Distans
Geografi för lärare i gymnasiet, 1-90 hp. Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Geografi för lärare, årskurs 7-9, 1-45 hp Distans Distans
Geografi I Klassrum Kalmar
Geografi II Klassrum Kalmar
Geografi III Klassrum Flera orter (2)
Geografi med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 1-90 hp Distans Distans
Geografi med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 1-45 hp Distans Distans
Geografi och den planetära klimatsituationen Distans Distans
Hälsogeografi Klassrum Kalmar
Kulturgeografi I Klassrum Kalmar
Kulturgeografi II Klassrum Kalmar
Kulturgeografi III Klassrum Kalmar
Geovetenskap
Geovetenskap Distans Distans
Kemi
Kemi för ingenjörer Klassrum Växjö
Livsmedelsanalytisk kemi Klassrum Kalmar
Livsmedelskemi Klassrum Kalmar
Miljökemi Distans Distans
Modern kemi och dess tillämpningar Klassrum Kalmar
Projektkurs i kemi Klassrum Kalmar
Projektkurs i kemi Klassrum Kalmar
Matematik
Algebraiska strukturer I Distans, Klassrum Flera orter (2)
Algebraiska strukturer II Klassrum Växjö
Analys I Distans Distans
Analys II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Analytiska funktioner Klassrum Växjö
Bastermin i matematik och fysik Klassrum Växjö
Bayesianska metoder Klassrum Växjö
Civilingenjör i teknisk matematik Klassrum Växjö
Diskret matematik Distans Distans
Distributionsteori Klassrum Växjö
Dynamiska system Klassrum Växjö
Elementär talteori Klassrum, Distans Flera orter (2)
Examensarbete på kandidatnivå Klassrum Växjö
Examensarbete på masternivå Klassrum Växjö
Finansiell modellering med stokastiska processer Klassrum Växjö
Flervariabelanalys Distans Distans
Forskningsmetodik Klassrum Växjö
Fouriermetoder och komplex analys Klassrum Växjö
Funktionalanalys Klassrum Växjö
Fysikens matematiska metoder Klassrum, Distans Flera orter (2)
Förberedande matematik för högskolestudier I Distans Distans
Förberedande matematik för högskolestudier II Distans Distans
Förberedande matematik för högskolestudier III Distans Distans
Försäkringsmatematik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Geometri Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundläggande matematik Distans Distans
Grundläggande matematik IV Distans Distans
Inledande finansmatematik Klassrum Växjö
Interaktion och kommunikation i matematikklassrummet Distans Distans
Kodningsteori Klassrum Växjö
Kryptering och kodningsteori Klassrum Växjö
Linjär algebra Klassrum Växjö
Linjär algebra fortsättningskurs Klassrum Växjö
Linjära statistiska modeller Klassrum Växjö
Matematik - projektkurs (liten) Klassrum Växjö
Matematik - projektkurs (stor) Klassrum Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Algebra med kryptering och kodning Klassrum Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Analys och matematisk fysik Klassrum Växjö
Matematik, vetenskap och samhälle Klassrum Växjö
Matematik, vetenskap och samhälle Klassrum Växjö
Matematikens utveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematiklärares professionsutveckling Distans Distans
Matematisk fysik Klassrum Växjö
Matematisk kryptering Klassrum, Distans Flera orter (2)
Monte Carlo-metoder Distans, Klassrum Flera orter (2)
Multivariatanalys Klassrum, Distans Flera orter (2)
Numeriska metoder Klassrum Växjö
Partiella differentialekvationer Klassrum Växjö
Sannolikhetsteorins matematiska grunder Klassrum, Distans Flera orter (2)
Stokastisk analys Klassrum Växjö
Stokastiska processer Klassrum Växjö
Särskilda utbildningsbehov i matematik - undervisning, åtgärder och anpassningar Distans Distans
Tillämpad sannolikhetslära och statistik Distans Distans
Vektorgeometri Distans Distans
Vågutbredning i atmosfären, växthuseffekten och global uppvärmning Distans Distans
Miljö
Affärsmodeller för hållbarhet Klassrum Kalmar
Hållbar innovation Distans Distans
Hållbar utveckling Distans Distans
Hållbara energisystem Distans Distans
Industriell ekologi Distans Distans
Introduktion till miljövetenskap Distans Distans
Klimatfrågan Distans Distans
Klimatförändringar I Distans Distans
Miljö som konkurrensmedel Distans Distans
Miljö- och resurshushållning Klassrum Växjö
Miljöanalys Distans Distans
Miljöanalytiker Distans Distans
Miljöledningssystem Distans Distans
Miljöriskanalys Distans Distans
Miljöriskkommunikation Distans Distans
Miljörätt Distans Distans
Miljöskyddsteknik Distans Distans
Miljöteknik - Inriktning hållbar utveckling Distans, Klassrum Flera orter (2)
Miljötoxikologi Distans Distans
Riskanalys i miljöfarlig verksamhet Distans Distans
Riskhantering av förorenade områden Distans Distans
Samhällsplanering och förvaltning Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö Distans Distans
Human Resource Management Klassrum Växjö
Human Resource Management - Concepts, Trends and Strategies Klassrum Kalmar
Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling Klassrum Kalmar
Personal och arbetsliv Klassrum Växjö
Sport / Fritid
Idrott och sport
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program Klassrum Växjö
Det idrottsvetenskapliga forskningsfältet Distans Distans
Elitidrottens kontext - styrning och förutsättningar Distans Distans
Fördjupning i vetenskaplig metod Distans Distans
Handledning och bedömning av ämneslärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Idrott mellan tradition och förändring Distans Distans
Idrott och hälsa - inriktning fritidshem och årskurs 4-6 Klassrum Växjö
Idrott och hälsa I - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Klassrum Flera orter (2)
Idrott och hälsa III - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Klassrum Flera orter (2)
Idrott och hälsa IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Klassrum Flera orter (2)
Idrott och hälsa V, inkl. självständigt arbete, avancerad nivå (ämneslärarexamen, för arbete i gymnasieskolan) Klassrum Flera orter (2)
Idrott och hälsa, självständigt arbete, grundnivå (ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan) Klassrum Flera orter (2)
Idrott, kön och kropp Distans Distans
Idrottens träningslära - optimal konditionsutveckling Distans Distans
Idrottens träningslära, kost för prestation Distans Distans
Idrottens träningslära, prestationsutveckling och tester Distans Distans
Idrottsmedicin - Hälsorelaterade mätmetoder inom idrottsmedicin och idrottsvetenskap Distans Distans
Idrottsmedicin - Idrottsmekanik och rörelseanalys Distans Distans
Idrottsmedicin med inriktning mot idrottsnutrition Distans Distans
Idrottsnutrition Distans Distans
Idrottsvetenskap, masterprogram Distans Distans
Idrottsvetenskaplig fördjupning Distans Distans
Idrottsvetenskaplig profilkurs I Distans Distans
Idrottsvetenskaplig profilkurs II Distans Distans
Ishockey, kultur och samhälle Distans Distans
Mästerskapscoaching - Coachens roll i prestationsutveckling mot internationella mästerskap Distans Distans
Pedagogiskt ledarskap i idrott Distans Distans
Självständigt arbete (Master) i idrottsvetenskap Distans Distans
Självständigt arbete (Master) i idrottsvetenskap Distans Distans
Självständigt arbete/idrottsvetenskaplig magisteruppsats Distans Distans
Specialidrott projektarbete Distans Distans
Specialidrott - ­ mentala funktioner och utveckling Distans Distans
Specialidrott - bedömning och betyg Distans Distans
Specialidrott - kroppens byggnad och funktioner Distans Distans
Specialidrott - ledarskap och coaching Distans Distans
Specialidrott - Prestationspsykologi inom idrott Distans Distans
Specialidrott - prestationsutveckling och tester Distans Distans
Specialidrott - prestationsutveckling och tester II Distans Distans
Specialidrott - utbildning, undervisning och lärande Distans Distans
Specialidrott och didaktik Distans Distans
Specialidrott och vetenskaplig teori och metod Distans Distans
Specialpedagogiskt arbetssätt i idrott och fysisk aktivitet Distans Distans
Sport Governance - Institutionella, politiska och sociologiska perspektiv på idrottens styrning Distans Distans
Talangutveckling ur ett coachperspektiv Distans Distans
Vetenskaplig teori och metod Distans Distans
Vetenskapsteori och forskningsetik Distans Distans
Språk
Business Talking Distans Distans
Business Writing Distans Distans
Danska, grundkurs Distans Distans
Engelsk språk- och litteraturvetenskap, introduktion Klassrum Växjö
Engelska 2 Klassrum Växjö
Engelska i kontrast Distans Distans
Engelska, master examensarbete med inriktning språk- och litteraturvetenskap Distans Distans
Engelska, master examensarbete med inriktning språkvetenskap Distans Distans
Engelska: språk, kultur och samhälle Klassrum Kalmar
EU-kunskap, Sverigekunskap och fördjupad områdeskunskap Klassrum Växjö
Examensarbete, engelsk litteratur, master, 30 högskolepoäng Distans Distans
Examensarbete, engelska med översättningsinriktning, master Distans Distans
Examensarbete, tyska - magister Distans Distans
Examensarbete, tyska med översättningsinriktning, master Distans Distans
Intermedial ekokritik Klassrum Växjö
Introduktion till översättning - engelska Distans Distans
Introduktion till översättning - Tyska Distans Distans
Isländska, fortsättningskurs Distans Distans
Isländska, grundkurs Distans Distans
Kognitiva perspektiv på medier Klassrum Växjö
Korpusmetoder i praktiken Klassrum Växjö
Kreativt skrivande på engelska: skapa världar Distans Distans
Litteratur och migration Klassrum Växjö
Magisterkurs med översättningsinriktning tyska-svenska Distans Distans
Norska, grundkurs Distans Distans
Poplitteratur och litterär poetik Distans Distans
Självständigt arbete - tyska Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språkvetenskapliga perspektiv Klassrum Växjö
Studieförberedande engelska II Klassrum Växjö
Svenska som andraspråk - Grammatik ur ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Tyska - inriktning mot undervisning och lärande II Klassrum Växjö
Tyska (distans), 3145 Distans Distans
Tyska (distans), fortsättningskurs II Distans Distans
Tyska (distans), nybörjarkurs I (A1-A2) Distans Distans
Tyska (distans), nybörjarkurs II (A2-B1) Distans Distans
Tyska för arbetslivet - muntlig och interkulturell kommunikation Distans Distans
Tyska för arbetslivet - skriftlig kommunikation Distans Distans
Tyska i Berlin, grundkurs Klassrum Växjö
Tyska, allmän kurs Klassrum Växjö
Tyskspråkig litteratur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyskspråkig litteratur, kultur och kommunikation Klassrum Växjö
Tyskspråkig migrantlitteratur Distans Distans
Arabiska
Arabiska: kultur och samhälle Distans Distans
Arabiskans grunder Distans Distans
Engelska
Engelsk språk- och litteraturvetenskap, masterprogram Klassrum Växjö
Engelska 1 Klassrum Växjö
Engelska, kandidatkurs, litteraturvetenskaplig inriktning Klassrum Växjö
Engelska, kandidatkurs, språkvetenskaplig inriktning Klassrum Växjö
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, deltid Distans Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, heltid Distans Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning franska-svenska, deltid Distans Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning tyska-svenska, deltid Distans Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning tyska-svenska, heltid Distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, deltid distans Distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, heltid distans Distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, deltid distans Distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, heltid distans Distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning spanska, deltid distans Distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska, deltid distans Distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska, heltid distans Distans Distans
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning engelska Klassrum Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning filmvetenskap Klassrum Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning franska Klassrum Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning franska, första terminen i Nice Klassrum Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning historia Klassrum Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning litteraturvetenskap Klassrum Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning religionsvetenskap Klassrum Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning spanska Klassrum Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Klassrum Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning svenska Klassrum Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning tyska Klassrum Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning tyska, första terminen i Berlin Klassrum Växjö
Teman i engelsk litteraturvetenskap Klassrum Växjö
Teman i engelsk språkvetenskap Klassrum Växjö
Franska
EU-kunskap på franska Distans Distans
Examensarbete, franska - magister Distans Distans
Examensarbete, franska - master Distans Distans
Franska - inriktning mot undervisning och lärande Distans Distans
Franska - inriktning mot undervisning och lärande II Distans Distans
Franska för nybörjare I Distans Distans
Franska för nybörjare i Frankrike Klassrum Växjö
Franska för nybörjare II Distans Distans
Franska, allmän kurs Distans Distans
Franska, allmän kurs i Frankrike Klassrum Växjö
Franska, allmän kurs, grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska, kandidatkurs Distans Distans
Franska. Grammatik och översättning Distans Distans
Franska. Intermedialitet i litteraturen Distans Distans
Franska. Litteraturteori och narrativa studier Distans Distans
Franska. Perspektiv på fransk språkvetenskap Distans Distans
Franska. Postkolonial litteraturteori Distans Distans
Franska. Självbiografisk litteraturteori Distans Distans
Franskspråkig litteratur i världen Distans Distans
Juridisk franska Distans Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans Distans
Skönlitteratur från franskspråkiga delar av världen Distans Distans
Spanska
Examensarbete, spanska - master Distans Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning spanska, heltid distans Distans Distans
Spanska - inriktning mot undervisning och lärande I Distans Distans
Spanska - inriktning mot undervisning och lärande II (fristående) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska för nybörjare Klassrum Växjö
Spanska för nybörjare i Spanien Klassrum Växjö
Spanska, allmän kurs Klassrum Växjö
Spanska, allmän kurs i Spanien Klassrum Växjö
Spanska, allmän kurs, fortsättningskurs Klassrum Växjö
Spanska, allmän kurs, fortsättningskurs (distans) Distans Distans
Spanska, allmän kurs, grundkurs (distans) Distans Distans
Spanska, kandidatkurs, didaktisk inriktning Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, kandidatkurs, litteraturvetenskaplig inriktning Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska, kandidatkurs, språkvetenskaplig inriktning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska
Akademiskt skrivande Distans Distans
Danska, fortsättningskurs Distans Distans
Examensarbete i svenska språket - magister Distans Distans
Förberedande kurs i akademiskt skrivande Klassrum Flera orter (2)
Grammatik för lärare Distans Distans
Klarspråksarbete i offentlig verksamhet Distans Distans
Kriskommunikationens retorik i teori och praktik Distans Distans
Muntligt berättande i förskola och skola Distans Distans
Reklamens retorik Distans Distans
Retorik i tal och skrift Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språk, individ och samhälle Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språkinlärning under speciella villkor: teori och evidensbaserad praktik Distans Distans
Språkinlärning under speciella villkor: teori och evidensbaserad praktik, avancerad nivå Distans Distans
Språkrådgivning och textvård Distans Distans
Språkrådgivning och textvård, magisterkurs Distans Distans
Svenska för undervisning i gymnasieskolan Distans Distans
Svenska för undervisning i årskurs 4-6 Distans Distans
Svenska för undervisning i årskurs 7-9 Distans Distans
Svenska II för undervisning i årskurs 4-6 Klassrum Växjö
Svenska som andraspråk - Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Svenska som andraspråk - grammatik och fonetik ur ett andraspråksperspektiv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska som andraspråk - kulturmöte och språkutveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska som andraspråk - kulturmöte och språkutveckling i förskolan Distans Distans
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska som andraspråk, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska som andraspråk, kandidatkurs Distans Distans
Svenska språket, fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska språket, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska språket, kandidatkurs Distans Distans
Svenska, magisterkurs med didaktisk inriktning Distans Distans
Terminologi i teori och praktik Distans Distans
Vikingarnas språk Distans Distans
Tyska
Tysk språklära Klassrum Växjö
Tyska, allmän kurs (ej kandidatkurs) Klassrum Växjö
Tyska, allmän kurs, grundkurs Klassrum Växjö
Tyska, kandidatkurs Klassrum Växjö
Översättare
Introduktion till översättning - Franska Distans Distans
Magisterkurs med översättningsinriktning franska-svenska Distans Distans
Säkerhet / Skydd / Räddning
Brandskydd / räddning
Demokrati och diktatur Klassrum Växjö
Demokratins utmaningar Klassrum Växjö
Diktaturer Klassrum Växjö
EU-politik Klassrum Växjö
Fördjupningskurs I i polisiärt arbete Distans Distans
Hälsofrämjande ledarskap Distans Distans
Internationell säkerhet Klassrum Växjö
Internationella organisationer Klassrum Växjö
Nationalstaten och politikens internationalisering Klassrum Flera orter (2)
Politiskt beteende Klassrum Växjö
Representativ demokrati i politiska system Klassrum Flera orter (2)
Samhällskunskap IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Klassrum Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder I Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete Klassrum Flera orter (2)
Utrikespolitisk analys Klassrum Växjö
Teknik
Arkitektur och byggnadsteknisk historia Klassrum Växjö
Balkteori Klassrum Växjö
Byggnadsfysik med numeriska tillämpningar Klassrum Växjö
Byggnadstekniska konstruktioner Klassrum Växjö
Digital Grafik 1 Klassrum Växjö
Driftteknikerprogrammet Klassrum Kalmar
El- och automationsteknik för driftpersonal Distans Distans
Energi­ och klimateffektivt byggande Klassrum Växjö
Fartygsbefäl klass VII Klassrum, Distans Flera orter (2)
Förnybar energi och hållbar regional utveckling Distans Distans
Geodesi med GIS Klassrum Växjö
Grundkurs CAD/BIM Klassrum Växjö
Human factors inom sjöfarten Distans Distans
Husbyggnad med fysisk planering Klassrum Växjö
Interaktionsdesign 2 Klassrum Växjö
Interaktionsdesigner Distans, Klassrum Flera orter (2)
Introduktion till elteknik och styrsystem Klassrum Växjö
Konceptuell konstruktionsteknik Klassrum Växjö
Ledarskap i flerkulturella miljöer Distans Distans
Metodkurs, skog och träteknik Distans