Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Afrika söder om Sahara: Politisk utveckling och konflikter Växjö
Arbetsmiljö- och hälsoarbete - i ett tillämpat perspektiv Distans
Barn som anhöriga Distans
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program Växjö
Demokratins utmaningar Växjö
Diktaturer Växjö
Ekonomisk statistik I Kalmar
Ekonomisk statistik I Växjö
Ekonomisk statistik II Kalmar
Ekonomisk statistik II Växjö
Ekonomisk statistik III Växjö
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning Kalmar
Etnografisk metod Växjö
Europastudier Växjö
Europeisk integration Växjö
Examensarbete - självständigt arbete Kalmar
Examensarbete - självständigt arbete Växjö
Examensarbete i freds- och utvecklingsarbete Växjö
Experimentella metoder Växjö
Familjeterapeutisk kurs på systemisk/interaktionistisk grund (steg 1) Växjö
Folkrätt och mänskliga rättigheter Växjö
Franska. Självbiografisk litteraturteori Distans
Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram Växjö
Freds- och utvecklingsprogrammet Växjö
Freds- och utvecklingsstudier I Växjö
Freds- och utvecklingsstudier II Växjö
Freds- och utvecklingsstudier III Växjö
Freds- och utvecklingsstudier III Växjö
Fredsförhandlingar Växjö
Funktionsnedsättning och funktionshinder i välfärdssamhället Kalmar
Företagsekonomi III - Marknadsföring och servicelogik Distans
Företagsekonomi III - Marknadsföring och servicelogik Distans
Förvaltningspolitik Kalmar
Förvaltningspolitik Växjö
Genus och historia Distans
Genus och kultur Distans
Genus och samhälle Distans
Genusvetenskap, kandidatkurs Växjö
Genusvetenskaplig fortsättningskurs Växjö
Genusvetenskaplig grundkurs Växjö
Genusvetenskaplig grundkurs Distans
Global politik Växjö
Governance och korruption Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Kalmar
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Kalmar
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad profil Kalmar
Handledningens metodik i socialt arbete I Växjö
Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling Kalmar
Hållbarhet och flernivåstyrning Växjö
Hälsopsykologi Kalmar
Hälsovetenskap, masterprogram Kalmar
Idrottsvetarprogrammet Kalmar
Idrottsvetarprogrammet Kalmar
Idrottsvetenskap, masterprogram Distans
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning design, masterprogram Växjö
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Växjö
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Växjö
Integrations- och mångfaldsstudier Växjö
Integrations- och mångfaldsstudier I Växjö
Integrations- och mångfaldsstudier II Växjö
Internationell kontext och politiska processer inom fältet fred och utveckling Växjö
Internationell politik Växjö
Internationell politik Kalmar
Internationell rätt och hållbar utveckling Växjö
Internationell säkerhet Växjö
Internationella affärer Kalmar
Internationella organisationer Växjö
Internationella relationer, masterprogram Växjö
Internationella samhällsstudier Kalmar
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys Kalmar
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier Växjö
Internationellt socialt arbete Växjö
Internationellt socialt arbete Växjö
Introduktion till Genusvetenskap Distans
Introduktion till transgenderstudier Distans
Ishockey, kultur och samhälle Distans
Kultursociologi Växjö
Kvalitativa metoder i samhällsvetenskaperna Växjö
Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaperna Växjö
Leadership and Management in International Contexts, magisterprogram Kalmar
Leadership and Management in International Contexts, magisterprogram Kalmar
Maskinteknik, inriktning produktutveckling, högskoleingenjör Växjö
Maskinteknik, inriktning produktutveckling, högskoleingenjör Växjö
Medieentreprenörprogrammet Kalmar
Metod och forskningsstrategier Växjö
Metoder för fältarbete i freds- och utvecklingsarbete Växjö
Modellering och social simulering Växjö
Mänsklig säkerhet och hållbar utveckling Växjö
Mänskliga rättigheter i Europa Växjö
Nationalekonomprogrammet Växjö
Nationalstaten och politikens internationalisering Kalmar
Nationalstaten och politikens internationalisering Växjö
Organisation och ledarskap inom välfärdssektorn Växjö
Organisation och ledarskap inom välfärdssektorn Växjö
Organisationsteori, ledarskap och motivation Distans
Pedagogik, magisterprogram Växjö
Pedagogik, magisterprogram Växjö
Pedagogik, masterprogram Växjö
Pedagogik, masterprogram Växjö
Personal- och kompetensutveckling Växjö
Policyprocesser, genomförande och utvärdering Växjö
Politiska idéer Kalmar
Politiska idéer Växjö
Politiska partier och partisystem Växjö
Praktik och projektarbete inom området integration och mångfald Växjö
Programmet för studier av Sustainable Democracy and Governance Växjö
Psykologi II, distanskurs Distans
Psykologi I Växjö
Psykologi I Kalmar
Psykologi I Växjö
Psykologi I Kalmar
Psykologi I, distanskurs Distans
Psykologi I, distanskurs Distans
Psykologi II Växjö
Psykologi II Kalmar
Psykologi III, allmän eller arbetspsykologisk inriktning inklusive självständigt arbete Kalmar
Psykologi III, allmän eller arbetspsykologisk inriktning inklusive självständigt arbete Växjö
Psykologi III, allmän inriktning inklusive självständigt arbete, distanskurs Distans
Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram Växjö
Psykologprogrammet Växjö
Representativ demokrati i politiska system Växjö
Representativ demokrati i politiska system Kalmar
Samhälleliga och individuella aspekter på alkohol- och narkotikaproblem Växjö
Samhällsorienterande ämnen för lärare i årskurs 4-6 Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder I Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder I Kalmar
Samhällsvetenskapliga metoder II Kalmar
Samhällsvetenskapliga metoder II Växjö
Självständigt arbete Växjö
Självständigt arbete Kalmar
Självständigt arbete Växjö
Självständigt arbete - examensarbete Växjö
Självständigt arbete - examensarbete Växjö
Självständigt arbete på masternivå Växjö
Självständigt arbete på masternivå Växjö
Självständigt arbete på masternivå Kalmar
Självständigt arbete på masternivå Kalmar
Social nätverksanalys Växjö
Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård Växjö
Socialpsykologi och förändringsarbete i arbetslivet Distans
Socialt arbete i tider av migration: Perspektiv på politik, institutioner och praktik Växjö
Socialt arbete, masterprogram Växjö
Socialvetenskaplig teoribildning och socialt arbete Växjö
Socialvetenskaplig teoribildning och socialt arbete Växjö
Sociologi I Växjö
Sociologi II Växjö
Sociologi III - fördjupningskurs Växjö
Sociologi med arbetslivsinriktning II Distans
Sociologiprogrammet Växjö
Socionomprogrammet Kalmar
Socionomprogrammet Kalmar
Socionomprogrammet Växjö
Sport Governance - Institutionella, politiska och sociologiska perspektiv på idrottens styrning Distans
Språk och politik - Inriktning engelska Växjö
Språk och politik - Inriktning engelska Växjö
Språk och politik - Inriktning franska Växjö
Språk och politik - Inriktning franska Växjö
Språk och politik - Inriktning franska, första terminen i Nice Växjö
Språk och politik - Inriktning franska, första terminen i Nice Växjö
Språk och politik - Inriktning spanska Växjö
Språk och politik - Inriktning spanska Växjö
Språk och politik - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Språk och politik - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Språk och politik - Inriktning tyska Växjö
Språk och politik - Inriktning tyska Växjö
Språk och politik - Inriktning tyska, första terminen i Berlin Växjö
Språk och politik - Inriktning tyska, första terminen i Berlin Växjö
Spädbarnspsykologi Distans
Statistik Kalmar
Statsvetarprogrammet Växjö
Statsvetenskap, masterprogram Växjö
Statsvetenskaplig analys Växjö
Statsvetenskaplig analys Kalmar
Statsvetenskaplig teori Växjö
Svensk och jämförande politik Kalmar
Svensk och jämförande politik Växjö
Uthållig och demokratisk samhällsstyrning: utmaningar och hot Växjö
Uthållig regional utveckling Distans
Utrikespolitisk analys Växjö
Utveckling av yrkeskunnande - dialog, reflektion och mentorskap Distans
Utvecklingsteori och ekonomisk utveckling Växjö
Välfärdsstaten och socialpolitiken i Sverige Växjö
Välfärdsstaten och socialpolitiken i Sverige Växjö
Yrkeskunnande och professionsutveckling, master Distans
Samhällsvetenskap
Demokrati och diktatur Växjö
EU-politik Växjö
Fördjupningskurs i polisiärt arbete Distans
Kulturmöten och kulturpolitik Växjö
Politiskt beteende Växjö
Programmet för studier av Sustainable Democracy and Governance Växjö
Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram Växjö
Samhällskunskap IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Växjö
Självständigt arbete Växjö
Statsvetarprogrammet Växjö
Sociologi
Kultursociologi Växjö
Statsvetenskap
Europeisk integration i en global världsordning Växjö
Internationell makt, säkerhet och demokrati Växjö
Internationella relationer, masterprogram Växjö
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys Kalmar
Mångfald och sociala relationer i multikulturella skolan Distans
Offentlig korruption Växjö
Bygg / Anläggning / Fastighet
Anläggning
Byggteknik, högskoleingenjör Växjö
Byggteknik, högskoleingenjör Växjö
Vatten- och avloppssystem Växjö
Arkitektur
Arkitektur och byggnadsteknisk historia Växjö
Bild- och byggnadskulturer 1600-1900 Distans
Bild- och miljögestaltning under 1900-talet och 2000-talets början Distans
Bostadens utformning Distans
Bostadens utformning Växjö
Byggnadsutformning Växjö
Byggnadsutformning Växjö
Praktisk arkitekturhistoria. Bebyggelseutvecklingen från 1800-talet till idag Distans
Data / IT
3D-grafik Växjö
Adaptiva mjukvarusystem Växjö
Affärsinformatik, Management Information Systems Kalmar
Agil utveckling i praktiken Växjö
Agila metoder för managers Växjö
Aktuella frågor inom IS forskning och utveckling Växjö
Aktuella frågor inom IS forskning och utveckling Distans
Aktuella problem inom datavetenskap Växjö
Aktuella problem inom datavetenskap Växjö
Algoritmer och avancerade datastrukturer Växjö
Avancerad programvarudesign Växjö
Avancerade problem inom medieteknik Distans
Avancerade problem inom medieteknik Växjö
Biblioteks- och informationsvetenskap Växjö
Big Data i verksamheter och samhälle Distans
Big Data i verksamheter och samhälle Växjö
Databasteori Växjö
Datateknik, högskoleingenjör Växjö
Datateknik, högskoleingenjör Växjö
Datorgrafik Växjö
Datornät - administration Växjö
Datornät - introduktion Växjö
Datorstödd elektronikkonstruktion Växjö
Datorsäkerhet Växjö
Den adaptiva och semantiska webben Distans
Den adaptiva och semantiska webben Växjö
Design av databaser Växjö
Digital affärsutveckling, magisterprogram Distans
Digital affärsutveckling, magisterprogram Distans
Digital humaniora forskningsmetoder Distans
Digital Marketing Kalmar
Digitala medier Växjö
Digitala Omgivningar: Informationssamhället och Sakernas Internet Distans
Digitala Omgivningar: Informationssamhället och Sakernas Internet Växjö
Digitalteknik Växjö
Djup maskininlärning Växjö
Ekosystem för sociala medier Distans
Ekosystem för sociala medier Växjö
Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, masterprogram Växjö
Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, masterprogram Växjö
Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, masterprogram Växjö
Etik och profession inom IT Växjö
Etik och profession inom IT Distans
Examensarbete i medieteknik Växjö
Formella metoder Växjö
Fysik, masterprogram Kalmar
Fysik, masterprogram Kalmar
Fysik, masterprogram Distans
Fysik, masterprogram Distans
Fysik, masterprogram Distans
Fysik, masterprogram Kalmar
Fysikerprogrammet Växjö
Fysikerprogrammet Distans
Fysikerprogrammet Växjö
Fysikerprogrammet Distans
Fysiska och påtagliga användargränssnitt Växjö
Fysiska och påtagliga användargränssnitt Distans
Grafritning Växjö
Grafritning Distans
Grunderna i IT-baserade medier Distans
Grunderna i IT-baserade medier Växjö
Grundläggande numeriska metoder Växjö
IKT och lärande - digital kompetens och pedagogiska verktyg Distans
Implementering och förvaltning av vårdinformationssystem Distans
Informationslogistik Växjö
Informationslogistik Ljungby
Informationssystem, magisterprogram Distans
Informationssystem, magisterprogram Växjö
Informationssystem, magisterprogram Växjö
Informationssystem, magisterprogram Distans
Informationssystem, magisterprogram Växjö
Informationssystem, masterprogram Distans
Informationssystem, masterprogram Växjö
Informationssystem, masterprogram Växjö
Informationssystem, masterprogram Växjö
Informationssystem, masterprogram Distans
Informationsvisualisering Växjö
Interaktionsdesigner Kalmar
Interaktionsdesigner Distans
Interaktionsdesigner Distans
Interaktionsdesigner Kalmar
Interaktiva medier och webbteknologier Växjö
Interaktiva medier och webbteknologier Växjö
Internetarkitektur Distans
Internetarkitektur Växjö
Internetsäkerhet Distans
Internetsäkerhet Växjö
Introduktion till eHälsa Distans
Introduktion till maskininlärning Distans
Introduktion till maskininlärning Växjö
IS/IT för organisering, kommunikation och koordinering II Växjö
IS/IT för organisering, kommunikation och koordinering II Distans
Kodtransformationer och interpretation Växjö
Kunskapsdelning i globala informationssystem team Distans
Kunskapsdelning i globala informationssystem team Växjö
Kunskapsdelning i globala informationssystem team Distans
Kunskapsdelning i globala informationssystem team Växjö
Kvantitativ forskningsmetodik för informatik Växjö
Kvantitativ forskningsmetodik för informatik Distans
Maskininlärning Växjö
Masterprogram i eHälsa Distans
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Algebra med kryptering och kodning Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Algebra med kryptering och kodning Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Algebra med kryptering och kodning Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Analys och matematisk fysik Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Analys och matematisk fysik Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Analys och matematisk fysik Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Matematisk statistik och finansmatematik Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Matematisk statistik och finansmatematik Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Matematisk statistik och finansmatematik Växjö
Matematikerprogrammet Växjö
Matematikerprogrammet Växjö
Matematikerprogrammet Växjö
Mjukvarudesign Växjö
Mjukvaruteknik, civilingenjör Växjö
Mjukvaruteknik, högskoleingenjör Kalmar
Mjukvaruteknik, högskoleingenjör Kalmar
Mjukvarutestning Distans
Mjukvarutestning Växjö
Mobil och trådlös säkerhet Växjö
Modellering och simulering av system Växjö
Nätverkssamhällets kultur Distans
Nätverkssamhällets kultur Växjö
Nätverkssäkerhet Växjö
Nätverkssäkerhet Växjö
Nätverkssäkerhet Växjö
Nätverkssäkerhet Växjö
Nätverkssäkerhet Växjö
Objektorienterad analys och design med UML Växjö
Operativsystem Växjö
Parallel Computing Växjö
Parallelldatorprogrammering Växjö
Problemlösning och programmering Växjö
Programmering och datastrukturer Växjö
Programvaruarkitekturer Växjö
Programvarukvalitet Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik, magisterprogram Växjö
Programvaruteknik, magisterprogram Växjö
Programvaruteknik, magisterprogram Växjö
Programvaruteknik, masterprogram Växjö
Programvaruteknik, masterprogram Växjö
Programvaruteknik, masterprogram Växjö
Projekt i datalogi Växjö
Projekt i Programvaruteknik Växjö
Projektkurs i Datorteknik Växjö
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen Distans
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen Kalmar
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen Kalmar
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen Distans
Serveradministration Växjö
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Växjö
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Distans
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Växjö
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Distans
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Distans
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Växjö
Språk och logik Växjö
Strategisk informationssäkerhetshantering Distans
Strategisk informationssäkerhetshantering Distans
Strategisk informationssäkerhetshantering Växjö
Strukturerad programmering med C++ Distans
Studier i medieteknik Växjö
Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling Växjö
Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling Växjö
Teknikkommunikation Växjö
Tillämpad Informationsvisualisering Växjö
Tillämpad programanalys Växjö
Tjänsteorienterade arkitekturer Växjö
Utvalda problem inom datavetenskap Växjö
Utvalda problem inom datavetenskap Växjö
Utvalda problem inom kompilatorkonstruktion Växjö
Utveckling och drift av mjukvarusystem Distans
Utveckling och drift av mjukvarusystem Kalmar
Verksamhetens IT-säkerhet Växjö
Vetenskaplig metod i medieteknik Växjö
Vetenskaplig teori och metod Växjö
Vetenskaplig teori och metod Distans
Vetenskapliga metoder inom datavetenskap Växjö
Vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi Distans
Vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi Växjö
Videoproduktion 2 Växjö
Web management Växjö
Webbprogrammerare Distans
Webbprogrammerare Kalmar
Webbprogrammerare Distans
Webbprogrammerare Kalmar
Webbprogrammerare Distans
Webbteknik 1 Växjö
Webbteknik 2 Växjö
Ekonomi / Försäljning
Applied Marketing Analysis Växjö
Arbetsmarknadsekonomi Växjö
Avancerad Ekonometri Växjö
Avancerad Makroekonomi Växjö
Avancerad Matematisk ekonomi Växjö
Avancerad Mikroekonomi Växjö
Business Administration II - IMC and Brand Management Kalmar
Business Talking Distans
Business Talking Distans
Business Writing Distans
Business Writing Distans
Contemporary Issues in Management Kalmar
Contemporary Marketing Research Växjö
E-Business Management Växjö
Ekonometri Växjö
Ekonomisk statistik Distans
Empiriska metoder inom nationalekonomi Växjö
Enterprising & Business Development Växjö
Entreprenörskap och aktionsbaserade metoder Växjö
Entreprenörskap och verksamhetsutveckling Kalmar
Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram Växjö
Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram Växjö
Examensarbete, nationalekonomi (magister) Växjö
Fördjupad makroekonomi Växjö
Fördjupad mikroekonomi Växjö
Förhandling i internationell försäljning Distans
Förhandling i Internationell Försäljning Distans
Global Challenges and Opportunities Kalmar
Industriell ekonomi Växjö
Industriell ekonomi Distans
Industriell ekonomi, högskoleingenjör Växjö
Industriell ekonomi, högskoleingenjör Växjö
Inköp och försäljning Distans
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Växjö
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Växjö
Interkulturell kommunikation i företagande Kalmar
International Cases on Marketing Strategy Distans
Internationalization of Entrepreneurial Firms Kalmar
Internationell försäljning: profession, processer och utförande Distans
Internationell Försäljning: Profession, Processer och Utförande Distans
Internationell key account management Distans
Internationell Key Account Management Distans
Kulturarv, entreprenörskap och projekt Kalmar
Kulturpolitikens möjligheter och begränsningar Kalmar
Ledarskap i producerande företag Distans
Makroekonomi Växjö
Makroekonomi Kalmar
Makroekonomi Växjö
Managing Innovation and Entrepreneurship Växjö
Matematisk ekonomi II Växjö
Material- och produktionsstyrning Distans
Migration och ekonomi Växjö
Mikroekonomi Växjö
Mikroekonomi Kalmar
Mikroekonomi Växjö
Miljö- och resurshushållning Växjö
Muntlig presentationsteknik Kalmar
Muntlig presentationsteknik Kalmar
Muntlig presentationsteknik Växjö
Muntlig presentationsteknik Växjö
Nationalekonomi - Mikroekonomi med tillämpningar Distans
Nationalekonomi I - makroekonomi Distans
Nationalekonomi, examensarbete (kandidat) Växjö
Offentlig ekonomi Växjö
Portfolio Choice Theory Växjö
Portfolio Choice Theory and Portfolio Evaluation Växjö
Produktionsledning för yrkesverksamma Distans
Public Economics Växjö
Skandinaviska perspektiv på entreprenörskap Växjö
Skogsföretagets ekonomi Distans
Socio-Economics Växjö
Strategisk management i tillverkningsindustrin Växjö
Supply chain management Växjö
Teman i arbetsmarknadsekonomi Växjö
Tillämpad nationalekonomisk metod Växjö
Tyska för arbetslivet - muntlig och interkulturell kommunikation Distans
Tyska för arbetslivet - skriftlig kommunikation Distans
Ekonomi
Advanced Economic Analysis, Information Systems & Risk Management Växjö
Advertising Campaign Planning Kalmar
Advertising Campaign Planning Kalmar
Affärssystem Distans
Affärssystem och redovisningsrutiner Växjö
Aktie- och värdepapperskunskap Distans
Att leda och organisera projekt och temporära organisationer Växjö
Bolaget i samhället Växjö
Bolagsstyrning, normer och riskanalyser Växjö
Business Administration II - Business Relations Kalmar
Business Administration II - Business Relations Kalmar
Business Administration II - E-commerce Kalmar
Business Development Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Logistik & Supply Chain Management Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Logistik & Supply Chain Management Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Logistik & Supply Chain Management Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Logistik & Supply Chain Management Växjö
Business Relations Distans
Civilekonomprogrammet Växjö
Civilekonomprogrammet Växjö
Contemporary Perspectives in Management Accounting Växjö
Controller I - Ekonomistyrningssystem i företagande Distans
Controller II - Kalkylsystem i företagande Distans
Corporate Finance I Växjö
Corporate Finance II Växjö
Corporate Governance - Accounting and Finance, magisterprogram Växjö
Corporate Governance - Accounting and Finance, magisterprogram Växjö
Cost Accounting Växjö
Den finansiella redovisningens intellektuella grundvalar Växjö
Design Management Växjö
Detaljhandel och Service Management Kalmar
Ekonomisk statistik Distans
Ekonomistyrning i flödesorienterad verksamhet Distans
Ekonomistyrning, examensarbete (magister) Distans
Enterprising & Business Development Växjö
Entreprenörskap - ett skandinaviskt perspektiv Växjö
Entreprenörskapsprogrammet, masterprogram Växjö
Entreprenörskapsprogrammet, masterprogram Växjö
Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat) Distans
Examensarbete i företagsekonomi (magister) Växjö
Financial Institutions and Markets Växjö
Finansiering I Distans
Finansiering II och investering Distans
Finansiering, examensarbete (kandidat) Växjö
Fördjupningskurs I i logistik Växjö
Fördjupningskurs II i logistik, inklusive ämnesfördjupande arbete Växjö
Företagande och affärsutveckling Växjö
Företagsekonomi I - Grundläggande finansiering Kalmar
Företagsekonomi I - grundläggande marknadsföring Kalmar
Företagsekonomi I - marknadsföring Distans
Företagsekonomi I - marknadsföring Distans
Företagsekonomi I - organisation och ledarskap Kalmar
Företagsekonomi I - organisation och ledarskap Distans
Företagsekonomi I - organisation och ledarskap Distans
Företagsekonomi II - Evenemangsledning Kalmar
Företagsekonomi II - Extern redovisning Kalmar
Företagsekonomi II - Extern redovisning Kalmar
Företagsekonomi II - Finansiering Kalmar
Företagsekonomi II - Finansiering Kalmar
Företagsekonomi II - Internationella affärspraktiker Kalmar
Företagsekonomi II - metod och uppsats Kalmar
Företagsekonomi II - organisation Kalmar
Företagsekonomi III - ekonomistyrning Kalmar
Företagsekonomi III - ekonomistyrning, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Distans
Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomi III - organisation Kalmar
Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) Distans
Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomi III - Sinnesmarknadsföring Distans
Företagsekonomisk metod Distans
Företagsekonomisk metod Växjö
Försäljning - verksamhet och teknik utifrån ett internationellt perspektiv Kalmar
Global Strategic Management Växjö
Grundläggande kalkylering Distans
Grundläggande redovisning I Distans
Grundläggande redovisning II Distans
Human Resource Management Växjö
Human Resource Management - Concepts, Trends and Strategies Kalmar
Hållbarhet, entreprenörskap och företagens sociala ansvar Växjö
Hållbarhet, Entreprenörskap, och Social förändring Växjö
International Business and Entrepreneurship – Perspectives from emerging markets Växjö
International Business and Multiregional Entrepreneurship Växjö
International Business Strategy in Emerging Country Markets Kalmar
International Business Strategy, masterprogram Kalmar
International Business Strategy, masterprogram Kalmar
International Business Studies - Business Development with International Entrepreneurship Kalmar
International Finance Växjö
International Marketing Strategy Växjö
Internationell försäljning i praktiken Kalmar
Internationella Turismprogrammet Kalmar
Introduction to Entrepreneurship Distans
Introduction to Entrepreneurship Distans
Koncernredovisning och revision Distans
Leadership in International Context Kalmar
Leadership Theories Växjö
Leadership Theories Växjö
Ledarskap inom skogs- och träteknik Distans
Ledarskapsteorier Distans
Logistik Växjö
Logistik i försörjningskedjor Växjö
Management Control Systems Växjö
Management och entreprenörskap i en glokal kontext Växjö
Management och entreprenörskap i småföretag Växjö
Marknadsföring i mobila enheter Kalmar
Marknadsföring, masterprogram Växjö
Marknadsföring, masterprogram Växjö
Marknadsföringsprogrammet Växjö
Modern Marketing Practices Växjö
Nationalekonomi, masterprogram Växjö
Nationalekonomi, masterprogram Växjö
Nationalekonomi, masterprogram Växjö
Nationalekonomi, masterprogram Växjö
Nationalekonomprogrammet Växjö
Organization Theories Växjö
Organizational Change and Renewal Växjö
Personalekonomi i teori och praktik Kalmar
Projektledning - marknadsföring Kalmar
Projektledning - musik och event Distans
Projektledning - musik och event Distans
Projektledning I Distans
Projektledning I Distans
Projektledning II Distans
Public Management Växjö
Redovisningens teoriområden Distans
Redovisningsteori Växjö
Storytelling Distans
Strategisk ledning Växjö
Supply Chain Information Systems Växjö
Årsredovisning och koncernredovisning Växjö
Nationalekonomi
Europastudier Växjö
Estetiska inriktningar
Arkitektur och design Distans
Arkitektur och design Växjö
Art and Art Education - Dialogical and Intercultural Perspectives Växjö
Art and Art Education - Dialogical and Intercultural Perspectives Växjö
Art and Art Education II Växjö
Art and Art Education II Växjö
Ateljéarbete i förskolan med inspiration från Reggio Emilia Växjö
Bedömning för musikaliskt lärande I Distans
Bildanalys och konstpedagogik Distans
Bildanalys och konstpedagogik Växjö
Bildpedagogik I, grundkurs Växjö
Bildpedagogik I, grundkurs Kalmar
Bildpedagogik II, fortsättningskurs Kalmar
Bildpedagogik III, kandidatkurs Kalmar
Bruksgitarr I Distans
Bruksgitarr I Distans
Bruksgitarr II Distans
Bruksgitarr II Distans
Brukspiano I Distans
Brukspiano I Distans
Brukspiano II Distans
Brukspiano II Distans
Den svenska musikbranschen I – upphovsrätt, aktörer och avtal Distans
Den svenska musikbranschen I – upphovsrätt, aktörer och avtal Distans
Design och hantverk I Distans
Design och hantverk I Distans
Det förflutna och fiktion Distans
Digital bildbehandling Distans
Digital bildbehandling Distans
Digital Video and Moving Images I Växjö
Digital Video and Moving Images I Växjö
Drama 1B Kalmar
Drama 1B Kalmar
Drama I Kalmar
Drama IA Kalmar
Drama IA Kalmar
Examensarbete i musikvetenskap Distans
Examensarbete i musikvetenskap Distans
Foto och presentation, dokumentation och gestaltning i pedagogiskt perspektiv Växjö
Foto/digital bildredigering Växjö
Foto/digital bildredigering Växjö
Foto/digital bildredigering Växjö
Fördjupningsstudier i konst- och bildvetenskaplig litteratur Distans
Fördjupningsstudier i musikvetenskaplig litteratur Distans
Grundkurs i 3D grafik med 3ds Max Distans
Konstkritik I Distans
Konstkritik I Distans
Kulturledarprogrammet Växjö
Logic Pro som musikverktyg I Växjö
Magisterprogram i musikvetenskap Distans
Magisterprogram i musikvetenskap Distans
Musik - för grundlärare med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Växjö
Musik för fritidspedagoger eller motsvarande, 30 hp (1-30hp) - ingår i Lärarlyftet II Distans
Musik för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II Distans
Musik för lärare, åk 4-6, 30 hp (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II Distans
Musik I - inriktning mot arbete i årskurs 6-9 Växjö
Musik i film och TV Växjö
Musik I med inriktning mot grundskola för kulturskolelärare och obehöriga lärare Distans
Musik i skolans tidiga år I, 1-15 hp Distans
Musik i skolans tidiga år I, 1-15 hp Distans
Musik i skolans tidiga år II, 16-30 hp Distans
Musik i skolans tidiga år II, 16-30 hp Distans
Musik II - inriktning mot arbete i årskurs 6-9 Växjö
Musik IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan för obehöriga lärare Distans
Musik och konst i Sverige Växjö
Musik och medier Distans
Musik och sociala medier Distans
Musikanalytiska perspektiv Distans
Musiketnologiska perspektiv på musik Växjö
Musikmiljöer i Europa genom tiderna Växjö
Musikproduktion I Distans
Musikproduktion I Distans
Musikproduktion II Hultsfred
Musikproduktion II Distans
Musikproduktion II Distans
Musikproduktionsprogrammet Växjö
Musikteori I Distans
Musikteori I Distans
Musikvetenskap I Växjö
Musikvetenskap II Växjö
Musikvetenskap III, examensarbete Distans
Musikvetenskap III, examensarbete Växjö
Musikvetenskapliga forskningsperspektiv - historia och praktik Växjö
Perspektiv inom dagens musikforskning Distans
Populärmusik, människa och samhälle Distans
Rockens historia Distans
Rörlig bild, dokumentation och gestaltning i pedagogiskt perspektiv Växjö
Rörlig bild/Digital video I Växjö
Rörlig bild/Digital video I Växjö
Samtidskonst I Distans
Samtidskonst I Distans
Screentryck, introduktionskurs Kalmar
Screentryck, ll Kalmar
Självständigt arbete i konst- och bildvetenskap Distans
Självständigt arbete i konst- och bildvetenskap Växjö
Självständigt arbete i musikpedagogik Växjö
Självständigt arbete i musikpedagogik Distans
Songwritingprogrammet Växjö
Tryck- och bildframställning Kalmar
Typografi, form och grafiska verktyg Distans
Typografi, form och grafiska verktyg Distans
Utomeuropeisk konst, bild, arkitektur och design Växjö
Utomeuropeisk konst, bild, arkitektur och design Distans
Världskulturer - begrepp och förmedling Växjö
Bild / Form / Konst
Design + Change Växjö
Design+Change, masterprogram Växjö
Musik- och ljuddesignprogrammet Distans
Musik- och ljuddesignprogrammet Distans
Visual Communication + Change Kalmar
Design
Customer Experience Management Kalmar
Design + Change Växjö
Design + Change Växjö
Digitala verktyg för designprocess I Distans
Digitala verktyg för designprocess I Distans
Grafisk design och typografi I Distans
Grafisk designhistoria i en global kontext Distans
Grafiska verktyg Distans
Illustration I Distans
Keramik, design och hållbarhet Växjö
Make Music Matter! T.E.A.C.H.! Distans
Masterprogrammet i Design+Change Växjö
Möbel- och rumsgestaltning Växjö
Mönster och gestaltning Växjö
Typografi och digital publicering i Adobe Indesign Distans
Visual Communication + Change Kalmar
Visual Communication + Change Kalmar
Visuell Identitet från ett hållbarhetsperspektiv Distans
Hantverk
CAE / Träteknik Computer Aided Engineering Distans
CAE / Träteknik Computer Aided Engineering Växjö
Examensarbete Distans
Logistik Distans
Materialet trä Distans
Skog och träteknik, högskoleingenjör Distans
Skog och träteknik, högskoleingenjör Växjö
Skog och träteknik, högskoleingenjör Distans
Skog och träteknik, högskoleingenjör Växjö
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning Distans
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning Distans
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi Distans
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi Distans
Skogssystemanalys Distans
Teknisk försöksplanering och metodik Distans
Träets struktur, egenskaper och identifiering Distans
Träförädlingsteknik Distans
Träindustriell maskinteknik Distans
Träindustriell produktionsteknik Växjö
Träindustriell produktionsteknik Distans
Virkeslära Distans
Virkeslära Växjö
Virkeslära Distans
Virkets ytbehandling och kemisk modifiering Distans
Hotell / Restaurang / Turism
Turism och hållbarhet, masterprogram Kalmar
Turismvetenskap I - introduktion till turism Distans
Turismvetenskap I - introduktion till turism Kalmar
Turismvetenskap I - Turismens globala produktionssystem Kalmar
Turismvetenskap I – Scandinavian Tourism Management Kalmar
Turismvetenskap III - Turism som affärsfenomen i det samtida samhället Kalmar
Turismvetenskap III - Turismvetenskapliga metoder Kalmar
Turismvetenskap III, examensarbete (kandidat) Kalmar
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Arbetsmiljö Distans
Friluftsliv, miljö, utövare och aktivitet Distans
Hälsoeffekter av friluftsliv och utomhusmiljöer Distans
Idrott och hälsa II - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Växjö
Idrott och hälsa II - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kalmar
Idrottens träningslära, optimal styrkeutveckling Distans
Idrottsmedicin - Fysisk aktivitet och hälsa Distans
Idrottsmedicin - Hälsofrämjande styrketräning Distans
Idrottsmedicin - Hälsofrämjande styrketräning Distans
Idrottsmedicin med inriktning mot idrottsnutrition Distans
Idrottsmedicin med inriktning mot idrottsnutrition Distans
Kost Näring Hälsa Distans
Nutrition och livsmedelsvetenskap Kalmar
Kost och näringslära
Kost Näring Hälsa Distans
Juridik
Arbetsrättslig fortsättningskurs Växjö
Arbetsrättslig grundkurs Kalmar
Arbetsrättslig grundkurs Växjö
Arbetsrättsliga metoder och samhällsvetenskapliga teorier Växjö
Europarättslig reglering Växjö
Grundläggande beskattningsrätt Växjö
Grundläggande beskattningsrätt Kalmar
Grundläggande beskattningsrätt Distans
Handelsrättslig fortsättningskurs Växjö
Handelsrättslig grundkurs Växjö
International Business Law Kalmar
Introduktion till internationell rätt Växjö
Lagstiftning kring hållbar utveckling och energi Växjö
Marknadsrätt Kalmar
Rättsvetenskap, examensarbete (kandidat) Växjö
Socialrätt I - juridisk översikt Distans
Socialrätt I - juridisk översikt Distans
Svensk affärsrätt Kalmar
Kommunikation / Media
Bild och grafisk design för webben Distans
Bild och grafisk design för webben Distans
Business Administration II - Sensory Marketing Kalmar
Digital Grafik 1 Växjö
Digital Grafik 2 Växjö
Digitala verktyg i förskolan Distans
Digitalisering som stöd for lärande, inriktning medieteknik, masterprogram Växjö
Digitalisering som stöd for lärande, inriktning medieteknik, masterprogram Växjö
Fördjupningskurs i 3D grafik Distans
Grafiska Designverktyg Kalmar
Interaktionsdesign 2 Växjö
Kortfilmsproduktion Kalmar
Mobile Games and Entertainment Växjö
Mobile Games and Entertainment Distans
Multimediedesign och produktion Växjö
Multimediedesign och produktion Distans
Programmering för Digital Humaniora Distans
Publicera på webben Distans
Reklamfilm Kalmar
Webb- och mobilutveckling Distans
Webbteknik 3 Distans
Webbteknik 4 Distans
Webbteknik 4 Växjö
Webbteknik 5 Växjö
Film
Att forska med film som redskap Distans
Dokumentärfilm Distans
Europeisk film Distans
Film och litteratur Distans
Filmens form och berättande, en introduktion Distans
Filmens form och berättande, en introduktion Växjö
Filmens form och berättande, en introduktion Växjö
Filmens historia, en fördjupning Distans
Filmens historia, en fördjupning Växjö
Filmens historia, en introduktion Växjö
Filmens historia, en introduktion Växjö
Filmens historia, en introduktion Distans
Filmkritik: teori och praktik Distans
Filmvetenskap, fortsättningskurs Distans
Filmvetenskap, fortsättningskurs Växjö
Filmvetenskap, grundkurs Distans
Filmvetenskap, grundkurs Växjö
Filmvetenskap, kandidatkurs Växjö
Filmvetenskap, kandidatkurs Distans
Filmvetenskap, magisterkurs Distans
Fokus på skandinavisk och svensk film Växjö
Samtida filmproduktion och distribution Distans
Samtida filmproduktion och distribution Växjö
World Cinema Distans
Foto
Digital fotografi Kalmar
Digital fotografi Kalmar
Informationsvetenskap
Examensarbete, biblioteks- och informationsvetenskap - masterkurs Växjö
Individuella fördjupningsstudier i biblioteks- och informationsvetenskap Växjö
Kurs i avancerad biblioteks- och informationsvetenskaplig kulturanalys Växjö
Journalistik
Att samla in, analysera och moderera användargenererat material från sociala medier Distans
Att samla in, analysera och moderera användargenererat material från sociala medier Kalmar
Kulturarv och kommunikation Kalmar
Lyssnande och kommunikation Distans
Mediekreatörprogrammet Kalmar
Kommunikation
Att skriva barnlitteratur Distans
Att skriva barnlitteratur II Distans
Att skriva dramatik Distans
Att skriva fantasylitteratur Distans
Att skriva filmmanus Distans
Att skriva kritik och essäistik Distans
Digitala medier och insamlings- och analysmetoder Distans
Kommunikation mellan människor Distans
Kommunikation mellan människor Distans
Kommunikation mellan människor Distans
Kreativt skrivande I Distans
Kreativt skrivande II Distans
Kreativt skrivande III Distans
Kreativt skrivande IV Distans
Kreativt skrivande V Distans
Medierna och det offentliga samtalet Distans
Mojo - mobiljournalistik Kalmar
Nyhetsvärdering och Mediekompetens Kalmar
Publicera på webben Distans
Sociala medier Distans
Strategisk kommunikation Distans
Strategisk kommunikation Distans
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet Växjö
Marknadsföring, masterprogram Växjö
Marknadsföring, masterprogram Växjö
Marknadsföringsprogrammet Växjö
Multimedia
Digitalisering i skolan - lärare fördjupning Distans
Forskningsutmaningar i medieteknik Växjö
Interaktionsdesign 1 Växjö
Interaktionsdesign 3 Växjö
Medieteknik, examensarbete (master) Växjö
Projektkurs 2 i medieteknik Växjö
Projektkurs i medieteknik 1 Växjö
Videoproduktion 1 Växjö
Webb- och mobilutveckling Växjö
Webbteknik 1 Distans
Webbteknik 2 Distans
Webbteknik 3 Växjö
Webbteknik 6 Växjö
Webbteknik 6 Distans
Kultur / Humanistiska inriktningar
Astrid Lindgren's works Växjö
Astrid Lindgren's works Växjö
Astrid Lindgrens författarskap, litteraturvetenskaplig fördjupning Distans
Att arbeta med kulturarvet - en introduktion Kalmar
Barn och skräckfantastik Distans
Barn- och ungdomslitteratur Distans
Barn- och ungdomslitteratur - en fortsättning Distans
Barn- och ungdomslitteratur. En introduktion Distans
Bilderboken i teori och praktik Distans
Bilderboken i teori och praktik Distans
Det nordiska arvet Distans
Examensarbete i litteraturvetenskap - magister Distans
Examensarbete i litteraturvetenskap, master Distans
Examensarbete masternivå i musikvetenskap Växjö
Examensarbete masternivå i musikvetenskap Distans
Examensarbete masternivå i musikvetenskap Distans
Examensarbete masternivå i musikvetenskap Distans
Fornnordisk folkkultur – folklore, artefakter och visuella lämningar Distans
Fornnordisk litteratur Distans
Fornnordisk mytologi och religion, en introduktion Distans
Harry Potter och hans världar Växjö
Harry Potter och hans världar Växjö
Intermedialitet Distans
Introduktion till intermedialitet Växjö
Komparativ litteraturvetenskap Distans
Kompletterande inriktning i matematik och svenska för grundskolans tidiga år Distans
Koranen. En islamologisk introduktion Distans
Kriminalromanen: tradition och förnyelse Distans
Kulturarv i stad och land Kalmar
Kulturdebatt och vetenskaplig problemformulering Växjö
Kulturmiljöpedagogik del 1 Distans
Kulturmiljöpedagogik del 2, projektarbete Distans
Kvinnan, freden och miljön - Elin Wägners författarskap Distans
Litteratur och ekokritik Distans
Litteratur och existentiella frågor Distans
Litteratur och genus Distans
Litteratur och psykologi Distans
Litteraturvetenskap, allmän kurs Växjö
Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Distans
Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Växjö
Litteraturvetenskap, den äldre litteraturen Växjö
Litteraturvetenskap, den äldre litteraturen Distans
Litteraturvetenskap, kandidatkurs Distans
Litteraturvetenskap, kandidatkurs Växjö
Musik och berättande Växjö
Musiksociologiska perspektiv Växjö
Ny tyskspråkig litteratur på svenska - historia och historier Distans
Nytestamentlig teologi Distans
Populärlitteratur Distans
Populärlitteraturens aspekter Distans
Postkoloniala perspektiv Distans
Projektledning för humanister Växjö
Religionsvetenskap, kandidatkurs III Växjö
Religionsvetenskap, magisterkurs Växjö
Skolframgång i det mångkulturella samhället Distans
Spanska, kandidatkurs, litteraturvetenskaplig inriktning Distans
Studier av makt i George R.R. Martins Game of Thrones Distans
Svenska för undervisning i gymnasieskolan Distans
Svenska för undervisning i årskurs 7-9 Distans
Svenska, magisterkurs med didaktisk inriktning Distans
Tecknade serier Distans
Teoretiska traditioner inom humaniora Växjö
Teorier inom musikvetenskaplig forskning Distans
Tyska perspektiv på svensk litteratur Distans
Tyskspråkig litteratur Växjö
Vampyrfiktion Distans
Verksamhetsförlagda studier med anknytning till kulturarv Kalmar
Verksamhetsförlagda studier med anknytning till kulturarv Kalmar
Arkeologi
Arkeologi I Växjö
Arkeologi I Kalmar
Arkeologi I Kalmar
Arkeologi II Kalmar
Arkeologi II Växjö
Arkeologi III Kalmar
Att skriva populärvetenskap - arkeologiska och historiska perspektiv Distans
Avancerad fältarkeologi Kalmar
Det svenska landskapet i tid och rum Växjö
Det svenska landskapet i tid och rum Växjö
Examensarbete, arkeologi - masterkurs Kalmar
Examensarbete, arkeologi - masterkurs Kalmar
Examensarbete, arkeologi - masterkurs Växjö
Examensarbete, religionsvetenskap - masterkurs Växjö
Examensarbete, religionsvetenskap - masterkurs Växjö
Forntiden och närmiljön i klassrummet Distans
Forntiden och närmiljön i klassrummet Distans
Individuella fördjupningsstudier i arkeologi Kalmar
Individuella fördjupningsstudier i religionsvetenskap Växjö
Kultur, identitet och traditioner i Sverige Växjö
Kulturarv i samtid och framtid Kalmar
Kurs i avancerad arkeologisk kulturanalys Kalmar
Masterprogram i kulturvetenskaper Växjö
Musikarkeologi Distans
Musikarkeologi Distans
Religion, ritualer och materiell kultur - ett arkeologiskt perspektiv Kalmar
Sandby borg: Arkeologin, händelsen, tiden Distans
Sandby borg: Arkeologin, händelsen, tiden Kalmar
Vad är arkeologi? Aktuell arkeologisk forskning vid Linnéuniversitet Distans
Vad är arkeologi? Aktuell arkeologisk forskning vid Linnéuniversitet Distans
Östersjöns städer under stormaktstiden - kulturer i krig och fred Distans
Filosofi
Idéhistoria, filosofi och samhällsteori Kalmar
Historia
1968, protesternas tid. Socio-politiska och kulturella ifrågasättanden under 1960-talet Distans
Andra världskriget: Historiens blodigaste krig Distans
Det kalla kriget: politik, säkerhet och kultur Distans
Examensarbete, historia - magisterkurs Växjö
Examensarbete, historia - magisterkurs Växjö
Examensarbete, historia - magisterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Forntida religioner och religionsvetenskapens ämneshistoria Växjö
Första världskriget: 1900-talets första katastrof Distans
Globala perspektiv på historien Växjö
Historia och religion i Sverige Växjö
Historia och religion i Sverige Växjö
Historia och religion i Sverige Växjö
Historia, allmän kurs, fördjupningskurs Växjö
Historia, allmän kurs, fördjupningskurs Kalmar
Historia, allmän kurs, fördjupningskurs Växjö
Historia, allmän kurs, grundkurs Kalmar
Historia, allmän kurs, grundkurs Växjö
Historia, Den moderna tidsåldern Distans
Historia, Den tidigmoderna världen Distans
Historia, forntida och antika kulturer och samhällen Distans
Historia, forntida och antika kulturer och samhällen Distans
Historia, Medeltida kulturer och samhällen Distans
Historia, Medeltida kulturer och samhällen Distans
Historia, tematisk kandidatkurs Kalmar
Historia, tematisk kandidatkurs Växjö
Imperialismen och den moderna världens framväxt Växjö
Individuella fördjupningsstudier i historia Växjö
Introduktion till det nutida Mellanöstern Distans
Israel-Palestinakonflikten Distans
Kina. Från terracottakrigare till rödgardister Distans
Koloniala historier och postkolonial teori: samtidigheter som historisk metodologi Distans
Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram Växjö
Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram Växjö
Konflikt och samarbete efter kalla kriget Distans
Kulturhistoriska perspektiv på religion Växjö
Kurs i avancerad historisk kulturanalys Växjö
Kurs i avancerad religionsvetenskaplig kulturanalys Växjö
Makten över minnet Distans
Religionsvetenskap, allmän kurs I Växjö
Religionsvetenskap, fortsättningskurs II Växjö
Konstvetenskap
Avancerad kurs i konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder Distans
De tidiga världskulturerna till 1600 Distans
Det konst- och bildvetenskapliga fältet, konstkritiska och konstpedagogiska praktiker Distans
Examensarbete i konst- och bildvetenskap, magisternivå Distans
Examensarbete i konst- och bildvetenskap, masternivå Distans
Examensarbete masternivå i konst- och bildvetenskap Växjö
Konst- och bildvetenskap III Växjö
Konst- och bildvetenskaplig teori och metod Distans
Konstpedagogik I Distans
Konstpedagogik I Distans
Konstvärldar I, offentlig konst Distans
Konstvärldar I, offentlig konst Distans
Visuell kultur I Distans
Visuell kultur I Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Gamification Distans
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning teknik, masterprogram Växjö
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning teknik, masterprogram Växjö
Organisationsteori och beteende Distans
Organisationsutveckling Kalmar
Natur / Djur
Evolutionär ekologi hos fiskar, masterprogram Kalmar
Skogsträdsförädling Distans
Djurvård och hästhållning
Handläggning av ärenden enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Distans
Lant- och skogsbruk
Certifierat skogsbruk I Distans
Examensarbete Växjö
Examensarbete Distans
Fastighetsteknik Distans
GIS i skogsbruket Distans
Hållbart familjeskogsbruk I Distans
Hållbart familjeskogsbruk I Distans
Hållbart familjeskogsbruk I och II Distans
Hållbart familjeskogsbruk II Distans
Hållbart familjeskogsbruk II Distans
Industriell trätorkning Distans
Internationellt skogsbruk och skogsägande Distans
Lövskog och förädling I Distans
Lövskog och förädling I Distans
Mark, vatten och flora i skogsmark Distans
Skogen som upplevelse, fristående kurs Distans
Skogens affärsmöjligheter Distans
Skogens affärsmöjligheter Distans
Skoglig planering Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (kandidat) Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (magister) Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (master) Distans
Skogsbränsle, biomassaproduktion och klimatnytta Distans
Skogsbränslekunskap II Distans
Skogsföretagets ekonomi och juridik Distans
Skogshistoria Distans
Skogsnäringens marknader Växjö
Skogsnäringens marknader Distans
Skogsproduktion Distans
Skogsproduktion och virkets användbarhet Distans
Skogsskötsel Distans
Skogsteknik I Distans
Trä som ingenjörsmaterial Växjö
Trä som ingenjörsmaterial Distans
Träbaserade kompositmaterial Distans
Trämaterial och ytbehandling - Hus och hem Distans
Naturvetenskap
Elevers naturvetenskapliga och tekniska omvärld, påbyggnad till åk 4-6 Distans
Elevers naturvetenskapliga och tekniska omvärld, åk F-3 Distans
Examensarbete i kemi Kalmar
Hälsovetenskap, masterprogram Kalmar
Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i årskurs 4 - 6 Växjö
Naturvetenskapligt basår Kalmar
Programmering och digitala verktyg för blivande och verksamma tekniklärare i åk 1-6 Distans
Programmering som digitalt verktyg i matematik- och teknikundervisning för årskurs 7-9 Distans
Projektkurs i kemi Kalmar
Biologi
Akvatisk ekologi, masterprogram Kalmar
Akvatisk ekologi, masterprogram Kalmar
Beteendeekologi Kalmar
Biologiprogrammet Kalmar
Biomedicinska analytikerprogrammet Kalmar
Botanik Kalmar
Djurhållning inriktning häst- och sällskapsdjur Distans
Djurhållning inriktning produktionsdjur Distans
Djurskydd, djurhållning och förvaltningsrätt Distans
Ekologi I - organismer Distans
Ekologi II Distans
Ekologi och hälsa Distans
Ekologi och vetenskaplig metodik Kalmar
Etologi Distans
Evolutionsbiologi och genetik Kalmar
Evolutionär ekologi hos fiskar, masterprogram Kalmar
Fiskekologi Kalmar
Fiskekologi, avancerad kurs Kalmar
Floristik och faunistik Distans
Grundkurs om djurskydd Distans
Hållbara energiprocesser och system, masterprogram Växjö
Hållbara energiprocesser och system, masterprogram Växjö
Hållbara energiprocesser och system, masterprogram Växjö
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap Distans
Kemi, magisterprogram Kalmar
Magisterkurs i djurhållning och djurvälfärd, inriktning häst- och sällskapsdjur Distans
Magisterkurs i djurhållning och djurvälfärd, inriktning produktionsdjur Distans
Magisterprogram inom djurskydd Distans
Marin ekologi Kalmar
Marin ekologi, avancerad kurs Kalmar
Miljövetenskap och hållbar utveckling, masterprogram Kalmar
Miljövetenskap och hållbar utveckling, masterprogram Kalmar
Naturvetenskaplig forskningsmetodik Kalmar
Naturvårdsbiologi Kalmar
Optikerprogrammet Kalmar
Ornitologi - Artkunskap och ekologi Distans
Skogsförvaltning för biologer Distans
Sportfiske och fiskevård Distans
Sötvattensekologi Kalmar
Sötvattensekologi, avancerad kurs Kalmar
Zoologi - anatomi och fysiologi Kalmar
Zoologi - morfologi, systematik och fylogeni Kalmar
Fysik
Astrofysik Växjö
Astrofysik Distans
Astronomi, orienteringskurs Kalmar
Astronomi, orienteringskurs Distans
Atom- och kärnfysik Växjö
Atom- och kärnfysik Distans
Avancerad kvantmekanik Distans
Avancerad kvantmekanik Kalmar
Datorfysik I Distans
Datorfysik II Kalmar
Datorfysik II Distans
Elektricitetslära och magnetism Växjö
Elektricitetslära och magnetism Distans
Elektromagnetisk fältteori Distans
Elektromagnetisk fältteori Växjö
Experimentell fysik och teknik av nanostrukturer Kalmar
Fasta tillståndets fysik I Distans
Fasta tillståndets fysik I Växjö
Fasta tillståndets fysik II Distans
Fasta tillståndets fysik II Kalmar
Fasta tillståndets fysik III Distans
Fasta tillståndets fysik III Kalmar
Fysikens didaktik Distans
Fysikens didaktik Växjö
Fysikens didaktik Distans
Fysikens didaktik Växjö
Fysikens matematiska metoder Kalmar
Fysikens matematiska metoder Distans
Klassisk elektrodynamik Kalmar
Klassisk elektrodynamik Distans
Kosmisk strålning och Högenergiastrofysik Distans
Kosmisk strålning och Högenergiastrofysik Kalmar
Kosmologi med relativitetsteori Distans
Kosmologi med relativitetsteori Växjö
Kvantiserade mångpartikelsystem Distans
Kvantiserade mångpartikelsystem Kalmar
Kvantmekanik Distans
Kvantmekanik Växjö
Kvantmekanik II Kalmar
Kvantmekanik II Distans
Kvanttransport i nanostrukturer Distans
Kvanttransport i nanostrukturer Kalmar
Mekanik Distans
Mekanik Växjö
Statistisk fysik I Distans
Termodynamik och statistisk fysik Distans
Termodynamik och statistisk fysik Växjö
Täthetsfunktionalteori med tillämpningar inom atom- och kondenserade materiens fysik Kalmar
Täthetsfunktionalteori med tillämpningar inom atom- och kondenserade materiens fysik Distans
Vågrörelselära och optik Växjö
Vågrörelselära och optik Distans
Geografi
Geografi för lärare i gymnasiet, 1-90 hp Distans
Geografi för lärare, årskurs 7-9, 1-45 hp Distans
Geografi I Kalmar
Geografi I Växjö
Geografi II Kalmar
Geografi II Växjö
Geografi III Kalmar
Geografi och den planetära klimatsituationen Distans
Hälsogeografi Kalmar
Kulturgeografi I Kalmar
Kulturgeografi II Kalmar
Kulturgeografi III Kalmar
Geovetenskap
Geovetenskap Distans
Kemi
Examensarbete i kemi Kalmar
Kemi, magisterprogram Kalmar
Kemi, masterprogram Kalmar
Kemi, masterprogram Kalmar
Miljökemi Distans
Modern kemi och dess tillämpningar Kalmar
Projektkurs i kemi Kalmar
Projektkurs i kemi Kalmar
Matematik
Algebraiska strukturer I Växjö
Algebraiska strukturer I Distans
Algebraiska strukturer II Växjö
Analys I Distans
Analys II Distans
Analys II Växjö
Analytiska funktioner Växjö
Behörighetsgivande utbildning i matematik för årskurs 7-9 Distans
Design av matematisk problemlösning Distans
Diskret matematik Växjö
Diskret matematik Distans
Distributionsteori Växjö
Dynamiska system Växjö
Examensarbete på kandidatnivå Växjö
Examensarbete på masternivå Växjö
Finansiell modellering med stokastiska processer Distans
Finansiell modellering med stokastiska processer Växjö
Flervariabelanalys Växjö
Flervariabelanalys Distans
Flervariabelanalys och vektoranalys Växjö
Forskningsmetodik Växjö
Fourieranalys Växjö
Funktionalanalys Växjö
Försäkringsmatematik Växjö
Försäkringsmatematik Distans
Geometri Distans
Geometri Växjö
Grundläggande matematik Distans
Grundläggande matematik I för sjöbefäl och driftpersonal Kalmar
Grundläggande matematik II för sjöbefäl och driftpersonal Kalmar
Grundläggande matematik II för sjöbefäl och driftpersonal Kalmar
Inledande finansmatematik Växjö
Kodningsteori Växjö
Kryptering och kodningsteori Växjö
Linjär algebra och Fourierserier Växjö
Matematik - projektkurs (liten) Växjö
Matematik - projektkurs (liten) Växjö
Matematik - projektkurs (stor) Växjö
Matematik - projektkurs (stor) Växjö
Matematik i förskolan med fokus på rumsuppfattning Distans
Matematik i förskolan med fokus på taluppfattning Distans
Matematik i förskoleklass - med problemlösning och entreprenöriella förmågor som utgångspunkt Distans
Matematik och matematikdidaktik för grundskolan I Växjö
Matematik och matematikdidaktik för grundskolan II Växjö
Matematik och matematikundervisning för åk. 7-9 II Distans
Matematik och teknik i fritidshemmet Distans
Matematik, vetenskap och samhälle Växjö
Matematikdidaktik 4 för 4-6, speciella behov i matematik Distans
Matematikdidaktik 4 för F-3, speciella behov i matematik Distans
Matematikdidaktik för åk. 7-9 och gymnasiet II Distans
Matematikdidaktik, magisterprogram Växjö
Matematikdidaktik, magisterprogram Distans
Matematikens utveckling Växjö
Matematikens utveckling Distans
Matematikundervisning och programmering för åk 1-3 Distans
Matematikundervisning och programmering för åk 4-6 Distans
Matematikundervisning och programmering för åk 7-9 Distans
Matematisk fysik Växjö
Matematisk kryptering Växjö
Matematisk kryptering Distans
Matematisk modellering 2 Växjö
Monte Carlo-metoder Växjö
Monte Carlo-metoder Distans
Multivariatanalys Distans
Multivariatanalys Växjö
Optimeringsmetoder Växjö
Ordinära differentialekvationer Växjö
Partiella differentialekvationer Växjö
Riskanalys Växjö
Riskanalys Distans
Sannolikhetslära och statistik Växjö
Sannolikhetslära och statistik Distans
Sannolikhetslära och statistik Distans
Sannolikhetslära och statistik Växjö
Sannolikhetsteorins matematiska grunder Växjö
Sannolikhetsteorins matematiska grunder Distans
Stokastisk analys Växjö
Stokastiska processer Växjö
Särskilda utbildningsbehov i matematik - undervisning, åtgärder och anpassningar Distans
Tillämpad sannolikhetslära och statistik Distans
Topologi Växjö
Vektoranalys Växjö
Vektorgeometri Distans
Miljö
Hållbar innovation Distans
Hållbar utveckling Distans
Hållbara energisystem Distans
Industriell ekologi Distans
Introduktion till miljövetenskap Distans
Klimatfrågan Distans
Miljö som konkurrensmedel Distans
Miljöanalys Distans
Miljöanalytiker Distans
Miljöledningssystem Distans
Miljöriskanalys Distans
Miljöriskanalys, magisterprogram Distans
Miljöriskkommunikation Distans
Miljörätt Distans
Miljöskyddsteknik Distans
Miljöteknik - Inriktning hållbar utveckling Växjö
Miljötoxikologi Distans
Riskanalys i miljöfarlig verksamhet Distans
Riskhantering av förorenade områden Distans
Samhällsplanering och förvaltning Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Det idrottsvetenskapliga forskningsfältet Distans
Fördjupning i vetenskaplig metod Distans
Fördjupning i vetenskaplig metod Distans
Handledning och bedömning av ämneslärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Distans
Handledning och bedömning av ämneslärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Distans
Hälsopromotivt arbete i praktiken Kalmar
Idrott mellan tradition och förändring Distans
Idrott och hälsa - inriktning fritidshem och årskurs 4-6 Växjö
Idrott och hälsa I - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Växjö
Idrott och hälsa I - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kalmar
Idrott och hälsa III - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Växjö
Idrott och hälsa III - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kalmar
Idrott och hälsa IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Växjö
Idrott och hälsa IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kalmar
Idrott och hälsa V, inkl. självständigt arbete, avancerad nivå (ämneslärarexamen, för arbete i gymnasieskolan) Kalmar
Idrott och hälsa V, inkl. självständigt arbete, avancerad nivå (ämneslärarexamen, för arbete i gymnasieskolan) Växjö
Idrott och hälsa, självständigt arbete, grundnivå (ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan) Växjö
Idrott, kön och kropp Distans
Idrottens träningslära - optimal konditionsutveckling Distans
Idrottens träningslära, kost för prestation Distans
Idrottens träningslära, kost för prestation Distans
Idrottens träningslära, prestationsutveckling och tester Distans
Idrottsmedicin - Hälsorelaterade mätmetoder inom idrottsmedicin och idrottsvetenskap Distans
Idrottsmedicin - Idrottsfysiologi Distans
Idrottsmedicin - Idrottsmekanik och rörelseanalys Distans
Idrottsmedicin - Prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador Distans
Idrottsmedicin - Prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador Distans
Idrottsvetenskaplig fördjupning Distans
Idrottsvetenskaplig profilkurs I Distans
Idrottsvetenskaplig profilkurs I Distans
Idrottsvetenskaplig profilkurs II Distans
Pedagogiskt ledarskap i idrott Distans
Självständigt arbete (Master) i idrottsvetenskap Distans
Självständigt arbete (Master) i idrottsvetenskap Distans
Självständigt arbete (Master) i idrottsvetenskap Distans
Självständigt arbete/idrottsvetenskaplig magisteruppsats Distans
Självständigt arbete/idrottsvetenskaplig magisteruppsats Distans
Specialidrott - ­ mentala funktioner och utveckling Distans
Specialidrott - bedömning och betyg Distans
Specialidrott - kroppens byggnad och funktioner Distans
Specialidrott - ledarskap och coaching Distans
Specialidrott - Prestationspsykologi inom idrott Distans
Specialidrott - prestationsutveckling och tester Distans
Specialidrott - prestationsutveckling och tester II Distans
Specialidrott - utbildning, undervisning och lärande Distans
Specialidrott – projektarbete Distans
Specialidrott och didaktik Distans
Specialidrott och vetenskaplig teori och metod Distans
Specialpedagogiskt arbetssätt i idrott och fysisk aktivitet Distans
Talangutveckling ur ett coachperspektiv Distans
Vetenskaplig teori och metod Distans
Vetenskapsteori och forskningsetik Distans
Språk
Akademiskt skrivande Distans
Akademiskt skrivande Distans
Danska, fortsättningskurs Distans
Danska, grundkurs Distans
Danska, grundkurs Distans
Dialekter och ortnamn Distans
Dialekter och ortnamn Distans
EU och interkulturell kommunikation Växjö
EU-kunskap, Sverigekunskap och fördjupad områdeskunskap Växjö
Examensarbete i svenska språket - magister Distans
Examensarbete, tyska - magister Distans
Examensarbete, tyska med översättningsinriktning, master Distans
Grammatik för lärare Distans
Introduktion till översättning - Tyska Distans
Introduktion till översättning - Tyska Distans
Isländska, fortsättningskurs Distans
Isländska, grundkurs Distans
Isländska, grundkurs Distans
Klarspråksarbete i offentlig verksamhet Distans
Klarspråksarbete i offentlig verksamhet Distans
Kommunikation Distans
Kriskommunikationens retorik i teori och praktik Distans
Kriskommunikationens retorik i teori och praktik Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans
Magisterkurs med översättningsinriktning tyska-svenska Distans
Magisterkurs med översättningsinriktning tyska-svenska Distans
Poplitteratur och litterär poetik Distans
Praktik i facköversättning Distans
Praktik i facköversättning Distans
Retorik i tal och skrift Distans
Retorik i tal och skrift Växjö
Retorik i tal och skrift Distans
Retorik i tal och skrift Växjö
Självständigt arbete - tyska Växjö
Sociolingvistik Distans
Språk, individ och samhälle Växjö
Språk, individ och samhälle Distans
Språkrådgivning och textvård Distans
Språkrådgivning och textvård, magisterkurs Distans
Svenska för undervisning i årskurs 4-6 Distans
Svenska för undervisning i årskurs 4-6 Distans
Svenska som andraspråk - grammatik och fonetik Växjö
Svenska som andraspråk - grammatik och fonetik Distans
Svenska som andraspråk - Grammatik, ordbildning och semantik Distans
Svenska som andraspråk - kulturmöte och språkinlärning Växjö
Svenska som andraspråk - kulturmöte och språkinlärning Distans
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs Växjö
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs Distans
Svenska som andraspråk, grundkurs Distans
Svenska som andraspråk, grundkurs Växjö
Svenska som andraspråk, grundkurs Distans
Svenska som andraspråk, kandidatkurs Distans
Svenska språket, fortsättningskurs Distans
Svenska språket, fortsättningskurs Distans
Svenska språket, fortsättningskurs Växjö
Svenska språket, grundkurs Växjö
Svenska språket, grundkurs Distans
Svenska språket, grundkurs Distans
Svenska språket, grundkurs Växjö
Svenska språket, kandidatkurs Distans
Textanalys och textforskning Distans
Tysk språklära Växjö
Tyska - inriktning mot undervisning och lärande I Växjö
Tyska (distans), 31–45 Distans
Tyska (distans), fortsättningskurs II Distans
Tyska (distans), nybörjarkurs I (A1-A2) Distans
Tyska (distans), nybörjarkurs II (A2-B1) Distans
Tyska för nybörjare i Berlin Växjö
Tyska i Berlin, grundkurs Växjö
Tyska i Berlin, grundkurs Växjö
Tyska, allmän kurs Växjö
Tyska, allmän kurs (ej kandidatkurs) Växjö
Tyska, allmän kurs, grundkurs Växjö
Tyska, kandidatkurs Växjö
Tyskspråkig litteratur, kultur och kommunikation Växjö
Verksamhetsförlagd utbildning I för ämneslärare i svenska (KPU) Växjö
Verksamhetsförlagd utbildning I för ämneslärare i svenska som andraspråk (KPU) Växjö
Vikingarnas språk Distans
Vikingarnas språk Distans
Ämnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i svenska (KPU) Växjö
Ämnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i svenska som andraspråk (KPU) Växjö
Arabiska
Arabiska II Distans
Arabiska II Distans
Arabiska: kultur och samhälle Distans
Arabiska: kultur och samhälle Distans
Arabiskans grunder Distans
Arabiskans grunder Distans
Engelska
Att undervisa på engelska Distans
Engelsk språk- och litteraturvetenskap, masterprogram Växjö
Engelsk språk- och litteraturvetenskap, masterprogram Växjö
Engelska 1-60 hp, kurspaket Växjö
Engelska för internationell sjukvård (hälsoinformatik) Distans
Engelska för internationell sjukvård (hälsoinformatik) Distans
Engelska i kontrast Distans
Engelska i kontrast Växjö
Engelska, allmän kurs, fortsättningskurs Växjö
Engelska, allmän kurs, grundkurs Växjö
Engelska, allmän kurs, grundkurs (distans) II Distans
Engelska, allmän kurs, grundkurs I Distans
Engelska, allmän kurs, grundkurs I Distans
Engelska, kandidatkurs, litteraturvetenskaplig inriktning Växjö
Engelska, kandidatkurs, språkvetenskaplig inriktning Växjö
Engelska: språk, kultur och samhälle Kalmar
English for Research Writing Distans
English for Research Writing Distans
Examensarbete, engelska med översättningsinriktning, master Distans
Examensarbete, engelska, master Distans
Examensarbete, engelska, master Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, heltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, heltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning franska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning franska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning tyska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning tyska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning tyska-svenska, heltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning tyska-svenska, heltid Distans
Intermedial ekokritik Växjö
Introduktion till översättning - engelska Distans
Introduktion till översättning - engelska Distans
Jaget i reselitteraturen Distans
Kommunikation Distans
Korpusmetoder i praktiken Växjö
Korpusmetoder i praktiken Distans
Kreativt skrivande på engelska - novellen Distans
Kreativt skrivande på engelska - novellen Distans
Litteratur och migration Distans
Litteratur och migration Växjö
Litteraturvetenskapliga perspektiv Distans
Magisterkurs med översättningsinriktning engelska-svenska Distans
Magisterkurs med översättningsinriktning engelska-svenska Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, deltid Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, heltid Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, heltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, deltid Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, heltid Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, heltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning spanska, deltid Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning spanska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska, deltid Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska, heltid Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska, heltid distans Distans
Praktik i facköversättning Distans
Praktik i facköversättning Distans
Psykolingvistik och experimentplanering Distans
Psykolingvistik och experimentplanering Växjö
Shakespeare och hans tid Distans
Shakespeare och hans tid Distans
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning engelska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning engelska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning filmvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning filmvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning franska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning franska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning franska, första terminen i Nice Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning franska, första terminen i Nice Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning historia Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning historia Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning litteraturvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning litteraturvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning religionsvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning religionsvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning spanska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning spanska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning svenska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning svenska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning tyska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning tyska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning tyska, första terminen i Berlin Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning tyska, första terminen i Berlin Växjö
Teman i engelsk litteraturvetenskap Växjö
Teman i engelsk språkvetenskap Växjö
Öar i litteraturen Växjö
Franska
EU-kunskap på franska Distans
Examensarbete, franska - magister Distans
Examensarbete, franska - magister Distans
Examensarbete, franska - master Distans
Examensarbete, franska - master Distans
Franska - inriktning mot undervisning och lärande Växjö
Franska - inriktning mot undervisning och lärande II Distans
Franska för nybörjare i Frankrike Växjö
Franska, allmän kurs Distans
Franska, allmän kurs i Frankrike Växjö
Franska, allmän kurs, grundkurs Växjö
Franska, kandidatkurs Distans
Franska. Grammatik och översättning Distans
Franska. Intermedialitet i litteraturen Distans
Franska. Litteraturteori och narrativa studier Distans
Franska. Litteraturteori och narrativa studier Distans
Franska. Perspektiv på fransk språkvetenskap Distans
Franska. Postkolonial litteraturteori Distans
Franskspråkig litteratur i världen Distans
Introduktion till översättning - Franska Distans
Kommunikation Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans
Magisterkurs med översättningsinriktning franska-svenska Distans
Skönlitteratur från franskspråkiga delar av världen Distans
Sverigekunskap och fransk korrespondens Växjö
Japanska
Japanska, en introduktion Växjö
Japanska, en introduktion Växjö
Praktisk talad japanska, grundkurs Distans
Praktisk talad japanska, grundkurs Distans
Kinesiska
Kinesiska för nybörjare I Växjö
Kinesiska för nybörjare I Växjö
Praktisk talad kinesiska, grundkurs Distans
Praktisk talad kinesiska, grundkurs Distans
Klassiska språk
Latin, nybörjarkurs I Distans
Latin, nybörjarkurs I Distans
Latin, nybörjarkurs II Distans
Spanska
Examensarbete, spanska - master Distans
Kommunikation Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans
Spanska - inriktning mot undervisning och lärande I Växjö
Spanska - inriktning mot undervisning och lärande II (fristående) Växjö
Spanska för nybörjare Växjö
Spanska för nybörjare i Spanien Växjö
Spanska för nybörjare i Spanien Växjö
Spanska, allmän kurs Växjö
Spanska, allmän kurs i Spanien Växjö
Spanska, allmän kurs i Spanien Växjö
Spanska, allmän kurs, fortsättningskurs Växjö
Spanska, allmän kurs, fortsättningskurs (distans) Distans
Spanska, allmän kurs, grundkurs (distans) Distans
Spanska, kandidatkurs Växjö
Spanska, kandidatkurs, språkvetenskaplig inriktning Distans
Svenska
Muntligt berättande i förskola och skola Distans
Svenska för undervisning i gymnasieskolan Distans
Svenska språket, kandidatkurs Distans
Svenska, magisterkurs med didaktisk inriktning Distans
Teknik
El- och automationsteknik för driftpersonal Distans
Fartygsbefäl klass VII Kalmar
Fartygsbefäl klass VII Distans
Företagsutveckling inom SME med teknisk inriktning Distans
Förnyelsebara elkraftsystem, masterprogram Växjö
Förnyelsebara elkraftsystem, masterprogram Växjö
Förnyelsebara elkraftsystem, masterprogram Växjö
Ledarskap i flerkulturella miljöer Distans
Metodkurs, skog och träteknik Distans
Sjöfartsvetenskap, examensarbete (magister) Kalmar
Sjökaptensprogrammet, 180 högskolepoäng varvat med fristående kurser för fartygsförlagd utbildning, 75 högskolepoäng Kalmar
Sjökaptensprogrammet, 180 högskolepoäng varvat med fristående kurser för fartygsförlagd utbildning, 75 högskolepoäng Kalmar
Skeppsteknik med inriktning mot tillsyn del I Kalmar
Skeppsteknik med inriktning mot tillsyn del II Kalmar
Teknik för lärare Distans
Teknik och design Distans
Teknikhistoria Distans
Webbteknik 5 Distans
Byggnadsteknik
Analys av historiska konstruktioner Distans
Analys av äldre träkonstruktioner Distans
Bastermin i matematik och fysik Växjö
Betongkonstruktioner Växjö
Brandteknisk dimensionering av trähus Distans
Byggnadsproduktion 1 Växjö
Byggnadstekniska konstruktioner Växjö
Byggnadsvård I Växjö
Byggteknik 1 Växjö
Byggteknik 2 Växjö
Energi­ och klimateffektivt byggande Växjö
Energi- och klimateffektivt byggande Växjö
Fortsättningskurs BIM Växjö
Geodesi med GIS Växjö
Grundkurs CAD/BIM Växjö
Husbyggnad med fysisk planering Växjö
Hållbar innovation i byggsektorn Växjö
Hållbar konstruktionsteknik, masterprogram Växjö
Hållbar konstruktionsteknik, masterprogram Växjö
Hållbar konstruktionsteknik, masterprogram Växjö
Hållfasthetslära Växjö
Hållfasthetslära, fortsättningskurs Växjö
Installationsteknik och energihushållning Växjö
Livscykelanalys (LCA) Växjö
Projektledning och teknisk kommunikation Växjö
Spridning av innovationer för en hållbar byggd miljö Växjö
Stål- och träkonstruktioner Växjö
Teknisk modellering - bärverksanalys Växjö
Väg- och gatubyggnadsteknik Växjö
Datateknik
3D CAD - Maskin Växjö
Datorteknik - introduktion med projektarbete Växjö
Datorteknik I Växjö
IKT för språklärare Distans
IKT för språklärare Distans
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning naturvetenskap Växjö
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning naturvetenskap Växjö
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning teknik Växjö
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning teknik Växjö
Design och produktutveckling
Maskinteknik, magisterprogram Växjö
Produktutveckling i ett livscykelperspektiv Växjö
Elektroteknik
Aktuella frågeställningar inom vågutbredning Växjö
Analog elektronik Växjö
Antennteknik Växjö
Antennteori Växjö
Avancerad mikroelektronik Växjö
Drift- och underhållsteknik Kalmar
Drift- och underhållsteknik Kalmar
El från förnyelsebara källor Växjö
El- och reglerteknik Växjö
Elektriska maskiner Växjö
Elektronik Växjö
Elektroteknik, högskoleingenjör Växjö
Elektroteknik, högskoleingenjör Växjö
Elkraft och smarta nät Växjö
Elkraftsystem Växjö
Elkraftteknik 1 Växjö
Estimeringsteori Växjö
Introduktion till tele- och datakommunikation Växjö
Kompletterande studier för kandidatexamen i elektroteknik Växjö
Kraftelektronik Växjö
Kraftelektronik Distans
Mikroelektronik Distans
Mikroelektronik Växjö
Mobil radio och vågutbredning Växjö
Mobil radiokommunikation Växjö
Mobil radiokommunikation Växjö
Projektkurs Elektroteknik Växjö
Radioteknik Växjö
Reglerteknik Växjö
Reglerteknik fortsättningskurs Växjö
Reglerteknik för energisystem Växjö
Signalbehandling Växjö
Signaler och system Växjö
Sjöingenjörsprogrammet 180 hp varvat med behörighetsgrundande utbildning 97,5 hp Kalmar
Sjöingenjörsprogrammet 180 hp varvat med behörighetsgrundande utbildning 97,5 hp Kalmar
Industri och produktion
Energi och miljö, högskoleingenjör Växjö
Energi och miljö, högskoleingenjör Växjö
Kemiteknik
Glas och glaskeramer – struktur, egenskaper och teknologi Växjö
Ljudteknik
Programmering Växjö
Maskinteknik
Anläggningsplanering Växjö
Computer Aided Engineering, CAE Växjö
Driftsäkerhet och underhållsteknologi Växjö
Hållbar produktion Växjö
Kvalitetsteknik Växjö
Maskinbefäl klass VII Kalmar
Maskinbefäl klass VII Kalmar
Maskinkonstruktion B Växjö
Material och produktionsstyrning I Växjö
Materialmekanik Växjö
Produktdesign och utveckling Växjö
Produktionsstrategier / Lean production Distans
Produktionsteknik Växjö
Simuleringsdriven Produktutveckling, masterprogram Växjö
Simuleringsdriven Produktutveckling, masterprogram Växjö
Simuleringsdriven Produktutveckling, masterprogram Växjö
Strukturdynamik Växjö
Val av material och tillverkningsmetoder Växjö
Vetenskapsmetodik och opponering Växjö
Miljö och energiteknik
Energiplanering i byggd miljö Växjö
Energisamordnare