Visa allastudier.se som: Mobil

Linnéuniversitetet - En plats för kunskap, idéer och utveckling

Linnéuniversitetet bildades 2010 då Högskolan i Kalmar och Växjö universitet slogs samman. Det är ett nyfiket och ungt universitet som har 32 000 studenter, 150 utbildningsprogram och cirka 2500 fristående kurser. 

Ett modernt och internationellt universitet

Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet som vill visa dig att allt är möjligt, oavsett vilket mål du har med dina studier. För att du som student ska utvecklas och nå dina mål satsar universitetet extra på möjligheten till internationella utbyten och samarbete med näringslivet.

Närheten mellan studenter, forskare och lärare är viktig på Linnéuniversitetet, liksom ett aktivt och levande studentliv. På Linnéuniversitetet växer människor. Du också!

Stor valmöjlighet

Universitetet har två lärosäten, i Kalmar och i Växjö, och erbjuder en bredd i sina utbildningar på grund- och avancerad nivå. Här finns program inom samhällskunskap, teknik och naturvetenskap men även utbildningar till lärare och polis.

Visa alla utbildningar med Linnéuniversitetet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Naturvetenskap Ort
Naturvetenskapligt basår Kalmar
Teknik
Byggnadsteknik
Bastermin i matematik och fysik Växjö
Datateknik
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning naturvetenskap Växjö
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning teknik Växjö
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap
Afrika söder om Sahara: Politisk utveckling och konflikter Växjö
Arbetsmiljö- och hälsoarbete - i ett tillämpat perspektiv Distans
Barn som anhöriga Distans
Demokratins utmaningar Växjö
Diktaturer Växjö
Ekonomisk statistik I Växjö
Ekonomisk statistik I Kalmar
Ekonomisk statistik II Växjö
Ekonomisk statistik II Kalmar
Ekonomisk statistik III Växjö
Etnografisk metod Växjö
Examensarbete - självständigt arbete Kalmar
Examensarbete i freds- och utvecklingsarbete Växjö
Franska. Självbiografisk litteraturteori Distans
Freds- och utvecklingsstudier II Växjö
Freds- och utvecklingsstudier III Växjö
Genus och kultur Distans
Genus och samhälle Distans
Genusvetenskaplig fortsättningskurs Växjö
Hälsopsykologi Kalmar
Idrottsvetarprogrammet Kalmar
Integrations- och mångfaldsstudier II Växjö
Internationell rätt och hållbar utveckling Växjö
Internationell säkerhet Växjö
Internationella organisationer Växjö
Internationella samhällsstudier Kalmar
Internationellt socialt arbete Växjö
Kultursociologi Växjö
Maskinteknik, inriktning produktutveckling, högskoleingenjör Växjö
Metod och forskningsstrategier Växjö
Metoder för fältarbete i freds- och utvecklingsarbete Växjö
Mänskliga rättigheter i Europa Växjö
Nationalstaten och politikens internationalisering Växjö
Organisation och ledarskap inom välfärdssektorn Växjö
Organisationsteori, ledarskap och motivation Distans
Personal- och kompetensutveckling Växjö
Politiska partier och partisystem Växjö
Praktik och projektarbete inom området integration och mångfald Växjö
Psykologi II, distanskurs Distans
Psykologi I Kalmar
Psykologi I Växjö
Psykologi I, distanskurs Distans
Psykologi II Växjö
Psykologi II Kalmar
Representativ demokrati i politiska system Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder I Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder II Kalmar
Självständigt arbete Växjö
Självständigt arbete Växjö
Självständigt arbete - examensarbete Växjö
Självständigt arbete på masternivå Kalmar
Självständigt arbete på masternivå Kalmar
Socialpsykologi och förändringsarbete i arbetslivet Distans
Socialt arbete i tider av migration: Perspektiv på politik, institutioner och praktik Växjö
Socialvetenskaplig teoribildning och socialt arbete Växjö
Sociologi II Växjö
Socionomprogrammet Växjö
Socionomprogrammet Kalmar
Språk och politik - Inriktning engelska Växjö
Språk och politik - Inriktning franska Växjö
Språk och politik - Inriktning franska, första terminen i Nice Växjö
Språk och politik - Inriktning spanska Växjö
Språk och politik - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Språk och politik - Inriktning tyska Växjö
Språk och politik - Inriktning tyska, första terminen i Berlin Växjö
Spädbarnspsykologi Distans
Statistik Kalmar
Statsvetenskaplig analys Kalmar
Statsvetenskaplig teori Växjö
Utrikespolitisk analys Växjö
Välfärdsstaten och socialpolitiken i Sverige Växjö
Yrkeskunnande och professionsutveckling, master Distans
Samhällsvetenskap
Andra världskriget: Historiens blodigaste krig Distans
Arkeologi III Kalmar
Att skriva populärvetenskap - arkeologiska och historiska perspektiv Distans
Avancerad fältarkeologi Kalmar
Demokrati och diktatur Växjö
EU-politik Växjö
Examensarbete masternivå i musikvetenskap Distans
Examensarbete, historia - magisterkurs Växjö
Examensarbete, historia - magisterkurs Växjö
Freds- och utvecklingsprogrammet Växjö
Funktionsnedsättning och funktionshinder i välfärdssamhället Kalmar
Fördjupningskurs i polisiärt arbete Distans
Första världskriget: 1900-talets första katastrof Distans
Globala perspektiv på historien Växjö
Historia, allmän kurs, grundkurs Kalmar
Historia, allmän kurs, grundkurs Växjö
Historia, tematisk kandidatkurs Kalmar
Historia, tematisk kandidatkurs Växjö
Introduktion till det nutida Mellanöstern Distans
Kulturmöten och kulturpolitik Växjö
Kurs i avancerad arkeologisk kulturanalys Kalmar
Kurs i avancerad historisk kulturanalys Växjö
Kvalitativa metoder i samhällsvetenskaperna Växjö
Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaperna Växjö
Nationalstaten och politikens internationalisering Kalmar
Politiskt beteende Växjö
Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram Växjö
Representativ demokrati i politiska system Kalmar
Samhällskunskap IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Växjö
Samhällsorienterande ämnen för lärare i årskurs 4-6 Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder I Kalmar
Självständigt arbete Växjö
Självständigt arbete Kalmar
Statsvetarprogrammet Växjö
Sustainable Democracy and Governance Växjö
Svensk och jämförande politik Kalmar
Svensk och jämförande politik Växjö
Östersjöns städer under stormaktstiden - kulturer i krig och fred Distans
Socialt inriktade utbildningar
Socialt arbete i tider av migration: Perspektiv på politik, institutioner och praktik Kalmar
Socialt arbete, masterprogram Kalmar
Socialvetenskaplig teoribildning och socialt arbete Kalmar
Sociologi
Handledningens metodik i socialt arbete I Växjö
Handledningens metodik i socialt arbete II Växjö
Internationellt socialt arbete Växjö
Kultursociologi Växjö
Ledarskap och organisation Distans
Organisation och ledarskap inom välfärdssektorn Kalmar
Självständigt arbete - examensarbete Kalmar
Självständigt arbete på masternivå Kalmar
Självständigt arbete på masternivå Kalmar
Sociologiprogrammet Växjö
Välfärdsstaten och socialpolitiken i Sverige Växjö
Statsvetenskap
Europeisk integration Växjö
Europeisk integration i en global världsordning Växjö
Examensarbete - självständigt arbete Växjö
Folkrätt och mänskliga rättigheter Växjö
Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram Växjö
Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram Växjö
Fysikens didaktik Växjö
Fysikens didaktik Distans
Förvaltningspolitik Kalmar
Förvaltningspolitik Växjö
Förvaltningspolitik Kalmar
Global politik Växjö
Governance och korruption Växjö
Hållbarhet och flernivåstyrning Växjö
Internationell makt, säkerhet och demokrati Växjö
Internationell politik Kalmar
Internationell politik Växjö
Internationella relationer, masterprogram Växjö
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys Kalmar
Mångfald och sociala relationer i multikulturella skolan Distans
Offentlig korruption Växjö
Politiska idéer Kalmar
Politiska idéer Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder II Växjö
Självständigt arbete - masteruppsats Växjö
Statsvetenskaplig analys Växjö
Uthållig och demokratisk samhällsstyrning: utmaningar och hot Växjö
Bygg / Anläggning / Fastighet
Anläggning
Byggteknik, högskoleingenjör Växjö
Arkitektur
Arkitektur och byggnadsteknisk historia Växjö
Bild- och byggnadskulturer 1600-1900 Distans
Bild- och miljögestaltning under 1900-talet och 2000-talets början Distans
Bostadens utformning Distans
Bostadens utformning Växjö
Byggnadsutformning Växjö
Praktisk arkitekturhistoria. Bebyggelseutvecklingen från 1800-talet till idag Distans
Data / IT
3D-grafik Växjö
Aktuella problem inom datavetenskap Växjö
Avancerad programvarudesign Växjö
Big Data i verksamheter och samhälle Växjö
Big Data i verksamheter och samhälle Distans
Civilingenjör i Mjukvaruteknik Växjö
Datateknik, högskoleingenjör Växjö
Datornät - administration Växjö
Datornät - introduktion Växjö
Datorstödd elektronikkonstruktion Växjö
Datorsäkerhet Växjö
Design av databaser Växjö
Digital affärsutveckling, magisterprogram Distans
Digital humaniora forskningsmetoder Distans
Digitala Omgivningar: Informationssamhället och Sakernas Internet Växjö
Digitala Omgivningar: Informationssamhället och Sakernas Internet Distans
Digitalteknik Växjö
Djup maskininlärning Växjö
Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, masterprogram Växjö
Examensarbete i medieteknik Växjö
Fysik, masterprogram Distans
Fysik, masterprogram Kalmar
Fysikerprogrammet Distans
Fysikerprogrammet Växjö
Informationslogistik Växjö
Informationssystem, magisterprogram Distans
Informationssystem, magisterprogram Växjö
Informationssystem, masterprogram Distans
Informationssystem, masterprogram Växjö
Informationsvisualisering Växjö
Interaktionsdesigner Distans
Interaktionsdesigner Kalmar
Interaktiva medier och webbteknologier Växjö
Internetarkitektur Distans
Internetarkitektur Växjö
Introduktion till maskininlärning Distans
Introduktion till maskininlärning Växjö
Kunskapsdelning i globala informationssystem team Distans
Kunskapsdelning i globala informationssystem team Växjö
Kunskapsdelning i globala informationssystem team Distans
Kunskapsdelning i globala informationssystem team Växjö
Kvantitativ forskningsmetodik för informatik Växjö
Kvantitativ forskningsmetodik för informatik Distans
Maskininlärning Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Algebra med kryptering och kodning Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Analys och matematisk fysik Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Matematisk statistik och finansmatematik Växjö
Matematikerprogrammet Växjö
Mjukvarudesign Växjö
Mjukvaruteknik, högskoleingenjör Kalmar
Nätverkssäkerhet Växjö
Nätverkssäkerhet Växjö
Parallelldatorprogrammering Växjö
Programmering och datastrukturer Växjö
Programvaruarkitekturer Växjö
Programvarukvalitet Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik, magisterprogram Växjö
Programvaruteknik, masterprogram Växjö
Projekt i datalogi Växjö
Projekt i Programvaruteknik Växjö
Projektkurs i Datorteknik Växjö
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen Kalmar
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen Distans
Serveradministration Växjö
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Växjö
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Distans
Språk och logik Växjö
Strategisk informationssäkerhetshantering Växjö
Strategisk informationssäkerhetshantering Distans
Strategisk informationssäkerhetshantering Distans
Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling Växjö
Tillämpad Informationsvisualisering Växjö
Utvalda problem inom datavetenskap Växjö
Verksamhetens IT-säkerhet Växjö
Web management Växjö
Webbprogrammerare Distans
Webbprogrammerare Distans
Webbprogrammerare Kalmar
Systemvetenskap
Aktuella frågor inom IS forskning och utveckling Distans
Aktuella frågor inom IS forskning och utveckling Växjö
Etik och profession inom IT Distans
Etik och profession inom IT Växjö
Vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi Distans
Vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi Växjö
Ekonomi / Försäljning
Arbetsmarknadsekonomi Växjö
Business Writing Distans
Empiriska metoder inom nationalekonomi Växjö
Entreprenörskap och verksamhetsutveckling Kalmar
Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram Växjö
Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram Växjö
Examensarbete, nationalekonomi (magister) Växjö
Förhandling i internationell försäljning Distans
Industriell ekonomi, högskoleingenjör Växjö
Inköp och försäljning Distans
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Växjö
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Växjö
Internationell försäljning: profession, processer och utförande Distans
Internationell key account management Distans
Kulturarv, entreprenörskap och projekt Kalmar
Makroekonomi Växjö
Makroekonomi Kalmar
Managing Innovation and Entrepreneurship Växjö
Material- och produktionsstyrning Distans
Migration och ekonomi Växjö
Mikroekonomi Kalmar
Mikroekonomi Växjö
Muntlig presentationsteknik Växjö
Muntlig presentationsteknik Växjö
Muntlig presentationsteknik Kalmar
Muntlig presentationsteknik Kalmar
Nationalekonomi I - makroekonomi Distans
Nationalekonomi, examensarbete (kandidat) Växjö
Offentlig ekonomi Växjö
Skandinaviska perspektiv på entreprenörskap Växjö
Skogsföretagets ekonomi Distans
Supply chain management Växjö
Teman i arbetsmarknadsekonomi Växjö
Tillämpad nationalekonomisk metod Växjö
Ekonomi
Advertising Campaign Planning Kalmar
Affärssystem Distans
Aktie- och värdepapperskunskap Distans
Bolaget i samhället Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Logistik & Supply Chain Management Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Logistik & Supply Chain Management Växjö
Business Relations Distans
Controller II - Kalkylsystem i företagande Distans
Corporate Finance II Växjö
Den finansiella redovisningens intellektuella grundvalar Växjö
Ekonomisk statistik Distans
Ekonomistyrning i flödesorienterad verksamhet Distans
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning Kalmar
Entreprenörskap - ett skandinaviskt perspektiv Växjö
Examensarbete i företagsekonomi (magister) Växjö
Financial Institutions and Markets Växjö
Finansiering II och investering Distans
Finansiering, examensarbete (kandidat) Växjö
Fördjupningskurs II i logistik, inklusive ämnesfördjupande arbete Växjö
Företagande och affärsutveckling Växjö
Företagsekonomi I - Ekonomistyrning och produktkalkylering Kalmar
Företagsekonomi I - Grundläggande finansiering Kalmar
Företagsekonomi I - grundläggande marknadsföring Kalmar
Företagsekonomi I - marknadsföring Distans
Företagsekonomi I - organisation och ledarskap Kalmar
Företagsekonomi I - organisation och ledarskap Distans
Företagsekonomi II - Evenemangsledning Kalmar
Företagsekonomi II - Extern redovisning Kalmar
Företagsekonomi II - Finansiering Kalmar
Företagsekonomi III - ekonomistyrning Kalmar
Företagsekonomi III - ekonomistyrning, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomisk metod Distans
Företagsekonomisk metod Växjö
Försäljning - verksamhet och teknik utifrån ett internationellt perspektiv Kalmar
Global Strategic Management Växjö
Grundläggande kalkylering Distans
Grundläggande redovisning I Distans
Hållbarhet, entreprenörskap och företagens sociala ansvar Växjö
Hållbarhet, Entreprenörskap, och Social förändring Växjö
International Business and Entrepreneurship – Perspectives from emerging markets Växjö
International Business and Multiregional Entrepreneurship Växjö
International Finance Växjö
Internationell försäljning i praktiken Kalmar
Internationella Turismprogrammet Kalmar
Introduction to Entrepreneurship Distans
Koncernredovisning och revision Distans
Leadership and Management in International Contexts, magisterprogram Kalmar
Leadership and Management in International Contexts, magisterprogram Kalmar
Leadership Theories Växjö
Logistik Växjö
Management Control Systems Växjö
Management och entreprenörskap i en glokal kontext Växjö
Management och entreprenörskap i småföretag Växjö
Masterprogram i eHälsa Distans
Nationalekonomi, masterprogram Växjö
Nationalekonomi, masterprogram Växjö
Nationalekonomprogrammet Växjö
Offentlig ekonomi Växjö
Personalekonomi i teori och praktik Kalmar
Projektledning - musik och event Distans
Projektledning I Distans
Redovisningens teoriområden Distans
Storytelling Distans
Årsredovisning och koncernredovisning Växjö
Nationalekonomi
Europastudier Växjö
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier Växjö
Tillämpad nationalekonomisk metod Växjö
Estetiska inriktningar
Arkitektur och design Växjö
Arkitektur och design Distans
Art and Art Education - Dialogical and Intercultural Perspectives Växjö
Art and Art Education II Växjö
Ateljéarbete i förskolan med inspiration från Reggio Emilia Växjö
Bildanalys och konstpedagogik Distans
Bildanalys och konstpedagogik Växjö
Bildpedagogik II, fortsättningskurs Kalmar
Bruksgitarr I Distans
Bruksgitarr II Distans
Brukspiano I Distans
Brukspiano II Distans
Den svenska musikbranschen I – upphovsrätt, aktörer och avtal Distans
Design och hantverk I Distans
Digital bildbehandling Distans
Digital Video and Moving Images I Växjö
Drama 1B Kalmar
Drama I Kalmar
Drama IA Kalmar
Examensarbete i musikvetenskap Distans
Foto och presentation, dokumentation och gestaltning i pedagogiskt perspektiv Växjö
Foto/digital bildredigering Växjö
Foto/digital bildredigering Växjö
Fördjupningsstudier i musikvetenskaplig litteratur Distans
Grundkurs i 3D grafik med 3ds Max Distans
Konstkritik I Distans
Musik I med inriktning mot grundskola för kulturskolelärare och obehöriga lärare Distans
Musik i skolans tidiga år I, 1-15 hp Distans
Musik i skolans tidiga år II, 16-30 hp Distans
Musik II - inriktning mot arbete i årskurs 6-9 Växjö
Musik och sociala medier Distans
Musiketnologiska perspektiv på musik Växjö
Musikproduktion I Distans
Musikproduktion II Distans
Musikteori I Distans
Musikvetenskap II Växjö
Musikvetenskapliga forskningsperspektiv - historia och praktik Växjö
Populärmusik, människa och samhälle Distans
Rockens historia Distans
Rörlig bild/Digital video I Växjö
Samtidskonst I Distans
Screentryck, ll Kalmar
Självständigt arbete i konst- och bildvetenskap Växjö
Självständigt arbete i konst- och bildvetenskap Distans
Självständigt arbete i musikpedagogik Distans
Typografi, form och grafiska verktyg Distans
Utomeuropeisk konst, bild, arkitektur och design Växjö
Utomeuropeisk konst, bild, arkitektur och design Distans
Bild / Form / Konst
Art and Art Education - Dialogical and Intercultural Perspectives Växjö
Art and Art Education II Växjö
Art and Art Education II Växjö
Bildpedagogik III, kandidatkurs Kalmar
Design + Change Växjö
Design och hantverk I Distans
Design+Change, masterprogram Växjö
Det förflutna och fiktion Distans
Digital bild - färg, form och gestaltning Distans
Digital bildbehandling Distans
Digital Video and Moving Images I Växjö
Digitala och analoga berättelser i möte mellan skola och kultur Kalmar
Foto/digital bildredigering Växjö
Fördjupningsstudier i konst- och bildvetenskaplig litteratur Distans
Grafisk design och typografi II Distans
Grafisk designaktivism Distans
Hållbara perspektiv inom grafisk design Distans
Illustration I Distans
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning design, masterprogram Växjö
Konstkritik I Distans
Musik- och ljuddesignprogrammet Distans
Musik- och ljuddesignprogrammet Distans
Screentryck, introduktionskurs Kalmar
Typografi, form och grafiska verktyg Distans
Visual Communication + Change Kalmar
Design
Digitala verktyg för designprocess I Distans
Keramik, design och hållbarhet Växjö
Make Music Matter! T.E.A.C.H.! Distans
Möbel- och rumsgestaltning Växjö
Mönster och gestaltning Växjö
Typografi och digital publicering i Adobe Indesign Distans
Musik
Att skriva sångtexter på engelska Distans
Bruksgitarr I Distans
Bruksgitarr II Distans
Brukspiano I Distans
Brukspiano II Distans
Den svenska musikbranschen I – upphovsrätt, aktörer och avtal Distans
Examensarbete i musikvetenskap Distans
Musik I - inriktning mot arbete i årskurs 6-9 Växjö
Musik i film och TV Växjö
Musik i skolans tidiga år I, 1-15 hp Distans
Musik i skolans tidiga år II, 16-30 hp Distans
Musik och medier Distans
Musikanalytiska perspektiv Distans
Musikarkeologi Distans
Musikmiljöer i Europa genom tiderna Växjö
Musikproduktion I Distans
Musikproduktion II Distans
Musikteori I Distans
Musikteori II Distans
Musikvetenskap I Växjö
Musikvetenskap III, examensarbete Distans
Musikvetenskap III, examensarbete Växjö
Självständigt arbete i musikpedagogik Växjö
Hantverk
CAE / Träteknik Computer Aided Engineering Växjö
CAE / Träteknik Computer Aided Engineering Distans
Examensarbete Distans
Skog och träteknik, högskoleingenjör Växjö
Skog och träteknik, högskoleingenjör Distans
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning Distans
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi Distans
Träindustriell produktionsteknik Växjö
Träindustriell produktionsteknik Distans
Virkeslära Distans
Virkeslära Växjö
Hotell / Restaurang / Turism
Turismvetenskap I - introduktion till turism Distans
Turism och resor
Tourism Studies II - Tourism Geo-informatics and Destination Management Distans
Turism och hållbarhet, masterprogram Kalmar
Turism och hållbarhet, masterprogram Kalmar
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Arbetsmiljö Distans
Friluftsliv, miljö, utövare och aktivitet Distans
Idrott och hälsa II - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Växjö
Idrott och hälsa II - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kalmar
Idrottens träningslära, optimal styrkeutveckling Distans
Idrottsmedicin - Hälsofrämjande styrketräning Distans
Idrottsmedicin med inriktning mot idrottsnutrition Distans
Kost och näringslära
Kost Näring Hälsa Distans
Juridik
Arbetsrättslig grundkurs Kalmar
Arbetsrättslig grundkurs Växjö
Arbetsrättsliga metoder och samhällsvetenskapliga teorier Växjö
Europarättslig reglering Växjö
Grundläggande beskattningsrätt Distans
Handelsrättslig fortsättningskurs Växjö
Introduktion till internationell rätt Växjö
Lagstiftning kring hållbar utveckling och energi Växjö
Marknadsrätt Kalmar
Socialrätt I - juridisk översikt Distans
Kommunikation / Media
Bild och grafisk design för webben Distans
Business Administration II - Sensory Marketing Kalmar
Digital humaniora, masterprogram Distans
Digitalisering som stöd for lärande, inriktning medieteknik, masterprogram Växjö
Medieentreprenörprogrammet Kalmar
Mediekreatörprogrammet Kalmar
Mobile Games and Entertainment Distans
Mobile Games and Entertainment Växjö
Multimediedesign och produktion Distans
Multimediedesign och produktion Växjö
Publicera på webben Distans
Webb- och mobilutveckling Distans
Film
Att forska med film som redskap Distans
Europeisk film Distans
Filmens form och berättande, en introduktion Växjö
Filmens historia, en fördjupning Distans
Filmens historia, en introduktion Växjö
Filmvetenskap, fortsättningskurs Växjö
Fokus på skandinavisk och svensk film Växjö
Samtida filmproduktion och distribution Distans
World Cinema Distans
Foto
Digital fotografi Kalmar
Grafisk design
Grafisk design och typografi I Distans
Informationsvetenskap
Examensarbete, biblioteks- och informationsvetenskap - masterkurs Växjö
Journalistik
Att samla in, analysera och moderera användargenererat material från sociala medier Kalmar
Att samla in, analysera och moderera användargenererat material från sociala medier Distans
Kulturarv och kommunikation Kalmar
Lyssnande och kommunikation Distans
Kommunikation
Kommunikation mellan människor Distans
Medierna och det offentliga samtalet Distans
Mojo - mobiljournalistik Kalmar
Nyhetsvärdering och Mediekompetens Kalmar
Strategisk kommunikation Distans
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet Växjö
Customer Experience Management Kalmar
International Business Strategy, masterprogram Kalmar
International Business Strategy, masterprogram Kalmar
Internationella affärer Kalmar
Marknadsföring, masterprogram Växjö
Marknadsföring, masterprogram Växjö
Marknadsföringsprogrammet Växjö
Medieproduktion
Fördjupningskurs i 3D grafik Distans
Grafiska verktyg Distans
Journalistik och medieproduktion Kalmar
Multimedia
Digitalisering i skolan - lärare fördjupning Distans
Forskningsutmaningar i medieteknik Växjö
Interaktionsdesign 1 Växjö
Interaktionsdesign 3 Växjö
Medieteknik, examensarbete (master) Växjö
Projektkurs 2 i medieteknik Växjö
Projektkurs i medieteknik 1 Växjö
Videoproduktion 1 Växjö
Webb- och mobilutveckling Växjö
Webbteknik 1 Distans
Webbteknik 2 Distans
Webbteknik 3 Växjö
Webbteknik 6 Distans
Webbteknik 6 Växjö
Kultur / Humanistiska inriktningar
Astrid Lindgren's works Växjö
Astrid Lindgrens författarskap, litteraturvetenskaplig fördjupning Distans
Barn och skräckfantastik Distans
Bilderboken i teori och praktik Distans
Examensarbete i litteraturvetenskap - magister Distans
Examensarbete i litteraturvetenskap, master Distans
Examensarbete masternivå i musikvetenskap Distans
Examensarbete masternivå i musikvetenskap Distans
Fornnordisk folkkultur – folklore, artefakter och visuella lämningar Distans
Fornnordisk mytologi och religion, en introduktion Distans
Harry Potter och hans världar Växjö
Introduktion till intermedialitet Växjö
Komparativ litteraturvetenskap Distans
Koranen. En islamologisk introduktion Distans
Kulturdebatt och vetenskaplig problemformulering Växjö
Kulturmiljöpedagogik del 1 Distans
Litteratur och ekokritik Distans
Litteratur och genus Distans
Litteratur och psykologi Distans
Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Växjö
Musik och berättande Växjö
Musiksociologiska perspektiv Växjö
Nytestamentlig teologi Distans
Populärlitteraturens aspekter Distans
Projektledning för humanister Växjö
Tyska perspektiv på svensk litteratur Distans
Vampyrfiktion Distans
Verksamhetsförlagda studier med anknytning till kulturarv Kalmar
Arkeologi
Arkeologi I Kalmar
Arkeologi II Kalmar
Arkeologi II Växjö
Det svenska landskapet i tid och rum Växjö
Examensarbete, arkeologi - masterkurs Kalmar
Examensarbete, arkeologi - masterkurs Växjö
Examensarbete, religionsvetenskap - masterkurs Växjö
Forntiden och närmiljön i klassrummet Distans
Musikarkeologi Distans
Sandby borg: Arkeologin, händelsen, tiden Distans
Vad är arkeologi? Aktuell arkeologisk forskning vid Linnéuniversitet Distans
Historia
1968, protesternas tid. Socio-politiska och kulturella ifrågasättanden under 1960-talet Distans
Andra världskriget: Historiens blodigaste krig Distans
Arkeologi I Växjö
Arkeologi I Kalmar
Det kalla kriget: politik, säkerhet och kultur Distans
Examensarbete, arkeologi - masterkurs Kalmar
Examensarbete, historia - magisterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Forskningsfält i postkoloniala miljöer Växjö
Historia och religion i Sverige Växjö
Historia och religion i Sverige Växjö
Historia, allmän kurs, fördjupningskurs Kalmar
Historia, allmän kurs, fördjupningskurs Växjö
Historia, allmän kurs, fördjupningskurs Växjö
Historia, Den moderna tidsåldern Distans
Historia, Den tidigmoderna världen Distans
Historia, forntida och antika kulturer och samhällen Distans
Historia, Medeltida kulturer och samhällen Distans
Humanvetenskaplig metod och praktik Växjö
Hällbilder i norra Europa - en introduktion Distans
Idéhistoria, filosofi och samhällsteori Kalmar
Imperialismen och den moderna världens framväxt Växjö
Individuella fördjupningsstudier i arkeologi Kalmar
Individuella fördjupningsstudier i historia Växjö
Israel-Palestinakonflikten Distans
Kina. Från terracottakrigare till rödgardister Distans
Koloniala historier och postkolonial teori: samtidigheter som historisk metodologi Distans
Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram Växjö
Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram Växjö
Konflikt och samarbete efter kalla kriget Distans
Kritik och teori: samtida humanvetenskapliga debatter Växjö
Makten över minnet Distans
Religion, ritualer och materiell kultur - ett arkeologiskt perspektiv Kalmar
Religionsvetenskap, fortsättningskurs II Växjö
Sandby borg: Arkeologin, händelsen, tiden Distans
USA och Mellanöstern Växjö
Vad är arkeologi? Aktuell arkeologisk forskning vid Linnéuniversitetet Distans
Konstvetenskap
Avancerad kurs i konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder Distans
De tidiga världskulturerna till 1600 Distans
Det konst- och bildvetenskapliga fältet, konstkritiska och konstpedagogiska praktiker Distans
Examensarbete i konst- och bildvetenskap, magisternivå Distans
Examensarbete i konst- och bildvetenskap, masternivå Distans
Examensarbete masternivå i konst- och bildvetenskap Växjö
Konst- och bildvetenskap III Växjö
Konst- och bildvetenskaplig teori och metod Distans
Konstpedagogik I Distans
Konstpedagogik I Distans
Konstvärldar I, offentlig konst Distans
Konstvärldar I, offentlig konst Distans
Musik och konst i Sverige Växjö
Praktisk arkitekturhistoria. Landsbygdens och den förindustriella stadens bebyggelse Distans
Samtidskonst I Distans
Visuell kultur I Distans
Visuell kultur I Distans
Kulturvetenskap
Att arbeta med kulturarvet - en introduktion Kalmar
Kulturarv i stad och land Kalmar
Kulturpolitikens möjligheter och begränsningar Kalmar
Verksamhetsförlagda studier med anknytning till kulturarv Kalmar
Religionsvetenskap
Historia och religion i Sverige Växjö
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Gamification Distans
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning teknik, masterprogram Växjö
Organisationsteori och beteende Distans
Organisationsutveckling Kalmar
Natur / Djur
Evolutionär ekologi hos fiskar, masterprogram Kalmar
Skogsträdsförädling Distans
Lant- och skogsbruk
Examensarbete Växjö
Examensarbete Distans
Hållbart familjeskogsbruk I Distans
Hållbart familjeskogsbruk II Distans
Internationellt skogsbruk och skogsägande Distans
Mark, vatten och flora i skogsmark Distans
Skogen som upplevelse, fristående kurs Distans
Skogens affärsmöjligheter Distans
Skogens affärsmöjligheter Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (kandidat) Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (magister) Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (master) Distans
Skogsbränsle, biomassaproduktion och klimatnytta Distans
Skogsföretagets ekonomi och juridik Distans
Skogshistoria Distans
Skogsnäringens marknader Distans
Skogsnäringens marknader Växjö
Skogsproduktion Distans
Skogsproduktion och virkets användbarhet Distans
Trä som ingenjörsmaterial Växjö
Trä som ingenjörsmaterial Distans
Träbaserade kompositmaterial Distans
Naturvetenskap
Elevers naturvetenskapliga och tekniska omvärld, påbyggnad till åk 4-6 Distans
Elevers naturvetenskapliga och tekniska omvärld, åk F-3 Distans
Examensarbete i kemi Kalmar
Hälsovetenskap, masterprogram Kalmar
Nutrition och livsmedelsvetenskap Kalmar
Programmering och digitala verktyg för blivande och verksamma tekniklärare i åk 1-6 Distans
Programmering som digitalt verktyg i matematik- och teknikundervisning för årskurs 7-9 Distans
Projektkurs i kemi Kalmar
Biologi
Akvatisk ekologi, masterprogram Kalmar
Beteendeekologi Kalmar
Djurhållning inriktning häst- och sällskapsdjur Distans
Ekologi I - organismer Distans
Ekologi och hälsa Distans
Etologi Distans
Evolutionsbiologi och genetik Kalmar
Floristik och faunistik Distans
Hållbara energiprocesser och system, masterprogram Växjö
Magisterkurs i djurhållning och djurvälfärd, inriktning häst- och sällskapsdjur Distans
Miljövetenskap och hållbar utveckling, masterprogram Kalmar
Naturvårdsbiologi Kalmar
Ornitologi - Artkunskap och ekologi Distans
Sportfiske och fiskevård Distans
Zoologi - anatomi och fysiologi Kalmar
Fysik
Astrofysik Växjö
Astrofysik Distans
Astronomi, orienteringskurs Kalmar
Astronomi, orienteringskurs Distans
Atom- och kärnfysik Distans
Atom- och kärnfysik Växjö
Avancerad kvantmekanik Distans
Avancerad kvantmekanik Kalmar
Datorfysik I Kalmar
Datorfysik I Distans
Datorfysik II Kalmar
Datorfysik II Distans
Elektricitetslära och magnetism Växjö
Elektricitetslära och magnetism Distans
Elektromagnetisk fältteori Distans
Elektromagnetisk fältteori Växjö
Fasta tillståndets fysik I Växjö
Fasta tillståndets fysik I Distans
Fasta tillståndets fysik II Kalmar
Fasta tillståndets fysik II Distans
Kosmologi med relativitetsteori Växjö
Kosmologi med relativitetsteori Distans
Kvantmekanik Växjö
Kvantmekanik Distans
Kvanttransport i nanostrukturer Kalmar
Kvanttransport i nanostrukturer Distans
Mekanik Växjö
Mekanik Distans
Termodynamik och statistisk fysik Distans
Termodynamik och statistisk fysik Växjö
Vågrörelselära och optik Växjö
Vågrörelselära och optik Distans
Geografi
Det svenska landskapet i tid och rum Växjö
Geografi för lärare i gymnasiet, 1-90 hp Distans
Geografi för lärare, årskurs 7-9, 1-45 hp Distans
Geografi I Kalmar
Geografi I Växjö
Geografi II Kalmar
Geografi II Växjö
Geografi III Växjö
Geografi III Kalmar
Geografi och den planetära klimatsituationen Distans
Hälsogeografi Kalmar
Kulturgeografi I Kalmar
Kulturgeografi II Kalmar
Kulturgeografi III Kalmar
Kemi
Examensarbete i kemi Kalmar
Kemi, magisterprogram Kalmar
Kemi, masterprogram Kalmar
Projektkurs i kemi Kalmar
Matematik
Analys I Distans
Analys II Distans
Analys II Växjö
Behörighetsgivande utbildning i matematik för årskurs 7-9 Distans
Diskret matematik Distans
Diskret matematik Växjö
Distributionsteori Växjö
Dynamiska system Växjö
Examensarbete på kandidatnivå Växjö
Examensarbete på masternivå Växjö
Fourieranalys Växjö
Grundläggande matematik II för sjöbefäl och driftpersonal Kalmar
Inledande finansmatematik Växjö
Kryptering och kodningsteori Växjö
Linjär algebra och Fourierserier Växjö
Matematik - projektkurs (liten) Växjö
Matematik - projektkurs (stor) Växjö
Matematik i förskolan med fokus på rumsuppfattning Distans
Matematik i förskolan med fokus på taluppfattning Distans
Matematik och matematikdidaktik för grundskolan I Växjö
Matematik och matematikdidaktik för grundskolan II Växjö
Matematik och teknik i fritidshemmet Distans
Matematikdidaktik 4 för 4-6, speciella behov i matematik Distans
Matematikdidaktik 4 för F-3, speciella behov i matematik Distans
Matematikdidaktik för åk. 7-9 och gymnasiet II Distans
Matematikdidaktik, magisterprogram Växjö
Matematisk kryptering Distans
Matematisk kryptering Växjö
Matematisk modellering 2 Växjö
Monte Carlo-metoder Distans
Monte Carlo-metoder Växjö
Optimeringsmetoder Växjö
Sannolikhetslära och statistik Distans
Sannolikhetslära och statistik Växjö
Stokastisk analys Växjö
Tillämpad sannolikhetslära och statistik Distans
Topologi Växjö
Vektoranalys Växjö
Miljö
Hållbar utveckling Distans
Klimatfrågan Distans
Miljöriskkommunikation Distans
Miljöskyddsteknik Distans
Riskanalys i miljöfarlig verksamhet Distans
Riskhantering av förorenade områden Distans
Samhällsplanering och förvaltning Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling Kalmar
Personal och arbetsliv Växjö
Sport / Fritid
Idrott och sport
Fördjupning i vetenskaplig metod Distans
Idrottens träningslära - optimal konditionsutveckling Distans
Idrottens träningslära, kost för prestation Distans
Idrottens träningslära, prestationsutveckling och tester Distans
Idrottsmedicin - Idrottsmekanik och rörelseanalys Distans
Idrottsmedicin - Prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador Distans
Idrottsvetenskaplig profilkurs I Distans
Självständigt arbete (Master) i idrottsvetenskap Distans
Självständigt arbete/idrottsvetenskaplig magisteruppsats Distans
Specialidrott - ­ mentala funktioner och utveckling Distans
Specialidrott - ledarskap och coaching Distans
Specialidrott – projektarbete Distans
Specialidrott och didaktik Distans
Specialidrott och vetenskaplig teori och metod Distans
Specialpedagogiskt arbetssätt i idrott och fysisk aktivitet Distans
Språk
Akademiskt skrivande Distans
Danska, fortsättningskurs Distans
Danska, grundkurs Distans
Dialekter och ortnamn Distans
EU-kunskap, Sverigekunskap och fördjupad områdeskunskap Växjö
Examensarbete i svenska språket - magister Distans
Examensarbete, tyska - magister Distans
Examensarbete, tyska med översättningsinriktning, master Distans
Grammatik för lärare Distans
Isländska, fortsättningskurs Distans
Isländska, grundkurs Distans
Klarspråksarbete i offentlig verksamhet Distans
Kriskommunikationens retorik i teori och praktik Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans
Magisterkurs med översättningsinriktning tyska-svenska Distans
Poplitteratur och litterär poetik Distans
Retorik i tal och skrift Växjö
Retorik i tal och skrift Distans
Sociolingvistik Distans
Svenska för undervisning i årskurs 4-6 Distans
Svenska som andraspråk - grammatik och fonetik Distans
Svenska som andraspråk - Grammatik, ordbildning och semantik Distans
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs Växjö
Svenska som andraspråk, grundkurs Distans
Svenska språket, fortsättningskurs Växjö
Svenska språket, fortsättningskurs Distans
Svenska språket, grundkurs Växjö
Svenska språket, grundkurs Distans
Tyska (distans), 31–45 Distans
Tyska (distans), fortsättningskurs II Distans
Tyska (distans), nybörjarkurs I (A1-A2) Distans
Tyska (distans), nybörjarkurs II (A2-B1) Distans
Tyska i Berlin, grundkurs Växjö
Tyska, allmän kurs Växjö
Tyskspråkig litteratur, kultur och kommunikation Växjö
Vikingarnas språk Distans
Arabiska
Arabiska II Distans
Arabiska: kultur och samhälle Distans
Arabiskans grunder Distans
Engelska
Engelsk språk- och litteraturvetenskap, masterprogram Växjö
Engelska för internationell sjukvård (hälsoinformatik) Distans
Engelska i kontrast Distans
Engelska, allmän kurs, fortsättningskurs Växjö
Engelska, allmän kurs, grundkurs I Distans
Engelska: språk, kultur och samhälle Kalmar
English for Research Writing Distans
Examensarbete, engelska med översättningsinriktning, master Distans
Examensarbete, engelska, master Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, heltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning franska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning tyska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning tyska-svenska, heltid Distans
Intermedial ekokritik Växjö
Korpusmetoder i praktiken Växjö
Kreativt skrivande på engelska - novellen Distans
Litteratur och migration Distans
Litteratur och migration Växjö
Magisterkurs med översättningsinriktning engelska-svenska Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, heltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, heltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning spanska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska, heltid distans Distans
Psykolingvistik och experimentplanering Distans
Psykolingvistik och experimentplanering Växjö
Shakespeare och hans tid Distans
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning engelska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning filmvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning franska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning franska, första terminen i Nice Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning historia Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning litteraturvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning religionsvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning spanska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning svenska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning tyska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning tyska, första terminen i Berlin Växjö
Öar i litteraturen Växjö
Franska
EU-kunskap på franska Distans
Examensarbete, franska - magister Distans
Examensarbete, franska - master Distans
Franska - inriktning mot undervisning och lärande II Distans
Franska för nybörjare i Frankrike Växjö
Franska, allmän kurs Distans
Franska. Grammatik och översättning Distans
Franska. Litteraturteori och narrativa studier Distans
Franska. Litteraturteori och narrativa studier Distans
Franska. Perspektiv på fransk språkvetenskap Distans
Franskspråkig litteratur i världen Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans
Japanska
Japanska, en introduktion Växjö
Praktisk talad japanska, grundkurs Distans
Kinesiska
Kinesiska för nybörjare I Växjö
Praktisk talad kinesiska, grundkurs Distans
Klassiska språk
Latin, nybörjarkurs I Distans
Latin, nybörjarkurs II Distans
Spanska
Examensarbete, spanska - master Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans
Spanska - inriktning mot undervisning och lärande II (fristående) Växjö
Spanska för nybörjare Växjö
Spanska för nybörjare i Spanien Växjö
Spanska, allmän kurs i Spanien Växjö
Spanska, allmän kurs, fortsättningskurs Växjö
Spanska, allmän kurs, fortsättningskurs (distans) Distans
Svenska
Muntligt berättande i förskola och skola Distans
Svenska för undervisning i gymnasieskolan Distans
Svenska språket, kandidatkurs Distans
Svenska, magisterkurs med didaktisk inriktning Distans
Teknik
El- och automationsteknik för driftpersonal Distans
Förnyelsebara elkraftsystem, masterprogram Växjö
Ledarskap i flerkulturella miljöer Distans
Sjökapten Kalmar
Teknik för lärare Distans
Teknikhistoria Distans
Webbteknik 5 Distans
Byggnadsteknik
Analys av historiska konstruktioner Distans
Analys av äldre träkonstruktioner Distans
Brandteknisk dimensionering av trähus Distans
Byggnadsproduktion 1 Växjö
Byggnadstekniska konstruktioner Växjö
Energi­ och klimateffektivt byggande Växjö
Geodesi med GIS Växjö
Grundkurs CAD/BIM Växjö
Husbyggnad med fysisk planering Växjö
Hållbar konstruktionsteknik, masterprogram Växjö
Hållfasthetslära, fortsättningskurs Växjö
Väg- och gatubyggnadsteknik Växjö
Datateknik
3D CAD - Maskin Växjö
IKT för språklärare Distans
Design och produktutveckling
Produktutveckling i ett livscykelperspektiv Växjö
Elektroteknik
Antennteknik Växjö
Antennteori Växjö
Avancerad mikroelektronik Växjö
Drift- och underhållsteknik Kalmar
El- och reglerteknik Växjö
Elektriska maskiner Växjö
Elektronik Växjö
Elektroteknik, högskoleingenjör Växjö
Elkraft och smarta nät Växjö
Elkraftteknik 1 Växjö
Estimeringsteori Växjö
Introduktion till tele- och datakommunikation Växjö
Mikroelektronik Växjö
Mikroelektronik Distans
Reglerteknik fortsättningskurs Växjö
Signaler och system Växjö
Sjöingenjör Kalmar
Industri och produktion
Energi och miljö, högskoleingenjör Växjö
Kemiteknik
Glas och glaskeramer – struktur, egenskaper och teknologi Växjö
Ljudteknik
Programmering Växjö
Maskinteknik
Computer Aided Engineering, CAE Växjö
Driftsäkerhet och underhållsteknologi Växjö
Hållbar produktion Växjö
Materialmekanik Växjö
Produktionsstrategier / Lean production Distans
Produktionsteknik Växjö
Simuleringsdriven Produktutveckling, masterprogram Växjö
Val av material och tillverkningsmetoder Växjö
Vetenskapsmetodik och opponering Växjö
Miljö och energiteknik
Energisystem - projekt Växjö
Energisystem i samhället Växjö
Energiteknik II Växjö
Förnybar energi och hållbar regional utveckling Distans
Utbildning / Pedagogik
Magisterarbete i matematikdidaktik Distans
Matematikdidaktik 2 för F-3 - Geometri, algebra, sannolikhetslära och statistik Distans
Matematikdidaktik 2 för åk. 4-6, Geometri, algebra, sannolikhetslära och statistik Distans
Missbruk och psykisk ohälsa Växjö
Teori, metod och etik i matematikdidaktiska studier Distans
Lärare
Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Kalmar
Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Växjö
Barn i utsatta livssituationer Växjö
Digitalisering som stöd för lärande, inriktning pedagogik, masterprogram Växjö
Ledarskap i skolan Distans
Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag II Växjö
Pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling Distans
Pedagogiskt och professionellt ledarskap Distans
Perspektiv på kunskap och lärande - fördjupningskurs Växjö
Självständigt arbete i pedagogik/Masteruppsats Växjö
Självständigt arbete inom pedagogik / magisteruppsats Växjö
Tyska - inriktning mot undervisning och lärande II Växjö
Pedagogik
Forntiden och närmiljön i klassrummet Distans
Förskoleklassens didaktik och metodik, fördjupningskurs Distans
Förskoleklassens didaktik och metodik, fördjupningskurs Distans
Förskollärarprogrammet Växjö
Förskollärarprogrammet Kalmar
Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan Distans
Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec 8-10 Distans
Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec 8-10 Distans
Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec 8-10 Distans
Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec 8-10 Distans
Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9/ spec. 8-10 Distans
Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9/ spec. 8-10 Distans
Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9/ spec. 8-10 Distans
Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9/ spec. 8-10 Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Oskarshamn
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Karlskrona
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Kalmar
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Kalmar
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Karlskrona
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Oskarshamn
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad profil Kalmar
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad profil Karlskrona
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans
Musik III - inriktning mot arbete i årskurs 6-9 Växjö
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot matematikutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot utvecklingsstörning Distans
Specialpedagogprogrammet Distans
Teknik för lärare åk 4-6 Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång bild Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång biologi Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång biologi/kemi Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång biologi/naturkunskap Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång engelska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång engelska Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång franska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång franska, första terminen i Nice Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång fysik/matematik Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång historia Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång historia Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång matematik Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång musik Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång religionskunskap Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång samhällskunskap Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång spanska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång svenska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång svenska som andraspråk Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång tyska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång tyska, första terminen i Berlin Växjö
Specialpedagog
Specialpedagogik i professionellt lärarskap Distans
Vård / Medicin
Analysmetoder och självständigt arbete i vårdvetenskap Växjö
Barnmorskeprogrammet Karlskrona
Barnmorskeprogrammet Västervik
Barnmorskeprogrammet Kalmar
Barnmorskeprogrammet Växjö
Optikerprogrammet Kalmar
Projektkurs i Optometri Kalmar
Smärta ur ett livsvärldsperpektiv Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre Distans
Synergonomi för optiker Distans
Vård av patienter i palliativt skede Distans
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Kalmar
Hematologi med laboratoriemetodik Kalmar
Hälsa och samhälle
Farmaceutprogrammet Distans
Farmaceutprogrammet Kalmar
Global hälsa Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning distriktssköterska Växjö
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning distriktssköterska Västervik
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning distriktssköterska Kalmar
Medicin
Komplementär och alternativ medicin i ett vårdvetenskapligt perspektiv, grundnivå Distans
Komplementär och alternativ medicin i ett vårdvetenskapligt perspektiv, grundnivå Distans
Medicinsk vetenskaplig metodik Kalmar
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård Distans
Omvårdnad / Omsorg
Analysmetoder och självständigt arbete i vårdvetenskap Kalmar
Analysmetoder och självständigt arbete i vårdvetenskap Växjö
Global hälsa ur ett interkulturellt perspektiv Växjö
Global hälsa ur ett interkulturellt perspektiv Växjö
Hälsostödjande samtal - ett verktyg för gott bemötande Kalmar
Livsstil och hälsa Kalmar
Perspektiv på samtidens ohälsa Växjö
Perspektiv på samtidens ohälsa Växjö
Sjuksköterskeprogrammet Växjö
Sjuksköterskeprogrammet Ljungby
Sjuksköterskeprogrammet Västervik
Sjuksköterskeprogrammet Oskarshamn
Sjuksköterskeprogrammet Kalmar
Sjuksköterskeprogrammet Ljungby
Sjuksköterskeprogrammet Oskarshamn
Sjuksköterskeprogrammet Västervik
Sjuksköterskeprogrammet Kalmar
Sjuksköterskeprogrammet Växjö
Självständigt arbete (examensarbete) i vårdvetenskap Distans
Självständigt arbete (examensarbete) i vårdvetenskap Distans
Smärta ur ett livsvärldsperpektiv Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning anestesisjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård Distans
Vetenskapliga metoder Distans
Vård av patienter i palliativt skede Distans
Äldre i det moderna samhället Växjö
Äldre i det moderna samhället Växjö

Visa alla

Linnéuniversitetet Facebook

Hitta till utbildaren

Linnéuniversitetet

Pedalstråket 11
392 31 Kalmar


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön