Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Afrika söder om Sahara: Politisk utveckling och konflikter Växjö
Arbetsmiljö- och hälsoarbete - i ett tillämpat perspektiv Distans
Barn som anhöriga Distans
Demokratins utmaningar Växjö
Diktaturer Växjö
Ekonomisk statistik I Kalmar
Ekonomisk statistik I Växjö
Ekonomisk statistik II Kalmar
Ekonomisk statistik II Växjö
Ekonomisk statistik III Växjö
Etnografisk metod Växjö
Examensarbete - självständigt arbete Växjö
Examensarbete - självständigt arbete Kalmar
Examensarbete i freds- och utvecklingsarbete Växjö
Experimentella metoder Växjö
Folkrätt och mänskliga rättigheter Växjö
Franska. Självbiografisk litteraturteori Distans
Freds- och utvecklingsstudier II Växjö
Freds- och utvecklingsstudier III Växjö
Fredsförhandlingar Växjö
Förvaltningspolitik Kalmar
Förvaltningspolitik Växjö
Genus och historia Distans
Genus och kultur Distans
Genus och samhälle Distans
Genusvetenskaplig fortsättningskurs Växjö
Global politik Växjö
Hälsopsykologi Kalmar
Idrottsvetarprogrammet Kalmar
Integrations- och mångfaldsstudier II Växjö
Internationell politik Växjö
Internationell politik Kalmar
Internationell rätt och hållbar utveckling Växjö
Internationell säkerhet Växjö
Internationella organisationer Växjö
Internationella samhällsstudier Kalmar
Internationellt socialt arbete Växjö
Internationellt socialt arbete Växjö
Kultursociologi Växjö
Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaperna Växjö
Maskinteknik, inriktning produktutveckling, högskoleingenjör Växjö
Metod och forskningsstrategier Växjö
Metoder för fältarbete i freds- och utvecklingsarbete Växjö
Modellering och social simulering Växjö
Mänsklig säkerhet och hållbar utveckling Växjö
Mänskliga rättigheter i Europa Växjö
Nationalstaten och politikens internationalisering Växjö
Nationalstaten och politikens internationalisering Kalmar
Organisation och ledarskap inom välfärdssektorn Växjö
Organisationsteori, ledarskap och motivation Distans
Personal- och kompetensutveckling Växjö
Policyprocesser, genomförande och utvärdering Växjö
Politiska partier och partisystem Växjö
Praktik och projektarbete inom området integration och mångfald Växjö
Psykologi II, distanskurs Distans
Psykologi I Växjö
Psykologi I Kalmar
Psykologi I, distanskurs Distans
Psykologi II Växjö
Psykologi II Kalmar
Representativ demokrati i politiska system Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder I Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder I Kalmar
Samhällsvetenskapliga metoder II Kalmar
Samhällsvetenskapliga metoder II Växjö
Självständigt arbete Växjö
Självständigt arbete Kalmar
Självständigt arbete Växjö
Självständigt arbete - examensarbete Växjö
Självständigt arbete på masternivå Kalmar
Självständigt arbete på masternivå Kalmar
Socialpsykologi och förändringsarbete i arbetslivet Distans
Socialt arbete i tider av migration: Perspektiv på politik, institutioner och praktik Växjö
Socialvetenskaplig teoribildning och socialt arbete Växjö
Sociologi II Växjö
Socionomprogrammet Kalmar
Socionomprogrammet Växjö
Sport Governance - Institutionella, politiska och sociologiska perspektiv på idrottens styrning Distans
Språk och politik - Inriktning engelska Växjö
Språk och politik - Inriktning franska Växjö
Språk och politik - Inriktning franska, första terminen i Nice Växjö
Språk och politik - Inriktning spanska Växjö
Språk och politik - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Språk och politik - Inriktning tyska Växjö
Språk och politik - Inriktning tyska, första terminen i Berlin Växjö
Spädbarnspsykologi Distans
Statistik Kalmar
Statsvetenskaplig analys Kalmar
Statsvetenskaplig teori Växjö
Svensk och jämförande politik Kalmar
Svensk och jämförande politik Växjö
Uthållig och demokratisk samhällsstyrning: utmaningar och hot Växjö
Uthållig regional utveckling Distans
Utrikespolitisk analys Växjö
Utveckling av yrkeskunnande - dialog, reflektion och mentorskap Distans
Utvecklingsteori och ekonomisk utveckling Växjö
Välfärdsstaten och socialpolitiken i Sverige Växjö
Yrkeskunnande och professionsutveckling, master Distans
Samhällsvetenskap
Demokrati och diktatur Växjö
EU-politik Växjö
Fördjupningskurs i polisiärt arbete Distans
Kulturmöten och kulturpolitik Växjö
Politiskt beteende Växjö
Programmet för studier av Sustainable Democracy and Governance Växjö
Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram Växjö
Samhällskunskap IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Växjö
Självständigt arbete Växjö
Statsvetarprogrammet Växjö
Sociologi
Kultursociologi Växjö
Statsvetenskap
Europeisk integration i en global världsordning Växjö
Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram Växjö
Internationell makt, säkerhet och demokrati Växjö
Internationella relationer, masterprogram Växjö
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys Kalmar
Mångfald och sociala relationer i multikulturella skolan Distans
Offentlig korruption Växjö
Bygg / Anläggning / Fastighet
Anläggning
Byggteknik, högskoleingenjör Växjö
Arkitektur
Arkitektur och byggnadsteknisk historia Växjö
Bild- och byggnadskulturer 1600-1900 Distans
Bild- och miljögestaltning under 1900-talet och 2000-talets början Distans
Bostadens utformning Växjö
Bostadens utformning Distans
Byggnadsutformning Växjö
Praktisk arkitekturhistoria. Bebyggelseutvecklingen från 1800-talet till idag Distans
Data / IT
3D-grafik Växjö
Adaptiva mjukvarusystem Växjö
Affärsinformatik, Management Information Systems Kalmar
Agil utveckling i praktiken Växjö
Agila metoder för managers Växjö
Aktuella problem inom datavetenskap Växjö
Avancerad programvarudesign Växjö
Big Data i verksamheter och samhälle Distans
Big Data i verksamheter och samhälle Växjö
Databasteori Växjö
Datateknik, högskoleingenjör Växjö
Datornät - administration Växjö
Datornät - introduktion Växjö
Datorstödd elektronikkonstruktion Växjö
Datorsäkerhet Växjö
Den adaptiva och semantiska webben Distans
Den adaptiva och semantiska webben Växjö
Design av databaser Växjö
Digital affärsutveckling, magisterprogram Distans
Digital humaniora forskningsmetoder Distans
Digital Marketing Kalmar
Digitala medier Växjö
Digitala Omgivningar: Informationssamhället och Sakernas Internet Distans
Digitala Omgivningar: Informationssamhället och Sakernas Internet Växjö
Digitalteknik Växjö
Djup maskininlärning Växjö
Ekosystem för sociala medier Distans
Ekosystem för sociala medier Växjö
Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, masterprogram Växjö
Etik och profession inom IT Distans
Etik och profession inom IT Växjö
Examensarbete i medieteknik Växjö
Formella metoder Växjö
Fysik, masterprogram Kalmar
Fysik, masterprogram Distans
Fysikerprogrammet Växjö
Fysikerprogrammet Distans
Fysiska och påtagliga användargränssnitt Växjö
Fysiska och påtagliga användargränssnitt Distans
Grafritning Växjö
Grafritning Distans
Informationslogistik Växjö
Informationssystem, magisterprogram Distans
Informationssystem, magisterprogram Växjö
Informationssystem, masterprogram Växjö
Informationssystem, masterprogram Distans
Informationsvisualisering Växjö
Interaktionsdesigner Distans
Interaktionsdesigner Kalmar
Interaktiva medier och webbteknologier Växjö
Internetarkitektur Distans
Internetarkitektur Växjö
Introduktion till maskininlärning Distans
Introduktion till maskininlärning Växjö
Kunskapsdelning i globala informationssystem team Distans
Kunskapsdelning i globala informationssystem team Växjö
Kvantitativ forskningsmetodik för informatik Växjö
Kvantitativ forskningsmetodik för informatik Distans
Maskininlärning Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Algebra med kryptering och kodning Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Analys och matematisk fysik Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Matematisk statistik och finansmatematik Växjö
Matematikerprogrammet Växjö
Mjukvarudesign Växjö
Mjukvaruteknik, civilingenjör Växjö
Mjukvaruteknik, högskoleingenjör Kalmar
Mjukvarutestning Växjö
Mjukvarutestning Distans
Mobil och trådlös säkerhet Växjö
Nätverkssäkerhet Växjö
Nätverkssäkerhet Växjö
Operativsystem Växjö
Parallelldatorprogrammering Växjö
Problemlösning och programmering Växjö
Programmering och datastrukturer Växjö
Programvaruarkitekturer Växjö
Programvarukvalitet Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik, magisterprogram Växjö
Programvaruteknik, masterprogram Växjö
Projekt i datalogi Växjö
Projekt i Programvaruteknik Växjö
Projektkurs i Datorteknik Växjö
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen Kalmar
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen Distans
Serveradministration Växjö
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Växjö
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Distans
Språk och logik Växjö
Strategisk informationssäkerhetshantering Distans
Strategisk informationssäkerhetshantering Växjö
Strategisk informationssäkerhetshantering Distans
Strukturerad programmering med C++ Distans
Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling Växjö
Teknikkommunikation Växjö
Tillämpad Informationsvisualisering Växjö
Utvalda problem inom datavetenskap Växjö
Utvalda problem inom datavetenskap Växjö
Utvalda problem inom kompilatorkonstruktion Växjö
Verksamhetens IT-säkerhet Växjö
Vetenskapliga metoder inom datavetenskap Växjö
Web management Växjö
Webbprogrammerare Distans
Webbprogrammerare Distans
Webbprogrammerare Kalmar
Webbteknik 2 Växjö
Ekonomi / Försäljning
Arbetsmarknadsekonomi Växjö
Avancerad Ekonometri Växjö
Avancerad Makroekonomi Växjö
Avancerad Mikroekonomi Växjö
Business Administration II - IMC and Brand Management Kalmar
Business Talking Distans
Business Talking Distans
Business Writing Distans
Contemporary Issues in Management Kalmar
E-Business Management Växjö
Ekonometri Växjö
Empiriska metoder inom nationalekonomi Växjö
Enterprising & Business Development Växjö
Entreprenörskap och aktionsbaserade metoder Växjö
Entreprenörskap och verksamhetsutveckling Kalmar
Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram Växjö
Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram Växjö
Examensarbete, nationalekonomi (magister) Växjö
Fördjupad makroekonomi Växjö
Fördjupad mikroekonomi Växjö
Förhandling i internationell försäljning Distans
Förhandling i Internationell Försäljning Distans
Industriell ekonomi Distans
Industriell ekonomi, högskoleingenjör Växjö
Inköp och försäljning Distans
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Växjö
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Växjö
Interkulturell kommunikation i företagande Kalmar
Internationalization of Entrepreneurial Firms Kalmar
Internationell försäljning: profession, processer och utförande Distans
Internationell key account management Distans
Internationell Key Account Management Distans
Kulturarv, entreprenörskap och projekt Kalmar
Kulturpolitikens möjligheter och begränsningar Kalmar
Makroekonomi Växjö
Makroekonomi Kalmar
Makroekonomi Växjö
Managing Innovation and Entrepreneurship Växjö
Material- och produktionsstyrning Distans
Migration och ekonomi Växjö
Mikroekonomi Kalmar
Mikroekonomi Växjö
Muntlig presentationsteknik Växjö
Muntlig presentationsteknik Växjö
Muntlig presentationsteknik Kalmar
Muntlig presentationsteknik Kalmar
Nationalekonomi I - makroekonomi Distans
Nationalekonomi, examensarbete (kandidat) Växjö
Offentlig ekonomi Växjö
Portfolio Choice Theory Växjö
Portfolio Choice Theory and Portfolio Evaluation Växjö
Public Economics Växjö
Skandinaviska perspektiv på entreprenörskap Växjö
Skogsföretagets ekonomi Distans
Socio-Economics Växjö
Strategisk management i tillverkningsindustrin Växjö
Supply chain management Växjö
Teman i arbetsmarknadsekonomi Växjö
Tillämpad nationalekonomisk metod Växjö
Tyska för arbetslivet - muntlig och interkulturell kommunikation Distans
Tyska för arbetslivet - skriftlig kommunikation Distans
Ekonomi
Advanced Economic Analysis, Information Systems & Risk Management Växjö
Advertising Campaign Planning Kalmar
Advertising Campaign Planning Kalmar
Affärssystem Distans
Affärssystem och redovisningsrutiner Växjö
Aktie- och värdepapperskunskap Distans
Att leda och organisera projekt och temporära organisationer Växjö
Bolaget i samhället Växjö
Business Administration II - Business Relations Kalmar
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Logistik & Supply Chain Management Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Logistik & Supply Chain Management Växjö
Business Relations Distans
Controller II - Kalkylsystem i företagande Distans
Corporate Finance I Växjö
Corporate Finance II Växjö
Cost Accounting Växjö
Den finansiella redovisningens intellektuella grundvalar Växjö
Ekonomisk statistik Distans
Ekonomistyrning i flödesorienterad verksamhet Distans
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning Kalmar
Entreprenörskap - ett skandinaviskt perspektiv Växjö
Examensarbete i företagsekonomi (magister) Växjö
Financial Institutions and Markets Växjö
Finansiering I Distans
Finansiering II och investering Distans
Finansiering, examensarbete (kandidat) Växjö
Fördjupningskurs II i logistik, inklusive ämnesfördjupande arbete Växjö
Företagande och affärsutveckling Växjö
Företagsekonomi I - Grundläggande finansiering Kalmar
Företagsekonomi I - grundläggande marknadsföring Kalmar
Företagsekonomi I - marknadsföring Distans
Företagsekonomi I - organisation och ledarskap Distans
Företagsekonomi I - organisation och ledarskap Kalmar
Företagsekonomi I - organisation och ledarskap Distans
Företagsekonomi II - Evenemangsledning Kalmar
Företagsekonomi II - Extern redovisning Kalmar
Företagsekonomi II - Finansiering Kalmar
Företagsekonomi II - Finansiering Kalmar
Företagsekonomi II - Internationella affärspraktiker Kalmar
Företagsekonomi II - metod och uppsats Kalmar
Företagsekonomi II - organisation Kalmar
Företagsekonomi III - ekonomistyrning Kalmar
Företagsekonomi III - ekonomistyrning, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomisk metod Växjö
Företagsekonomisk metod Distans
Försäljning - verksamhet och teknik utifrån ett internationellt perspektiv Kalmar
Global Strategic Management Växjö
Grundläggande kalkylering Distans
Grundläggande redovisning I Distans
Human Resource Management Växjö
Human Resource Management - Concepts, Trends and Strategies Kalmar
Hållbarhet, entreprenörskap och företagens sociala ansvar Växjö
Hållbarhet, Entreprenörskap, och Social förändring Växjö
International Business and Entrepreneurship – Perspectives from emerging markets Växjö
International Business and Multiregional Entrepreneurship Växjö
International Business Strategy in Emerging Country Markets Kalmar
International Finance Växjö
International Marketing Strategy Växjö
Internationell försäljning i praktiken Kalmar
Internationella Turismprogrammet Kalmar
Introduction to Entrepreneurship Distans
Koncernredovisning och revision Distans
Leadership and Management in International Contexts, magisterprogram Kalmar
Leadership and Management in International Contexts, magisterprogram Kalmar
Leadership Theories Växjö
Ledarskap inom skogs- och träteknik Distans
Ledarskapsteorier Distans
Logistik Växjö
Management Control Systems Växjö
Management och entreprenörskap i en glokal kontext Växjö
Management och entreprenörskap i småföretag Växjö
Marknadsföring i mobila enheter Kalmar
Nationalekonomi, masterprogram Växjö
Nationalekonomi, masterprogram Växjö
Nationalekonomprogrammet Växjö
Organization Theories Växjö
Organizational Change and Renewal Växjö
Personalekonomi i teori och praktik Kalmar
Projektledning - musik och event Distans
Projektledning I Distans
Public Management Växjö
Redovisningens teoriområden Distans
Storytelling Distans
Strategisk ledning Växjö
Supply Chain Information Systems Växjö
Årsredovisning och koncernredovisning Växjö
Nationalekonomi
Europastudier Växjö
Estetiska inriktningar
Arkitektur och design Växjö
Arkitektur och design Distans
Art and Art Education - Dialogical and Intercultural Perspectives Växjö
Art and Art Education II Växjö
Art and Art Education II Växjö
Ateljéarbete i förskolan med inspiration från Reggio Emilia Växjö
Bildanalys och konstpedagogik Distans
Bildanalys och konstpedagogik Växjö
Bildpedagogik II, fortsättningskurs Kalmar
Bruksgitarr I Distans
Bruksgitarr II Distans
Brukspiano I Distans
Brukspiano II Distans
Den svenska musikbranschen I – upphovsrätt, aktörer och avtal Distans
Design och hantverk I Distans
Digital bildbehandling Distans
Digital Video and Moving Images I Växjö
Drama 1B Kalmar
Drama I Kalmar
Drama IA Kalmar
Examensarbete i musikvetenskap Distans
Foto och presentation, dokumentation och gestaltning i pedagogiskt perspektiv Växjö
Foto/digital bildredigering Växjö
Foto/digital bildredigering Växjö
Fördjupningsstudier i konst- och bildvetenskaplig litteratur Distans
Fördjupningsstudier i musikvetenskaplig litteratur Distans
Grundkurs i 3D grafik med 3ds Max Distans
Konstkritik I Distans
Logic Pro som musikverktyg I Växjö
Musik i film och TV Växjö
Musik I med inriktning mot grundskola för kulturskolelärare och obehöriga lärare Distans
Musik i skolans tidiga år I, 1-15 hp Distans
Musik i skolans tidiga år II, 16-30 hp Distans
Musik II - inriktning mot arbete i årskurs 6-9 Växjö
Musik och konst i Sverige Växjö
Musik och sociala medier Distans
Musikanalytiska perspektiv Distans
Musiketnologiska perspektiv på musik Växjö
Musikproduktion I Distans
Musikproduktion II Distans
Musikteori I Distans
Musikvetenskap II Växjö
Musikvetenskapliga forskningsperspektiv - historia och praktik Växjö
Populärmusik, människa och samhälle Distans
Rockens historia Distans
Rörlig bild/Digital video I Växjö
Samtidskonst I Distans
Screentryck, introduktionskurs Kalmar
Screentryck, ll Kalmar
Självständigt arbete i konst- och bildvetenskap Växjö
Självständigt arbete i konst- och bildvetenskap Distans
Självständigt arbete i musikpedagogik Distans
Tryck- och bildframställning Kalmar
Typografi, form och grafiska verktyg Distans
Utomeuropeisk konst, bild, arkitektur och design Distans
Utomeuropeisk konst, bild, arkitektur och design Växjö
Bild / Form / Konst
Design + Change Växjö
Design+Change, masterprogram Växjö
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning design, masterprogram Växjö
Musik- och ljuddesignprogrammet Distans
Musik- och ljuddesignprogrammet Distans
Visual Communication + Change Kalmar
Design
Digitala verktyg för designprocess I Distans
Digitala verktyg för designprocess I Distans
Keramik, design och hållbarhet Växjö
Make Music Matter! T.E.A.C.H.! Distans
Möbel- och rumsgestaltning Växjö
Mönster och gestaltning Växjö
Typografi och digital publicering i Adobe Indesign Distans
Hantverk
CAE / Träteknik Computer Aided Engineering Distans
CAE / Träteknik Computer Aided Engineering Växjö
Examensarbete Distans
Skog och träteknik, högskoleingenjör Distans
Skog och träteknik, högskoleingenjör Växjö
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning Distans
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi Distans
Teknisk försöksplanering och metodik Distans
Träindustriell maskinteknik Distans
Träindustriell produktionsteknik Växjö
Träindustriell produktionsteknik Distans
Virkeslära Distans
Virkeslära Växjö
Virkeslära Distans
Virkets ytbehandling och kemisk modifiering Distans
Hotell / Restaurang / Turism
Turismvetenskap I - introduktion till turism Distans
Turismvetenskap I - Turismens globala produktionssystem Kalmar
Turismvetenskap III - Turismvetenskapliga metoder Kalmar
Turismvetenskap III, examensarbete (kandidat) Kalmar
Turism och resor
Turism och hållbarhet, masterprogram Kalmar
Turism och hållbarhet, masterprogram Kalmar
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Arbetsmiljö Distans
Friluftsliv, miljö, utövare och aktivitet Distans
Hälsoeffekter av friluftsliv och utomhusmiljöer Distans
Idrott och hälsa II - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kalmar
Idrott och hälsa II - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Växjö
Idrottens träningslära, optimal styrkeutveckling Distans
Idrottsmedicin - Hälsofrämjande styrketräning Distans
Idrottsmedicin - Hälsofrämjande styrketräning Distans
Idrottsmedicin med inriktning mot idrottsnutrition Distans
Kost och näringslära
Kost Näring Hälsa Distans
Juridik
Arbetsrättslig fortsättningskurs Växjö
Arbetsrättslig grundkurs Kalmar
Arbetsrättslig grundkurs Växjö
Arbetsrättsliga metoder och samhällsvetenskapliga teorier Växjö
Europarättslig reglering Växjö
Grundläggande beskattningsrätt Växjö
Grundläggande beskattningsrätt Distans
Handelsrättslig fortsättningskurs Växjö
International Business Law Kalmar
Introduktion till internationell rätt Växjö
Lagstiftning kring hållbar utveckling och energi Växjö
Marknadsrätt Kalmar
Socialrätt I - juridisk översikt Distans
Svensk affärsrätt Kalmar
Kommunikation / Media
Bild och grafisk design för webben Distans
Business Administration II - Sensory Marketing Kalmar
Digital Grafik 2 Växjö
Digital humaniora, masterprogram Distans
Digitalisering som stöd for lärande, inriktning medieteknik, masterprogram Växjö
Grafiska Designverktyg Kalmar
Medieentreprenörprogrammet Kalmar
Mediekreatörprogrammet Kalmar
Mobile Games and Entertainment Distans
Mobile Games and Entertainment Växjö
Multimediedesign och produktion Växjö
Multimediedesign och produktion Distans
Publicera på webben Distans
Webb- och mobilutveckling Distans
Webbteknik 4 Distans
Webbteknik 5 Växjö
Film
Att forska med film som redskap Distans
Europeisk film Distans
Film och litteratur Distans
Filmens form och berättande, en introduktion Växjö
Filmens historia, en fördjupning Växjö
Filmens historia, en fördjupning Distans
Filmens historia, en introduktion Distans
Filmens historia, en introduktion Växjö
Filmens historia, en introduktion Växjö
Filmkritik: teori och praktik Distans
Filmvetenskap, fortsättningskurs Växjö
Fokus på skandinavisk och svensk film Växjö
Samtida filmproduktion och distribution Växjö
Samtida filmproduktion och distribution Distans
World Cinema Distans
Foto
Digital fotografi Kalmar
Digital fotografi Kalmar
Informationsvetenskap
Examensarbete, biblioteks- och informationsvetenskap - masterkurs Växjö
Individuella fördjupningsstudier i biblioteks- och informationsvetenskap Växjö
Journalistik
Att samla in, analysera och moderera användargenererat material från sociala medier Kalmar
Att samla in, analysera och moderera användargenererat material från sociala medier Distans
Kulturarv och kommunikation Kalmar
Lyssnande och kommunikation Distans
Kommunikation
Kommunikation mellan människor Distans
Kommunikation mellan människor Distans
Medierna och det offentliga samtalet Distans
Mojo - mobiljournalistik Kalmar
Nyhetsvärdering och Mediekompetens Kalmar
Strategisk kommunikation Distans
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet Växjö
Customer Experience Management Kalmar
International Business Strategy, masterprogram Kalmar
International Business Strategy, masterprogram Kalmar
Internationella affärer Kalmar
Marknadsföring, masterprogram Växjö
Marknadsföring, masterprogram Växjö
Marknadsföringsprogrammet Växjö
Medieproduktion
Journalistik och medieproduktion Kalmar
Multimedia
Digitalisering i skolan - lärare fördjupning Distans
Forskningsutmaningar i medieteknik Växjö
Interaktionsdesign 1 Växjö
Interaktionsdesign 3 Växjö
Medieteknik, examensarbete (master) Växjö
Projektkurs 2 i medieteknik Växjö
Projektkurs i medieteknik 1 Växjö
Videoproduktion 1 Växjö
Webb- och mobilutveckling Växjö
Webbteknik 1 Distans
Webbteknik 2 Distans
Webbteknik 3 Växjö
Webbteknik 6 Distans
Webbteknik 6 Växjö
Kultur / Humanistiska inriktningar
Astrid Lindgren's works Växjö
Astrid Lindgrens författarskap, litteraturvetenskaplig fördjupning Distans
Barn och skräckfantastik Distans
Bilderboken i teori och praktik Distans
Examensarbete i litteraturvetenskap - magister Distans
Examensarbete i litteraturvetenskap, master Distans
Examensarbete masternivå i musikvetenskap Distans
Examensarbete masternivå i musikvetenskap Distans
Fornnordisk folkkultur – folklore, artefakter och visuella lämningar Distans
Fornnordisk litteratur Distans
Fornnordisk mytologi och religion, en introduktion Distans
Harry Potter och hans världar Växjö
Introduktion till intermedialitet Växjö
Komparativ litteraturvetenskap Distans
Koranen. En islamologisk introduktion Distans
Kulturarv i stad och land Kalmar
Kulturdebatt och vetenskaplig problemformulering Växjö
Kulturmiljöpedagogik del 1 Distans
Litteratur och ekokritik Distans
Litteratur och genus Distans
Litteratur och psykologi Distans
Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Växjö
Musik och berättande Växjö
Musiksociologiska perspektiv Växjö
Ny tyskspråkig litteratur på svenska - historia och historier Distans
Nytestamentlig teologi Distans
Populärlitteraturens aspekter Distans
Projektledning för humanister Växjö
Teorier inom musikvetenskaplig forskning Distans
Tyska perspektiv på svensk litteratur Distans
Vampyrfiktion Distans
Verksamhetsförlagda studier med anknytning till kulturarv Kalmar
Arkeologi
Arkeologi I Kalmar
Arkeologi II Växjö
Arkeologi II Kalmar
Att skriva populärvetenskap - arkeologiska och historiska perspektiv Distans
Det svenska landskapet i tid och rum Växjö
Examensarbete, arkeologi - masterkurs Kalmar
Examensarbete, arkeologi - masterkurs Växjö
Examensarbete, religionsvetenskap - masterkurs Växjö
Forntiden och närmiljön i klassrummet Distans
Individuella fördjupningsstudier i arkeologi Kalmar
Individuella fördjupningsstudier i religionsvetenskap Växjö
Musikarkeologi Distans
Religion, ritualer och materiell kultur - ett arkeologiskt perspektiv Kalmar
Sandby borg: Arkeologin, händelsen, tiden Distans
Vad är arkeologi? Aktuell arkeologisk forskning vid Linnéuniversitet Distans
Östersjöns städer under stormaktstiden - kulturer i krig och fred Distans
Historia
1968, protesternas tid. Socio-politiska och kulturella ifrågasättanden under 1960-talet Distans
Andra världskriget: Historiens blodigaste krig Distans
Det kalla kriget: politik, säkerhet och kultur Distans
Examensarbete, historia - magisterkurs Växjö
Examensarbete, historia - magisterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Forntida religioner och religionsvetenskapens ämneshistoria Växjö
Globala perspektiv på historien Växjö
Historia och religion i Sverige Växjö
Historia och religion i Sverige Växjö
Historia och religion i Sverige Växjö
Historia, allmän kurs, fördjupningskurs Kalmar
Historia, allmän kurs, fördjupningskurs Växjö
Historia, allmän kurs, fördjupningskurs Växjö
Historia, Den moderna tidsåldern Distans
Historia, Den tidigmoderna världen Distans
Historia, forntida och antika kulturer och samhällen Distans
Historia, Medeltida kulturer och samhällen Distans
Historia, Medeltida kulturer och samhällen Distans
Imperialismen och den moderna världens framväxt Växjö
Israel-Palestinakonflikten Distans
Kina. Från terracottakrigare till rödgardister Distans
Koloniala historier och postkolonial teori: samtidigheter som historisk metodologi Distans
Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram Växjö
Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram Växjö
Konflikt och samarbete efter kalla kriget Distans
Kulturhistoriska perspektiv på religion Växjö
Makten över minnet Distans
Religionsvetenskap, fortsättningskurs II Växjö
Konstvetenskap
Det konst- och bildvetenskapliga fältet, konstkritiska och konstpedagogiska praktiker Distans
Examensarbete masternivå i konst- och bildvetenskap Växjö
Konst- och bildvetenskaplig teori och metod Distans
Konstpedagogik I Distans
Konstpedagogik I Distans
Konstvärldar I, offentlig konst Distans
Konstvärldar I, offentlig konst Distans
Visuell kultur I Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Gamification Distans
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning teknik, masterprogram Växjö
Organisationsteori och beteende Distans
Organisationsutveckling Kalmar
Natur / Djur
Evolutionär ekologi hos fiskar, masterprogram Kalmar
Skogsträdsförädling Distans
Lant- och skogsbruk
Examensarbete Växjö
Examensarbete Distans
Hållbart familjeskogsbruk I Distans
Hållbart familjeskogsbruk II Distans
Industriell trätorkning Distans
Internationellt skogsbruk och skogsägande Distans
Mark, vatten och flora i skogsmark Distans
Skogen som upplevelse, fristående kurs Distans
Skogens affärsmöjligheter Distans
Skogens affärsmöjligheter Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (kandidat) Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (magister) Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (master) Distans
Skogsbränsle, biomassaproduktion och klimatnytta Distans
Skogsbränslekunskap II Distans
Skogsföretagets ekonomi och juridik Distans
Skogshistoria Distans
Skogsnäringens marknader Distans
Skogsnäringens marknader Växjö
Skogsproduktion Distans
Skogsproduktion och virkets användbarhet Distans
Skogsteknik I Distans
Trä som ingenjörsmaterial Växjö
Trä som ingenjörsmaterial Distans
Träbaserade kompositmaterial Distans
Naturvetenskap
Elevers naturvetenskapliga och tekniska omvärld, påbyggnad till åk 4-6 Distans
Elevers naturvetenskapliga och tekniska omvärld, åk F-3 Distans
Examensarbete i kemi Kalmar
Hälsovetenskap, masterprogram Kalmar
Programmering och digitala verktyg för blivande och verksamma tekniklärare i åk 1-6 Distans
Programmering som digitalt verktyg i matematik- och teknikundervisning för årskurs 7-9 Distans
Projektkurs i kemi Kalmar
Biologi
Akvatisk ekologi, masterprogram Kalmar
Beteendeekologi Kalmar
Botanik Kalmar
Djurhållning inriktning häst- och sällskapsdjur Distans
Ekologi I - organismer Distans
Ekologi och hälsa Distans
Etologi Distans
Evolutionsbiologi och genetik Kalmar
Fiskekologi Kalmar
Fiskekologi, avancerad kurs Kalmar
Floristik och faunistik Distans
Hållbara energiprocesser och system, masterprogram Växjö
Magisterkurs i djurhållning och djurvälfärd, inriktning häst- och sällskapsdjur Distans
Miljövetenskap och hållbar utveckling, masterprogram Kalmar
Naturvårdsbiologi Kalmar
Ornitologi - Artkunskap och ekologi Distans
Sportfiske och fiskevård Distans
Zoologi - anatomi och fysiologi Kalmar
Zoologi - morfologi, systematik och fylogeni Kalmar
Fysik
Astrofysik Distans
Astrofysik Växjö
Astronomi, orienteringskurs Kalmar
Astronomi, orienteringskurs Distans
Avancerad kvantmekanik Distans
Avancerad kvantmekanik Kalmar
Datorfysik II Kalmar
Datorfysik II Distans
Elektricitetslära och magnetism Växjö
Elektricitetslära och magnetism Distans
Elektromagnetisk fältteori Distans
Elektromagnetisk fältteori Växjö
Experimentell fysik och teknik av nanostrukturer Kalmar
Fasta tillståndets fysik I Distans
Fasta tillståndets fysik I Växjö
Fasta tillståndets fysik II Distans
Fasta tillståndets fysik II Kalmar
Fasta tillståndets fysik III Kalmar
Fasta tillståndets fysik III Distans
Klassisk elektrodynamik Kalmar
Klassisk elektrodynamik Distans
Kvantmekanik Distans
Kvantmekanik Växjö
Kvantmekanik II Kalmar
Kvantmekanik II Distans
Kvanttransport i nanostrukturer Kalmar
Kvanttransport i nanostrukturer Distans
Mekanik Distans
Mekanik Växjö
Statistisk fysik I Distans
Vågrörelselära och optik Distans
Vågrörelselära och optik Växjö
Geografi
Geografi för lärare i gymnasiet, 1-90 hp Distans
Geografi för lärare, årskurs 7-9, 1-45 hp Distans
Geografi II Växjö
Geografi II Kalmar
Geografi och den planetära klimatsituationen Distans
Hälsogeografi Kalmar
Kulturgeografi II Kalmar
Kemi
Examensarbete i kemi Kalmar
Kemi, magisterprogram Kalmar
Kemi, masterprogram Kalmar
Miljökemi Distans
Modern kemi och dess tillämpningar Kalmar
Projektkurs i kemi Kalmar
Projektkurs i kemi Kalmar
Matematik
Analys I Distans
Analys II Distans
Analys II Växjö
Behörighetsgivande utbildning i matematik för årskurs 7-9 Distans
Diskret matematik Distans
Diskret matematik Växjö
Distributionsteori Växjö
Dynamiska system Växjö
Examensarbete på kandidatnivå Växjö
Examensarbete på masternivå Växjö
Flervariabelanalys Distans
Flervariabelanalys Växjö
Forskningsmetodik Växjö
Fourieranalys Växjö
Funktionalanalys Växjö
Försäkringsmatematik Växjö
Försäkringsmatematik Distans
Grundläggande matematik II för sjöbefäl och driftpersonal Kalmar
Inledande finansmatematik Växjö
Kodningsteori Växjö
Kryptering och kodningsteori Växjö
Linjär algebra och Fourierserier Växjö
Matematik - projektkurs (liten) Växjö
Matematik - projektkurs (stor) Växjö
Matematik i förskolan med fokus på rumsuppfattning Distans
Matematik i förskolan med fokus på taluppfattning Distans
Matematik och matematikdidaktik för grundskolan I Växjö
Matematik och matematikdidaktik för grundskolan II Växjö
Matematik och matematikundervisning för åk. 7-9 II Distans
Matematik och teknik i fritidshemmet Distans
Matematik, vetenskap och samhälle Växjö
Matematikdidaktik 4 för 4-6, speciella behov i matematik Distans
Matematikdidaktik 4 för F-3, speciella behov i matematik Distans
Matematikdidaktik för åk. 7-9 och gymnasiet II Distans
Matematikdidaktik, magisterprogram Växjö
Matematikens utveckling Distans
Matematikens utveckling Växjö
Matematisk fysik Växjö
Matematisk kryptering Distans
Matematisk kryptering Växjö
Matematisk modellering 2 Växjö
Monte Carlo-metoder Distans
Monte Carlo-metoder Växjö
Optimeringsmetoder Växjö
Partiella differentialekvationer Växjö
Sannolikhetslära och statistik Distans
Sannolikhetslära och statistik Växjö
Sannolikhetsteorins matematiska grunder Distans
Sannolikhetsteorins matematiska grunder Växjö
Stokastisk analys Växjö
Stokastiska processer Växjö
Tillämpad sannolikhetslära och statistik Distans
Topologi Växjö
Vektoranalys Växjö
Vektorgeometri Distans
Miljö
Hållbar innovation Distans
Hållbar utveckling Distans
Hållbara energisystem Distans
Klimatfrågan Distans
Miljöanalys Distans
Miljöriskkommunikation Distans
Miljörätt Distans
Miljöskyddsteknik Distans
Miljöteknik - Inriktning hållbar utveckling Växjö
Riskanalys i miljöfarlig verksamhet Distans
Riskhantering av förorenade områden Distans
Samhällsplanering och förvaltning Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling Kalmar
Sport / Fritid
Idrott och sport
Fördjupning i vetenskaplig metod Distans
Hälsopromotivt arbete i praktiken Kalmar
Idrott och hälsa IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Växjö
Idrott och hälsa IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kalmar
Idrott och hälsa, självständigt arbete, grundnivå (ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan) Växjö
Idrottens träningslära - optimal konditionsutveckling Distans
Idrottens träningslära, kost för prestation Distans
Idrottens träningslära, prestationsutveckling och tester Distans
Idrottsmedicin - Hälsorelaterade mätmetoder inom idrottsmedicin och idrottsvetenskap Distans
Idrottsmedicin - Idrottsmekanik och rörelseanalys Distans
Idrottsmedicin - Prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador Distans
Idrottsvetenskaplig fördjupning Distans
Idrottsvetenskaplig profilkurs I Distans
Idrottsvetenskaplig profilkurs II Distans
Pedagogiskt ledarskap i idrott Distans
Självständigt arbete (Master) i idrottsvetenskap Distans
Självständigt arbete/idrottsvetenskaplig magisteruppsats Distans
Specialidrott - ­ mentala funktioner och utveckling Distans
Specialidrott - bedömning och betyg Distans
Specialidrott - ledarskap och coaching Distans
Specialidrott - Prestationspsykologi inom idrott Distans
Specialidrott - prestationsutveckling och tester Distans
Specialidrott – projektarbete Distans
Specialidrott och didaktik Distans
Specialidrott och vetenskaplig teori och metod Distans
Specialpedagogiskt arbetssätt i idrott och fysisk aktivitet Distans
Talangutveckling ur ett coachperspektiv Distans
Vetenskaplig teori och metod Distans
Språk
Akademiskt skrivande Distans
Danska, fortsättningskurs Distans
Danska, grundkurs Distans
Dialekter och ortnamn Distans
EU och interkulturell kommunikation Växjö
EU-kunskap, Sverigekunskap och fördjupad områdeskunskap Växjö
Examensarbete i svenska språket - magister Distans
Examensarbete, tyska - magister Distans
Examensarbete, tyska med översättningsinriktning, master Distans
Grammatik för lärare Distans
Isländska, fortsättningskurs Distans
Isländska, grundkurs Distans
Klarspråksarbete i offentlig verksamhet Distans
Kriskommunikationens retorik i teori och praktik Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans
Magisterkurs med översättningsinriktning tyska-svenska Distans
Poplitteratur och litterär poetik Distans
Retorik i tal och skrift Växjö
Retorik i tal och skrift Distans
Retorik i tal och skrift Växjö
Retorik i tal och skrift Distans
Sociolingvistik Distans
Svenska för undervisning i årskurs 4-6 Distans
Svenska som andraspråk - grammatik och fonetik Växjö
Svenska som andraspråk - grammatik och fonetik Distans
Svenska som andraspråk - Grammatik, ordbildning och semantik Distans
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs Växjö
Svenska som andraspråk, grundkurs Distans
Svenska språket, fortsättningskurs Distans
Svenska språket, fortsättningskurs Växjö
Svenska språket, grundkurs Distans
Svenska språket, grundkurs Växjö
Tyska (distans), 31–45 Distans
Tyska (distans), fortsättningskurs II Distans
Tyska (distans), nybörjarkurs I (A1-A2) Distans
Tyska (distans), nybörjarkurs II (A2-B1) Distans
Tyska i Berlin, grundkurs Växjö
Tyska, allmän kurs Växjö
Tyskspråkig litteratur, kultur och kommunikation Växjö
Verksamhetsförlagd utbildning I för ämneslärare i svenska (KPU) Växjö
Verksamhetsförlagd utbildning I för ämneslärare i svenska som andraspråk (KPU) Växjö
Vikingarnas språk Distans
Ämnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i svenska (KPU) Växjö
Ämnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i svenska som andraspråk (KPU) Växjö
Arabiska
Arabiska II Distans
Arabiska: kultur och samhälle Distans
Arabiskans grunder Distans
Engelska
Engelsk språk- och litteraturvetenskap, masterprogram Växjö
Engelska för internationell sjukvård (hälsoinformatik) Distans
Engelska i kontrast Växjö
Engelska i kontrast Distans
Engelska, allmän kurs, fortsättningskurs Växjö
Engelska, allmän kurs, grundkurs (distans) II Distans
Engelska, allmän kurs, grundkurs I Distans
Engelska: språk, kultur och samhälle Kalmar
English for Research Writing Distans
Examensarbete, engelska med översättningsinriktning, master Distans
Examensarbete, engelska, master Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, heltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning franska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning tyska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning tyska-svenska, heltid Distans
Intermedial ekokritik Växjö
Korpusmetoder i praktiken Växjö
Kreativt skrivande på engelska - novellen Distans
Litteratur och migration Distans
Litteratur och migration Växjö
Magisterkurs med översättningsinriktning engelska-svenska Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, heltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, heltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning spanska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska, heltid distans Distans
Psykolingvistik och experimentplanering Distans
Psykolingvistik och experimentplanering Växjö
Shakespeare och hans tid Distans
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning engelska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning filmvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning franska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning franska, första terminen i Nice Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning historia Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning litteraturvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning religionsvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning spanska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning svenska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning tyska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning tyska, första terminen i Berlin Växjö
Öar i litteraturen Växjö
Franska
EU-kunskap på franska Distans
Examensarbete, franska - magister Distans
Examensarbete, franska - master Distans
Franska - inriktning mot undervisning och lärande II Distans
Franska för nybörjare i Frankrike Växjö
Franska, allmän kurs Distans
Franska. Grammatik och översättning Distans
Franska. Intermedialitet i litteraturen Distans
Franska. Litteraturteori och narrativa studier Distans
Franska. Litteraturteori och narrativa studier Distans
Franska. Perspektiv på fransk språkvetenskap Distans
Franskspråkig litteratur i världen Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans
Sverigekunskap och fransk korrespondens Växjö
Japanska
Japanska, en introduktion Växjö
Praktisk talad japanska, grundkurs Distans
Kinesiska
Kinesiska för nybörjare I Växjö
Praktisk talad kinesiska, grundkurs Distans
Klassiska språk
Latin, nybörjarkurs I Distans
Latin, nybörjarkurs II Distans
Spanska
Examensarbete, spanska - master Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans
Spanska - inriktning mot undervisning och lärande II (fristående) Växjö
Spanska för nybörjare Växjö
Spanska för nybörjare i Spanien Växjö
Spanska, allmän kurs i Spanien Växjö
Spanska, allmän kurs, fortsättningskurs Växjö
Spanska, allmän kurs, fortsättningskurs (distans) Distans
Svenska
Muntligt berättande i förskola och skola Distans
Svenska för undervisning i gymnasieskolan Distans
Svenska språket, kandidatkurs Distans
Svenska, magisterkurs med didaktisk inriktning Distans
Teknik
El- och automationsteknik för driftpersonal Distans
Företagsutveckling inom SME med teknisk inriktning Distans
Förnyelsebara elkraftsystem, masterprogram Växjö
Ledarskap i flerkulturella miljöer Distans
Metodkurs, skog och träteknik Distans
Sjökaptensprogrammet, 180 högskolepoäng varvat med fristående kurser för fartygsförlagd utbildning, 75 högskolepoäng Kalmar
Skeppsteknik med inriktning mot tillsyn del I Kalmar
Skeppsteknik med inriktning mot tillsyn del II Kalmar
Teknik för lärare Distans
Teknikhistoria Distans
Webbteknik 5 Distans
Byggnadsteknik
Analys av historiska konstruktioner Distans
Analys av äldre träkonstruktioner Distans
Bastermin i matematik och fysik Växjö
Betongkonstruktioner Växjö
Brandteknisk dimensionering av trähus Distans
Byggnadsproduktion 1 Växjö
Byggnadstekniska konstruktioner Växjö
Byggteknik 2 Växjö
Energi­ och klimateffektivt byggande Växjö
Fortsättningskurs BIM Växjö
Geodesi med GIS Växjö
Grundkurs CAD/BIM Växjö
Husbyggnad med fysisk planering Växjö
Hållbar konstruktionsteknik, masterprogram Växjö
Hållfasthetslära Växjö
Hållfasthetslära, fortsättningskurs Växjö
Installationsteknik och energihushållning Växjö
Livscykelanalys (LCA) Växjö
Projektledning och teknisk kommunikation Växjö
Väg- och gatubyggnadsteknik Växjö
Datateknik
3D CAD - Maskin Växjö
IKT för språklärare Distans
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning naturvetenskap Växjö
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning teknik Växjö
Design och produktutveckling
Produktutveckling i ett livscykelperspektiv Växjö
Elektroteknik
Aktuella frågeställningar inom vågutbredning Växjö
Antennteknik Växjö
Antennteori Växjö
Avancerad mikroelektronik Växjö
Drift- och underhållsteknik Kalmar
El från förnyelsebara källor Växjö
El- och reglerteknik Växjö
Elektriska maskiner Växjö
Elektronik Växjö
Elektroteknik, högskoleingenjör Växjö
Elkraft och smarta nät Växjö
Elkraftsystem Växjö
Elkraftteknik 1 Växjö
Estimeringsteori Växjö
Introduktion till tele- och datakommunikation Växjö
Kraftelektronik Växjö
Kraftelektronik Distans
Mikroelektronik Distans
Mikroelektronik Växjö
Mobil radio och vågutbredning Växjö
Mobil radiokommunikation Växjö
Mobil radiokommunikation Växjö
Projektkurs Elektroteknik Växjö
Reglerteknik fortsättningskurs Växjö
Signaler och system Växjö
Sjöingenjörsprogrammet 180 hp varvat med behörighetsgrundande utbildning 97,5 hp Kalmar
Industri och produktion
Energi och miljö, högskoleingenjör Växjö
Kemiteknik
Glas och glaskeramer – struktur, egenskaper och teknologi Växjö
Ljudteknik
Programmering Växjö
Maskinteknik
Computer Aided Engineering, CAE Växjö
Driftsäkerhet och underhållsteknologi Växjö
Hållbar produktion Växjö
Material och produktionsstyrning I Växjö
Materialmekanik Växjö
Produktionsstrategier / Lean production Distans
Produktionsteknik Växjö
Simuleringsdriven Produktutveckling, masterprogram Växjö
Strukturdynamik Växjö
Val av material och tillverkningsmetoder Växjö
Vetenskapsmetodik och opponering Växjö
Miljö och energiteknik
Energiplanering i byggd miljö Växjö
Energisystem - projekt Växjö
Energisystem i samhället Växjö
Energiteknik II Växjö
Förnybar energi och hållbar regional utveckling Distans
Utbildning / Pedagogik
Biblioteks- och informationsvetenskapens klassiker Växjö
Informationspraktiker Växjö
Interaktion och kommunikation i matematikklassrummet Distans
Magisterarbete i matematikdidaktik Distans
Matematikdidaktik 2 för F-3 - Geometri, algebra, sannolikhetslära och statistik Distans
Matematikdidaktik 2 för åk. 4-6, Geometri, algebra, sannolikhetslära och statistik Distans
Matematikdidaktik för åk. 7-9 och gymnasiet I Distans
Missbruk och psykisk ohälsa Växjö
Naturvetenskap och teknik genom estetisk metod i förskolan Distans
Specialpedagogik i olika lärmiljöer, I Växjö
Teori, metod och etik i matematikdidaktiska studier Distans
Lärare
Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Kalmar
Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Växjö
Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Kalmar
Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Växjö
Barn i utsatta livssituationer Växjö
Digitalisering som stöd för lärande, inriktning pedagogik, masterprogram Växjö
Kreativa möten mellan skola och kultur Kalmar
Ledarskap i skolan Distans
Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag II Växjö
Pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling Distans
Pedagogiskt och professionellt ledarskap Distans
Perspektiv på kunskap och lärande - fördjupningskurs Växjö
Psykosocial utveckling Distans
Självständigt arbete i pedagogik/Masteruppsats Växjö
Självständigt arbete inom pedagogik / magisteruppsats Växjö
Språk-, läs- och skrivutveckling Distans
Tyska - inriktning mot undervisning och lärande II Växjö
Pedagogik
Bildning och teknologi Distans
Förskoleklassens didaktik och metodik, fördjupningskurs Distans
Förskoleklassens didaktik och metodik, fördjupningskurs Distans
Förskollärarprogrammet Växjö
Förskollärarprogrammet Kalmar
Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan Distans
Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec 8-10 Distans
Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec 8-10 Distans
Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec 8-10 Distans
Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec 8-10 Distans
Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9/ spec. 8-10 Distans
Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9/ spec. 8-10 Distans
Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9/ spec. 8-10 Distans
Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9/ spec. 8-10 Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Oskarshamn
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Karlskrona
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Kalmar
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Kalmar
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad profil Kalmar
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot matematikutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot utvecklingsstörning Distans
Specialpedagogprogrammet Distans
Teknik för lärare åk 4-6 Distans
UVK-kurs: LSL I - Livsvillkor och sociala relationer, grundlärare/verksamhetsintegrerad profil Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång bild Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång biologi Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång biologi/kemi Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång biologi/naturkunskap Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång engelska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång engelska Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång franska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång franska, första terminen i Nice Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång fysik/matematik Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång historia Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång historia Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång matematik Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång musik Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång religionskunskap Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång samhällskunskap Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång spanska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång svenska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång svenska som andraspråk Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång tyska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång tyska, första terminen i Berlin Växjö
Specialpedagog
Mångfald i skolans lärmiljöer ur specialpedagogiskt perspektiv Distans
Specialpedagogik i professionellt lärarskap Distans
Vård / Medicin
Projektkurs i Optometri Kalmar
Synergonomi för optiker Distans
Biomedicin
Hematologi med laboratoriemetodik Kalmar
Hälsa och samhälle
Global hälsa Distans
Medicin
Komplementär och alternativ medicin i ett vårdvetenskapligt perspektiv, grundnivå Distans
Medicinsk vetenskaplig metodik Kalmar
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård Distans
Omvårdnad / Omsorg
Analysmetoder och självständigt arbete i vårdvetenskap Växjö
Analysmetoder och självständigt arbete i vårdvetenskap Kalmar
Analysmetoder och självständigt arbete i vårdvetenskap Växjö
Analysmetoder och självständigt arbete i vårdvetenskap Kalmar
Global hälsa ur ett interkulturellt perspektiv Växjö
Global hälsa ur ett interkulturellt perspektiv Växjö
Handledning - en grundläggande introduktion Västervik
Handledning - en grundläggande introduktion Växjö
Handledning - en grundläggande introduktion Kalmar
Hälsostödjande samtal - ett verktyg för gott bemötande Kalmar
Livsstil och hälsa Kalmar
Perspektiv på samtidens ohälsa Växjö
Perspektiv på samtidens ohälsa Växjö
Sjuksköterskeprogrammet Växjö
Sjuksköterskeprogrammet Kalmar
Sjuksköterskeprogrammet Västervik
Sjuksköterskeprogrammet Oskarshamn
Sjuksköterskeprogrammet Ljungby
Självständigt arbete (examensarbete) i vårdvetenskap Distans
Smärta ur ett livsvärldsperpektiv Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning anestesisjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård Distans
Vetenskapliga metoder Distans
Vård av patienter i palliativt skede Distans
Äldre i det moderna samhället Växjö

Visa alla

Hitta till utbildaren

Linnéuniversitetet

Pedalstråket 11
392 31 Kalmar