Visa allastudier.se som: Mobil

Linnéuniversitetet - En plats för kunskap, idéer och utveckling

Linnéuniversitetet bildades 2010 då Högskolan i Kalmar och Växjö universitet slogs samman. Det är ett nyfiket och ungt universitet som har 32 000 studenter, 150 utbildningsprogram och cirka 2500 fristående kurser. 

Ett modernt och internationellt universitet

Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet som vill visa dig att allt är möjligt, oavsett vilket mål du har med dina studier. För att du som student ska utvecklas och nå dina mål satsar universitetet extra på möjligheten till internationella utbyten och samarbete med näringslivet.

Närheten mellan studenter, forskare och lärare är viktig på Linnéuniversitetet, liksom ett aktivt och levande studentliv. På Linnéuniversitetet växer människor. Du också!

Stor valmöjlighet

Universitetet har två lärosäten, i Kalmar och i Växjö, och erbjuder en bredd i sina utbildningar på grund- och avancerad nivå. Här finns program inom samhällskunskap, teknik och naturvetenskap men även utbildningar till lärare och polis.


Visa alla utbildningar med Linnéuniversitetet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Ort
Beteendeekologi Kalmar
Idrottsvetarprogrammet Kalmar
Maskinteknik, inriktning produktutveckling, högskoleingenjör Växjö
Språk och politik - Inriktning engelska Växjö
Språk och politik - Inriktning franska Växjö
Språk och politik - Inriktning franska, första terminen i Nice Växjö
Språk och politik - Inriktning spanska Växjö
Språk och politik - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Språk och politik - Inriktning tyska Växjö
Språk och politik - Inriktning tyska, första terminen i Berlin Växjö
Yrkeskunnande och professionsutveckling, master Distans
Genusvetenskap
Genus och arbete i globala perspektiv Distans
Genusvetenskap, kandidatkurs Växjö
Genusvetenskaplig grundkurs Distans
Genusvetenskaplig grundkurs Växjö
Integrations- och mångfaldsstudier II Växjö
Introduktion till Genusvetenskap Distans
Introduktion till transgenderstudier Distans
Psykologi
Handledarutbildning i psykoterapi Växjö
Psykologi I Flera orter (2)
Psykologi I, distanskurs Distans
Psykologi III, allmän eller arbetspsykologisk inriktning inklusive självständigt arbete Flera orter (2)
Psykologi III, allmän inriktning inklusive självständigt arbete, distanskurs Distans
Psykologprogrammet Växjö
Psykoterapi
Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund Växjö
Samhällsvetenskap
1968, protesternas tid. Socio-politiska och kulturella ifrågasättanden under 1960-talet Distans
Andra världskriget: Historiens blodigaste krig Distans
Arkeologi III Kalmar
Att skriva populärvetenskap - arkeologiska och historiska perspektiv Distans
Avancerad fältarkeologi Kalmar
Den moderna naturen och postkoloniala ekologier Växjö
Det kalla kriget: politik, säkerhet och kultur Distans
Digitalisering av kulturarv Distans
Examensarbete masternivå i musikvetenskap Distans
Examensarbete masternivå i musikvetenskap Distans
Examensarbete, historia - magisterkurs Växjö
Examensarbete, religionsvetenskap - masterkurs Växjö
Freds- och utvecklingsprogrammet Växjö
Funktionsnedsättning och funktionshinder i välfärdssamhället Kalmar
Första världskriget: 1900-talets första katastrof Distans
Global Challenges and Opportunities Kalmar
Historia, allmän kurs, fördjupningskurs Flera orter (2)
Historia, allmän kurs, grundkurs Flera orter (2)
Historia, Den moderna tidsåldern Distans
Historia, Den tidigmoderna världen Distans
Historia, tematisk kandidatkurs Flera orter (2)
Informationsetik, politik och policy i en digital värld Distans
Interaktiv teknik inom digital humaniora Distans
Introduktion till det nutida Mellanöstern Distans
Koloniala historier och postkolonial teori: samtidigheter som historisk metodologi Distans
Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram Växjö
Konflikt och samarbete efter kalla kriget Distans
Kultur, identitet och traditioner i Sverige Växjö
Kulturdebatt och vetenskaplig problemformulering Växjö
Kulturmöten och kulturpolitik Växjö
Kurs i avancerad arkeologisk kulturanalys Kalmar
Kurs i avancerad historisk kulturanalys Växjö
Kvalitativa metoder i samhällsvetenskaperna Växjö
Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaperna Växjö
Länkade data och informationsstrukturer Distans
Musik och berättande Växjö
Musiksociologiska perspektiv Växjö
Mänsklig säkerhet och hållbar utveckling Växjö
Projektledning för humanister Växjö
Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram Växjö
Ras och rasism – ett postkolonialt perspektiv Växjö
Religionsmöten i kolonial kontext, historiska perspektiv Växjö
Samhälle, kultur och hälsa Distans
Samhällsorienterande ämnen för lärare i årskurs 4-6 Växjö
Samhällsvetenskaplig metod och teori med inriktning mot polisiärt arbete Distans
Slaveri och slavhandel i en global kontext Växjö
Statsvetarprogrammet Växjö
Sustainable Democracy and Governance Växjö
Sverigekunskap och fransk korrespondens Distans
Teoretiska traditioner inom humaniora Växjö
Östersjöns städer under stormaktstiden - kulturer i krig och fred Distans
Sociologi
Experimentella metoder Växjö
Feministiska perspektiv på makt och ojämlikhet Växjö
Handledningens metodik i socialt arbete I Växjö
Handledningens metodik i socialt arbete II Växjö
Internationellt socialt arbete Växjö
Ledarskap och organisation Distans
Migration, tid och temporalitet Växjö
Organisation och ledarskap inom välfärdssektorn Kalmar
Självständigt arbete - examensarbete Kalmar
Självständigt arbete på masternivå Kalmar
Social nätverksanalys Växjö
Sociologi I Växjö
Sociologi III - fördjupningskurs Växjö
Sociologi med arbetslivsinriktning II Distans
Sociologi med arbetslivsinriktning III – fördjupningskurs Distans
Sociologi, masterprogram Växjö
Sociologiprogrammet Växjö
Socionomprogrammet Flera orter (2)
Välfärdsstaten och socialpolitiken i Sverige Växjö
Socionom
Socialt arbete i tider av migration: Perspektiv på politik, institutioner och praktik Kalmar
Socialt arbete, masterprogram Kalmar
Socialvetenskaplig teoribildning och socialt arbete Kalmar
Statsvetenskap
Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Flera orter (2)
Demokratiutmaningar för fritidspolitiker Distans
Det matematiska kulturarvet Distans
EU och interkulturell kommunikation Växjö
Europeisk (dis)integration Växjö
Europeisk integration Växjö
Europeiskt politiskt entreprenörskap Distans
Examensarbete - självständigt arbete Flera orter (2)
Fallstudien och exemplets makt Distans
Folkrätt och mänskliga rättigheter Växjö
Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram Växjö
Freds- och utvecklingsstudier I Växjö
Freds- och utvecklingsstudier III Växjö
Fredsförhandlingar Växjö
Fysikens didaktik Flera orter (2)
Förvaltningspolitik Flera orter (2)
Global politik Växjö
Governance och korruption Växjö
Hållbarhet och flernivåstyrning Växjö
Integrations- och mångfaldsstudier Växjö
Integrations- och mångfaldsstudier I Växjö
Internationell kontext och politiska processer inom fältet fred och utveckling Växjö
Internationell makt, säkerhet och demokrati Växjö
Internationell politik Flera orter (2)
Internationella relationer, masterprogram Växjö
Internationella samhällsstudier Kalmar
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys Kalmar
Korruption i politik och förvaltning Växjö
Kulturella perspektiv på politik Växjö
Matematikdidaktik för åk. 7-9 och gymnasiet II Distans
Modern svensk politisk historia Distans
Pedagogiskt ledarskap I. Rekryteringsutbildning för skolledare Flera orter (2)
Policyprocesser, genomförande och utvärdering Växjö
Politik och religion Distans
Politiska idéer Flera orter (2)
Politiska partier och partisystem Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder II Flera orter (2)
Självständigt arbete - masteruppsats Växjö
Stabila institutioner och föränderligt beteende – Introduktion till amerikansk politik Distans
Statsvetenskap, masterprogram Växjö
Statsvetenskaplig analys Flera orter (2)
Statsvetenskaplig teori Växjö
Tematisk fördjupning: uthållig demokrati och samhällsstyrning Växjö
Uthållig och demokratisk samhällsstyrning: utmaningar och hot Växjö
Utvecklingsteori och ekonomisk utveckling Växjö
Yrkeskunnande, konst, litteratur och gestaltning Distans
Yrkeskunnandets kunskapsteori Distans
Bygg / Anläggning
Fastighetsteknik Distans
Anläggning
Anläggningsplanering Växjö
Byggteknik, högskoleingenjör Växjö
Arkitektur
Byggnadsutformning Växjö
El
Elkretsanalys Kalmar
Data / IT
3D-grafik Växjö
Aktuella problem inom datavetenskap Växjö
Algoritmer och avancerade datastrukturer Växjö
Avancerad informationsvisualisering och tillämpningar Växjö
Civilingenjör i Mjukvaruteknik Växjö
Databasteori Växjö
Datalogisk och Visuell Nätverksanalys Växjö
Datalogisk och Visuell Textanalys Växjö
Datateknik, högskoleingenjör Växjö
Datautvinning Växjö
Datorgrafik Växjö
Datornät - administration Växjö
Datornät - introduktion Växjö
Datorsäkerhet Växjö
Digital affärsutveckling, magisterprogram Distans
Digitalteknik Växjö
Djup maskininlärning Växjö
Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, masterprogram Växjö
Formella metoder Växjö
Fysik, masterprogram Flera orter (2)
Fysikerprogrammet Flera orter (2)
Informationslogistik Växjö
Informationssystem, magisterprogram Flera orter (2)
Informationssystem, masterprogram Flera orter (2)
Informationsvisualisering Växjö
Informationsvisualisering Växjö
Interaktiva medier och webbteknologier Växjö
Internetsäkerhet Växjö
Introduktion till maskininlärning Flera orter (2)
Kunskapsdelning i globala informationssystem team Flera orter (2)
Maskininlärning Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Algebra med kryptering och kodning Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Analys och matematisk fysik Växjö
Matematik och modellering, masterprogram - Inriktning Matematisk statistik och finansmatematik Växjö
Matematikerprogrammet Växjö
Mjukvarudesign Växjö
Mjukvaruteknik, högskoleingenjör Kalmar
Mjukvarutestning Växjö
Mobil och trådlös säkerhet Växjö
Modellering och simulering av system Växjö
Nätverkssäkerhet Växjö
Objektorienterad analys och design med UML Växjö
Objektorienterad programmering med C++ Distans
Operativsystem Växjö
Parallel Computing Växjö
Parallelldatorprogrammering Växjö
Programvaruarkitekturer Växjö
Programvaruteknik Växjö
Programvaruteknik, magisterprogram Växjö
Programvaruteknik, masterprogram Växjö
Projekt i datalogi Växjö
Projekt i modell-baserad utveckling Växjö
Projekt i Programvaruteknik Växjö
Projekt i visualisering och dataanalys Växjö
Projektkurs i Datorteknik Växjö
Serveradministration Växjö
Språk och logik Växjö
Strategisk informationssäkerhetshantering Flera orter (2)
Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling Växjö
Tillämpad Informationsvisualisering Växjö
Utvalda problem inom datavetenskap Växjö
Vetenskapliga metoder inom datavetenskap Växjö
Webbprogrammerare Distans
Programmering
Inledande programmering Växjö
Programmering för Digital Humaniora Distans
Strukturerad programmering med C++ Distans
Systemvetenskap
Aktuella frågor inom IS forskning och utveckling Flera orter (2)
Aktuella problem inom informatik Flera orter (2)
Digital ekonomi och det digitala affärslandskapet Distans
Digital humaniora forskningsmetoder Distans
Digital kapacitet för organisatorisk flexibilitet Flera orter (2)
Digitala Omgivningar: Informationssamhället och Sakernas Internet Flera orter (2)
Etik och profession inom IT Flera orter (2)
Implementering och förvaltning av vårdinformationssystem Distans
Introduktion till digital humaniora Distans
Introduktion till systemsäkerhet Distans
Kritisk teori och digital transformation Distans
Kvantitativ forskningsmetodik för informatik Flera orter (2)
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen Flera orter (2)
Systemiskt perspektiv på digital transformation Flera orter (2)
Vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi Flera orter (2)
Övrigt inom data och IT
IT för beslutsfattande och forskning inom hälsa, vård och omsorg Distans
Ekonomi / Försäljning
Enterprising & Business Development Växjö
Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande Växjö
Entreprenörskap och kontext Växjö
Entreprenörskap och samhällsförändring Växjö
Entreprenörskap som process och praktik Växjö
Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram Växjö
Entreprenörskap, inriktning medier Kalmar
Gamification Distans
Industriell ekonomi, högskoleingenjör Växjö
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Växjö
Introduction to Entrepreneurship Distans
Retail Management Kalmar
Strategisk management i tillverkningsindustrin Växjö
Ekonomi
Advanced Economic Analysis, Information Systems & Risk Management Växjö
Affärsinformatik, Management Information Systems Kalmar
Avancerad Matematisk ekonomi Växjö
Bolagsstyrning, normer och riskanalyser Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Växjö
Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Logistik & Supply Chain Management Växjö
Contemporary Issues in Management Kalmar
Contemporary Perspectives in Management Accounting Växjö
Controller I - Ekonomistyrningssystem i företagande Distans
Corporate Finance I Växjö
Ekonomisk statistik Distans
Ekonomistyrning, examensarbete (magister) Distans
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning Kalmar
Entrepreneurship and Business Development in Africa Distans
Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat) Distans
Fördjupad makroekonomi Växjö
Fördjupad mikroekonomi Växjö
Företagsekonomi I - affärsredovisning och budgetering Kalmar
Företagsekonomi I - kalkylering Kalmar
Företagsekonomi I - marknadsföring Distans
Företagsekonomi I - organisation och ledarskap Distans
Företagsekonomi I - Organisation och Ledarskap Kalmar
Företagsekonomi II - Extern redovisning Kalmar
Företagsekonomi II - Finansiering Kalmar
Företagsekonomi II - Konsumentbeteende och konsumentkultur Kalmar
Företagsekonomi II - metod och uppsats Kalmar
Företagsekonomi II - organisation Kalmar
Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Distans
Företagsekonomi III - organisation Kalmar
Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) Distans
Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) Kalmar
Företagsekonomi III - Sinnesmarknadsföring Distans
Företagsekonomi III - tjänstelogik och värdeskapande Distans
International Business Studies - Business Development with International Entrepreneurship Kalmar
Internationella Turismprogrammet Kalmar
Leadership and Management in International Contexts, magisterprogram Kalmar
Logistik i försörjningskedjor Växjö
Lokal innovation Växjö
Masterprogram i eHälsa Distans
Matematisk ekonomi II Växjö
Metoder i arbete Växjö
Nationalekonomi, masterprogram Växjö
Nationalekonomprogrammet Växjö
Portfolio Choice Theory and Portfolio Evaluation Växjö
Public Economics Växjö
Socio-Economics Växjö
Supply Chain Information Systems Växjö
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi Distans
Industriell ekonomi Växjö
Nationalekonomi
Avancerad Ekonometri Växjö
Avancerad Makroekonomi Växjö
Avancerad Mikroekonomi Växjö
Ekonometri Växjö
Europastudier Växjö
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier Växjö
Makroekonomi Växjö
Mikroekonomi Växjö
Nationalekonomi - Mikroekonomi med tillämpningar Distans
Portfolio Choice Theory Växjö
Redovisning / Bokföring
Affärssystem och redovisningsrutiner Växjö
Cost Accounting Växjö
Finansiering Distans
Grundläggande redovisning II Distans
Redovisningsteori Växjö
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Arkitektur och design Flera orter (2)
Art and Art Education - Dialogical and Intercultural Perspectives Växjö
Art and Art Education II Växjö
Ateljéarbete i förskolan med inspiration från Reggio Emilia Växjö
Avancerad och experimentell typografi och komposition Distans
Bild- och byggnadskulturer 1600-1900 Distans
Bild- och miljögestaltning under 1900-talet och 2000-talets början Distans
Bildanalys och konstpedagogik Växjö
Bildpedagogik I, grundkurs Flera orter (2)
Bildpedagogik II, fortsättningskurs Kalmar
Bildpedagogik III, kandidatkurs Kalmar
Design + Change Växjö
Design och hantverk I Distans
Design+Change, masterprogram Växjö
Det förflutna och fiktion Distans
Digital bild - färg, form och gestaltning Distans
Digital bildbehandling Distans
Digital bildbehandling Distans
Digital Video and Moving Images I Växjö
Digitala och analoga berättelser i möte mellan skola och kultur Kalmar
Foto/digital bildredigering Växjö
Fördjupningsstudier i konst- och bildvetenskaplig litteratur Distans
Grafisk design i en social och kulturell kontext Distans
Grafisk design och typografi II Distans
Grafisk designaktivism Distans
Grafisk designhistoria ur ett globalt perspektiv Distans
Hållbar utveckling i pedagogiskt perspektiv genom konstnärliga processer Distans
Hållbar utveckling och interkulturellt pedagogiskt perspektiv genom konstnärliga processer – med inriktning mot förskolan Distans
Hållbara perspektiv inom grafisk design Distans
Illustration I Distans
Interkulturellt pedagogiskt perspektiv genom konstnärliga processer Distans
Keramik, design och hållbarhet Växjö
Konstkritik I Distans
Musik- och ljuddesignprogrammet Distans
Mönster och gestaltning Växjö
Screentryck, introduktionskurs Kalmar
Svensk designhistoria från 1900-talet till idag Distans
Tryck- och bildframställning Kalmar
Tryck- och bildframställning, ll Kalmar
Typografi, form och grafiska verktyg Distans
Utomeuropeisk konst, bild, arkitektur och design Flera orter (2)
Visual Communication + Change Kalmar
Design
Design av matematisk problemlösning Distans
Design Management Växjö
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning design, masterprogram Växjö
Inredning
Möbel- och rumsgestaltning Växjö
Musik
Att skriva sångtexter på engelska Distans
Bruksgitarr I Distans
Bruksgitarr II Distans
Brukspiano I Distans
Brukspiano II Distans
Den svenska musikbranschen I – upphovsrätt, aktörer och avtal Distans
Examensarbete i musikvetenskap Distans
Fördjupningsstudier i musikvetenskaplig litteratur Distans
Magisterprogram i musikvetenskap Distans
Musik - för grundlärare med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Växjö
Musik I - inriktning mot arbete i årskurs 6-9 Växjö
Musik I - inriktning mot arbete i årskurs F–9 Växjö
Musik i film och TV Växjö
Musik I med inriktning mot grundskola för kulturskolelärare och obehöriga lärare Distans
Musik i skolans tidiga år I, 1-15 hp Distans
Musik i skolans tidiga år I, 1-15 hp Distans
Musik i skolans tidiga år II, 16-30 hp Distans
Musik i skolans tidiga år II, 16-30 hp Distans
Musik II - inriktning mot arbete i årskurs 7-9 Växjö
Musik II mot grundskola för kulturskolelärare och obehöriga lärare Distans
Musik III mot grundskola för kulturskolelärare och obehöriga lärare Distans
Musik och medier Distans
Musik och sociala medier Distans
Musikanalytiska perspektiv Distans
Musikarkeologi Distans
Musiketnologiska perspektiv på musik Växjö
Musikhistoria med inriktning mot konstmusik Växjö
Musikhistorieskrivning Distans
Musikmiljöer i Europa genom tiderna Växjö
Musikproduktion I Distans
Musikproduktion II Distans
Musikproduktionsprogrammet Växjö
Musikteori I Distans
Musikteori II Distans
Musikvetenskap I Växjö
Musikvetenskap II Växjö
Musikvetenskap III, examensarbete Flera orter (2)
Perspektiv inom dagens musikforskning Distans
Populärmusik, människa och samhälle Distans
Rockens historia Distans
Självständigt arbete i musikpedagogik Flera orter (2)
Svenskt musikliv i dag: musiketnologiskt fältarbete Distans
Fordon / Båt / Flyg / Tåg
Sjöfart / Navigation
Fartygsautomation Kalmar
Fartygselektronik Kalmar
Hantverk
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning Distans
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi Distans
Trähantverk
CAE / Träteknik Computer Aided Engineering Flera orter (2)
Examensarbete Distans
Industriell trätorkning Distans
Materialet trä Flera orter (2)
Skogsbruk och klimat ur ett systemperspektiv Distans
Teknisk försöksplanering och metodik Distans
Träds ekofysiologi Distans
Träförädlingsteknik Distans
Träindustriell produktionsteknik Distans
Hotell / Restaurang / Turism
Eventproduktion
Music & Event Management Kalmar
Mat och dryck
Livsmedelsmikrobiologi Kalmar
Livsmedelsteknik och kvalitetssäkring Kalmar
Turism och resor
Turism och hållbarhet i antropocen Kalmar
Turism och hållbarhet, masterprogram Kalmar
Turismstudier och turismteori Kalmar
Turismvetenskap I - introduktion till turism Distans
Turismvetenskap I - introduktion till turism Kalmar
Turismvetenskap I - Turismens globala produktionssystem Kalmar
Turismvetenskap I – Scandinavian Tourism Management Kalmar
Turismvetenskap III - Turism som affärsfenomen i det samtida samhället Kalmar
Turismvetenskap III - Turismvetenskapliga metoder Kalmar
Turismvetenskap III, examensarbete (kandidat) Kalmar
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Kost och näringslära
Kost Näring Hälsa Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Fördjupningskurs I i logistik Växjö
Logistik Distans
Logistik Distans
Juridik
Arbetsrättslig fortsättningskurs Växjö
Grundläggande beskattningsrätt Flera orter (2)
Handelsrätt II Distans
Handelsrättslig grundkurs Växjö
Handelsrättslig grundkurs Distans
International Business Law Kalmar
Internationell rätt och hållbar utveckling Växjö
Mänskliga rättigheter i Europa Växjö
Socialrätt I - juridisk översikt Distans
Socialrätt II - fortsättningskurs Distans
Svensk affärsrätt Kalmar
Kommunikation / Media
Att samla in, analysera och moderera användargenererat material från sociala medier Distans
Digital humaniora, masterprogram Distans
Digitala medier och insamlings- och analysmetoder Distans
Digitalisering som stöd for lärande, inriktning medieteknik, masterprogram Växjö
Intermedialitet Distans
Kommunikation Distans
Medieentreprenörprogrammet Kalmar
Mediekreatörprogrammet Kalmar
Medierna och det offentliga samtalet Distans
Strategisk kommunikation Distans
Copywriting och skrivande
Att skriva barnlitteratur Distans
Att skriva barnlitteratur II Distans
Att skriva dramatik Distans
Att skriva fantasylitteratur Distans
Att skriva filmmanus Distans
Att skriva kritik och essäistik Distans
Kreativt skrivande I Distans
Kreativt skrivande II Distans
Kreativt skrivande III Distans
Kreativt skrivande IV Distans
Kreativt skrivande på engelska: novellen Distans
Kreativt skrivande på engelska: skapa världar Distans
Kreativt skrivande V Distans
Film
Dokumentärfilm Distans
Filmens form och berättande, en introduktion Flera orter (2)
Filmens historia, en fördjupning Växjö
Filmens historia, en introduktion Flera orter (2)
Filmkritik: teori och praktik Distans
Filmvetenskap, fortsättningskurs Distans
Filmvetenskap, grundkurs Flera orter (2)
Filmvetenskap, kandidatkurs Flera orter (2)
Filmvetenskap, magisterkurs Distans
Samtida filmproduktion och distribution Växjö
Grafisk design
Digital Grafik 2 Växjö
Grafisk design och typografi I Distans
SolidWorks - Datorstödd design II Distans
SolidWorks – Datorstödd design I Distans
Informationsvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap Växjö
Biblioteks- och informationsvetenskap: aktuella forskningsproblem Distans
Biblioteks- och informationsvetenskap: vetenskaplig kommunikation och bibliometri Distans
Biblioteks- och informationsvetenskapens klassiker Växjö
eHälsa – en introduktion Distans
eHälsa för biomedicinska analytiker Distans
Examensarbete, biblioteks- och informationsvetenskap - masterkurs Växjö
Hälsoinformatik, examensarbete (magister) Kalmar
Individuella fördjupningsstudier i biblioteks- och informationsvetenskap Växjö
Informationspraktiker Växjö
Introduktion till hälsoinformatik Kalmar
Kurs i avancerad biblioteks- och informationsvetenskaplig kulturanalys Växjö
Utvärdering av eHälsa Distans
Kommunikation
Interkulturell kommunikation i företagande Kalmar
Kommunikation Distans
Kommunikation Distans
Kommunikation Distans
Kommunikation mellan människor Distans
Lyssnande och kommunikation Distans
Marknadsföring / PR
Advertising Campaign Planning Kalmar
Applied Marketing Analysis Växjö
Business Administration II - Business Relations Kalmar
Civilekonomprogrammet Växjö
Contemporary Marketing Research Växjö
Customer Experience Management Kalmar
Digital Marketing Kalmar
E-Business Management Växjö
Företagsekonomi I - Marknadsföring Kalmar
Förhandling i internationell försäljning Distans
International Business Strategy in Emerging Country Markets Kalmar
International Business Strategy, masterprogram Kalmar
International Cases on Marketing Strategy Distans
International Marketing Strategy Växjö
Internationalization of Entrepreneurial Firms Kalmar
Internationell försäljning: profession, processer och utförande Distans
Internationell key account management Distans
Internationella affärer Kalmar
Marknadsföring i mobila enheter Kalmar
Marknadsföring, masterprogram Växjö
Marknadsföringsprogrammet Växjö
Modern Marketing Practices Växjö
Medieproduktion
Bild och grafisk design för webben Distans
Fördjupningskurs i 3D grafik Distans
Grafiska verktyg Distans
Kortfilmsproduktion Kalmar
Publicera på webben Distans
Reklamfilm Kalmar
Videoproduktion 2 Växjö
Multimedia
Avancerade problem inom medieteknik Flera orter (2)
Den adaptiva och semantiska webben Flera orter (2)
Digitala medier Växjö
Digitala verktyg i förskolan Distans
Digitalisering i skolan - lärare Distans
Ekosystem för sociala medier Flera orter (2)
Examensarbete i medieteknik Växjö
Forskningsutmaningar i medieteknik Växjö
Fysiska och påtagliga användargränssnitt Flera orter (2)
Grunderna i IT-baserade medier Flera orter (2)
Interaktionsdesign 1 Växjö
Interaktionsdesign 3 Växjö
Internetarkitektur Flera orter (2)
Medieteknik, examensarbete (master) Växjö
Mobile Games and Entertainment Flera orter (2)
Multimediedesign och produktion Flera orter (2)
Nätverkssamhällets kultur Flera orter (2)
Projektkurs 2 i medieteknik Växjö
Projektkurs i medieteknik 1 Växjö
Sociala medier Distans
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Flera orter (2)
Studier i medieteknik Växjö
Vetenskaplig metod i medieteknik Växjö
Vetenskaplig teori och metod Flera orter (2)
Videoproduktion 1 Växjö
Webb- och mobilutveckling Flera orter (2)
Webbteknik 1 Flera orter (2)
Webbteknik 2 Flera orter (2)
Webbteknik 3 Flera orter (2)
Webbteknik 6 Växjö
Presentationsteknik och retorik
Storytelling Distans
Kultur / Humanistiska inriktningar
Mångfald och sociala relationer i multikulturella skolan Distans
Arkeologi
Arkeologi II Växjö
Historia
Arkeologi I Flera orter (2)
Examensarbete, arkeologi - masterkurs Kalmar
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Examensarbete, historia - masterkurs Växjö
Forskningsfält i postkoloniala miljöer Växjö
Humanvetenskaplig metod och praktik Växjö
Hällbilder i norra Europa - en introduktion Distans
Hällristningar i ett globalt perspektiv I Distans
Hällristningar i ett globalt perspektiv II Distans
Idéhistoria, filosofi och samhällsteori Kalmar
Imperialismen och den moderna världens framväxt Växjö
Individuella fördjupningsstudier i arkeologi Kalmar
Individuella fördjupningsstudier i historia Växjö
Israel-Palestinakonflikten Distans
Kina. Från terracottakrigare till rödgardister Distans
Kritik och teori: samtida humanvetenskapliga debatter Växjö
Nordisk nostalgi Växjö
Postkoloniala perspektiv Distans
Religion, ritualer och materiell kultur - ett arkeologiskt perspektiv Kalmar
Sandby borg: Arkeologin, händelsen, tiden Distans
Vad är arkeologi? Aktuell arkeologisk forskning vid Linnéuniversitetet Distans
Konstvetenskap
Avancerad kurs i konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder Distans
De tidiga världskulturerna till 1600 Distans
Det konst- och bildvetenskapliga fältet, konstkritiska och konstpedagogiska praktiker Distans
Examensarbete i konst- och bildvetenskap, magisternivå Distans
Examensarbete i konst- och bildvetenskap, masternivå Distans
Examensarbete masternivå i konst- och bildvetenskap Växjö
Konst- och bildvetenskap III Flera orter (2)
Konst- och bildvetenskaplig teori och metod Distans
Konstpedagogik I Distans
Konstvärldar I, offentlig konst Distans
Kvinnliga konstnärer och surrealismen Distans
Musik och konst i Sverige Växjö
Praktisk arkitekturhistoria. Bebyggelseutvecklingen från 1800-talet till idag Distans
Praktisk arkitekturhistoria. Landsbygdens och den förindustriella stadens bebyggelse Distans
Samtidskonst I Distans
Självständigt arbete i konst- och bildvetenskap Flera orter (2)
Visuell kultur I Distans
Kulturvetenskap
Att arbeta med kulturarvet - en introduktion Kalmar
Det nordiska arvet Distans
Kulturarv i samtid och framtid Kalmar
Kulturarv i stad och land Kalmar
Kulturarv och kommunikation Kalmar
Kulturarv, entreprenörskap och projekt Kalmar
Kulturledarprogrammet Växjö
Kulturmiljöpedagogik del 1 Distans
Kulturpolitikens möjligheter och begränsningar Kalmar
Kultursociologi Växjö
Masterprogram i kulturvetenskaper Växjö
Praktik och projektarbete inom området integration och mångfald Växjö
Verksamhetsförlagda studier med anknytning till kulturarv Kalmar
Litteraturvetenskap
Astrid Lindgren's works Växjö
Barn- och ungdomslitteratur Distans
Barn- och ungdomslitteratur. En introduktion Distans
Bilderboken i teori och praktik Distans
Film och litteratur Distans
Fornnordisk litteratur Distans
Game of Thrones – Studier av makt i George R.R. Martins verk Distans
Harry Potter och hans världar Växjö
Jaget i reselitteraturen Växjö
Kriminalromanen: tradition och förnyelse Distans
Kvinnan, freden och miljön - Elin Wägners författarskap Distans
Litteratur och existentiella frågor Distans
Litteraturvetenskap, allmän kurs Växjö
Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Distans
Litteraturvetenskap, den äldre litteraturen Flera orter (2)
Litteraturvetenskap, kandidatkurs Flera orter (2)
Populärlitteratur Distans
Tecknade serier Distans
Öar i litteraturen Distans
Religionsvetenskap
Fornnordisk folkkultur – folklore, artefakter och visuella lämningar Distans
Fornnordisk mytologi och religion, en introduktion Distans
Forntida religioner och religionsvetenskapens ämneshistoria Växjö
Historia och religion i Sverige Växjö
Individuella fördjupningsstudier i religionsvetenskap Växjö
Kulturhistoriska perspektiv på religion Växjö
Kurs i avancerad religionsvetenskaplig kulturanalys Växjö
Nytestamentlig teologi Distans
Religionsvetenskap, allmän kurs I Växjö
Religionsvetenskap, fortsättningskurs II Växjö
Religionsvetenskap, kandidatkurs III Växjö
Religionsvetenskap, magisterkurs Växjö
Ledarskap / Organisation
Att leda och organisera projekt och temporära organisationer Växjö
Hållbarhet, Entreprenörskap, och Social förändring Växjö
Leadership in International Context Kalmar
Ledarskap i producerande företag Distans
Organization Theories Växjö
Organizational Change and Renewal Växjö
Produktionsledning för yrkesverksamma Distans
Public Management Växjö
Strategisk ledning Växjö
Styrning och ledning av offentlig verksamhet Distans
Ledarskap
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning teknik, masterprogram Växjö
Leadership Theories Växjö
Ledarskapsteorier Distans
Projektledning
Projektledning - marknadsföring Kalmar
Projektledning - musik och event Distans
Projektledning I Distans
Projektledning II Distans
Projektledning och teknisk kommunikation Växjö
Verksamhet och organisation
Business Administration II - IMC and Brand Management Kalmar
Institutionella perspektiv på organisationer: struktur, kultur, process Växjö
Natur / Djur
Certifierat skogsbruk I Distans
Djurhållning inriktning sällskapsdjur Distans
Ekologi II Distans
Ekologi och vetenskaplig metodik Kalmar
Examensarbete Distans
GIS i skogsbruket Distans
Grundkurs om djurskydd Distans
Handläggning av ärenden enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Distans
Hållbart familjeskogsbruk III – Kultur, Miljö, Vilt Distans
Magisterkurs i djurhållning och djurvälfärd, inriktning ovanliga produktionsdjur Distans
Marin ekologi Kalmar
Marin ekologi, avancerad kurs Kalmar
Naturvårdsbiologi Kalmar
Ornitologi - Artkunskap och ekologi Distans
Skogen som klimatnytta Distans
Skogen som upplevelse, fristående kurs Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (kandidat) Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (magister) Distans
Skogs- och träteknik, examensarbete (master) Distans
Skogshistoria Distans
Skogsnäringens marknader Distans
Skogsproduktion och virkets användbarhet Distans
Skogsskötsel Distans
Sportfiske och fiskevård Distans
Sötvattensekologi Kalmar
Sötvattensekologi, avancerad kurs Kalmar
Trä som ingenjörsmaterial Flera orter (2)
Zoologi - anatomi och fysiologi Kalmar
Zoologi - morfologi, systematik och fylogeni Kalmar
Djurvård och hästhållning
Djurhållning inriktning hästdjur Distans
Magisterkurs i djurhållning och djurvälfärd, inriktning lantbrukets djur Distans
Magisterkurs i djurhållning och djurvälfärd, inriktning produktionsdjur Distans
Magisterprogram inom djurskydd Distans
Lant- och skogsbruk
Fastighetsrätt och ekonomi i skogsföretaget Distans
Hållbart familjeskogsbruk I Distans
Hållbart familjeskogsbruk I och II Distans
Hållbart familjeskogsbruk II Distans
Internationellt skogsbruk och skogsägande Distans
Ledarskap inom skogs- och träteknik Distans
Lövskog och förädling I Distans
Skog och träteknik, högskoleingenjör Flera orter (2)
Skogens affärsmöjligheter Distans
Skoglig planering Distans
Skogsförvaltning för biologer Distans
Skogsproduktion Distans
Skogsskötsel för flera mål Distans
Virkeslära Flera orter (2)
Övrigt inom natur / djur
Djurskydd, djurhållning och förvaltningsrätt Distans
Naturvetenskap
Astronomi, orienteringskurs Distans
Flervariabelanalys och vektoranalys Växjö
Hälsovetenskap, masterprogram Kalmar
Kvalitativa forskningsmetoder Distans
Mark, vatten och flora i skogsmark Distans
Matematisk modellering 2 Växjö
Miljöriskanalys, magisterprogram Distans
Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i årskurs 4 - 6 Växjö
Naturvetenskaplig forskningsmetodik Kalmar
Naturvetenskapligt basår Kalmar
Nutrition och livsmedelsvetenskap Kalmar
Optimeringsmetoder Växjö
Ordinära differentialekvationer Växjö
Riskanalys Flera orter (2)
Sannolikhetslära och statistik Flera orter (2)
Transfusionsmedicin med laboratoriemetodik Kalmar
Vetenskaplig teori och metod Växjö
Biologi
Akvatisk ekologi, masterprogram Kalmar
Biologiprogrammet Kalmar
Botanik Kalmar
Ekologi I - organismer Distans
Ekologi och hälsa Distans
Etologi Distans
Evolutionsbiologi och genetik Kalmar
Fiskekologi Kalmar
Fiskekologi, avancerad kurs Kalmar
Floristik och faunistik Distans
Hållbara energiprocesser och system, masterprogram Växjö
Miljövetenskap och hållbar utveckling, masterprogram Kalmar
Molekylär genetik och genteknik Kalmar
Fysik
Astrofysik Flera orter (2)
Atom- och kärnfysik Flera orter (2)
Avancerad kvantmekanik Flera orter (2)
Datorfysik I Flera orter (2)
Datorfysik II Flera orter (2)
Elektricitetslära och magnetism Flera orter (2)
Elektromagnetisk fältteori Flera orter (2)
Fasta tillståndets fysik Flera orter (2)
Klassisk elektrodynamik Flera orter (2)
Kosmisk strålning och Högenergiastrofysik Flera orter (2)
Kosmologi med relativitetsteori Flera orter (2)
Kvantiserade mångpartikelsystem Flera orter (2)
Kvantmekanik II Flera orter (2)
Mekanik Flera orter (2)
Statistisk fysik I Distans
Termodynamik och statistisk fysik Flera orter (2)
Vågrörelselära och optik Flera orter (2)
Geografi
Det svenska landskapet i tid och rum Växjö
Geografi för lärare i gymnasiet, 1-90 hp Distans
Geografi för lärare i gymnasiet, 1-90 hp - ingår i lärarlyftet II Distans
Geografi för lärare i gymnasiet, 1-90 hp. Ingår i Lärarlyftet Distans
Geografi för lärare åk 7-9, 1-45 hp, ingår i Lärarlyftet Distans
Geografi för lärare, årskurs 7-9, 1-45 hp Distans
Geografi I Kalmar
Geografi II Kalmar
Geografi III Flera orter (2)
Geografi med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 1-90 hp Distans
Geografi med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 1-45 hp Distans
Geografi och den planetära klimatsituationen Distans
Hälsogeografi Kalmar
Kulturgeografi I Kalmar
Kulturgeografi III Kalmar
Geovetenskap
Geovetenskap Distans
Kemi
Kemi för ingenjörer Växjö
Kemi, magisterprogram Kalmar
Kemi, masterprogram Kalmar
Miljökemi Distans
Modern kemi och dess tillämpningar Kalmar
Projektkurs i kemi Kalmar
Matematik
Algebraiska strukturer I Flera orter (2)
Algebraiska strukturer II Växjö
Analys I Distans
Analys II Flera orter (2)
Analytiska funktioner Växjö
Bastermin i matematik och fysik Växjö
Bayesianska metoder Växjö
Diskret matematik Distans
Distributionsteori Växjö
Dynamiska system Växjö
Elementär talteori Flera orter (2)
Examensarbete på kandidatnivå Växjö
Examensarbete på masternivå Växjö
Finansiell modellering med stokastiska processer Växjö
Flervariabelanalys Distans
Forskningsmetodik Växjö
Fouriermetoder och komplex analys Växjö
Funktionalanalys Växjö
Fysikens matematiska metoder Flera orter (2)
Förberedande matematik för högskolestudier I Distans
Förberedande matematik för högskolestudier II Distans
Förberedande matematik för högskolestudier III Distans
Försäkringsmatematik Flera orter (2)
Geometri Flera orter (2)
Grundläggande matematik Distans
Grundläggande matematik IV Distans
Inledande finansmatematik Växjö
Interaktion och kommunikation i matematikklassrummet Distans
Kodningsteori Växjö
Kryptering och kodningsteori Växjö
Linjär algebra Växjö
Linjär algebra fortsättningskurs Växjö
Linjära statistiska modeller Växjö
Matematik - projektkurs (liten) Växjö
Matematik - projektkurs (stor) Växjö
Matematik, vetenskap och samhälle Växjö
Matematik, vetenskap och samhälle Växjö
Matematikdidaktik, magisterprogram Växjö
Matematikens utveckling Flera orter (2)
Matematiklärares professionsutveckling Distans
Matematisk fysik Växjö
Matematisk kryptering Flera orter (2)
Monte Carlo-metoder Flera orter (2)
Multivariatanalys Flera orter (2)
Numeriska metoder Växjö
Partiella differentialekvationer Växjö
Sannolikhetsteorins matematiska grunder Flera orter (2)
Stokastisk analys Växjö
Stokastiska processer Växjö
Särskilda utbildningsbehov i matematik - undervisning, åtgärder och anpassningar Distans
Tillämpad sannolikhetslära och statistik Distans
Vektorgeometri Distans
Vågutbredning i atmosfären, växthuseffekten och global uppvärmning Distans
Miljö
Affärsmodeller för hållbarhet Kalmar
Hållbar innovation Distans
Hållbar utveckling Distans
Hållbara energisystem Distans
Industriell ekologi Distans
Introduktion till miljövetenskap Distans
Klimatfrågan Distans
Klimatförändringar I Distans
Miljö som konkurrensmedel Distans
Miljö- och resurshushållning Växjö
Miljöanalys Distans
Miljöanalytiker Distans
Miljöledningssystem Distans
Miljöriskanalys Distans
Miljöriskkommunikation Distans
Miljörätt Distans
Miljöskyddsteknik Distans
Miljöteknik - Inriktning hållbar utveckling Flera orter (2)
Miljötoxikologi Distans
Riskanalys i miljöfarlig verksamhet Distans
Riskhantering av förorenade områden Distans
Samhällsplanering och förvaltning Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö Distans
Human Resource Management Växjö
Human Resource Management - Concepts, Trends and Strategies Kalmar
Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling Kalmar
Personal och arbetsliv Växjö
Sport / Fritid
Idrott och sport
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program Växjö
Det idrottsvetenskapliga forskningsfältet Distans
Elitidrottens kontext - styrning och förutsättningar Distans
Fördjupning i vetenskaplig metod Distans
Handledning och bedömning av ämneslärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning Distans
Idrott mellan tradition och förändring Distans
Idrott och hälsa - inriktning fritidshem och årskurs 4-6 Växjö
Idrott och hälsa I - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Flera orter (2)
Idrott och hälsa III - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Flera orter (2)
Idrott och hälsa IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Flera orter (2)
Idrott och hälsa V, inkl. självständigt arbete, avancerad nivå (ämneslärarexamen, för arbete i gymnasieskolan) Flera orter (2)
Idrott och hälsa, självständigt arbete, grundnivå (ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan) Flera orter (2)
Idrott, kön och kropp Distans
Idrottens träningslära - optimal konditionsutveckling Distans
Idrottens träningslära, kost för prestation Distans
Idrottens träningslära, prestationsutveckling och tester Distans
Idrottsmedicin - Hälsorelaterade mätmetoder inom idrottsmedicin och idrottsvetenskap Distans
Idrottsmedicin - Idrottsmekanik och rörelseanalys Distans
Idrottsmedicin med inriktning mot idrottsnutrition Distans
Idrottsnutrition Distans
Idrottsvetenskap, masterprogram Distans
Idrottsvetenskaplig fördjupning Distans
Idrottsvetenskaplig profilkurs I Distans
Idrottsvetenskaplig profilkurs II Distans
Ishockey, kultur och samhälle Distans
Mästerskapscoaching - Coachens roll i prestationsutveckling mot internationella mästerskap Distans
Pedagogiskt ledarskap i idrott Distans
Självständigt arbete (Master) i idrottsvetenskap Distans
Självständigt arbete (Master) i idrottsvetenskap Distans
Självständigt arbete/idrottsvetenskaplig magisteruppsats Distans
Specialidrott - ­ mentala funktioner och utveckling Distans
Specialidrott - bedömning och betyg Distans
Specialidrott - kroppens byggnad och funktioner Distans
Specialidrott - ledarskap och coaching Distans
Specialidrott - Prestationspsykologi inom idrott Distans
Specialidrott - prestationsutveckling och tester Distans
Specialidrott - prestationsutveckling och tester II Distans
Specialidrott - utbildning, undervisning och lärande Distans
Specialidrott – projektarbete Distans
Specialidrott och didaktik Distans
Specialidrott och vetenskaplig teori och metod Distans
Specialpedagogiskt arbetssätt i idrott och fysisk aktivitet Distans
Sport Governance - Institutionella, politiska och sociologiska perspektiv på idrottens styrning Distans
Talangutveckling ur ett coachperspektiv Distans
Vetenskaplig teori och metod Distans
Vetenskapsteori och forskningsetik Distans
Språk
Danska, grundkurs Distans
Engelsk språk- och litteraturvetenskap, introduktion Växjö
EU-kunskap, Sverigekunskap och fördjupad områdeskunskap Växjö
Examensarbete, tyska - magister Distans
Examensarbete, tyska med översättningsinriktning, master Distans
Introduktion till översättning - engelska Distans
Introduktion till översättning - Tyska Distans
Isländska, fortsättningskurs Distans
Isländska, grundkurs Distans
Magisterkurs med översättningsinriktning tyska-svenska Distans
Norska, grundkurs Distans
Poplitteratur och litterär poetik Distans
Självständigt arbete - tyska Flera orter (2)
Språkvetenskapliga perspektiv Växjö
Svenska som andraspråk - Grammatik ur ett andraspråksperspektiv Distans
Tyska - inriktning mot undervisning och lärande II Växjö
Tyska (distans), 31–45 Distans
Tyska (distans), fortsättningskurs II Distans
Tyska (distans), nybörjarkurs I (A1-A2) Distans
Tyska (distans), nybörjarkurs II (A2-B1) Distans
Tyska för arbetslivet - muntlig och interkulturell kommunikation Distans
Tyska för arbetslivet - skriftlig kommunikation Distans
Tyska i Berlin, grundkurs Växjö
Tyska, allmän kurs Växjö
Tyskspråkig litteratur Flera orter (2)
Tyskspråkig litteratur, kultur och kommunikation Växjö
Arabiska
Arabiska II Distans
Arabiskans grunder Distans
Engelska
Engelsk språk- och litteraturvetenskap, masterprogram Växjö
Engelska 1 Växjö
Engelska 1, del I Distans
Engelska 1, del II Distans
Engelska, kandidatkurs, litteraturvetenskaplig inriktning Växjö
Engelska, kandidatkurs, språkvetenskaplig inriktning Växjö
English for Research Writing Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning engelska-svenska, heltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning franska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning tyska-svenska, deltid Distans
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram - Inriktning tyska-svenska, heltid Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, heltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska, heltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning spanska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska, deltid distans Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska, heltid distans Distans
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning engelska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning filmvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning franska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning franska, första terminen i Nice Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning historia Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning litteraturvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning religionsvetenskap Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning spanska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning svenska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning tyska Växjö
Språk, kultur och kommunikation - Inriktning tyska, första terminen i Berlin Växjö
Teman i engelsk litteraturvetenskap Växjö
Teman i engelsk språkvetenskap Växjö
Franska
EU-kunskap på franska Distans
Examensarbete, franska - magister Distans
Examensarbete, franska - master Distans
Franska - inriktning mot undervisning och lärande Distans
Franska - inriktning mot undervisning och lärande II Distans
Franska för nybörjare I Distans
Franska för nybörjare i Frankrike Växjö
Franska för nybörjare II Distans
Franska, allmän kurs Distans
Franska, allmän kurs i Frankrike Växjö
Franska, allmän kurs, grundkurs Flera orter (2)
Franska, kandidatkurs Distans
Franska. Grammatik och översättning Distans
Franska. Intermedialitet i litteraturen Distans
Franska. Litteraturteori och narrativa studier Distans
Franska. Perspektiv på fransk språkvetenskap Distans
Franska. Postkolonial litteraturteori Distans
Franska. Självbiografisk litteraturteori Distans
Franskspråkig litteratur i världen Distans
Juridisk franska Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans
Skönlitteratur från franskspråkiga delar av världen Distans
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Psykolingvistik och experimentplanering Distans
Spanska
Examensarbete, spanska - master Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning spanska, heltid distans Distans
Spanska - inriktning mot undervisning och lärande I Distans
Spanska - inriktning mot undervisning och lärande II (fristående) Flera orter (2)
Spanska för nybörjare Växjö
Spanska för nybörjare i Spanien Växjö
Spanska, allmän kurs Växjö
Spanska, allmän kurs i Spanien Växjö
Spanska, allmän kurs, fortsättningskurs Växjö
Spanska, allmän kurs, grundkurs (distans) Distans
Spanska, kandidatkurs, didaktisk inriktning Flera orter (2)
Spanska, kandidatkurs, litteraturvetenskaplig inriktning Flera orter (2)
Spanska, kandidatkurs, språkvetenskaplig inriktning Flera orter (2)
Svenska
Akademiskt skrivande Distans
Danska, fortsättningskurs Distans
Examensarbete i svenska språket - magister Distans
Förberedande kurs i akademiskt skrivande Flera orter (2)
Grammatik för lärare Distans
Klarspråksarbete i offentlig verksamhet Distans
Kriskommunikationens retorik i teori och praktik Distans
Muntligt berättande i förskola och skola Distans
Reklamens retorik Distans
Retorik i tal och skrift Flera orter (2)
Språk, individ och samhälle Flera orter (2)
Språkinlärning under speciella villkor: teori och evidensbaserad praktik Distans
Språkinlärning under speciella villkor: teori och evidensbaserad praktik, avancerad nivå Distans
Språkrådgivning och textvård Distans
Språkrådgivning och textvård, magisterkurs Distans
Svenska för undervisning i gymnasieskolan Distans
Svenska för undervisning i årskurs 4-6 Distans
Svenska för undervisning i årskurs 4–6 Distans
Svenska för undervisning i årskurs 7-9 Distans
Svenska som andraspråk - Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv Distans
Svenska som andraspråk - grammatik och fonetik ur ett andraspråksperspektiv Flera orter (2)
Svenska som andraspråk - kulturmöte och språkutveckling Flera orter (2)
Svenska som andraspråk - kulturmöte och språkutveckling i förskolan Distans
Svenska som andraspråk, fortsättningskurs Flera orter (2)
Svenska som andraspråk, grundkurs Flera orter (2)
Svenska som andraspråk, kandidatkurs Distans
Svenska språket, fortsättningskurs Flera orter (2)
Svenska språket, grundkurs Flera orter (2)
Svenska språket, kandidatkurs Distans
Svenska, magisterkurs med didaktisk inriktning Distans
Terminologi i teori och praktik Distans
Vikingarnas språk Distans
Tyska
Tysk språklära Växjö
Tyska, allmän kurs (ej kandidatkurs) Växjö
Tyska, allmän kurs, grundkurs Växjö
Tyska, kandidatkurs Växjö
Översättare
Introduktion till översättning - Franska Distans
Magisterkurs med översättningsinriktning engelska-svenska Distans
Magisterkurs med översättningsinriktning franska-svenska Distans
Säkerhet / Skydd / Räddning
Brandskydd / räddning
Demokrati och diktatur Växjö
Demokratins utmaningar Växjö
Diktaturer Växjö
EU-politik Växjö
Internationell säkerhet Växjö
Internationella organisationer Växjö
Nationalstaten och politikens internationalisering Flera orter (2)
Politiskt beteende Växjö
Representativ demokrati i politiska system Flera orter (2)
Samhällskunskap IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Växjö
Samhällsvetenskapliga metoder I Flera orter (2)
Självständigt arbete Flera orter (2)
Svensk och jämförande politik Flera orter (2)
Utrikespolitisk analys Växjö
Teknik
Balkteori Växjö
Byggnadsfysik med numeriska tillämpningar Växjö
Digital Grafik 1 Växjö
El- och automationsteknik för driftpersonal Distans
Fartygsbefäl klass VII Flera orter (2)
Förnybar energi och hållbar regional utveckling Distans
Förnyelsebara elkraftsystem, masterprogram Växjö
Human factors inom sjöfarten Distans
Interaktionsdesign 2 Växjö
Interaktionsdesigner Flera orter (2)
Introduktion till elteknik och styrsystem Växjö
Ledarskap i flerkulturella miljöer Distans
Metodkurs, skog och träteknik Distans
Projektkurs Elektroteknik Växjö
Sjöfartsvetenskap, examensarbete (magister) Kalmar
Sjökapten Kalmar
Skeppsteknik med inriktning mot tillsyn del I Distans
Skeppsteknik med inriktning mot tillsyn del II Distans
Skogsteknik I Distans
Teknik för lärare Distans
Teknik för lärare åk 4-6 Distans
Teknik och design Distans
Teknikhistoria Distans
Teknikkommunikation Växjö
Teknisk modellering - bärverksanalys Växjö
Träbaserade kompositmaterial Flera orter (2)
Webbprogrammerare Flera orter (2)
Webbteknik 4 Växjö
Webbteknik 5 Växjö
Byggnadsteknik
Betongkonstruktioner Växjö
Betongkonstruktioner 2 Växjö
Brandteknisk dimensionering av trähus Distans
Byggnadsmekanik Växjö
Byggnadsvård I Växjö
Byggteknik 1 Växjö
Byggteknik 2 Växjö
Fortsättningskurs BIM Växjö
Hållbar innovation i byggsektorn Växjö
Hållbar konstruktionsteknik, masterprogram Växjö
Installationsteknik och energihushållning Växjö
Spridning av innovationer för en hållbar byggd miljö Växjö
Stål- och träkonstruktioner Växjö
Stålkonstruktioner Växjö
Träkonstruktioner 2 Växjö
Vatten- och avloppssystem Växjö
Datateknik
Datorteknik I Växjö
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning naturvetenskap Växjö
Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Inriktning teknik Växjö
Design och produktutveckling
Produktdesign och utveckling Växjö
Elektroteknik
Aktuella frågeställningar inom vågutbredning Växjö
Analog elektronik Växjö
Antennteknik Växjö
Antennteknik med tillämpningar Växjö
Avancerad mikroelektronik Växjö
Drift- och underhållsteknik Kalmar
El från förnyelsebara källor Växjö
Elektriska maskiner Växjö
Elektronik Flera orter (2)
Elektroteknik, högskoleingenjör Växjö
Elkraft och smarta nät Växjö
Elkraftsystem Växjö
Estimeringsteori Växjö
Kompletterande studier för kandidatexamen i elektroteknik Växjö
Kraftelektronik Flera orter (2)
Mikroelektronik Flera orter (2)
Mikrovågsteknik Växjö
Mikrovågsteori Växjö
Radioteknik Växjö
Reglerteknik Växjö
Signalbehandling Växjö
Signaler och system Växjö
Sjöingenjör Kalmar
Industri och produktion
Energi och miljö, högskoleingenjör Växjö
Maskinteknik
Avancerad projektkurs i Maskinteknik Växjö
Electro Technical Officer (ETO) Distans
Hållfasthetslära Växjö
Kvalitetsteknik Växjö
Maskinbefäl klass VII Distans Distans
Maskinkonstruktion B Växjö
Material och produktionsstyrning I Växjö
Simuleringsdriven Produktutveckling, masterprogram Växjö
Strukturdynamik Växjö
Träindustriell maskinteknik Distans
Materialteknik
Glas och glaskeramer – struktur, egenskaper och teknologi Växjö
Miljö och energiteknik
Energi- och klimateffektivt byggande Växjö
Energiplanering i byggd miljö Växjö
Energisamordnare Flera orter (2)
Energisamordnare för ingenjörsstudenter Flera orter (2)
Förbränningsteknik II Växjö
Livscykelanalys (LCA) Växjö
Miljöanalysmetoder Växjö
Uthållig energiförsörjning Distans
Uthållig energiförsörjning Växjö
Uthållig energiförsörjning Växjö
Utvärdering och design av energipolicyer Växjö
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Digitalisering som stöd för lärande, inriktning pedagogik, masterprogram Växjö
Engelska för undervisning i årskurs F-6 Distans
Förskollärarprogrammet Kalmar
Förskollärarprogrammet Växjö
Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan Distans
Lärarassistent: Livsvillkor och sociala relationer Distans
Matematik för undervisning i årskurs 1–3 (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet Distans
Matematik för undervisning i årskurs 4–6, (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet Distans
Musik för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet Distans
Musik för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90 hp) - ingår i Lärarlyftet Distans
Musik för lärare, åk 4-6, 30 hp (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot matematikutveckling (ingår Lärarlyftet) Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling (ingår i Lärarlyftet) Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot utvecklingsstörning (ingår Lärarlyftet) Distans
Svenska som andraspråk för lärare i den kommunala vuxenutbildningen och SFI, 30 hp (1–30 hp). Ingår i Lärarlyftet. Distans
Tyska - inriktning mot undervisning och lärande I Växjö
Ämnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i matematik (KPU) Distans
Pedagogik
Att analysera lärande i matematik i klassrummet, åk 1-9 Distans
Att handleda i pedagogisk verksamhet, fördjupningskurs Flera orter (2)
Att undervisa på engelska Distans
Att undervisa teknik i en digitaliserad värld - för lärare åk 1-3 Distans
Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Distans
Behörighetsgivande utbildning i matematik för årskurs 7-9 Distans
Elevers naturvetenskapliga och tekniska omvärld, åk F-3 Distans
Empirisk forskning och teoribildning I Växjö
Forntiden och närmiljön i klassrummet Distans
Förskoleklassens didaktik och metodik, fördjupningskurs Distans
Förskollärarprogrammet Flera orter (2)
Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Växjö
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil Flera orter (4)
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Flera orter (3)
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad profil Flera orter (2)
Internationella perspektiv på läroplaner och undervisning i matematik Distans
Introduktion i matematikdidaktisk forskning Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans
Kunskap, kompetens och bedömning Distans
Ledarskap i skolan Distans
Litteratur i språkundervisningen I Distans
Lära barn att läsa – från fonologisk medvetenhet till läsförståelse Distans
Lärarassistent 1: Skolans uppdrag och dess roll i samhället Distans
Make Music Matter! T.E.A.C.H.! Distans
Matematik i förskolan med fokus på rumsuppfattning Distans
Matematik i förskolan med fokus på taluppfattning Distans
Matematik i förskoleklass - med problemlösning och entreprenöriella förmågor som utgångspunkt Distans
Matematik och matematikdidaktik för grundskolan I Växjö
Matematik och matematikdidaktik för grundskolan II Växjö
Matematik och teknik i fritidshemmet Distans
Matematikdidaktik 1 för 4-6 - tal-rum- och begrepp Distans
Matematikdidaktik 1 för F-3 - tal-rum och begrepp Distans
Matematikdidaktik 2 för F-3 - Geometri, algebra, sannolikhetslära och statistik Distans
Matematikdidaktik 2 för åk. 4-6, Geometri, algebra, sannolikhetslära och statistik Distans
Matematikdidaktik 3 för 4-6, Utvärdera och bedöma kunskap i matematik Distans
Matematikdidaktik 3 för F-3, Utvärdera och bedöma kunskap i matematik Distans
Matematikdidaktik 4 för 4-6, speciella behov i matematik Distans
Matematikdidaktik 4 för F-3, speciella behov i matematik Distans
Matematikdidaktik för åk. 7-9 och gymnasiet I Distans
Matematikdidaktik för åk. 7-9 och gymnasiet III Distans
Matematikundervisning och programmering för åk 1-3 Distans
Matematikundervisning och programmering för åk 4-6 Distans
Matematikundervisning och programmering för åk 7-9 Distans
Musik III - inriktning mot arbete i årskurs 6-9 Växjö
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i årskurs 1 till 3, Ingår i lärarlyftet Distans
Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag I Flera orter (2)
Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag II Distans
Pedagogik i arbetsliv, utbildning och vardag III Flera orter (2)
Pedagogik som vetenskaplig disciplin I Växjö
Pedagogik, magisterprogram Växjö
Pedagogik, masterprogram Växjö
Pedagogiskt ledarskap och förändringsarbete Distans
Pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling Distans
Pedagogiskt och professionellt ledarskap Distans
Programmering och digitala verktyg för blivande och verksamma tekniklärare i åk 1-6 Distans
Programmering som digitalt verktyg i matematik- och teknikundervisning för årskurs 7-9 Distans
Samhälleliga och individuella aspekter på alkohol- och narkotikaproblem Växjö
Samtida pedagogisk teoribildning Distans
Skolutvecklande lärarledarskap och systematiskt kvalitetsarbete Kalmar
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för lärare Växjö
Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård Växjö
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot matematikutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot utvecklingsstörning Distans
Specialpedagogik, lärande och skolutveckling Distans
Specialpedagogprogrammet Distans
Staden och dess tekniska system i undervisningen - Teknik för lärare åk 4-6 Distans
Undervisningsbegreppet i förskolan Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång bild Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång biologi Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång biologi/kemi Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång biologi/naturkunskap Kalmar
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång engelska Flera orter (2)
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång franska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång franska, första terminen i Nice Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång fysik/matematik Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång historia Flera orter (2)
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa Flera orter (2)
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång matematik Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång musik Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång religionskunskap Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång samhällskunskap Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång spanska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång spanska, första terminen i Barcelona Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång svenska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång svenska som andraspråk Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång tyska Växjö
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång tyska, första terminen i Berlin Växjö
Vård / Medicin
Analysmetoder och självständigt arbete i vårdvetenskap Flera orter (2)
Barnmorskeprogrammet Flera orter (4)
Engelska för internationell sjukvård (hälsoinformatik) Distans
Friluftsliv, miljö, utövare och aktivitet Distans
Handledning - en grundläggande introduktion Flera orter (3)
Hälsoeffekter av friluftsliv och utomhusmiljöer Distans
Idrott och hälsa II - inriktning mot arbete i gymnasieskolan Flera orter (2)
Idrottens träningslära, optimal styrkeutveckling Distans
Idrottsmedicin - Hälsofrämjande styrketräning Distans
Idrottsmedicin - Idrottsfysiologi Distans
Idrottsmedicin - Prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador Distans
Neurooptometri Distans
Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik Distans
Optikerprogrammet Kalmar
Projektkurs i Optometri Kalmar
Smärta ur ett livsvärldsperpektiv Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre Distans
Vård av patienter i palliativt skede Distans
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet Kalmar
Examensarbete i biomedicinsk vetenskap med inriktning mot optometri Kalmar
Optometri och synvetenskap, masterprogram Distans
Hälsa och samhälle
Farmaceutprogrammet Flera orter (2)
Global hälsa Distans
Global hälsa masternivå Distans
Hälsa, mänskliga rättigheter och global rättvisa Kalmar
Hälsopromotivt arbete i praktiken Kalmar
Hälsovetenskapliga forskningsmetoder Kalmar
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap Distans
Idrottsmedicin - Fysisk aktivitet och hälsa Distans
Multidisciplinära perspektiv på människans hälsa Kalmar
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning distriktssköterska Flera orter (3)
Transdisciplinära perspektiv på människans hälsa Kalmar
Vetenskaplig metod och forskningsöversikt inom Hälsoinformatik Distans
Hälso- och sjukvårdadministration
Hälsovetenskapliga forskningsmetoder - fördjupning i kvalitativa metoder Kalmar
Hälsovetenskapliga forskningsmetoder - fördjupning i kvantitativa metoder Kalmar
Medicin
Komplementär och alternativ medicin i ett vårdvetenskapligt perspektiv, grundnivå Distans
Medicinsk vetenskaplig metodik Kalmar
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård Distans
Omvårdnad / Omsorg
Global hälsa ur ett interkulturellt perspektiv Växjö
Perspektiv på samtidens ohälsa Växjö
Sjuksköterskeprogrammet Flera orter (5)
Självständigt arbete (examensarbete) i vårdvetenskap Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning anestesisjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård Distans
Vetenskapliga metoder Distans
Äldre i det moderna samhället Växjö
  • = Öppen för sen anmälan / har restplatser

Visa alla

Linnéuniversitetet Facebook

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Linnéuniversitetet
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Linnéuniversitetet

Pedalstråket 11
392 31 Kalmar


Gör en intresseanmälan

För att få mer information från Linnéuniversitetet , fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för Linnéuniversitetet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön