Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning.

Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och avancerad nivå med totalt 67 utbildningsprogram och över 1000 kurser i utbildningsutbudet. Campus är belagda i Borlänge och Falun. I Falun finns även ett modernt mediehus för mediastudenterna.

Vi ser hela studenten

På Högskolan Dalarna ser vi hela studenten och varje student som kommer möts med respekt och omtanke och ges goda förutsättningar att växa, både kunskapsmässigt och som människa. En student vid Högskolan Dalarna är synlig och försvinner inte i mängden, oavsett bakgrund, studievana eller livssituation.

Samverkan med företag och offentlig sektor är viktigt för oss och som student får du möjligheter att möta våra samverkanspartners under din utbildning, exempelvis genom gästföreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning och möjlighet att göra ditt examensarbete hos ett företag.

Campus Borlänge 

Campus Borlänge är basen för flera utbildningar inom teknik men även inom data, IT, turism, ekonomi och flera internationella utbildningar. 

Mitt i centrala Borlänge växer Högskolan Dalarnas nya campus fram. Hösten 2024 välkomnar vi alla studenter till en modern, kreativ och flexibel lärmiljö.

Campus Falun

Mitt på Lugnet-området, med en av Europas mest kompletta idrottsanläggningar runt husknuten, ligger Campus Falun. För dig som läser utbildningar inom vård, humaniora, idrott och lärarutbildning är detta hemvisten. Ett nyrenoverat campus som skapar förutsättningar för inspiration och lärande i alla dess former. 

Mediehuset i Falun

Mediehuset är Högskolan Dalarnas arena för mediestudenter vid lärosätet. Här finns radiostudio, filmstudio, biograf, den senaste tekniken inom media samt möjlighet att hyra utrustning för projekt under studietiden. 

Alla utbildningar

Data & IT

Idrott & hälsa

Ekonomi, samhälle & turism

Lärarutbildning

Kultur, medier & design

Teknik

Språk

vård, medicin & socialt arbete

Distansstudier


Visa alla utbildningar med Högskolan Dalarna

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Introduktion till kognitiv beteendeterapi Distans Distans
Kriminologi
Kriminologi i ett sociologiskt perspektiv Distans Distans
Psykologi
Idrottspsykologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tillämpad rörelse- och prestationsanalys Klassrum Falun
Sociologi
Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete Distans Distans
Identitet och interaktion. En introduktion till sociologisk socialpsykologi Klassrum Falun
Sociologi I Distans Distans
Sociologi II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Sociologi III Klassrum, Distans Flera orter (2)
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Falun
Bygg / Anläggning
Bygg
Bygg- och samhällsplanerarprogrammet Klassrum Borlänge
Byggnadsingenjör
Byggingenjörsprogram Klassrum Borlänge
Elektriker
Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem Klassrum, Distans Flera orter (2)
Data / IT
Data Storage and Management Technologies Klassrum Borlänge
Digitala tjänster - program för högskoleexamen, 120 hp Distans Distans
Distributed Computing Klassrum Borlänge
Internet of Things Klassrum Borlänge
Introduktion till relationsdatabaser Distans Distans
IT-arkitektur Klassrum Borlänge
Logik och matematik för datavetenskap Klassrum Borlänge
Mjukvarutestning 2 Klassrum Borlänge
Produktutvecklingsmetoder Klassrum Borlänge
Projektbaserad systemutveckling Klassrum Borlänge
Python- och R-programmering Klassrum Borlänge
Systemförvaltning och test av IT-system Klassrum Borlänge
CAD
3D CAD påbyggnad - Maskinteknik Distans Distans
3D-CAD – grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
IT-säkerhet
IT-säkerhet och mjukvarutestning kandidatprogram Klassrum Borlänge
Systemvetenskap
Systemvetenskapliga programmet Klassrum Borlänge
Ekonomi
Affärsplanering Distans, Klassrum Flera orter (2)
Försäljnings-, förhandling- och dialogkonst Distans Distans
Innovation A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Mikroekonomi, fortsättningskurs Klassrum Borlänge
Entreprenörskap
Entreprenörskap för medieproducenter Klassrum Falun
Företagsekonomi
Business Managementprogrammet - Kandidatprogram i företagsekonomi Distans Distans
Ekonomistyrning A Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ekonomistyrning, grundläggande Klassrum Borlänge
Ekonomprogrammet Klassrum Borlänge
Hållbar företagsstrategi Klassrum Borlänge
Kommunikation i en interkulturell affärsmiljö Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ledning och marknadsföring i tjänsteföretag Klassrum Borlänge
Organisation A Distans Distans
Organisationsförändring och ledarskap Klassrum Borlänge
Organisationsteori Klassrum Borlänge
Förvaltning
Offentlig förvaltning Distans, Klassrum Flera orter (2)
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Högskoleexamen Distans Distans
Nationalekonomi
Ekonometri, introduktion Klassrum Borlänge
Finansiell ekonomi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Internationell ekonomi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Internationell ekonomi - Distans Distans Distans
Makroekonomi, fortsättning Klassrum Borlänge
Makroekonomi, introduktion - Distans Distans Distans
Mikroekonomi Klassrum Borlänge
Mikroekonomi, introduktion - Distans Distans Distans
Samhällsekonomi för god hälsa, distans Distans Distans
Samhällsekonomisk utvärdering av offentliga projekt (Cost-Benefit Analysis) Klassrum Borlänge
Tillämpad matematik för nationalekonomer Klassrum Borlänge
Redovisning / Bokföring
Extern redovisning A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Koncernredovisning och revision Klassrum Borlänge
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild I med didaktisk inriktning Distans Distans
Bild II med ämnesdidaktik Distans Distans
Bild III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan Distans Distans
Form och gestaltning Klassrum Borlänge
Musik
Audiovisuellt berättande Klassrum Falun
Möten med skilda musikgenrer Klassrum Falun
Musikproduktion
Analys av musikproduktioner Klassrum Falun
Audioteknologi 2 Klassrum Falun
Inspelning i studio Klassrum Falun
Liveljud och liveinspelning Klassrum Falun
Ljud- och musikproduktionsprogrammet Klassrum Falun
Ljudteori Klassrum Falun
Musik- och ljuddesign Distans Distans
Musikskapande Klassrum Falun
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Teknisk bastermin Klassrum, Distans Flera orter (2)
Hotell / Turism
Turism
Fokusområden inom turism Klassrum Borlänge
Hållbar destinationsplanering och utveckling Klassrum Borlänge
International Tourism Management Klassrum Borlänge
Introduktion till turism Distans Distans
Management och marknadsföring av upplevelser Klassrum Borlänge
Resurser och produkter för turism Klassrum Borlänge
Turism och samhälle Klassrum Borlänge
Turismens principer och praktiker Klassrum Borlänge
Turismmarknadsföring Klassrum Borlänge
Humaniora
Civilsamhälle och demokrati i Sverige Distans Distans
Politiska system i jämförande perspektiv Distans Distans
Filosofi
Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori Distans, Klassrum Flera orter (2)
Filosofi: Filosofi I Distans, Klassrum Flera orter (2)
Filosofi: Filosofins historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi: Filosofisk metod och kritiskt tänkande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi: Värdeteori och normativ etik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Introduktion till mänskliga rättigheter i Afrika Distans Distans
Kritik av mänskliga rättigheters normativa grund, tillämpning och universalisering Distans Distans
Mänskliga rättigheter som ideal: Historiska, filosofiska och politiska aspekter Distans Distans
Mänskliga rättigheter: Migranter, barn och minoriteter Distans Distans
Mänskliga rättigheters framtid: Hållbarhet och nutida sociala utmaningar Distans Distans
Vetenskapligt tänkande och skrivande Distans Distans
Historia
Historia I Distans Distans
Historia II Distans Distans
Historia III Distans Distans
Historia III, inklusive examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Internationella relationer
Internationella relationer Distans Distans
Kulturvetenskap
Berätta med film om kulturarv och historia Distans Distans
Introduktion till afrikastudier Distans Distans
Nutida Japan: Kultur och samhälle Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteratur och teori Distans Distans
Religionsvetenskap
Religionsdidaktik Distans Distans
Religionsvetenskap I Distans Distans
Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning Distans Distans
Religionsvetenskap II Distans Distans
Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning Distans Distans
Religionsvetenskap III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan Distans Distans
Religionsvetenskap III: Aktuella religionsvetenskapliga teman Distans Distans
Religionsvetenskap III: Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Religionsvetenskap III: Uppsats Distans Distans
Västerländsk buddhism Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Kardiologi Distans Distans
Friskvård och hälsopedagogik
Tillämpad anatomi och idrottsfysiologi Klassrum Falun
Ingenjör
Byggnadsteknik
Bygg-CAD Klassrum, Distans Flera orter (2)
ByggCAD - fortsättning Distans Distans
Byggprocessen Distans Distans
Byggteknik - Produktion och förvaltning Klassrum Borlänge
Bärkraftigt byggande och boende Klassrum Hedemora
Elektroteknik
Aktiva elnät Klassrum Borlänge
Elkraftteknik Klassrum Borlänge
Ellära Distans, Klassrum Flera orter (2)
Information- och kommunikationsteknik
Examensarbete för högskoleexamen i Informatik Distans Distans
Maskinteknik
3D CAD Grundläggande Distans Distans
3D-printing översiktskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
CNC-teknik Distans Distans
Finita element metoden i praktiken Klassrum Borlänge
Inköp / Logistik
Transportlogistik
Trafikplanering Klassrum Borlänge
Juridik
Beskattningsrätt Klassrum Borlänge
EU-rätt Distans Distans
Fysisk planering III - genomförande och juridisk fördjupning Klassrum Borlänge
Nätjuridik Distans Distans
Obeståndsrätt Klassrum Borlänge
Småföretagens regelverk I Distans Distans
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum, Distans Flera orter (3)
Kommunikation / Media
Eventstudier Klassrum Borlänge
Film
Audiovisuell produktion - kandidatprogram Klassrum Falun
Den korta filmens berättarstruktur Klassrum Falun
Filmanalys och gestaltning Klassrum Falun
Fortsätt berätta med film om kulturarv och historia Distans Distans
Manus för film och TV - kandidatprogram Klassrum Falun
Grafisk design
Grafisk design och webbutveckling - kandidatprogram Klassrum Borlänge
Journalistik
Journalistik och skriftlig PR inom idrottsområdet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Sportjournalistik Distans Distans
Kommunikation
Kommunikationsteorier Klassrum Falun
Medier och kommunikation inom hälsa och idrott Klassrum Falun
Medieproduktion
Audiovisuell gestaltning Klassrum Falun
Audiovisuell information och etik Klassrum Falun
Audiovisuell komposition Klassrum Falun
Audiovisuell performance Klassrum Falun
Digital efterbearbetning av ljud och bild Klassrum Falun
Dokumentär metod för filmisk framställning Klassrum Falun
Fakta, fiktion och flerkameraproduktion Klassrum Falun
Film- och TV-produktion Klassrum Falun
Flerkameraproduktion, fördjupning Klassrum Falun
Från idé till master Klassrum Falun
Grunderna i filmproduktion för Manus för film och TV Klassrum Falun
Informationsfilmsproduktion Klassrum Falun
Introduktion till audiovisuell produktion Klassrum Falun
Introduktion till medieproduktion Klassrum Falun
Introduktion till produktion av rörlig bild för Manus för film och TV Klassrum Falun
Kvalificerad filmproduktion Klassrum Falun
Ljudinspelning och ljudläggning inom filmdesign Klassrum Falun
Ljudläggning till rörliga bilder Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ljussättning och färgkorrigering inom filmdesign Klassrum Falun
Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning Klassrum Falun
Manus för TV och film 2. Dramaturgi, manusskrivande och genre Klassrum Falun
Manus för TV och film 3. Dialog i audiovisuella medier Klassrum Falun
Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande Klassrum Falun
Människan och den rörliga bilden Klassrum Falun
Reklamfilmsproduktion Klassrum Falun
Tillämpad filmdesign 1 Klassrum Falun
Tillämpad filmdesign 2 Klassrum Falun
TV-nyheter och flerkameraproduktion Klassrum Falun
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Ledarskap och grupprocesser Distans Distans
Projektledning
Projekt- grundläggande kunskaper i projektarbete Distans Distans
Projektplanering och användarperspektiv Klassrum Falun
Naturvetenskap
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6 Distans Distans
Utomhusdidaktik i naturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik
Differentialekvationer och transformer Distans Distans
Diskret matematik Distans Distans
Flervariabelanalys Distans Distans
Linjär algebra Distans Distans
Matematik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i lärarlyftet Distans Distans
Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet, Distans Distans
Matematikdidaktik II Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Matematisk problemlösning i grundskolans senare år Distans, Klassrum Flera orter (2)
Miljö
Introduktion till hållbar utveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till hållbara energisystem Klassrum, Distans Flera orter (2)
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personal- och arbetslivsprogram Klassrum Borlänge
Arbetsrätt
Arbetsrätt I Distans Distans
Samhällsvetenskap
Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6 Distans Distans
Samhällsvetenskaplig forskningsmetod Klassrum Borlänge
Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svensk välfärdspolitik i internationell belysning Distans Distans
Geografi
Fysisk planering I detaljplanering och samhällsbyggandets grunder Klassrum Borlänge
Samhällsplanerarprogrammet
Regional och ekonomisk planering Klassrum Borlänge
Samhällsvetarprogrammet
Samhällsvetarprogrammet Distans Distans
Statistik
Statistik och sannolikhetslära Distans Distans
Statsvetenskap
Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen Klassrum Falun
Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen Klassrum Falun
Examensarbete för högskoleexamen i statsvetenskap Distans Distans
Introduktion till Afrikas moderna historia Distans Distans
Politik i Sverige och EU Distans Distans
Politiska idéer Distans Distans
Politiskt deltagande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Segregationens dimensioner, orsaker och konsekvenser Distans Distans
Sport / Fritid
Friluftsliv
Friluftsliv och bedömning i ämnet idrott och hälsa Klassrum Falun
Idrott och sport
Basketens tränarskap 1 Anatomi, idrottsmedicin, fysiologi, träningslära, motorisk kontroll och lärande Distans Distans
Basketens tränarskap 2 - Didaktik och utveckling av motoriska och kognitiva färdigheter Distans Distans
Basketens tränarskap 3 - Idrottspsykologi och kommunikation Distans Distans
Basketens tränarskap 4 - Organisation och ledarskap Distans Distans
Det flerdimensionella tränarskapet med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Fotbollstränare - inriktning barn och ungdom (6-15 år) Distans Distans
Fotbollstränare - inriktning senior- och elitförberedande ungdomsverksamhet Distans Distans
Grundläggande klättringsdidaktik, riskbedömning och riskhantering Distans Distans
Grundläggande upplevelseproduktion Klassrum Falun
Grundläggande vetenskaplig metod Klassrum Falun
Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning åk 4-6 Klassrum Falun
Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Idrott och hälsa III med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Idrottsmedicin Klassrum Falun
Idrottstränarprogrammet - prestation och hälsa Klassrum Falun
Idrottsvetenskaplig uppsats Klassrum Falun
Motorisk kontroll, lärande och utveckling med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Näringslära med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Sport Managementprogrammet Distans Distans
Tillämpad Big Data och Cloud Computing Klassrum Borlänge
Tränarskap 10 - Fördjupning inom tränarskap Klassrum Falun
Tränarskap 11 - Examensarbete för kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap Klassrum Falun
Tränarskap 9 - Idrottsvetenskaplig metod Klassrum Falun
Tränarskap, idrott, friluftsliv och hälsa i samhället Klassrum Falun
Träningslära för tävlingsinriktad idrott Klassrum Falun
Språk
Bedömning och respons i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria Distans, Klassrum Flera orter (2)
Det nutida Brasilien: Litteratur och samhälle Distans Distans
Engelska III: Fokus lingvistik Distans Distans
Engelska, Språkdidaktik l Distans Distans
Engelskspråkig litteratur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Fiktionsberättande och elevtext i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Flerspråkighet och andraspråksutveckling Distans Distans
Fonetik och uttal i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Introduktion till språkvetenskaplig metod Distans Distans
Japanska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande Distans Distans
Språk, undervisning och lärande i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Arabiska
Arabisk barnlitteratur Distans Distans
Arabiska för nybörjare I Distans Distans
Arabiska II Distans Distans
Arabiska III Distans Distans
Arabiska IV Distans Distans
Arabiska V Distans Distans
Arabiska: Att skriva akademiskt Distans Distans
Arabiska: Avancerad grammatik Distans Distans
Arabiska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Modern arabisk litteratur Distans Distans
Modern arabisk poesi Distans Distans
Modersmål: Arabiska I med didaktisk inriktning Distans Distans
Modersmål: Arabiska II med didaktisk inriktning Distans Distans
Engelska
Den samtida Bildungsromanen på engelska: Kvinnliga, etniska och åldrandeperspektiv Distans Distans
Engelsk korpuslingvistik Distans Distans
Engelsk språkdidaktik Klassrum Falun
Engelsk språkstruktur Distans, Klassrum Flera orter (2)
Engelska för specifika ändamål: Muntlig kommunikation på interkulturella arbetsplatser Distans Distans
Engelska III: Fokus litteratur Distans Distans
Engelska: Kandidatexamensarbete i lingvistik Distans Distans
Engelska: Kandidatexamensarbete i litteratur Distans Distans
Engelska: Skriftlig språkfärdighet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur Distans Distans
Introduktion till engelsk lingvistik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teman inom populärlitteraturen Distans Distans
Franska
Franska I: Kultur och samhälle Distans Distans
Franska I: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande Distans Distans
Franska II: Muntlig franska Distans Distans
Franska III: Franskspråkig litteratur och litteraturanalys Distans Distans
Franska III: Språkhistoria Distans Distans
Franska III: Språkvetenskaplig analys - teori och metod Distans Distans
Franska: Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Franska: Förberedande kurs I Distans Distans
Franska: Förberedande kurs II Distans Distans
Franska: Förberedande kurs III Distans Distans
Franska: Förberedande kurs IV Distans Distans
Franska: Skriftlig språkfärdighet I Distans Distans
Franska: Skriftlig språkfärdighet II Distans Distans
Franska: Språkdidaktik I Distans Distans
Franska: Språkdidaktik II Distans Distans
Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag Distans Distans
Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900 Distans Distans
Italienska
Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Italienska A: Italiensk affärskommunikation och -kultur Distans Distans
Italienska A: Kultur och samhälle Distans Distans
Italienska A: Textanalys, deckargenren Distans Distans
Italienska A: Textanalys, krig och fred Distans Distans
Italienska B: Grammatik och skriftlig produktion Distans Distans
Italienska B: Italienska förr och nu Distans Distans
Italienska B: Litteraturhistoria med textanalys Distans Distans
Italienska B: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap Distans Distans
Italienska C: Italiensk språkvetenskap Distans Distans
Italienska C: Uppsats i italienska Distans Distans
Italienska C: Äldre litteratur med textanalys Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs I Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Japanska
Japanska I: Språkfärdighet Distans Distans
Japanska III: Att läsa manga Distans Distans
Japanska IV: Haiku och texttolkning Distans Distans
Japanska IV: Introduktion till lingvistik Distans Distans
Japanska: Akademiskt skrivande Distans Distans
Kinesiska
Kinas kultur och samhälle - introduktionskurs Distans Distans
Kinesisk lingvistik Distans Distans
Kinesisk modern litteratur I Distans Distans
Kinesisk muntlig språkfärdighet I Distans Distans
Kinesisk muntlig språkfärdighet II Distans Distans
Kinesisk språkstruktur Distans Distans
Kinesisk översättning Distans Distans
Kinesiska för affärslivet: Vardaglig kommunikation Distans Distans
Kinesiska för affärslivet: Yrkeskommunikation Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift I Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift II Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift III Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift IV Distans Distans
Kinesiska tecken I Distans Distans
Kinesiska tecken II Distans Distans
Kinesiska V: Fördjupningskurs i modern kinesiska Distans Distans
Kinesiska: Det kinesiska samhället Distans Distans
Kinesiska: grundläggande språkfärdighet Distans Distans
Kinesiska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Kinesiska: Praktik för undervisning i högre utbildning Distans Distans
Kinesiska: Praktiktermin för undervisning i högre utbildning Distans Distans
Kinesiska: skriftlig tillämpning Distans Distans
Kinesiska: Språkinlärning och språkundervisning Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Japansk populärkultur representerad i Anime och Manga Distans Distans
Japanska I: Grundläggande språkfärdighet Distans Distans
Japanska II: Språkfärdighet 1 Distans Distans
Japanska II: Språkfärdighet 2 Distans Distans
Japanska III: Den moderna novellen Distans Distans
Japanska III: Språkfärdighet Distans Distans
Japanska IV: Kulturantropologi Distans Distans
Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik Distans Distans
Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Portugisiska
Det nutida Portugal: Litteratur och samhälle Distans Distans
Portugisiska Grundläggande kurs I och II, 30hp Distans Distans
Portugisiska I Distans Distans
Portugisiska II Distans Distans
Portugisiska: Afrikansk litteratur på portugisiska Distans Distans
Portugisiska: Grundläggande kurs I Distans Distans
Portugisiska: Grundläggande kurs II Distans Distans
Portugisiska: Introduktion till studier av samtida litteratur på portugisiska Distans Distans
Portugisiska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II Distans Distans
Portugisiska: Portugisiskspråkiga kulturer Distans Distans
Portugisiska: Språk i samhället teoretiska perspektiv Distans Distans
Portugisiska: Språklig variation och förändring Distans Distans
Portugisiska: Transkulturalitet och genus i samtidslitteraturen Distans Distans
Portugisiska: Vetenskaplig specialisering och fördjupning Distans Distans
Ryska
Det postsovjetiska ryska samhället Distans Distans
Introduktion till rysk film Distans Distans
Introduktion till rysk opera 2 Distans Distans
Rysk folklore: Tro, magi och fruktan genom tiderna Distans Distans
Ryska för modersmålslärare: språkdidaktik i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 1 Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 1 och 2 Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 2 Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 3 Distans Distans
Ryska II: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska II: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska II: Rysslands kultur- och idéhistoria Distans Distans
Ryska III: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska III: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska IV: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska IV: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska IV: Rysk litteratur mellan 1917 och 1991 Distans Distans
Ryska V: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Ryska V: Ryska språkets historia: Från näverbrev till Twitter Distans Distans
Ryska V: Samtida rysk litteratur och kultur Distans Distans
Sovjetisk och postsovjetisk science fiction-film Distans Distans
Spanska
Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle Distans Distans
Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur Distans Distans
Spanska I: Språkfärdighet och grammatik Distans Distans
Spanska II: Akademiskt skrivande Distans Distans
Spanska II: Från 1900 till nutiden: Litteratur, film och samhälle i Latinamerika Distans Distans
Spanska II: Från inbördeskriget till nutiden: Litteratur, film och samhälle i Spanien Distans Distans
Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik Distans Distans
Spanska II: Språklig variation i den spansktalande världen Distans Distans
Spanska III Lingvistisk inriktning: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Spanska III Lingvistisk inriktning: Människan, språket och samhället. Spansk sociolingvistik Distans Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: 1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika Distans Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Spansk litteratur, från guldåldern till realismen Distans Distans
Spanska, Språkdidaktik II Distans Distans
Spanska: Språkdidaktik I Distans Distans
Svenska
Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass Distans Distans
Nybörjarsvenska för internationella studenter I Klassrum Flera orter (2)
Nybörjarsvenska för internationella studenter II Klassrum Flera orter (2)
Nybörjarsvenska för internationella studenter III Distans Distans
Nybörjarsvenska för internationella studenter IV Distans Distans
Svenska som andraspråk III - examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Svenska som andraspråk III - Andraspråksforskning Distans Distans
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Tyska
Tyska grundläggande kurs I Distans Distans
Tyska grundläggande kurs II Distans Distans
Tyska grundläggande kurs III Distans Distans
Tyska, Språkdidaktik II Distans Distans
Tyska: Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling Distans Distans
Tyska: Examensarbete Distans Distans
Tyska: Modern tyskspråkig litteratur Distans Distans
Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I Distans Distans
Tyska: Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap I Distans Distans
Tyska: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap II Distans Distans
Tyska: Processkrivning Distans Distans
Tyska: Skriftlig språkfärdighet I Distans Distans
Tyska: Skriftlig språkfärdighet II Distans Distans
Tyska: Språk- och kulturhistoria med akademiskt skrivande Distans Distans
Tyska: Språk- och kulturhistoria med akademiskt skrivande Distans Distans
Tyska: Språkdidaktik I Distans Distans
Tyska: Tysk grammatik Distans Distans
Tyska: Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap Distans Distans
Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria Distans Distans
Översättare
Japanska IV: Introduktion till översättning Distans Distans
Teknik
Hållbara energisystem Klassrum, Distans Flera orter (2)
Industriell värmeteknik Klassrum Borlänge
Produktionstekniker inom maskinteknik – högskoleexamensprogram Klassrum, Distans 2 år Flera orter (2)
Ljudteknik
Audioteknologi 1 Klassrum Falun
Produktionsprocesser inom musikproduktion Klassrum Falun
Miljö och energiteknik
Förnybar kraftgenerering Klassrum Borlänge
Installation av solcellsanläggningar Distans Distans
Installation av solcellssystem Distans, Klassrum Flera orter (2)
Solenergi Distans Distans
Strömningslära Klassrum Borlänge
Utbildning / Pedagogik
Att handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare Klassrum, Distans Flera orter (2)
Att leda det kollegiala lärandet i förskola och skola Klassrum Hedemora
Engelska för lärare, 45 hp (1-45 hp), åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och rörelseanalys Klassrum Falun
Judodidaktik för åldrarna U18 och äldre Träna för tävling eller för motion & välbefinnande Distans Distans
Styrkelyftsdidaktik för paraidrottare och Special Olympics Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Träningslära för hälsoinriktad fysisk aktivitet Klassrum Falun
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Förskollärare
Bild och berättande i förskolan Klassrum Falun
Lek i förskolan Distans Distans
Omsorg, relationer, yrkesetik och barns rättigheter i förskolan Distans Distans
Grundlärare
Bild för grundlärare, årskurs 4-6 Distans Distans
Bild i grundskolans tidigare år, del A Distans Distans
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning Klassrum Falun
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning gymnasieskolan Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning årskurs 7-9 Distans Distans
Pedagogik
Utbildningssystemet i Sverige Klassrum Falun
Ämneslärare
Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Matematikens historia för lärare Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång bild Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång engelska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång franska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång historia Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång idrott och hälsa Klassrum Falun
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång matematik Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång religion Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång spanska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång svenska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång svenska som andraspråk Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång tyska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång bild Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång engelska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång franska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång historia Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång idrott och hälsa Klassrum Falun
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång kinesiska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång matematik Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång religion Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång spanska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång svenska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång svenska som andraspråk Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång tyska Distans Distans
Vård / Omsorg
Handledning inom vård Distans Distans
Ungdomar och unga vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter I Distans Distans
Global hälsa
Global hälsa Distans Distans
Medicin
Medicinsk baskurs - Anatomi och fysiologi Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Sociologi
Barn och ungas olika utvecklingsnivåer Distans Distans
Etik i socialt arbete Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i socialt arbete Distans Distans
Socialt arbete med personer med funktionsnedsättning Distans Distans
Välfärdsteknik i vård och omsorg Distans Distans
Äldre personers levnadsvillkor Klassrum, Distans Flera orter (2)
Data / IT
Business Intelligence: Magisterprogram Klassrum Borlänge
Data Science: Masterprogram Klassrum Borlänge
Maskininlärning Klassrum Borlänge
Rumslig data och GIS Klassrum Borlänge
Ekonomi
Datainsamling och datakvalitet Klassrum Borlänge
Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys Klassrum Borlänge
Företagsekonomi
Företagens samhällsansvar i ett internationellt perspektiv Klassrum Borlänge
Internationell handel och marknadsföring Klassrum Borlänge
Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus Klassrum Borlänge
Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag Klassrum Borlänge
Nationalekonomi
Ekonometri Klassrum Borlänge
Magisterprogram i nationalekonomi Klassrum Borlänge
Mikroekonomi, avancerad Klassrum Borlänge
Tillämpad mikroekonomi Klassrum Borlänge
Hotell / Turism
Turism
Evenemangsturism - planering, marknadsföring, utvärdering Klassrum Borlänge
Hållbar destinationsutveckling Klassrum Borlänge
Magisterprogram i destinationsutveckling Klassrum Borlänge
Management och tolkning av kulturarv Klassrum Borlänge
Humaniora
Humanvetenskapernas vetenskapsteori Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och genus - teori och kritik Distans Distans
Kvinnor och gudinnor på gränsen till den äldsta förhistorien Distans Distans
Kulturvetenskap
Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring Klassrum Falun
Litteraturvetenskap
Interkulturella litteraturstudier: Akademisk läsning Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Akademiskt skrivande Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och politik i det samtida Afrika Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Skönlitteratur på originalspråk Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Teori och metod Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Översättningsprojekt Distans Distans
Introduktion till interkulturella litteraturstudier Distans Distans
Masterprogram i interkulturella litteraturstudier allmän inriktning Distans Distans
Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning engelskspråkig litteratur Distans Distans
Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning franskspråkig litteratur Distans Distans
Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning tyskspråkig litteratur Distans Distans
Migrationslitteratur i dåtid och nutid Distans Distans
Religionsvetenskap
Kabbala och judisk mystik från antiken till modern tid Distans Distans
Religion och våld i samtiden Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Byggnaders energiprestanda - simulering och analys Klassrum Borlänge
Kommunikation / Media
Kommunikation
Japanska: Interkulturell kommunikation Distans Distans
Vetenskaplig kommunikation och informationshantering Klassrum Borlänge
Marknadsföring / PR
Marknadsföring av platser och destinationer Klassrum Borlänge
Medieproduktion
Magisterprogram i Audiovisuella Studier Klassrum Falun
Ledarskap / Organisation
Ledarskapets ekonomi Klassrum Borlänge
Ledarskap
Ledarskap och verksamhetsutveckling i socialt arbete Distans Distans
Naturvetenskap
Matematik
Matematik för ekonomisk statisk analys Klassrum Borlänge
Personal / Arbetsmiljö / HR
HR
Studier i International Human Resource Management Klassrum Borlänge
Samhällsvetenskap
Knowledge Management Klassrum Borlänge
Välfärdsekonomisk analys av samhälleliga projekt Klassrum Borlänge
Statistik
Statistisk inlärning Klassrum Borlänge
Statsvetenskap
Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen Klassrum Falun
Afrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i Afrika söder om Sahara Klassrum Falun
Afrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktion Klassrum Falun
Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Falun
Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering Klassrum Falun
Afrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i Afrika Distans Distans
Afrikanska studier: Litteratur och politik i det samtida Afrika Distans Distans
Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara Distans Distans
Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring Distans Distans
Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara Distans Distans
Språk
Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp Distans Distans
Engelska
Engelsk språkvetenskap i tal och skrift Distans Distans
Engelska: Avancerad litteraturteori Distans Distans
Engelska: Magisterexamensarbete i litteratur Distans Distans
Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik Distans Distans
Magisterprogram i engelska - lingvistik Distans Distans
Magisterprogram i engelska med inriktning mot engelskspråkig litteratur Distans Distans
Världslitteratur på engelska Distans Distans
Franska
Den fransktalande världen: Litteratur, kultur och översättning Distans Distans
Franska IV: Franskspråkig chanson i original och översättning Distans Distans
Franska IV: Franskspråkig litteraturkritik Distans Distans
Franska IV: Språkvetenskap med fokus på språkinlärning Distans Distans
Franska: Franska språkets lingvistiska struktur Distans Distans
Franska: Magisterexamensarbete Distans Distans
Franska: Talad franska; syntax, fonetik och perception Distans Distans
Japanska
Japanska: Översättningens praktik Distans Distans
Ryska
Ryska VI: Stalintidens ideologi och estetik Distans Distans
Svenska
Flerspråkighet i ett samhällsperspektiv Distans Distans
Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv Distans Distans
Litteracitet och flerspråkighet Distans Distans
Svenska som andraspråk i ett tvärspråkligt perspektiv Distans Distans
Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv Distans Distans
Svenska som andraspråk: Examensarbete för magisterexamen Distans Distans
Tyska
Tyska: Former och villkor för dramer och prosatexter Distans Distans
Tyska: Intertextualitet och intermedialitet i teori och praktik Distans Distans
Tyska: Magisterexamensarbete Distans Distans
Tyska: Modern kvinnolitteratur Distans Distans
Teknik
Energieffektiva byggnader Klassrum Borlänge
Energieffektiva installationssystem Klassrum Borlänge
Energilagring Klassrum Borlänge
Examensarbete för magisterexamen i solenergiteknik Klassrum Borlänge
Introduktion till bioklimatisk design Klassrum Borlänge
Utformning av solenergibyggnader Klassrum Borlänge
Miljö och energiteknik
Design av PV- och hybridsystem Klassrum Borlänge
Design av solvärmesystem Klassrum Borlänge
Magisterprogram i Energieffektivt byggande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Magisterprogram i solenergiteknik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Masterprogram i solenergiteknik Distans Distans
Solel Klassrum Borlänge
Solstrålning och solgeometri Klassrum Borlänge
Solvärme Klassrum Borlänge
Tillämpad solenergiteknik Klassrum Borlänge
Utbildning / Pedagogik
Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 2 Distans Distans
Utbildning för hållbar utveckling Klassrum Falun
Utbildningsfilosofiska perspektiv Distans Distans
Utbildningsvetenskapliga ansatser - teoretisk och metodologisk fördjupning Distans Distans
Utbildningsvetenskapliga teorier Distans Distans
Vetenskap och beprövad erfarenhet i undervisning och handledning Klassrum Falun
Pedagogik
Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 1 Distans Distans
Magisterprogram i pedagogiskt arbete Distans Distans
Vård / Omsorg
Aktivitet och ätande vid demenssjukdom Distans Distans
Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv Distans Distans
Magisterprogram i fysioterapi Distans Distans
Multisjuklighet, diagnostik och behandling för äldre ur ett omvårdnadsperspektiv Distans Distans
Personcentrerad vård för personer med demens Distans Distans
Personcentrerad vård vid multisjuklighet, psykisk ohälsa och demenssjukdom Distans Distans
Säker hälso- och sjukvård samt vård och omsorg - komplexa system och förbättringskunskap Distans Distans
Telefonrådgivning vid distanskontakter inom hälso- och sjukvården Distans Distans
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Fysioterapeut
Fysioterapi med fokus på smärta och hållbar utveckling Distans Distans
Global hälsa
Magisterprogram i global sexuell och reproduktiv hälsa Klassrum Falun
Medicin
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Vård och omsorg för personer med demens Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska Distans Distans
Undersköterska
Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre Distans Distans

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Högskolan Dalarna
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Kontaktuppgifter

Högskolan Dalarna

Högskolegatan 2
791 31 Falun


Recensioner

Snittbetyg: 3,4

Baseras på 31 recensioner

Emma

Jag upplevde det som om det alltid var enkelt att få kontakt med föreläsarna, att få hjälp när man inte förstod och det va enkelt att kunna följa utbildningen även på distans vid behov. Förväntningarna på mig som student var tydliga. Men bäst var alla möjligheter till projekt vid sidan av plugget som erbjöds som gav massa bra erfarenheter och ...

Visa hela
Student hösten 22

Mitt absolut sämsta beslut någonsin att börja på DU. Lärarna sitter och läser i papper utantill och undervisar aldrig på lektionerna, man ska läsa 200 sidor i veckan och sen skriva 3 arbeten. Man lär sig ingenting. Lärarna är så ofantligt otrevliga och vill inte hjälpa till. Sök aldrig hit om du inte vill att Ditt självförtroende ska gå rätt ner...

Visa hela
Tv fantasten

Det som jag framförallt gillar med den här utbildningen är kombinationen av det teoretiska och praktiska inom bildproduktion samt lärarna. De är både välutbildade och har erfarenhet av den bransch som vi studenter är påväg in i.

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(3,4)
Baseras på 31 recensioner
Gör en intresseanmälan

För att få mer information från Högskolan Dalarna, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön