Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning.

Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och avancerad nivå med totalt 67 utbildningsprogram och över 1000 kurser i utbildningsutbudet. Campus är belagda i Borlänge och Falun. I Falun finns även ett modernt mediehus för mediastudenterna.

Vi ser hela studenten

På Högskolan Dalarna ser vi hela studenten och varje student som kommer möts med respekt och omtanke och ges goda förutsättningar att växa, både kunskapsmässigt och som människa. En student vid Högskolan Dalarna är synlig och försvinner inte i mängden, oavsett bakgrund, studievana eller livssituation.

Samverkan med företag och offentlig sektor är viktigt för oss och som student får du möjligheter att möta våra samverkanspartners under din utbildning, exempelvis genom gästföreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning och möjlighet att göra ditt examensarbete hos ett företag.

Campus Borlänge 

Campus Borlänge är basen för flera utbildningar inom teknik men även inom data, IT, turism, ekonomi och flera internationella utbildningar. 

Mitt i centrala Borlänge växer Högskolan Dalarnas nya campus fram. Hösten 2024 välkomnar vi alla studenter till en modern, kreativ och flexibel lärmiljö.

Campus Falun

Mitt på Lugnet-området, med en av Europas mest kompletta idrottsanläggningar runt husknuten, ligger Campus Falun. För dig som läser utbildningar inom vård, humaniora, idrott och lärarutbildning är detta hemvisten. Ett nyrenoverat campus som skapar förutsättningar för inspiration och lärande i alla dess former. 

Mediehuset i Falun

Mediehuset är Högskolan Dalarnas arena för mediestudenter vid lärosätet. Här finns radiostudio, filmstudio, biograf, den senaste tekniken inom media samt möjlighet att hyra utrustning för projekt under studietiden. 

Alla utbildningar

Data & IT

Idrott & hälsa

Ekonomi, samhälle & turism

Lärarutbildning

Kultur, medier & design

Teknik

Språk

vård, medicin & socialt arbete

Distansstudier


Visa alla utbildningar med Högskolan Dalarna

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Introduktion till kognitiv beteendeterapi Distans Distans
Kriminologi
Kriminologi i ett sociologiskt perspektiv Distans Distans
Psykologi
Idrottspsykologi Klassrum Falun
Psykologiska perspektiv på socialt arbete Klassrum Falun
Tillämpad rörelse- och prestationsanalys Klassrum Falun
Sociologi
Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete Distans Distans
Identitet och interaktion. En introduktion till sociologisk socialpsykologi Klassrum Falun
Socialt arbete som profession Klassrum Falun
Sociologi I Distans Distans
Sociologi II Distans Distans
Sociologi III Klassrum, Distans Flera orter (2)
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Falun
Bygg / Anläggning
Byggkonstruktioner Klassrum Borlänge
Byggplanering och arbetsmiljö Klassrum Borlänge
Byggproduktion och arbetsmiljö Klassrum Borlänge
Byggprojektering Klassrum Borlänge
En introduktion till byggprocessen Distans Distans
Bygg
Bygg- och samhällsplanerarprogrammet Klassrum Borlänge
Byggnadsingenjör
Byggingenjörsprogram Klassrum Borlänge
Elektriker
Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem Klassrum, Distans Flera orter (2)
Data / IT
Data Storage and Management Technologies Klassrum Borlänge
Digitala tjänster - program för högskoleexamen, 120 hp Distans Distans
Distributed Computing Klassrum Borlänge
Internet of Things Klassrum Borlänge
Introduktion till relationsdatabaser Distans Distans
IT-arkitektur Klassrum Borlänge
Kvalitativ metod Klassrum Borlänge
Kvantitativ metod Klassrum Borlänge
Logik och matematik för datavetenskap Klassrum Borlänge
Mjukvarutestning 2 Klassrum Borlänge
Projektbaserad systemutveckling Klassrum Borlänge
Python- och R-programmering Klassrum Borlänge
Systemförvaltning och test av IT-system Klassrum Borlänge
CAD
3D CAD påbyggnad - Maskinteknik Distans Distans
3D-CAD – grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Bygg - CAD fortsättningskurs Distans Distans
IT-säkerhet
IT-säkerhet och mjukvarutestning kandidatprogram Klassrum Borlänge
Systemvetenskap
Systemvetenskapliga programmet Klassrum Borlänge
Ekonomi
Affärsplanering Distans, Klassrum Flera orter (2)
Försäljnings-, förhandling- och dialogkonst Distans Distans
Mikroekonomi, fortsättningskurs Klassrum Borlänge
Entreprenörskap
Entreprenörskap inom idrott och hälsa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Företagsekonomi
Business Managementprogrammet - Kandidatprogram i företagsekonomi Distans Distans
Ekonomistyrning A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekonomistyrning, grundläggande Klassrum Borlänge
Ekonomprogrammet Klassrum Borlänge
Hållbar företagsstrategi Klassrum Borlänge
Kommunikation i en interkulturell affärsmiljö Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ledning och marknadsföring i tjänsteföretag Klassrum Borlänge
Organisation A Distans Distans
Organisationsförändring och ledarskap Klassrum Borlänge
Organisationsteori Klassrum Borlänge
Förvaltning
Offentlig förvaltning Distans Distans
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Högskoleexamen Distans Distans
Nationalekonomi
Ekonometri, introduktion Klassrum Borlänge
Finansiell ekonomi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Internationell ekonomi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Internationell ekonomi - Distans Distans Distans
Makroekonomi, fortsättning Klassrum Borlänge
Makroekonomi, introduktion - Distans Distans Distans
Mikroekonomi Klassrum Borlänge
Mikroekonomi, introduktion - Distans Distans Distans
Samhällsekonomi för god hälsa, distans Distans Distans
Samhällsekonomisk utvärdering av offentliga projekt (Cost-Benefit Analysis) Klassrum Borlänge
Tillämpad matematik för nationalekonomer Klassrum Borlänge
Redovisning / Bokföring
Extern redovisning A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Koncernredovisning och revision Klassrum Borlänge
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild I med didaktisk inriktning Distans Distans
Bild II med didaktisk inriktning Distans Distans
Bild II med ämnesdidaktik Distans Distans
Bild III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan Distans Distans
Fördjupning i redigering av rörliga bilder med Media Composer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Dans
Dans, gymnastik och friidrott Distans Distans
Musik
Audiovisuellt berättande Klassrum Falun
Examensarbete för högskoleexamen i musik- och ljuddesign Distans Distans
Möten med skilda musikgenrer Klassrum Falun
Musikproduktion
Analys av musikproduktioner Klassrum Falun
Audioteknologi 2 Klassrum Falun
Inspelning i studio Klassrum Falun
Kandidatexamensarbete i Ljud- och musikproduktion Klassrum Falun
Liveljud och liveinspelning Klassrum Falun
Ljud- och musikproduktionsprogrammet Klassrum Falun
Ljudteori Klassrum Falun
Musik- och ljuddesign Distans Distans
Musikskapande Klassrum Falun
Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion Klassrum Falun
Vetenskapsteori och metod i Ljud- och musikproduktion Klassrum Falun
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Teknisk bastermin Klassrum, Distans Flera orter (2)
Hotell / Turism
Eventproduktion
Internationella evenemang och festivaler Klassrum Borlänge
Turism
Fokusområden inom turism Klassrum Borlänge
Hållbar destinationsplanering och utveckling Klassrum Borlänge
International Tourism Management Klassrum Borlänge
Management och marknadsföring av upplevelser Klassrum Borlänge
Resurser och produkter för turism Klassrum Borlänge
Turism och samhälle Klassrum Borlänge
Turismens principer och praktiker Klassrum Borlänge
Turismmarknadsföring Klassrum Borlänge
Humaniora
Civilsamhälle och demokrati i Sverige Distans Distans
Politiska system i jämförande perspektiv Distans Distans
Filosofi
Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi: Filosofi I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi: Filosofins historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi: Filosofisk metod och kritiskt tänkande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi: Värdeteori och normativ etik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till mänskliga rättigheter i Afrika Distans Distans
Kritik av mänskliga rättigheters normativa grund, tillämpning och universalisering Distans Distans
Mänskliga rättigheter som ideal: Historiska, filosofiska och politiska aspekter Distans Distans
Mänskliga rättigheter: Migranter, barn och minoriteter Distans Distans
Mänskliga rättigheters framtid: Hållbarhet och nutida sociala utmaningar Distans Distans
Vetenskapligt tänkande och skrivande Distans Distans
Historia
Historia I Distans Distans
Historia I med didaktisk inriktning Distans Distans
Historia II Distans Distans
Historia II med didaktisk inriktning för grundskolans årskurs 7-9 Distans Distans
Historia III, med examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Internationella relationer
Internationella relationer Distans Distans
Kulturvetenskap
Berätta med film om kulturarv och historia Distans Distans
Introduktion till afrikastudier Distans Distans
Kulturella texter och kontexter Klassrum, Distans Flera orter (2)
Nutida Japan: Kultur och samhälle Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteratur och teori Distans Distans
Religionsvetenskap
Religionsdidaktik Distans Distans
Religionsvetenskap I Distans Distans
Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning Distans Distans
Religionsvetenskap II Distans Distans
Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning Distans Distans
Religionsvetenskap III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan Distans Distans
Religionsvetenskap III: Aktuella religionsvetenskapliga teman Distans Distans
Religionsvetenskap III: Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Religionsvetenskap III: Uppsats med didaktisk inriktning Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Tillämpad anatomi och idrottsfysiologi Klassrum Falun
Ingenjör
Byggnadsteknik
Bygg-CAD Distans Distans
Byggteknik - Produktion och förvaltning Klassrum Borlänge
Bärkraftigt byggande och boende Klassrum Hedemora
Elektroteknik
Aktiva elnät Klassrum Borlänge
Elkraftteknik Klassrum Borlänge
Ellära Klassrum, Distans Flera orter (2)
Maskinteknik
3D-printing översiktskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
CNC-teknik Distans Distans
Materialteknik
Materialets roll i produktionskedjan Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samhällsbyggnadsteknik
Fysisk planering I – detaljplanering och samhällsbyggandets grunder Klassrum Borlänge
Introduktion till Geografiska Informationssystem för samhällsplanering Klassrum Borlänge
Introduktion till produktionsteknik med mätteknik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till svensk kultur och samhälle Klassrum Flera orter (2)
Inköp / Logistik
Transportlogistik
Trafikplanering Klassrum Borlänge
Juridik
Associationsrätt Klassrum Borlänge
Beskattningsrätt Klassrum Borlänge
Fysisk planering III - genomförande och juridisk fördjupning Klassrum Borlänge
Nätjuridik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Obeståndsrätt Klassrum Borlänge
Småföretagens regelverk I Distans Distans
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kommunikation / Media
Eventstudier Klassrum Borlänge
Film
Audiovisuell produktion - kandidatprogram Klassrum Falun
Filmhistoria: En introduktion Klassrum Falun
Fortsätt berätta med film om kulturarv och historia Distans Distans
Introduktion till att skriva filmadaption Distans Distans
Manus för film och TV - kandidatprogram Klassrum Falun
Star Wars: Film, myter och världar Distans Distans
Grafisk design
Grafisk design och webbutveckling - kandidatprogram Klassrum Borlänge
Informationsvetenskap
Examensarbete för kandidatexamen i Informatik Klassrum Borlänge
Journalistik
Journalistik och skriftlig PR inom idrottsområdet Distans Distans
Sportjournalistik Distans Distans
Kommunikation
Medier och kommunikation inom hälsa och idrott Klassrum Falun
Marknadsföring / PR
Marknadsföring A Distans Distans
Medieproduktion
Audiovisuell information och etik Klassrum Falun
Audiovisuell performance Klassrum Falun
Film- och TV-produktion Klassrum Falun
Från idé till master Klassrum Falun
Introduktion till audiovisuell produktion Klassrum Falun
Introduktion till medieproduktion Klassrum Falun
Introduktion till redigering av rörliga bilder med Media Composer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Konceptutveckling inom medieproduktion för Ljud- och musikproduktion Klassrum Falun
Ljudläggning till rörliga bilder Distans Distans
Reklamfilmsproduktion Klassrum Falun
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Ledarskap Klassrum Borlänge
Naturvetenskap
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Utomhusdidaktik i naturvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik
Differentialekvationer och transformer Distans Distans
Diskret matematik Distans Distans
Envariabelanalys Distans Distans
Flervariabelanalys Distans Distans
Geometri Distans Distans
Linjär algebra Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Matematikdidaktik II Distans Distans
Matematisk problemlösning i grundskolans senare år Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematisk problemlösning i skolan Distans Distans
Matematikprogrammet
Matematikdidaktik I Distans Distans
Miljö
Hållbar utveckling Klassrum Borlänge
Introduktion till hållbar utveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till hållbara energisystem Klassrum Borlänge
Personal / Arbetsmiljö / HR
Gruppdynamik och organisation Klassrum, Distans Flera orter (2)
Personal- och arbetslivsprogram Klassrum Borlänge
Arbetsrätt
Arbetsrätt I Distans Distans
Samhällsvetenskap
Digitalisering och samhälle Distans Distans
Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samhällsvetenskaplig forskningsmetod Klassrum Borlänge
Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap Distans Distans
Svensk välfärdspolitik i internationell belysning Distans Distans
Samhällsplanerarprogrammet
Regional och ekonomisk planering Klassrum Borlänge
Samhällsvetarprogrammet
Samhällsvetarprogrammet Distans Distans
Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori Distans Distans
Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning statsvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Statistik
Statistik och sannolikhetslära Distans Distans
Statsvetenskap
Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen Klassrum Falun
Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen Klassrum Falun
Examensarbete för högskoleexamen i statsvetenskap Distans Distans
Examensarbete för kandidatexamen i statsvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till Afrikas moderna historia Distans Distans
Politik i Sverige och EU Distans Distans
Politiska idéer Distans Distans
Politiskt deltagande Distans Distans
Segregationens dimensioner, orsaker och konsekvenser Distans Distans
Tematisk forskningsintroduktion i statsvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sport / Fritid
Barn / Fritid
Barns utveckling och lärande Distans Distans
Friluftsliv
Friluftsliv och bedömning i ämnet idrott och hälsa Klassrum Falun
Idrott och sport
Basketens tränarskap 4 - Organisation och ledarskap Distans Distans
Det flerdimensionella tränarskapet med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Examensarbete för kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap Klassrum Falun
Fotbollstränare - inriktning barn och ungdom (6-15 år) Distans Distans
Fotbollstränare - inriktning senior- och elitförberedande ungdomsverksamhet Distans Distans
Fördjupning inom idrottsvetenskap Klassrum Falun
Grundläggande vetenskaplig metod Klassrum Falun
Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning Distans Distans
Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning åk 4-6 Distans Distans
Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Idrott och hälsa III med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Idrottsmedicin Klassrum Falun
Idrottstränarprogrammet - prestation och hälsa Klassrum Falun
Idrottsvetenskaplig metod Klassrum Falun
Idrottsvetenskaplig uppsats Klassrum Falun
Judo för alla Distans Distans
Klättring för alla Distans Distans
Motorisk kontroll, lärande och utveckling med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Näringslära med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sport Managementprogrammet Distans Distans
Tillämpad Big Data och Cloud Computing Klassrum Borlänge
Tränarskap, idrott, friluftsliv och hälsa i samhället Klassrum Falun
Träningslära för tävlingsinriktad idrott Klassrum Falun
Språk
Bedömning och respons i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria Klassrum, Distans Flera orter (2)
Det nutida Brasilien: Litteratur och samhälle Distans Distans
Engelska III: Fokus lingvistik Distans Distans
Engelska, Språkdidaktik l Distans Distans
Engelskspråkig litteratur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Fiktionsberättande och elevtext i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Flerspråkighet och andraspråksutveckling Distans Distans
Fonetik och uttal i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Introduktion till språkvetenskaplig metod Distans Distans
Japanska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Social variation, språkkontakt och språklig makt i engelskan Distans Distans
Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande Distans Distans
Språk, undervisning och lärande i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Arabiska
Arabisk barnlitteratur Distans Distans
Arabiska för nybörjare I Distans Distans
Arabiska I Distans Distans
Arabiska II Distans Distans
Arabiska III Distans Distans
Arabiska IV Distans Distans
Arabiska V Distans Distans
Arabiska: Att skriva akademiskt Distans Distans
Arabiska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Ekokritik och miljöaspekter i arabisk litteratur Distans Distans
Modern arabisk litteratur Distans Distans
Modern arabisk litteratur och sökandet efter frihet Distans Distans
Modern arabisk poesi Distans Distans
Engelska
Den moderna engelskans struktur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Den samtida Bildungsromanen på engelska: Kvinnliga, etniska och åldrandeperspektiv Distans Distans
Engelsk korpuslingvistik Distans Distans
Engelsk språkdidaktik Klassrum Falun
Engelska för specifika ändamål: Muntlig kommunikation på interkulturella arbetsplatser Distans Distans
Engelska I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska III: Fokus litteratur Distans Distans
Engelska: Kandidatexamensarbete i lingvistik Distans Distans
Engelska: Kandidatexamensarbete i litteratur Distans Distans
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till akademisk engelska Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till engelsk lingvistik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teman inom populärlitteraturen Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska
Franska I med didaktisk inriktning Distans Distans
Franska I: Kultur och samhälle Distans Distans
Franska I: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Franska II med didaktisk inriktning Distans Distans
Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande Distans Distans
Franska II: Muntlig franska Distans Distans
Franska III: Franskspråkig litteratur och litteraturanalys Distans Distans
Franska III: Språkhistoria Distans Distans
Franska III: Språkvetenskaplig analys - teori och metod Distans Distans
Franska: Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Franska: Förberedande kurs I Distans Distans
Franska: Förberedande kurs II Distans Distans
Franska: Förberedande kurs III Distans Distans
Franska: Förberedande kurs IV Distans Distans
Franska: Skriftlig språkfärdighet I Distans Distans
Franska: Skriftlig språkfärdighet II Distans Distans
Franska: Språkdidaktik I Distans Distans
Franska: Språkdidaktik II Distans Distans
Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag Distans Distans
Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900 Distans Distans
Italienska
Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Italienska A: Kultur och samhälle Distans Distans
Italienska A: Kultur och samhälle, norra Italien Distans Distans
Italienska A: Textanalys, en litterär resa i norra Italien Distans Distans
Italienska A: Textanalys, krig och fred Distans Distans
Italienska B: Grammatik och skriftlig produktion Distans Distans
Italienska B: Italienska förr och nu Distans Distans
Italienska B: Litteraturhistoria med textanalys Distans Distans
Italienska B: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap Distans Distans
Italienska C: Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Italienska C: Italiensk språkvetenskap Distans Distans
Italienska C: Uppsats i italienska Distans Distans
Italienska C: Äldre litteratur med textanalys Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs I Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Japanska
Japanska I: Språkfärdighet Distans Distans
Japanska III: Att läsa manga Distans Distans
Japanska IV: Haiku och texttolkning Distans Distans
Japanska IV: Introduktion till lingvistik Distans Distans
Japanska: Akademiskt skrivande Distans Distans
Japanska: Projektbeskrivning Distans Distans
Kinesiska
Kinas kultur och samhälle - introduktionskurs Distans Distans
Kinesisk lingvistik Distans Distans
Kinesisk modern litteratur I Distans Distans
Kinesisk muntlig språkfärdighet I Distans Distans
Kinesisk muntlig språkfärdighet II Distans Distans
Kinesisk språkstruktur Distans Distans
Kinesisk översättning Distans Distans
Kinesiska för affärslivet: Vardaglig kommunikation Distans Distans
Kinesiska för affärslivet: Yrkeskommunikation Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift I Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift II Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift III Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift IV Distans Distans
Kinesiska tecken I Distans Distans
Kinesiska tecken II Distans Distans
Kinesiska: Det kinesiska samhället Distans Distans
Kinesiska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Kinesiska: skriftlig tillämpning Distans Distans
Kinesiska: Språkinlärning och språkundervisning Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Japansk populärkultur representerad i Anime och Manga Distans Distans
Japanska I: Grundläggande språkfärdighet Distans Distans
Japanska II: Språkfärdighet 1 Distans Distans
Japanska II: Språkfärdighet 2 Distans Distans
Japanska III: Den moderna novellen Distans Distans
Japanska III: Språkfärdighet Distans Distans
Japanska IV: Kulturantropologi Distans Distans
Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik Distans Distans
Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Portugisiska
Det nutida Portugal: Litteratur och samhälle Distans Distans
Portugisiska: Afrikansk litteratur på portugisiska Distans Distans
Portugisiska: Fonetik och muntlig språkfärdighet I Distans Distans
Portugisiska: Grammatik och skriftlig språkfärdighet I Distans Distans
Portugisiska: Grammatik och skriftlig språkfärdighet II Distans Distans
Portugisiska: Grundläggande kurs I Distans Distans
Portugisiska: Grundläggande kurs II Distans Distans
Portugisiska: Introduktion till studier av samtida litteratur på portugisiska Distans Distans
Portugisiska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II Distans Distans
Portugisiska: Portugisiskspråkiga kulturer Distans Distans
Portugisiska: Språk i samhället – teoretiska perspektiv Distans Distans
Portugisiska: Språklig variation och förändring Distans Distans
Portugisiska: Transkulturalitet och genus i samtidslitteraturen Distans Distans
Portugisiska: Vetenskaplig specialisering och fördjupning Distans Distans
Ryska
Det postsovjetiska ryska samhället Distans Distans
Rysk folklore: Tro, magi och fruktan genom tiderna Distans Distans
Rysk litteratur: från bok till film Distans Distans
Ryska för modersmålslärare: språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 1 Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 1 och 2 Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 2 Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 3 Distans Distans
Ryska II: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska II: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska II: Rysslands kultur- och idéhistoria Distans Distans
Ryska III: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska III: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska III: Rysk litteratur mellan 1800 och 1917 Distans Distans
Ryska IV: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska IV: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska IV: Rysk litteratur mellan 1917 och 1991 Distans Distans
Ryska V: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Ryska V: Ryska språkets historia: Från näverbrev till Twitter Distans Distans
Spanska
Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Spanska I med didaktisk inriktning Distans Distans
Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle Distans Distans
Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur Distans Distans
Spanska I: Språkfärdighet och grammatik Distans Distans
Spanska II med didaktisk inriktning Distans Distans
Spanska II: Akademiskt skrivande Distans Distans
Spanska II: Från 1900 till nutiden: Litteratur, film och samhälle i Latinamerika Distans Distans
Spanska II: Från inbördeskriget till nutiden: Litteratur, film och samhälle i Spanien Distans Distans
Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik Distans Distans
Spanska II: Språklig variation i den spansktalande världen Distans Distans
Spanska III Lingvistisk inriktning: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Spanska III Lingvistisk inriktning: Människan, språket och samhället. Spansk sociolingvistik Distans Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: 1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika Distans Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Spansk litteratur, från guldåldern till realismen Distans Distans
Spanska, Språkdidaktik II Distans Distans
Spanska: Förberedande kurs Distans Distans
Spanska: Språkdidaktik I Distans Distans
Svenska
Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass Distans Distans
Nybörjarsvenska för internationella studenter I Klassrum Flera orter (2)
Nybörjarsvenska för internationella studenter II Klassrum Flera orter (2)
Nybörjarsvenska för internationella studenter III Distans Distans
Nybörjarsvenska för internationella studenter IV Distans Distans
Svenska som andraspråk III - examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Svenska som andraspråk III - Andraspråksforskning Distans Distans
Svenska som andraspråk III - Andraspråksforskning: en forskningsöversikt Distans Distans
Svenska som andraspråk III - Andraspråksforskning: tematisk fördjupning Distans Distans
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Tyska
Tyska grundläggande kurs I Distans Distans
Tyska grundläggande kurs II Distans Distans
Tyska grundläggande kurs III Distans Distans
Tyska grundläggande kurs IV Distans Distans
Tyska I med didaktisk inriktning Distans Distans
Tyska II med didaktisk inriktning Distans Distans
Tyska, Språkdidaktik II Distans Distans
Tyska: Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling Distans Distans
Tyska: Examensarbete Distans Distans
Tyska: Modern tyskspråkig litteratur Distans Distans
Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I Distans Distans
Tyska: Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap I Distans Distans
Tyska: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap II Distans Distans
Tyska: Processkrivning Distans Distans
Tyska: Skriftlig språkfärdighet I Distans Distans
Tyska: Skriftlig språkfärdighet II Distans Distans
Tyska: Språk- och kulturhistoria med akademiskt skrivande Distans Distans
Tyska: Språk- och kulturhistoria med akademiskt skrivande Distans Distans
Tyska: Språkdidaktik I Distans Distans
Tyska: Tysk grammatik Distans Distans
Tyska: Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap Distans Distans
Tyskspråkig barn- och ungdomslitteratur Distans Distans
Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria Distans Distans
Översättare
Japanska IV: Introduktion till översättning Distans Distans
Teknik
Hållbara energisystem Klassrum Borlänge
Industriell värmeteknik Klassrum Borlänge
Produktionstekniker inom maskinteknik – högskoleexamensprogram Klassrum, Distans 2 år Flera orter (2)
Ljudteknik
Audioteknologi 1 Klassrum Falun
Audiovisuella installationer Klassrum Falun
Ljudskapande till rörliga bilder Klassrum Falun
Möten med skilda musikgenrer för Musik- och ljuddesign Distans Distans
Produktionsprocesser inom musikproduktion Klassrum Falun
Miljö och energiteknik
Fördjupningsprojekt inom energiteknik Klassrum Borlänge
Förnybar kraftgenerering Klassrum Borlänge
Installation av solcellsanläggningar Distans Distans
Solel (grundnivå) Klassrum Borlänge
Solenergi Distans Distans
Strömningslära Klassrum Borlänge
Utbildning / Pedagogik
Att handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare Distans Distans
Engelska för lärare, 45 hp (1-45 hp), åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och rörelseanalys Klassrum Falun
Träningslära för hälsoinriktad fysisk aktivitet Klassrum Falun
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Förskollärare
Lek i förskolan Distans Distans
Omsorg, relationer, yrkesetik och barns rättigheter i förskolan Distans Distans
Grundlärare
Bild för grundlärare, årskurs 4-6 Distans Distans
Bild i grundskolans tidigare år, del A Distans Distans
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning Klassrum Falun
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning gymnasieskolan Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning årskurs 7-9 Distans Distans
Pedagogik
Audiovisuell produktion för pedagogisk verksamhet Distans Distans
Introduktion till vetenskapligt arbete Klassrum Falun
Motiverande samtalsmetodik Klassrum Falun
Rörelse med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Utbildningssystemet i Sverige Klassrum Falun
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Lek i förskolan Klassrum Falun
Ämneslärare
Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Matematikens historia för lärare Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång bild Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång engelska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång franska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång historia Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång idrott och hälsa Klassrum Falun
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång matematik Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång religion Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång spanska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång svenska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång svenska som andraspråk Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång tyska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång bild Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång engelska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång franska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång historia Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång idrott och hälsa Klassrum Falun
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång kinesiska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång matematik Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång religion Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång spanska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång svenska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång svenska som andraspråk Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång tyska Distans Distans
Vård / Omsorg
Handledning inom vård Distans Distans
Ungdomar och unga vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter I Distans Distans
Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion Distans Distans
Global hälsa
Global hälsa Distans Distans
Medicin
Medicinsk baskurs - Anatomi och fysiologi Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Socialpedagog
Internationellt socialt arbete: samtida debatter och praktiker Distans Distans
Transnationell integration och nationell fragmentering Distans Distans
Sociologi
Etik i socialt arbete Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i socialt arbete Distans Distans
Socialt arbete med personer med funktionsnedsättning Distans Distans
Välfärdsteknik i vård och omsorg Distans Distans
Äldre personers levnadsvillkor Distans Distans
Data / IT
Business Intelligence Klassrum Borlänge
Business Intelligence: Magisterprogram Klassrum Borlänge
Data Science: Masterprogram Klassrum Borlänge
Dataanalys och visualisering Klassrum Borlänge
Maskininlärning Klassrum Borlänge
Rumslig data och GIS Klassrum Borlänge
Ekonomi
Datainsamling och datakvalitet Klassrum Borlänge
Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys Klassrum Borlänge
Företagsekonomi
Företagens samhällsansvar i ett internationellt perspektiv Klassrum Borlänge
Internationell handel och marknadsföring Klassrum Borlänge
Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus Klassrum Borlänge
Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag Klassrum Borlänge
Nationalekonomi
Ekonometri Klassrum Borlänge
Magisterprogram i nationalekonomi Klassrum Borlänge
Mikroekonomi, avancerad Klassrum Borlänge
Tillämpad mikroekonomi Klassrum Borlänge
Hotell / Turism
Turism
Evenemangsturism - planering, marknadsföring, utvärdering Klassrum Borlänge
Hållbar destinationsutveckling Klassrum Borlänge
Magisterprogram i destinationsutveckling Klassrum Borlänge
Management och tolkning av kulturarv Klassrum Borlänge
Humaniora
Humanvetenskapernas vetenskapsteori Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och genus - teori och kritik Distans Distans
Genusvetenskap
Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (fristående kurs) Distans Distans
Forskningsmetodik inom global sexuell och reproduktiv hälsa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Global sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historia
Historievetenskapens teori och metod Distans Distans
Historievetenskaplig litteraturkurs Distans Distans
Kulturvetenskap
Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring Klassrum Falun
Litteraturvetenskap
Interkulturella litteraturstudier: Akademiskt skrivande Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och politik i det samtida Afrika Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Masterexamensarbete Distans Distans
Introduktion till interkulturella litteraturstudier Distans Distans
Masterprogram i interkulturella litteraturstudier allmän inriktning Distans Distans
Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning engelskspråkig litteratur Distans Distans
Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning franskspråkig litteratur Distans Distans
Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning tyskspråkig litteratur Distans Distans
Migration, klimat och ångest i engelskspråkig litteratur Distans Distans
Migrationslitteratur i dåtid och nutid Distans Distans
Världslitteraturer: Asien och Europa Distans Distans
Världslitteraturer: Nord- och Sydamerika Distans Distans
Religionsvetenskap
Kabbala och judisk mystik från antiken till modern tid Distans Distans
Religion och våld i samtiden Distans Distans
Religionsvetenskaplig litteraturkurs Distans Distans
Religionsvetenskaplig vetenskapshistoria, teori och metod Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Nutrition och ätande (fristående kurs) Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Byggnaders energiprestanda - simulering och analys Klassrum Borlänge
Samhällsbyggnadsteknik
Hållbar samhällsplanering Klassrum Borlänge
Kommunikation / Media
Kommunikation
Japanska: Interkulturell kommunikation Distans Distans
Vetenskaplig kommunikation och informationshantering Klassrum Borlänge
Marknadsföring / PR
Marknadsföring av platser och destinationer Klassrum Borlänge
Medieproduktion
Magisterprogram i Audiovisuella Studier Klassrum Falun
Ledarskap / Organisation
Ledarskapets ekonomi Klassrum Borlänge
Ledarskap
Ledarskap och verksamhetsutveckling i socialt arbete Distans Distans
Naturvetenskap
Matematik
Matematik för ekonomisk statisk analys Klassrum Borlänge
Miljö
Miljöklassningsverktyg Klassrum Borlänge
Personal / Arbetsmiljö / HR
HR
Studier i International Human Resource Management Klassrum Borlänge
Samhällsvetenskap
Knowledge Management Klassrum Borlänge
Välfärdsekonomisk analys av samhälleliga projekt Klassrum Borlänge
Statistik
Statistisk inlärning Klassrum Borlänge
Statsvetenskap
Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen Klassrum Falun
Afrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i Afrika söder om Sahara Klassrum Falun
Afrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktion Klassrum Falun
Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Falun
Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering Klassrum Falun
Afrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i Afrika Distans Distans
Afrikanska studier: Litteratur och politik i det samtida Afrika Distans Distans
Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara Distans Distans
Komparativa metoder i statsvetenskap med fokus på Afrika Distans Distans
Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring Distans Distans
Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara Distans Distans
Politisk kultur i ett jämförande perspektiv Distans Distans
Processer till demokrati och autokrati Distans Distans
Statsbyggnad och medborgarskap Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling Distans Distans
Språk
Flerspråkighet, identitet och kulturmöten i sociala sammanhang Distans Distans
Flerspråkighet, interaktion och identitetsskapande i klassrum Distans Distans
Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp Distans Distans
Engelska
Engelsk språkvetenskap i tal och skrift Distans Distans
Engelska: Avancerad litteraturteori Distans Distans
Engelska: Diskursanalys Distans Distans
Engelska: Litteratur och teori Distans Distans
Engelska: Litteraturvetenskapligt skrivande Distans Distans
Engelska: Magisterexamensarbete i litteratur Distans Distans
Konflikt och kreativitet i engelskspråkig litteratur Distans Distans
Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik Distans Distans
Magisterprogram i engelska - lingvistik Distans Distans
Magisterprogram i engelska med inriktning mot engelskspråkig litteratur Distans Distans
Teman inom tillämpad engelsk lingvistik Distans Distans
Världslitteratur på engelska Distans Distans
Franska
Den fransktalande världen: Litteratur, kultur och översättning Distans Distans
Franska IV: Franskspråkig chanson i original och översättning Distans Distans
Franska IV: Franskspråkig litteraturkritik Distans Distans
Franska IV: Språkvetenskap med fokus på språkinlärning Distans Distans
Franska IV: Talad franska; syntax, fonetik och perception Distans Distans
Franska: Magisterexamensarbete Distans Distans
Franska: Sociala medier ur ett diskursanalytiskt perspektiv Distans Distans
Kinesiska
Kinesiska: Avancerad kurs i kinesiska språket Distans Distans
Kinesiska: Praktik för undervisning i högre utbildning I Distans Distans
Kinesiska: Praktik för undervisning i högre utbildning II Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Kärnområden inom tillämpad engelsk lingvistik Distans Distans
Metoder inom tillämpad engelsk lingvistik Distans Distans
Ryska
Ryska VI: Stalintidens ideologi och estetik Distans Distans
Svenska
Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv Distans Distans
Litteracitet och flerspråkighet Distans Distans
Svenska som andraspråk i ett tvärspråkligt perspektiv Distans Distans
Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv Distans Distans
Svenska som andraspråk: Examensarbete för magisterexamen Distans Distans
Tyska
Tyska: Former och villkor för dramer och prosatexter Distans Distans
Tyska: Intertextualitet och intermedialitet i teori och praktik Distans Distans
Tyska: Magisterexamensarbete Distans Distans
Tyska: Modern kvinnolitteratur Distans Distans
Tyska: Språkvetenskapens historia Distans Distans
Teknik
Energieffektiva byggnader Klassrum Borlänge
Energieffektiva installationssystem Klassrum Borlänge
Energilagring Klassrum Borlänge
Examensarbete för magisterexamen i solenergiteknik Klassrum Borlänge
Introduktion till bioklimatisk design Klassrum Borlänge
Utformning av solenergibyggnader Klassrum Borlänge
Miljö och energiteknik
Design av PV- och hybridsystem Klassrum Borlänge
Design av solvärmesystem Klassrum Borlänge
Energipositiva stadsdelar Klassrum Borlänge
Magisterprogram i Energieffektivt byggande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Magisterprogram i solenergiteknik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Masterprogram i solenergiteknik Distans Distans
Solcellsteknik Distans Distans
Solel Klassrum Borlänge
Solstrålning och solgeometri Klassrum Borlänge
Solvärme Klassrum Borlänge
Tillämpad solenergiteknik Klassrum Borlänge
Utbildning / Pedagogik
Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 2 Distans Distans
Utbildning för hållbar utveckling Klassrum Falun
Vetenskap och beprövad erfarenhet i undervisning och handledning Klassrum Falun
Pedagogik
Att vägleda kollegor och lärarstudenter för professionsutveckling Distans Distans
Examensarbete, magisterexamen i historia Distans Distans
Examensarbete, magisterexamen i religionsvetenskap Distans Distans
Magisterprogram i pedagogiskt arbete Distans Distans
Perspektiv på pedagogisk praktik Distans Distans
Rektors pedagogiska ledarskap med fokus på förskolans utbildningsuppdrag Klassrum Falun
Tematisk fördjupning inom ett utbildningsvetenskapligt område Distans Distans
Upplevelser av osynlig närvaro Distans Distans
Vård / Omsorg
Handledning inom omvårdnad vid Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Distans Distans
Implementering av nya arbetssätt i hälso- och sjukvården och socialtjänstens områden Distans Distans
Kardiologi: Arytmi Distans Distans
Magisterprogram i fysioterapi Distans Distans
Strategier för implementering av förbättringsarbete i hälso- och sjukvård Klassrum Falun
Säker hälso- och sjukvård samt omsorg - komplexa system och förbättringskunskap Distans Distans
Telefonrådgivning vid distanskontakter inom hälso- och sjukvården Distans Distans
Vård och omsorg för personer med demens (fristående kurs) Distans Distans
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Fysioterapeut
Fysioterapi med fokus på smärta och hållbar utveckling Distans Distans
Global hälsa
Magisterprogram i global sexuell och reproduktiv hälsa Klassrum Falun
Medicin
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska Distans Distans
Undersköterska
Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre Distans Distans

Öppet hus

Öppet hus nya Campus Borlänge

Välkommen att upptäcka nya Campus Borlänge och ta del av en rundvisning av en helt unik studie- och arbetsmiljö, veta mer om vilka utbildningar som erbjuds och vilken forskning som bedrivs på Campus Borlänge.

Plats: Campus BorlängeStationsgatan 4, Borlänge

Dessutom möjlighet att ta del av arkitekten Johan Roos berättelse om skapandet av nya Campus Borlänge.

Kom och upptäck en ny mötesplats mitt i centrala Borlänge!

Rundvisning sker vid flera tillfällen, du deltar genom drop-in men du har också möjlighet att förboka din plats både till rundvisning och till föredraget av Johan Roos.

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2024-09-04    Tid:   16:00 - 18:00   Läs mer

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Högskolan Dalarna
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Kontaktuppgifter

Högskolan Dalarna

Högskolegatan 2
791 31 Falun

Tel: 023-77 80 00
www.du.se


Recensioner

Snittbetyg: 3,4

Baseras på 31 recensioner

Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Emma

Jag upplevde det som om det alltid var enkelt att få kontakt med föreläsarna, att få hjälp när man inte förstod och det va enkelt att kunna följa utbildningen även på distans vid behov. Förväntningarna på mig som student var tydliga. Men bäst var alla möjligheter till projekt vid sidan av plugget som erbjöds som gav massa bra erfarenheter och ...

Visa hela
Student hösten 22

Mitt absolut sämsta beslut någonsin att börja på DU. Lärarna sitter och läser i papper utantill och undervisar aldrig på lektionerna, man ska läsa 200 sidor i veckan och sen skriva 3 arbeten. Man lär sig ingenting. Lärarna är så ofantligt otrevliga och vill inte hjälpa till. Sök aldrig hit om du inte vill att Ditt självförtroende ska gå rätt ner...

Visa hela
Tv fantasten

Det som jag framförallt gillar med den här utbildningen är kombinationen av det teoretiska och praktiska inom bildproduktion samt lärarna. De är både välutbildade och har erfarenhet av den bransch som vi studenter är påväg in i.

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(3,4)
Baseras på 31 recensioner
Gör en intresseanmälan

För att få mer information från Högskolan Dalarna, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön