Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Ort
Studier i International Human Resource Management Borlänge
Beteende- / Samhällsvetenskap
Affärsplanering Borlänge
Affärsplanering Distans
Affärsplanering Borlänge
Afrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i Afrika söder om Sahara Falun
Afrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktion Falun
Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen Falun
Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering Falun
Afrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i Afrika Falun
Afrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i Afrika Distans
Afrikanska studier: Litteratur och politik i det samtida Afrika Distans
Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara Distans
Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara Falun
Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen Falun
Dataanalys och statistik I Distans
Dataanalys och statistik I Distans
Försäljnings-, förhandling- och dialogkonst Distans
Gruppdynamik och organisation Falun
Identitet och interaktion. En introduktion till sociologisk socialpsykologi Falun
Idrottspsykologi Distans
Internationella Relationer I - Distans Distans
Internationella relationer och globalisering Distans
Internationella relationer och globalisering Distans
Kriminologi I Falun
Kritik av mänskliga rättigheters normativa grund, tillämpning och universalisering Distans
Medier och kommunikation inom hälsa och idrott Distans
Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara Distans
Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara Falun
Mänskliga rättigheter: Examensarbete för kandidatexamen Distans
Mänskliga rättigheter: Individuell specialiseringskurs Distans
Mänskliga rättigheter: Självständigt arbete Distans
Politik i Sverige och EU Distans
Politik i Sverige och EU Distans
Politiska ideologier Distans
Politiska system i jämförande perspektiv Distans
Politiska system i jämförande perspektiv Distans
Projekt- grundläggande kunskaper i projektarbete Distans
Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling Falun
Sociologi II Falun
Sociologi III Falun
Statistisk Modellering och Inferens Borlänge
Statsvetenskap I - Distans Distans
Statsvetenskap III Falun
Statsvetenskap III - Distans Distans
Samhällsvetenskap
Historia III Distans
Sociologi
Implementering av kunskap i praktik Distans
Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring Distans
Samhällsvetarprogrammet Falun
Socionomprogrammet Falun
Statsvetenskap
Matematikdidaktik I Distans
Statsvetenskap II - Distans Distans
Bygg / Anläggning / Fastighet
Anläggning
Vägteknik Borlänge
Arkitektur
Fysisk planering Borlänge
El
Energi Högskoleingenjörsprogram Borlänge
Data / IT
Business Intelligence: Magisterprogram Borlänge
Business Intelligence: Magisterprogram Borlänge
Data Science: Masterprogram Borlänge
Data Science: Masterprogram Borlänge
Databassystem Distans
Ekonomisk geografi Borlänge
Introduktion till artificiella neurala nät Borlänge
Introduktion till relationsdatabaser Distans
IT-säkerhet och mjukvarutestning – kandidatprogram Borlänge
Objektorienterad programmering och problemlösning Distans
Programutvecklingsteknik, introduktion Distans
Rumsliga data och GIS Borlänge
Utveckling av eTjänster Borlänge
Utveckling av eTjänster Borlänge
Utveckling av eTjänster Distans
Utveckling av eTjänster Distans
Systemvetenskap
Informationsdesign – kandidatprogram Borlänge
Ekonomi / Försäljning
Ekonometri Borlänge
Entreprenöriellt företagande Distans
Finansiell ekonomi Borlänge
Industriell ekonomi - grundläggande kurs Distans
Industriell ekonomi - Processer och projektledning Distans
Industriell ekonomi - underhåll och kvalitet Distans
Internationell ekonomi - Distans Distans
Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys Borlänge
Makroekonomi, fortsättning Borlänge
Makroekonomi, introduktion - Distans Distans
Mikroekonomi Borlänge
Mikroekonomi, introduktion - Distans Distans
Nationalekonomi - grundkurser (distans) Distans
Samhällsekonomi för god hälsa, distans Distans
Samhällsekonomisk utvärdering av offentliga projekt (Cost-Benefit Analysis) Borlänge
Ekonomi
Ekonomprogrammet Borlänge
Extern redovisning A Distans
Internationell handel och marknadsföring Borlänge
Ledarskap och organisationsbeteende Borlänge
Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus Borlänge
Marknadsföring A Distans
Organisation A Distans
Organisation A Distans
Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag Borlänge
Sport Managementprogrammet Falun
Nationalekonomi
Magisterprogram i nationalekonomi Borlänge
Estetiska inriktningar
Berätta med film om kulturarv och historia Distans
Bild i grundskolans tidigare år B Distans
Musik- och ljuddesign Distans
Musik- och ljuddesign Distans
Bild / Form / Konst
Bild II med ämnesdidaktik Distans
Bild III med ämnesdidaktik för gymnasieskolan Distans
Digitala bilder och visuellt lärande Distans
Hotell / Restaurang / Turism
Evenemangsturism - planering, marknadsföring, utvärdering Borlänge
International Tourism Management Borlänge
Magisterprogram i destinationsutveckling Borlänge
Turism och resor
International Tourism Management Borlänge
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Tränarskap 4 - Idrottsmedicin Falun
Tränarskap 5 - Näringslära Falun
Tränarskap 8 - Entreprenörskap inom hälsa och idrott Falun
Juridik
Associationsrätt Distans
EU-rätt Distans
Handelsrättslig översiktskurs Distans
Obeståndsrätt Borlänge
Kommunikation / Media
Systemvetenskapliga programmet Borlänge
Film
Kandidatprogrammet - Manus för film och TV Falun
Kommunikation
Journalistik och skriftlig PR inom idrottsområdet Distans
Medieproduktion
Audiovisuell produktion - kandidatprogram Falun
Film- och TV-produktion Falun
Filmproduktion för reklam och information – kandidatprogram Falun
Ljud- och musikproduktionsprogrammet Falun
Multimedia
Magisterprogram i Audiovisuella Studier Falun
Magisterprogram i Audiovisuella Studier Falun
Kultur / Humanistiska inriktningar
Litteratur och kultur i Maghrebregionen Distans
Religionsvetenskap I Distans
Religionsvetenskap I Falun
Religionsvetenskap II Distans
Filosofi
Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori Falun
Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori Distans
Filosofi: Filosofisk metod och kritiskt tänkande Distans
Filosofi: Filosofisk metod och kritiskt tänkande Falun
Filosofi: Värdeteori och normativ etik Falun
Filosofi: Värdeteori och normativ etik Distans
Vetenskapligt tänkande och skrivande Falun
Vetenskapligt tänkande och skrivande Distans
Historia
Historia I Distans
Historia II Distans
Introduktion till svensk kultur och samhälle Falun
Introduktion till svensk kultur och samhälle Falun
Religionsvetenskap III Distans
Religionsvetenskap III Distans
Religionsvetenskap III med examensarbete för kandidatexamen Distans
Religionsvetenskap III med examensarbete för kandidatexamen Distans
Internationellt
Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen Falun
Naturvetenskap
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6 Distans
Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6 Distans
Utomhusdidaktik i naturvetenskap Falun
Fysik
Teknisk bastermin Borlänge
Geovetenskap
Solenergins ekonomi Borlänge
Matematik
Algebra Distans
Differentialekvationer och transformer Distans
Differentialekvationer och transformer Distans
Diskret matematik Distans
Diskret matematik Distans
Flervariabelanalys Distans
Flervariabelanalys Borlänge
Geometri Distans
Linjär algebra Distans
Matematik 1a för grundlärare 4-6 Falun
Matematik 1a för grundlärare 4-6 Distans
Matematik 1a för grundlärare F-3 Falun
Matematik 1a för grundlärare F-3 Distans
Matematik 1b för grundlärare 4-6 Distans
Matematik 1b för grundlärare 4-6 Falun
Matematik 1b för grundlärare 4-6 Distans
Matematik 1b för grundlärare 4-6 Falun
Matematik 1b för grundlärare åk F-3 Distans
Matematik 1b för grundlärare åk F-3 Distans
Matematik 1b för grundlärare åk F-3 Falun
Matematik 1b för grundlärare åk F-3 Falun
Matematikdidaktik II Distans
Matematikens historia för lärare Falun
Matematikens historia för lärare Distans
Matematikundervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv Distans
Matematisk problemlösning i grundskolans senare år Falun
Matematisk problemlösning i grundskolans senare år Falun
Matematisk problemlösning i grundskolans senare år Distans
Matematisk problemlösning i grundskolans senare år Distans
Matematisk problemlösning i skolan Distans
Statistik och sannolikhetslära Distans
Tekniskt basår Borlänge
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö - grundkurs Distans
Personal- och arbetslivsprogram Borlänge
Sport / Fritid
Idrott och sport
Tränarprogrammet för hälsa och idrott Falun
Tränarskap 10 - Fördjupning inom tränarskap Falun
Tränarskap 11 - Examensarbete för kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap Falun
Tränarskap 2 - Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och motorisk kontroll Falun
Tränarskap 9 - Idrottsvetenskaplig metod Falun
Träningsvetenskap 1 - Grundläggande tillämpad anatomi och idrottsfysiologi Falun
Språk
Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv Distans
Flerspråkighet, identitet och kulturmöten i sociala sammanhang Distans
Interaktion och lärande i flerspråkiga sammanhang Distans
Introduktion till rysk film 2 Distans
Japanska II: Akademiskt skrivande Distans
Litteracitet och flerspråkighet Distans
Lärande i flerspråkiga sammanhang Distans
Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp Distans
Nybörjarsvenska för internationella studenter I Falun
Nybörjarsvenska för internationella studenter I Borlänge
Nybörjarsvenska för internationella studenter II Falun
Nybörjarsvenska för internationella studenter II Borlänge
Nybörjarsvenska för internationella studenter II Borlänge
Nybörjarsvenska för internationella studenter II Falun
Nybörjarsvenska för internationella studenter III Borlänge
Nybörjarsvenska för internationella studenter IV Borlänge
Nybörjarsvenska för internationella studenter IV Borlänge
Ryska III: Rysk litteratur mellan 1800 och 1917 Distans
Ryska IV: Muntlig språkfärdighet Distans
Ryska V: Kandidatexamensarbete Distans
Ryska VI: Stalintidens ideologi och estetik Distans
Skriftspråksutveckling och flerspråkighet Distans
Svenska som andraspråk I Distans
Svenska som andraspråk i ett tvärspråkligt perspektiv Distans
Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv Distans
Svenska som andraspråk II Distans
Svenska som andraspråk III - examensarbete för kandidatexamen Distans
Svenska som andraspråk III - examensarbete för kandidatexamen Distans
Svenska som andraspråk III - Andraspråksforskning Distans
Svenska som andraspråk III - Uppsats Distans
Svenska som andraspråk III - Uppsats Distans
Svenska som andraspråk: Examensarbete för magisterexamen Distans
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv II Distans
Tyska grundläggande kurs I Distans
Tyska grundläggande kurs II Distans
Tyska grundläggande kurs III Distans
Tyska I Distans
Tyska I, 50% Distans
Tyska II Distans
Tyska II Distans
Tyska II, 50% Distans
Tyska III Distans
Tyska: Examensarbete Distans
Tyska: Former och villkor för dramer och prosatexter Distans
Tyska: Introduktionspaket I i Tyska Distans
Tyska: Introduktionspaket II i Tyska, 25% Distans
Tyska: Introduktionspaket II i Tyska, 50% Distans
Tyska: Magisterexamensarbete Distans
Tyska: Modern tyskspråkig litteratur Distans
Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I Distans
Tyska: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap II Distans
Tyska: Skriftlig språkfärdighet I Distans
Tyska: Skriftlig språkfärdighet II Distans
Tyska: Språk- och kulturhistoria med akademiskt skrivande Distans
Tyska: Språkvetenskapens historia Distans
Tyska: Tysk grammatik med textkommentar Distans
Tyska: Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap Distans
Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria Distans
Arabiska
Arabiska för nybörjare I Distans
Arabiska II Distans
Arabiska III Distans
Arabiska IV Distans
Arabiska V Distans
Arabiska: Kandidatexamensarbete Distans
Den moderna arabiska novellen Distans
Modern arabisk litteratur och sökandet efter frihet Distans
Engelska
Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria Distans
Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria Falun
Den samtida Bildungsromanen på engelska: Kvinnliga, etniska och åldrandeperspektiv Distans
Engelsk korpuslingvistik Distans
Engelsk språkdidaktik Falun
Engelsk språkstruktur Distans
Engelsk språkstruktur Falun
Engelsk språkvetenskap i tal och skrift Distans
Engelska för internationellt företagande: kommunikation och kultur Borlänge
Engelska för speciella ändamål: Muntlig kommunikation och kultur Borlänge
Engelska I Falun
Engelska I Distans
Engelska II Distans
Engelska III: Fokus lingvistik Distans
Engelska III: Fokus lingvistik Distans
Engelska III: Fokus litteratur Distans
Engelska: Avancerad litteraturteori Distans
Engelska: Diskursanalys Distans
Engelska: Kandidatexamensarbete i lingvistik Distans
Engelska: Kandidatexamensarbete i litteratur Distans
Engelska: Litteraturvetenskapligt skrivande Distans
Engelska: Magisterexamensarbete i litteratur Distans
Engelska: Samtida irländsk skönlitteratur Distans
Engelska: Skriftlig språkfärdighet Distans
Engelska: Skriftlig språkfärdighet Falun
Engelskspråkig litteratur Falun
Engelskspråkig litteratur Distans
Introduktion till engelsk lingvistik Distans
Introduktion till engelsk lingvistik Falun
Introduktion till språkvetenskaplig metod Distans
Litteratur och teori Distans
Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik Distans
Magisterprogram i engelska - lingvistik Distans
Magisterprogram i engelska - lingvistik Distans
Magisterprogram i engelska med inriktning mot engelskspråkig litteratur Distans
Magisterprogram i engelska med inriktning mot engelskspråkig litteratur Distans
Muntlig presentation på engelska Borlänge
Social variation, språkkontakt och språklig makt i engelskan Distans
Teman inom populärlitteraturen Distans
Teman inom populärlitteraturen Falun
Teman inom tillämpad engelsk lingvistik Distans
Världslitteratur på engelska Distans
Franska
Den fransktalande världen: Litteratur, kultur och översättning Distans
Franska I Distans
Franska I: Muntlig språkfärdighet Distans
Franska II Distans
Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande Distans
Franska III: Franskspråkig litteratur och litteraturanalys Distans
Franska III: Språkhistoria Distans
Franska III: Textanalys - diskurs och korpus Distans
Franska IIIa - Fransk litteraturvetenskap Distans
Franska IIIb - Fransk grammatik och lingvistik Distans
Franska Magister II Distans
Franska med inriktning EU Distans
Franska: Examensarbete för kandidatexamen Distans
Franska: Examensarbete för kandidatexamen Distans
Franska: Grundläggande kurs I A Distans
Franska: Grundläggande kurs I B Distans
Franska: Kultur och samhälle I Distans
Franska: Kultur och samhälle II Distans
Franska: Magisterexamensarbete Distans
Franska: Magisterexamensarbete Distans
Franska: Skriftlig språkfärdighet I Distans
Franska: Skriftlig språkfärdighet II Distans
Franska: Talad franska; syntax, fonetik och perception Distans
Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag Distans
Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900 Distans
Italienska
Italiensk språkvetenskap Distans
Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans
Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans
Italienska A: Kultur och samhälle, mellersta Italien Distans
Italienska A: Textanalys, en litterär resa i mellersta Italien Distans
Italienska B: Italienska förr och nu Distans
Italienska B: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap Distans
Italienska: Nybörjarkurs I Distans
Italienska: Nybörjarkurs II Distans
Italienska: Äldre litteratur Distans
Uppsats i italienska Distans
Japanska
Japansk populärkultur representerad i Anime och Manga Distans
Japanska I - Distans Distans
Japanska I: Grundläggande språkfärdighet Distans
Japanska I: Grundläggande språkfärdighet Distans
Japanska I: Grundläggande språkfärdighet Distans
Japanska I: Språkfärdighet Distans
Japanska I: Språkfärdighet Distans
Japanska I: Språkfärdighet Distans
Japanska I: Språkfärdighet Distans
Japanska II - Distans Distans
Japanska II: Språkfärdighet 1 Distans
Japanska II: Språkfärdighet 2 Distans
Japanska II: Språkfärdighet 2 Distans
Japanska III - Distans Distans
Japanska III: Att läsa manga Distans
Japanska III: Att läsa manga Distans
Japanska III: Den moderna novellen Distans
Japanska III: Språkfärdighet Distans
Japanska IV - Distans Distans
Japanska IV: Haiku och texttolkning Distans
Japanska IV: Introduktion till lingvistik Distans
Japanska IV: Språkfärdighet Distans
Japanska V: Översättningens praktik Distans
Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik Distans
Japanska: Kandidatexamensarbete Distans
Nutida Japan: Kultur och samhälle Distans
Kinesiska
Kinesisk lingvistik I Distans
Kinesisk modern litteratur I Distans
Kinesisk muntlig språkfärdighet I Distans
Kinesisk muntlig språkfärdighet I Distans
Kinesisk muntlig språkfärdighet II Distans
Kinesisk muntlig språkfärdighet II Distans
Kinesisk språkstruktur Distans
Kinesisk traditionell filosofi Distans
Kinesisk översättning Distans
Kinesiska för affärslivet: Vardaglig kommunikation Distans
Kinesiska I - Distans Distans
Kinesiska I - Distans, Kväll Distans
Kinesiska i tal och skrift I Distans
Kinesiska i tal och skrift I Distans
Kinesiska i tal och skrift II Distans
Kinesiska i tal och skrift II Distans
Kinesiska i tal och skrift III Distans
Kinesiska i tal och skrift III Distans
Kinesiska i tal och skrift IV Distans
Kinesiska II - Distans Distans
Kinesiska II - Distans, Kväll Distans
Kinesiska III - Distans Distans
Kinesiska IV - Distans Distans
Kinesiska tecken I Distans
Kinesiska tecken I Distans
Kinesiska tecken II Distans
Kinesiska tecken II Distans
Kinesiska: grundläggande språkfärdighet Distans
Kinesiska: Kandidatexamensarbete Distans
Kinesiska: skriftlig tillämpning Distans
Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande Distans
Portugisiska
Det nutida Brasilien: Litteratur och samhälle Distans
Det nutida Portugal: Litteratur och samhälle Distans
Portugisiska Grundläggande kurs I och II, 30hp Distans
Portugisiska I Distans
Portugisiska II Distans
Portugisiska: Fonetik och muntlig språkfärdighet I Distans
Portugisiska: Grammatik och skriftlig språkfärdighet I Distans
Portugisiska: Grammatik och skriftlig språkfärdighet II Distans
Portugisiska: Grundläggande kurs I Distans
Portugisiska: Grundläggande kurs I Distans
Portugisiska: Grundläggande kurs II Distans
Portugisiska: Grundläggande kurs II Distans
Portugisiska: Grundläggande kurs II Distans
Portugisiska: Introduktion till studier av samtida litteratur på portugisiska Distans
Portugisiska: Kandidatexamensarbete Distans
Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II Distans
Portugisiska: Portugisiskspråkiga kulturer Distans
Portugisiska: Språklig variation och förändring Distans
Portugisiska: Transkulturalitet och genus i samtidslitteraturen Distans
Portugisiska: Vetenskaplig specialisering och fördjupning Distans
Portugisiska: Vetenskaplig specialisering och fördjupning Distans
Ryska
Det postsovjetiska ryska samhället Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 1 och 2 Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 2 Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 3 Distans
Ryska II: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans
Ryska II: Muntlig språkfärdighet Distans
Ryska III: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans
Ryska III: Muntlig språkfärdighet Distans
Ryska III: Rysk litteratur mellan 1800 och 1917 Distans
Ryska IV: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans
Spanska
Spanska I Distans
Spanska I Distans
Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle Distans
Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur Distans
Spanska I: Språkfärdighet och grammatik Distans
Spanska II Distans
Spanska II Distans
Spanska II: Akademiskt skrivande Distans
Spanska II: Från 1900 till nutiden: Litteratur, film och samhälle i Latinamerika Distans
Spanska II: Från inbördeskriget till nutiden: Litteratur, film och samhälle i Spanien Distans
Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik Distans
Spanska II: Språklig variation i den spansktalande världen Distans
Spanska III Lingvistisk inriktning: Kandidatexamensarbete Distans
Spanska III Lingvistisk inriktning: Kandidatexamensarbete Distans
Spanska III Lingvistisk inriktning: Människan, språket och samhället. Spansk sociolingvistik Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: 1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Kandidatexamensarbete Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Kandidatexamensarbete Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Spansk litteratur, från guldåldern till realismen Distans
Spanska, Språkdidaktik II Distans
Svenska
Flerspråkighet och andraspråksutveckling Distans
Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv Distans
Interaktion och lärande i flerspråkiga sammanhang Distans
Skriftspråksutveckling och flerspråkighet Distans
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv I Distans
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv II Distans
Svenska: Barn- och ungdomslitteratur i samhällsdialog Distans
Svenska: Text och tal Distans
Sveriges nationella minoriteter – språk, kultur och identitet Distans
Text och bedömning i ett andraspråksperspektiv Distans
Tyska
Tyska: Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling Distans
Teknik
Hållbara energisystem Borlänge
Industriell ytteknik och tribologi Borlänge
Utformning av solenergibyggnader Borlänge
Byggnadsteknik
Bygg- och samhällsplanerarprogrammet Borlänge
Bygg-CAD Distans
Byggarbetsledarprogrammet Borlänge
ByggCAD - fortsättning Distans
Byggnaders energiprestanda - simulering och analys Borlänge
Byggprojektering Borlänge
Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram Borlänge
Bärkraftigt byggande och boende Hedemora
Magisterprogram i Energieffektivt byggande Borlänge
Miljöklassningsverktyg Borlänge
Elektroteknik
Aktiva elnät Borlänge
Elinstallation, Auktorisation B Distans
Styr- och reglerteknik Borlänge
Termisk solkraft Borlänge
Industri och produktion
Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling Borlänge
Praktisk verkstadsteknik Borlänge
Maskinteknik
3D CAD Grundläggande Distans
3D CAD Grundläggande Distans
3D CAD Grundläggande Distans
3D CAD påbyggnad - Maskinteknik Distans
Avancerad produktutveckling Borlänge
CNC-teknik Distans
Grundläggande ritteknik Distans
Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram Borlänge
Materialteknik
Pulvermetallurgi med additiv tillverkning Borlänge
Miljö och energiteknik
Design av PV- och hybridsystem Borlänge
Design av solvärmesystem Borlänge
Energilagring Borlänge
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energiteknik Borlänge
Magisterprogram i solenergiteknik Borlänge
Masterprogram i solenergiteknik Borlänge
Solvärme Borlänge
Strömningslära Borlänge
Vetenskaplig kommunikation och informationshantering Borlänge
Utbildning / Pedagogik
Att handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare Falun
Introduktion till hållbar utveckling Falun
Introduktion till hållbar utveckling Falun
Magisterprogram i pedagogiskt arbete Distans
Tematisk fördjupning inom ett utbildningsvetenskapligt område Distans
Utbildningsvetenskapliga ansatser - teoretisk och metodologisk fördjupning Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Lärare
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Falun
Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 Falun
Utbildning för hållbar utveckling Falun
Utbildning för hållbar utveckling Falun
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Historia Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Matematik Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska som andraspråk Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Historia Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Matematik Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Svenska Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Distans
Pedagogik
Förskollärarprogrammet Falun
Förskollärarprogrammet Falun
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Falun
Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 Falun
Kompletterande pedagogisk utbildning - program för ämneslärarexamen inriktning 7-9 Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasieskolan Distans
Rysk språkdidaktik Distans
Utbildningsfilosofiska perspektiv Distans
Utbildningsvetenskapliga teorier Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång Bild Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång Engelska Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång Franska Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång Idrott och hälsa Falun
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång Modersmål: arbiska Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång Religion Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång Spanska Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång Svenska Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång Tyska Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång Bild Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång Engelska Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång Franska Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång Idrott och hälsa Falun
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång Kinesiska Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång Modersmål: arabiska Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång Religion Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång Spanska Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång Svenska Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång Tyska Distans
Vård / Medicin
Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv Distans
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling Distans
Global sexuell och reproduktiv hälsa Falun
Kardiologi - Hjärtsvikt Distans
Omvårdnad och behandling hos personer med svårläkta sår Distans
Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård Distans
Vård och omsorg för personer med demens Distans
Biomedicin
Tester och mätmetoder för hälsa och idrott Falun
Hälso- och sjukvårdadministration
Barnmorskeprogrammet Falun
Barnmorskeprogrammet Gävle
Barnmorskeprogrammet Karlstad
Medicin
Akutmedicin Distans
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar Distans
Medicinsk baskurs - Anatomi och fysiologi Distans
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Omvårdnad / Omsorg
Examensarbete för magisterexamen i vårdvetenskap Distans
Handledning inom vård Distans
Vårdvetenskaplig teori och metod Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

Huvudentrén, Högskolegatan 2
791 31 FALUN