Högskolan Dalarna har 15 000 studenter och 850 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande nätbaserad undervisning och vi har en strävan att vara landets mest digitaliserade lärosäte.

Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och avancerad nivå med totalt 68 utbildningsprogram och 1103 kurser i utbildningsutbudet. Campus är belagda i Borlänge och Falun. I Falun finns även ett modernt mediehus för mediastudenterna.

Campus Falun

Campus Lugnet har huvuddelen av sina lokaler vid Lugnetområdet strax utanför Falu centrum. Här finns ett modernt bibliotek, inspirerande studiemiljöer och en ljusgård som fungerar som mötesplats för alla studenter på campus Falun.

Campus Borlänge 

Campus Borlänge är beläget i stadsdelen Framtidsdalen beläget nära Borlänge centrum med närhet till Dalarna Science Park. På Campus Borlänge finns inspirerande studiemiljöer samt flera labb som underlättar för studenterna och forskarna på Högskolan Dalarna i deras arbete.

Mediehuset

Mediehuset är Högskolan Dalarnas arena för mediestudenter vid lärosätet. Här finns radiostudio, filmstudio, biograf, den senaste tekniken inom media samt möjlighet att hyra utrustning för projekt under studietiden. 

Vi ser hela studenten

På Högskolan Dalarna ser vi hela studenten och varje student som kommer möts med respekt och omtanke och ges goda förutsättningar att växa, både kunskapsmässigt och som människa. En student vid Högskolan Dalarna är synlig och försvinner inte i mängden, oavsett bakgrund, studievana eller livssituation.

Samverkan med företag och offentlig sektor är viktigt för oss och som student får du möjligheter att möta våra samverkanspartners under din utbildning, exempelvis genom gästföreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning och möjlighet att göra ditt examensarbete hos ett företag.

Visa alla utbildningar med Högskolan Dalarna

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Socionom Utbildningsform Längd Ort
Socionomprogrammet Klassrum Falun
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Teknisk bastermin Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tekniskt basår Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Introduktion till kognitiv beteendeterapi Distans Distans
Kriminologi
Kriminologi i ett sociologiskt perspektiv Distans Distans
Psykologi
Idrottspsykologi Distans Distans
Tillämpad rörelse- och prestationsanalys Klassrum Falun
Sociologi
Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete Distans Distans
Sociologi I Distans Distans
Sociologi II Distans Distans
Sociologi III Distans Distans
Bygg / Anläggning
Bygg
Bygg- och samhällsplanerarprogrammet Klassrum Borlänge
Elektriker
Ellära Distans Distans
Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem Klassrum, Distans Flera orter (2)
Data / IT
Digitala tjänster - program för högskoleexamen, 120 hp Distans Distans
Introduktion till relationsdatabaser Distans Distans
CAD
3D CAD påbyggnad - Maskinteknik Distans Distans
IT-säkerhet
IT-säkerhet och mjukvarutestning kandidatprogram Klassrum Borlänge
Systemvetenskap
Systemvetenskapliga programmet Klassrum Borlänge
Ekonomi
Affärsplanering Distans, Klassrum Flera orter (2)
Försäljnings-, förhandling- och dialogkonst Distans Distans
Innovation A Distans Distans
Mikroekonomi, fortsättningskurs Klassrum Borlänge
Ekonomprogrammet
Ekonomprogrammet Klassrum Borlänge
Företagsekonomi
Entreprenöriellt företagande Distans Distans
Hållbar företagsstrategi Klassrum Borlänge
Kommunikation i en interkulturell affärsmiljö Distans Distans
Ledning och marknadsföring i tjänsteföretag Klassrum Borlänge
Organisationsförändring och ledarskap Klassrum Borlänge
Förvaltning
Offentlig förvaltning Distans Distans
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Högskoleexamen Distans Distans
Nationalekonomi
Ekonometri, introduktion Klassrum Borlänge
Finansiell ekonomi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Internationell ekonomi Distans Distans
Internationell ekonomi - Distans Distans Distans
Makroekonomi, fortsättning Klassrum Borlänge
Makroekonomi, introduktion - Distans Distans Distans
Mikroekonomi Klassrum Borlänge
Mikroekonomi, introduktion - Distans Distans Distans
Samhällsekonomi för god hälsa, distans Distans Distans
Samhällsekonomisk utvärdering av offentliga projekt (Cost-Benefit Analysis) Klassrum Borlänge
Tillämpad matematik för nationalekonomer Klassrum Borlänge
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild II med ämnesdidaktik Distans Distans
Bild och berättande i förskolan Klassrum Falun
Form och gestaltning Klassrum Borlänge
Musik
Audiovisuellt berättande Klassrum Falun
Möten med skilda musikgenrer Klassrum Falun
Musikproduktion
Analys av musikproduktioner Klassrum Falun
Audioteknologi 2 Klassrum Falun
Inspelning i studio Klassrum Falun
Liveljud och liveinspelning Klassrum Falun
Ljud- och musikproduktionsprogrammet Klassrum Falun
Ljudteori Klassrum Falun
Musik- och ljuddesign Distans Distans
Musikskapande Klassrum Falun
Hotell / Turism
Ledarskap inom turism
International Tourism Management Klassrum Borlänge
Humaniora
Civilsamhälle och demokrati i Sverige Distans Distans
Politiska system i jämförande perspektiv Distans Distans
Filosofi
Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi: Filosofi I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi: Filosofins historia Distans, Klassrum Flera orter (2)
Filosofi: Filosofisk metod och kritiskt tänkande Distans, Klassrum Flera orter (2)
Filosofi: Värdeteori och normativ etik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till mänskliga rättigheter i Afrika Distans Distans
Kritik av mänskliga rättigheters normativa grund, tillämpning och universalisering Distans Distans
Mänskliga rättigheter som ideal: Historiska, filosofiska och politiska aspekter Distans Distans
Mänskliga rättigheter: Migranter, barn och minoriteter Distans Distans
Mänskliga rättigheters framtid: Hållbarhet och nutida sociala utmaningar Distans Distans
Vetenskapligt tänkande och skrivande Distans Distans
Historia
Historia I Distans Distans
Historia II Distans Distans
Historia III Distans Distans
Historia III, inklusive examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Internationella relationer
Internationella relationer Distans Distans
Kulturvetenskap
Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring Klassrum Falun
Berätta med film om kulturarv och historia Distans Distans
Introduktion till afrikastudier Distans Distans
Nutida Japan: Kultur och samhälle Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteratur och teori Distans Distans
Religionsvetenskap
Religionsvetenskap I Distans Distans
Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning Distans Distans
Religionsvetenskap II Distans Distans
Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning Distans Distans
Religionsvetenskap III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan Distans Distans
Religionsvetenskap III: Aktuella religionsvetenskapliga teman Distans Distans
Religionsvetenskap III: Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Religionsvetenskap III: Uppsats Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Tillämpad anatomi och idrottsfysiologi Klassrum Falun
Ingenjör
Byggnadsteknik
Bygg-CAD Distans Distans
ByggCAD - fortsättning Distans Distans
Byggprocessen Distans Distans
Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram Klassrum Borlänge
Byggteknik - Produktion och förvaltning Klassrum Borlänge
Bärkraftigt byggande och boende Klassrum Hedemora
Elektroteknik
Aktiva elnät Klassrum Borlänge
Maskinteknik
3D CAD Grundläggande Distans Distans
3D-printing översiktskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
CNC-teknik Distans Distans
Finita element metoden i praktiken Klassrum Borlänge
Inköp / Logistik
Transportlogistik
Trafikplanering Klassrum Borlänge
Juridik
Fysisk planering III - genomförande och juridisk fördjupning Klassrum Borlänge
Kommunikation / Media
Film
Den korta filmens berättarstruktur Klassrum Falun
Filmanalys och gestaltning Klassrum Falun
Filmproduktion för reklam och information kandidatprogram Klassrum Falun
Fortsätt berätta med film om kulturarv och historia Distans Distans
Manus för film och TV - kandidatprogram Klassrum Falun
Grafisk design
Grafisk design och webbutveckling - kandidatprogram Klassrum Borlänge
Journalistik
Journalistik och skriftlig PR inom idrottsområdet Distans Distans
Kommunikation
Kommunikationsteorier Klassrum Falun
Medier och kommunikation inom hälsa och idrott Klassrum Falun
Medieproduktion
Audiovisuell gestaltning Klassrum Falun
Audiovisuell information och etik Klassrum Falun
Audiovisuell komposition Klassrum Falun
Audiovisuell performance Klassrum Falun
Audiovisuell produktion - kandidatprogram Klassrum Falun
Audiovisuella installationer Klassrum Falun
Digital efterbearbetning av ljud och bild Klassrum Falun
Dokumentär metod för filmisk framställning Klassrum Falun
Entreprenörskap för medieproducenter Klassrum Falun
Fakta, fiktion och flerkameraproduktion Klassrum Falun
Film- och TV-produktion Klassrum Falun
Flerkameraproduktion, fördjupning Klassrum Falun
Grunderna i filmproduktion för Manus för film och TV Klassrum Falun
Informationsfilmsproduktion Klassrum Falun
Introduktion till audiovisuell produktion Klassrum Falun
Introduktion till medieproduktion Klassrum Falun
Introduktion till produktion av rörlig bild för Manus för film och TV Klassrum Falun
Kvalificerad filmproduktion Klassrum Falun
Ljudinspelning och ljudläggning inom filmdesign Klassrum Falun
Ljudläggning till rörliga bilder Distans Distans
Ljussättning och färgkorrigering inom filmdesign Klassrum Falun
Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning Klassrum Falun
Manus för TV och film 2. Dramaturgi, manusskrivande och genre Klassrum Falun
Manus för TV och film 3. Dialog i audiovisuella medier Klassrum Falun
Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande Klassrum Falun
Människan och den rörliga bilden Klassrum Falun
Reklamfilmsproduktion Klassrum Falun
Tillämpad filmdesign 1 Klassrum Falun
Tillämpad filmdesign 2 Klassrum Falun
TV-nyheter och flerkameraproduktion Klassrum Falun
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Ledarskap och grupprocesser Distans Distans
Projektledning
Projekt- grundläggande kunskaper i projektarbete Distans Distans
Projektplanering och användarperspektiv Klassrum Falun
Naturvetenskap
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6 Distans Distans
Utomhusdidaktik i naturvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik
Differentialekvationer och transformer Distans Distans
Diskret matematik Distans Distans
Envariabelanalys Distans Distans
Flervariabelanalys Distans Distans
Linjär algebra Distans Distans
Matematik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i lärarlyftet Distans Distans
Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet, Distans Distans
Matematikdidaktik II Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Matematisk problemlösning i grundskolans senare år Klassrum, Distans Flera orter (2)
Miljö
Introduktion till hållbar utveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personal- och arbetslivsprogram Klassrum Borlänge
Arbetsrätt
Arbetsrätt I Distans Distans
Samhällsvetenskap
Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6 Distans Distans
Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap Distans Distans
Geografi
Det nutida Brasilien: Litteratur och samhälle Distans Distans
Fysisk planering I detaljplanering och samhällsbyggandets grunder Klassrum Borlänge
Samhällsplanerarprogrammet
Regional och ekonomisk planering Klassrum Borlänge
Samhällsvetarprogrammet
Samhällsvetarprogrammet Distans Distans
Statistik
Statistik och sannolikhetslära Distans Distans
Statsvetenskap
Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen Klassrum Falun
Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen Klassrum Falun
Examensarbete för högskoleexamen i statsvetenskap Distans Distans
Introduktion till Afrikas moderna historia Distans Distans
Politik i Sverige och EU Distans Distans
Politiska idéer Distans Distans
Politiskt deltagande Distans Distans
Segregationens dimensioner, orsaker och konsekvenser Distans Distans
Statsvetenskap A - distans Distans Distans
Statsvetenskap B - Distans Distans Distans
Statsvetenskap C - Distans Distans Distans
Statsvetenskap II Klassrum Falun
Statsvetenskap III Klassrum Falun
Sport / Fritid
Friluftsliv
Friluftsliv och bedömning i ämnet idrott och hälsa Klassrum Falun
Upplevelseproduktion Friluftsliv, idrott och hälsa, 180 högskolepoäng Klassrum Falun
Idrott och sport
Basketens tränarskap 1 Anatomi, idrottsmedicin, fysiologi, träningslära, motorisk kontroll och lärande Distans Distans
Basketens tränarskap 2 - Didaktik och utveckling av motoriska och kognitiva färdigheter Distans Distans
Basketens tränarskap 3 - Idrottspsykologi och kommunikation Distans Distans
Basketens tränarskap 4 - Organisation och ledarskap Distans Distans
Det flerdimensionella tränarskapet med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Fotbollstränare - inriktning barn och ungdom (6-15 år) Distans Distans
Fotbollstränare - inriktning senior- och elitförberedande ungdomsverksamhet Distans Distans
Grundläggande klättringsdidaktik, riskbedömning och riskhantering Distans Distans
Grundläggande vetenskaplig metod Klassrum Falun
Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning åk 4-6 Klassrum Falun
Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Idrott och hälsa III med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Idrottsmedicin Klassrum Falun
Idrottstränarprogrammet - prestation och hälsa Klassrum Falun
Idrottsvetenskaplig uppsats Klassrum Falun
Judotränare - Kurspaket 7 Distans Distans
Motorisk kontroll, lärande och utveckling med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Näringslära med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet Distans Distans
Styrkelyftstränarskap - Kurspaket 7 Distans Distans
Tränarskap 10 - Fördjupning inom tränarskap Klassrum Falun
Tränarskap 11 - Examensarbete för kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap Klassrum Falun
Tränarskap 9 - Idrottsvetenskaplig metod Klassrum Falun
Tränarskap, idrott, friluftsliv och hälsa i samhället Klassrum Falun
Träningslära för tävlingsinriktad idrott Klassrum Falun
Språk
Bedömning och respons i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska III: Fokus lingvistik Distans Distans
Engelska, Språkdidaktik l Distans Distans
Engelskspråkig litteratur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Fiktionsberättande och elevtext i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Flerspråkighet och andraspråksutveckling Distans Distans
Fonetik och uttal i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Introduktion till språkvetenskaplig metod Distans Distans
Japanska I - Distans Distans Distans
Japanska II - Distans Distans Distans
Japanska III: Att läsa manga Distans Distans
Japanska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Språk, undervisning och lärande i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Arabiska
Arabisk barnlitteratur Distans Distans
Arabiska för nybörjare I Distans Distans
Arabiska II Distans Distans
Arabiska III Distans Distans
Arabiska IV Distans Distans
Arabiska V Distans Distans
Arabiska: Att skriva akademiskt Distans Distans
Arabiska: Avancerad grammatik Distans Distans
Arabiska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Modern arabisk litteratur Distans Distans
Modern arabisk litteratur och sökandet efter frihet Distans Distans
Modern arabisk poesi Distans Distans
Modersmål: Arabiska I med didaktisk inriktning Distans Distans
Modersmål: Arabiska II med didaktisk inriktning Distans Distans
Engelska
Den samtida Bildungsromanen på engelska: Kvinnliga, etniska och åldrandeperspektiv Distans Distans
Engelsk korpuslingvistik Distans Distans
Engelsk språkdidaktik Klassrum Falun
Engelsk språkstruktur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska för specifika ändamål: Muntlig kommunikation på interkulturella arbetsplatser Distans Distans
Engelska II Distans Distans
Engelska III: Fokus litteratur Distans Distans
Engelska: Kandidatexamensarbete i lingvistik Distans Distans
Engelska: Kandidatexamensarbete i litteratur Distans Distans
Engelska: Skriftlig språkfärdighet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur Distans Distans
Introduktion till engelsk lingvistik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teman inom populärlitteraturen Distans Distans
Franska
Franska I Distans Distans
Franska I: Kultur och samhälle Distans Distans
Franska I: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Franska II Distans Distans
Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande Distans Distans
Franska II: Muntlig franska Distans Distans
Franska III: Franskspråkig litteratur och litteraturanalys Distans Distans
Franska III: Språkhistoria Distans Distans
Franska III: Språkvetenskaplig analys - teori och metod Distans Distans
Franska IIIa - Fransk litteraturvetenskap Distans Distans
Franska IIIb - Fransk grammatik och lingvistik Distans Distans
Franska: Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Franska: Förberedande kurs I Distans Distans
Franska: Förberedande kurs II Distans Distans
Franska: Förberedande kurs III Distans Distans
Franska: Förberedande kurs IV Distans Distans
Franska: Skriftlig språkfärdighet I Distans Distans
Franska: Skriftlig språkfärdighet II Distans Distans
Franska: Språkdidaktik I Distans Distans
Franska: Språkdidaktik II Distans Distans
Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag Distans Distans
Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900 Distans Distans
Italienska
Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Italienska A: Italiensk affärskommunikation och -kultur Distans Distans
Italienska A: Kultur och samhälle Distans Distans
Italienska A: Textanalys, deckargenren Distans Distans
Italienska A: Textanalys, krig och fred Distans Distans
Italienska B: Grammatik och skriftlig produktion Distans Distans
Italienska B: Italienska förr och nu Distans Distans
Italienska B: Litteraturhistoria med textanalys Distans Distans
Italienska B: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap Distans Distans
Italienska C: Italiensk språkvetenskap Distans Distans
Italienska C: Uppsats i italienska Distans Distans
Italienska C: Äldre litteratur med textanalys Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs I Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Japanska
Japanska I: Språkfärdighet Distans Distans
Japanska III - Distans Distans Distans
Japanska IV: Haiku och texttolkning Distans Distans
Japanska IV: Introduktion till lingvistik Distans Distans
Japanska: Akademiskt skrivande Distans Distans
Kinesiska
Kinesisk muntlig språkfärdighet I Distans Distans
Kinesisk muntlig språkfärdighet II Distans Distans
Kinesisk språkstruktur Distans Distans
Kinesisk översättning Distans Distans
Kinesiska för affärslivet: Vardaglig kommunikation Distans Distans
Kinesiska I - Distans Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift I Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift II Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift III Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift IV Distans Distans
Kinesiska II - Distans Distans Distans
Kinesiska III - Distans Distans Distans
Kinesiska IV - Distans Distans Distans
Kinesiska tecken I Distans Distans
Kinesiska tecken II Distans Distans
Kinesiska: Det kinesiska samhället Distans Distans
Kinesiska: grundläggande språkfärdighet Distans Distans
Kinesiska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Kinesiska: skriftlig tillämpning Distans Distans
Kinesiska: Språkinlärning och språkundervisning Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Japansk populärkultur representerad i Anime och Manga Distans Distans
Japanska I: Grundläggande språkfärdighet Distans Distans
Japanska II: Språkfärdighet 1 Distans Distans
Japanska II: Språkfärdighet 2 Distans Distans
Japanska III: Den moderna novellen Distans Distans
Japanska III: Språkfärdighet Distans Distans
Japanska IV: Kulturantropologi Distans Distans
Japanska IV: Språkfärdighet Distans Distans
Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik Distans Distans
Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Portugisiska
Det nutida Portugal: Litteratur och samhälle Distans Distans
Portugisiska Grundläggande kurs I och II, 30hp Distans Distans
Portugisiska I Distans Distans
Portugisiska II Distans Distans
Portugisiska: Fonetik och muntlig språkfärdighet I Distans Distans
Portugisiska: Grammatik och skriftlig språkfärdighet I Distans Distans
Portugisiska: Grammatik och skriftlig språkfärdighet II Distans Distans
Portugisiska: Grundläggande kurs I Distans Distans
Portugisiska: Grundläggande kurs II Distans Distans
Portugisiska: Introduktion till studier av samtida litteratur på portugisiska Distans Distans
Portugisiska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II Distans Distans
Portugisiska: Portugisiskspråkiga kulturer Distans Distans
Portugisiska: Språklig variation och förändring Distans Distans
Portugisiska: Transkulturalitet och genus i samtidslitteraturen Distans Distans
Ryska
Det postsovjetiska ryska samhället Distans Distans
Introduktion till rysk film Distans Distans
Introduktion till rysk opera 2 Distans Distans
Rysk folklore: Tro, magi och fruktan genom tiderna Distans Distans
Ryska för modersmålslärare: språkdidaktik i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 1 Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 1 och 2 Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 2 Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 3 Distans Distans
Ryska II: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska II: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska II: Rysslands kultur- och idéhistoria Distans Distans
Ryska III: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska III: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska III: Rysk litteratur mellan 1800 och 1917 Distans Distans
Ryska IV: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska IV: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska IV: Rysk litteratur mellan 1917 och 1991 Distans Distans
Ryska V: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Ryska V: Samtida rysk litteratur och kultur Distans Distans
Sovjetisk och postsovjetisk science fiction-film Distans Distans
Spanska
Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Spanska I Distans Distans
Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle Distans Distans
Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur Distans Distans
Spanska I: Språkfärdighet och grammatik Distans Distans
Spanska II Distans Distans
Spanska II: Akademiskt skrivande Distans Distans
Spanska II: Från 1900 till nutiden: Litteratur, film och samhälle i Latinamerika Distans Distans
Spanska II: Från inbördeskriget till nutiden: Litteratur, film och samhälle i Spanien Distans Distans
Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik Distans Distans
Spanska II: Språklig variation i den spansktalande världen Distans Distans
Spanska III Lingvistisk inriktning: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Spanska III Lingvistisk inriktning: Människan, språket och samhället. Spansk sociolingvistik Distans Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: 1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika Distans Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Spansk litteratur, från guldåldern till realismen Distans Distans
Spanska, Språkdidaktik II Distans Distans
Spanska: Språkdidaktik I Distans Distans
Svenska
Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass Distans Distans
Nybörjarsvenska för internationella studenter I Klassrum Flera orter (2)
Nybörjarsvenska för internationella studenter II Klassrum Flera orter (2)
Nybörjarsvenska för internationella studenter III Distans Distans
Nybörjarsvenska för internationella studenter IV Distans Distans
Svenska som andraspråk I Distans Distans
Svenska som andraspråk II Distans Distans
Svenska som andraspråk III - examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Svenska som andraspråk III - Andraspråksforskning Distans Distans
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Tyska
Tyska grundläggande kurs I Distans Distans
Tyska grundläggande kurs II Distans Distans
Tyska grundläggande kurs III Distans Distans
Tyska I Distans Distans
Tyska I, 50% Distans Distans
Tyska II Distans Distans
Tyska II, 50% Distans Distans
Tyska III Distans Distans
Tyska, Språkdidaktik II Distans Distans
Tyska: Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling Distans Distans
Tyska: Examensarbete Distans Distans
Tyska: Introduktionspaket I i Tyska Distans Distans
Tyska: Introduktionspaket II i Tyska, 25% Distans Distans
Tyska: Introduktionspaket II i Tyska, 50% Distans Distans
Tyska: Modern tyskspråkig litteratur Distans Distans
Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I Distans Distans
Tyska: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap II Distans Distans
Tyska: Skriftlig språkfärdighet I Distans Distans
Tyska: Skriftlig språkfärdighet II Distans Distans
Tyska: Språk- och kulturhistoria med akademiskt skrivande Distans Distans
Tyska: Språkdidaktik I Distans Distans
Tyska: Tysk grammatik Distans Distans
Tyska: Tyskspråkig litteratur och litteraturdidaktik i teori och praktik Distans Distans
Tyska: Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap Distans Distans
Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria Distans Distans
Översättare
Japanska IV: Introduktion till översättning Distans Distans
Teknik
Industriell värmeteknik Klassrum Borlänge
Ljudteknik
Audioteknologi 1 Klassrum Falun
Miljö och energiteknik
Förnybar kraftgenerering Klassrum Borlänge
Installation av solcellsanläggningar Distans Distans
Solenergi Distans Distans
Strömningslära Klassrum Borlänge
Utbildning / Pedagogik
Att handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska för lärare, 45 hp (1-45 hp), åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och rörelseanalys Klassrum Falun
Judodidaktik för åldrarna U18 och äldre Träna för tävling eller för motion & välbefinnande Distans Distans
Lek i förskolan Distans Distans
Styrkelyftsdidaktik för paraidrottare och Special Olympics Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Träningslära för hälsoinriktad fysisk aktivitet Klassrum Falun
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning Klassrum Falun
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning gymnasieskolan Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning årskurs 7-9 Distans Distans
Ämneslärare
Matematikens historia för lärare Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång bild Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång engelska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång franska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång historia Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång idrott och hälsa Klassrum Falun
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång matematik Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång modersmål: arabiska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång religion Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång spanska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång svenska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång svenska som andraspråk Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång tyska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång bild Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång engelska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång franska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång historia Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång idrott och hälsa Klassrum Falun
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång kinesiska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång matematik Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång religion Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång spanska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång svenska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång svenska som andraspråk Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång tyska Distans Distans
Vård / Omsorg
Handledning inom vård Distans Distans
Global hälsa
Global hälsa Distans Distans
Medicin
Medicinsk baskurs - Anatomi och fysiologi Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Omsorg, relationer, yrkesetik och barns rättigheter i förskolan Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Sociologi
Barn och ungas olika utvecklingsnivåer Distans Distans
Etik i socialt arbete Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i socialt arbete Distans Distans
Forskningsdesign och forskningsmetod inom socialt arbete Distans Distans
Socialt arbete med personer med funktionsnedsättning Distans Distans
Välfärdsteknik i vård och omsorg Distans Distans
Äldre personers levnadsvillkor Distans Distans
Data / IT
Business Intelligence: Magisterprogram Klassrum Borlänge
Data Science: Masterprogram Klassrum Borlänge
Ekonomi
Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys Klassrum Borlänge
Företagsekonomi
Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus Klassrum Borlänge
Nationalekonomi
Ekonometri Klassrum Borlänge
Magisterprogram i nationalekonomi Klassrum Borlänge
Hotell / Turism
Turism
Magisterprogram i destinationsutveckling Klassrum Borlänge
Humaniora
Humanvetenskapernas vetenskapsteori Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och genus - teori och kritik Distans Distans
Kvinnor och gudinnor på gränsen till den äldsta förhistorien Distans Distans
Litteraturvetenskap
Interkulturella litteraturstudier: Akademisk läsning Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Akademiskt skrivande Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och politik i det samtida Afrika Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Skönlitteratur på originalspråk Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Teori och metod Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Översättningsprojekt Distans Distans
Introduktion till interkulturella litteraturstudier Distans Distans
Migrationslitteratur i dåtid och nutid Distans Distans
Religionsvetenskap
Kabbala och judisk mystik från antiken till modern tid Distans Distans
Religion och våld i samtiden Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Byggnaders energiprestanda - simulering och analys Klassrum Borlänge
Kommunikation / Media
Kommunikation
Japanska: Interkulturell kommunikation Distans Distans
Medieproduktion
Magisterprogram i Audiovisuella Studier Klassrum Falun
Ledarskap / Organisation
Ledarskapets ekonomi Klassrum Borlänge
Ledarskap
Ledarskap och verksamhetsutveckling i socialt arbete Distans Distans
Naturvetenskap
Matematik
Matematik för ekonomisk statisk analys Klassrum Borlänge
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen Klassrum Falun
Afrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i Afrika söder om Sahara Klassrum Falun
Afrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktion Klassrum Falun
Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Falun
Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering Klassrum Falun
Afrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i Afrika Distans Distans
Afrikanska studier: Litteratur och politik i det samtida Afrika Distans Distans
Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara Distans Distans
Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring Distans Distans
Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara Distans Distans
Språk
Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp Distans Distans
Engelska
Engelsk språkvetenskap i tal och skrift Distans Distans
Engelska: Avancerad litteraturteori Distans Distans
Engelska: Magisterexamensarbete i litteratur Distans Distans
Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik Distans Distans
Magisterprogram i engelska - lingvistik Distans Distans
Magisterprogram i engelska med inriktning mot engelskspråkig litteratur Distans Distans
Världslitteratur på engelska Distans Distans
Franska
Den fransktalande världen: Litteratur, kultur och översättning Distans Distans
Franska IV: Franskspråkig chanson i original och översättning Distans Distans
Franska IV: Franskspråkig litteraturkritik Distans Distans
Franska IV: Språkvetenskap med fokus på språkinlärning Distans Distans
Franska: Franska språkets lingvistiska struktur Distans Distans
Franska: Magisterexamensarbete Distans Distans
Franska: Talad franska; syntax, fonetik och perception Distans Distans
Japanska
Japanska: Översättningens praktik Distans Distans
Ryska
Ryska VI: Stalintidens ideologi och estetik Distans Distans
Svenska
Flerspråkighet i ett samhällsperspektiv Distans Distans
Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv Distans Distans
Litteracitet och flerspråkighet Distans Distans
Svenska som andraspråk i ett tvärspråkligt perspektiv Distans Distans
Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv Distans Distans
Svenska som andraspråk: Examensarbete för magisterexamen Distans Distans
Tyska
Tyska: Former och villkor för dramer och prosatexter Distans Distans
Tyska: Intertextualitet och intermedialitet i teori och praktik Distans Distans
Tyska: Magisterexamensarbete Distans Distans
Tyska: Modern kvinnolitteratur Distans Distans
Teknik
Energieffektiva byggnader Klassrum Borlänge
Energieffektiva installationssystem Klassrum Borlänge
Introduktion till bioklimatisk design Klassrum Borlänge
Utformning av solenergibyggnader Klassrum Borlänge
Miljö och energiteknik
Design av PV- och hybridsystem Klassrum Borlänge
Design av solvärmesystem Klassrum Borlänge
Magisterprogram i Energieffektivt byggande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Magisterprogram i solenergiteknik Klassrum Borlänge
Masterprogram i solenergiteknik Klassrum Borlänge
Solel Klassrum Borlänge
Solstrålning och solgeometri Klassrum Borlänge
Tillämpad solenergiteknik Klassrum Borlänge
Utbildning / Pedagogik
Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 2 Distans Distans
Utbildning för hållbar utveckling Klassrum Falun
Utbildningsfilosofiska perspektiv Distans Distans
Utbildningsvetenskapliga ansatser - teoretisk och metodologisk fördjupning Distans Distans
Utbildningsvetenskapliga teorier Distans Distans
Vetenskap och beprövad erfarenhet i undervisning och handledning Klassrum Falun
Pedagogik
Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 1 Distans Distans
Magisterprogram i pedagogiskt arbete Distans Distans
Vård / Omsorg
Aktivitet och ätande vid demenssjukdom Distans Distans
Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv Distans Distans
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling Distans Distans
Magisterprogram i fysioterapi Distans Distans
Multisjuklighet, diagnostik och behandling för äldre ur ett omvårdnadsperspektiv Distans Distans
Personcentrerad vård för personer med demens Distans Distans
Personcentrerad vård vid multisjuklighet, psykisk ohälsa och demenssjukdom Distans Distans
Säker hälso- och sjukvård samt vård och omsorg - komplexa system och förbättringskunskap Distans Distans
Telefonrådgivning vid distanskontakter inom hälso- och sjukvården Distans Distans
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Fysioterapeut
Fysioterapi med fokus på smärta och hållbar utveckling Distans Distans
Global hälsa
Magisterprogram i global sexuell och reproduktiv hälsa Klassrum Falun
Medicin
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Vård och omsorg för personer med demens Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska Distans Distans
Undersköterska
Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre Distans Distans

Kontaktuppgifter

Högskolan Dalarna

Huvudentrén, Högskolegatan 2
791 31 FALUN


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan Dalarna

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön