Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning.

Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och avancerad nivå med totalt 67 utbildningsprogram och över 1000 kurser i utbildningsutbudet. Campus är belagda i Borlänge och Falun. I Falun finns även ett modernt mediehus för mediastudenterna.

Vi ser hela studenten

På Högskolan Dalarna ser vi hela studenten och varje student som kommer möts med respekt och omtanke och ges goda förutsättningar att växa, både kunskapsmässigt och som människa. En student vid Högskolan Dalarna är synlig och försvinner inte i mängden, oavsett bakgrund, studievana eller livssituation.

Samverkan med företag och offentlig sektor är viktigt för oss och som student får du möjligheter att möta våra samverkanspartners under din utbildning, exempelvis genom gästföreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning och möjlighet att göra ditt examensarbete hos ett företag.

Campus Borlänge 

Campus Borlänge är basen för flera utbildningar inom teknik men även inom data, IT, turism, ekonomi och flera internationella utbildningar. 

Mitt i centrala Borlänge växer Högskolan Dalarnas nya campus fram. Hösten 2024 välkomnar vi alla studenter till en modern, kreativ och flexibel lärmiljö.

Campus Falun

Mitt på Lugnet-området, med en av Europas mest kompletta idrottsanläggningar runt husknuten, ligger Campus Falun. För dig som läser utbildningar inom vård, humaniora, idrott och lärarutbildning är detta hemvisten. Ett nyrenoverat campus som skapar förutsättningar för inspiration och lärande i alla dess former. 

Mediehuset i Falun

Mediehuset är Högskolan Dalarnas arena för mediestudenter vid lärosätet. Här finns radiostudio, filmstudio, biograf, den senaste tekniken inom media samt möjlighet att hyra utrustning för projekt under studietiden. 

Alla utbildningar

Data & IT

Idrott & hälsa

Ekonomi, samhälle & turism

Lärarutbildning

Kultur, medier & design

Teknik

Språk

vård, medicin & socialt arbete

Distansstudier


Visa alla utbildningar med Högskolan Dalarna

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Tekniskt basår Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Arkitektur och byggande Klassrum Borlänge
Beteendevetenskap
Introduktion till kognitiv beteendeterapi Distans Distans
Kriminologi
Kriminologi i ett sociologiskt perspektiv Distans Distans
Missbruk / Beroende
Missbruk och beroende Klassrum Falun
Psykologi
Idrottspsykologi Klassrum Falun
Psykologiska perspektiv på socialt arbete Klassrum Falun
Tillämpad rörelse- och prestationsanalys Klassrum Falun
Socialpedagog
Arbetsmetoder i socialt arbete Klassrum Falun
Arbetsmetoder och utvärdering i socialt arbete Klassrum Falun
Sociala exkluderingsprocesser Klassrum Falun
Sociala relationer och konflikthantering - VAL Distans Distans
Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan åk 7-9 och gymnasieskolan Distans Distans
Sociala relationer, skolans historiska utveckling och samhällsuppdrag - VAL Distans Distans
Socialpolitikens betydelse för socialt arbete Klassrum Falun
Sociologi
Familjeperspektiv på socialt arbete Klassrum Falun
Forskningsmetoder och vetenskaplighet i socialt arbete Klassrum Falun
Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete Distans Distans
Identitet och interaktion. En introduktion till sociologisk socialpsykologi Klassrum Falun
Klassisk sociologisk teori Distans Distans
Socialpsykologi Distans Distans
Socialrätt I Klassrum Falun
Socialrätt II Klassrum Falun
Socialt arbete i praktik och teori Klassrum Falun
Socialt arbete som profession Klassrum Falun
Sociologi I Distans Distans
Sociologi II Distans Distans
Sociologi III Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sociologiska perspektiv på socialt arbete Klassrum Falun
Utredning i socialt arbete Klassrum Falun
Visuell identitet Klassrum Borlänge
Välfärdsinsatser och brukarperspektiv Klassrum Falun
Välfärdsstaten i sociologisk belysning Distans Distans
Socionom
Examensarbete för socionomexamen Klassrum Falun
Socionomprogrammet Klassrum Falun
Bygg / Anläggning
BIM i byggprocessen Klassrum Borlänge
Byggd miljö Klassrum Borlänge
Byggkonstruktioner Klassrum Borlänge
Byggmatematik Klassrum Borlänge
Byggplanering och arbetsmiljö Klassrum Borlänge
Byggproduktion och arbetsmiljö Klassrum Borlänge
Byggprojektering Klassrum Borlänge
Byggstatik och hållfasthetslära Klassrum Borlänge
En introduktion till byggprocessen Distans Distans
Husbyggnadsprojekt I - Små byggnader och bostadsområden Klassrum Borlänge
Husbyggnadsprojekt II – Byggprojekt stora byggnader Klassrum Borlänge
Husbyggnadssystem Klassrum Borlänge
Vägteknik Klassrum Borlänge
Bygg
Bygg- och samhällsplanerarprogrammet Klassrum Borlänge
Byggnadsingenjör
Byggingenjörsprogram Klassrum Borlänge
Elektriker
Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem Klassrum, Distans Flera orter (2)
Data / IT
Applikationsutveckling för mobila Android-enheter I Distans Distans
Applikationsutveckling för webben Distans Distans
Arbetsplatsförlagd utbildning Klassrum Borlänge
Artificiell Intelligens Klassrum Borlänge
Data Storage and Management Technologies Klassrum Borlänge
Data- och informationshantering Klassrum Borlänge
Dataanalys och statistik I Klassrum Borlänge
Databassystem Klassrum, Distans Flera orter (2)
Datakommunikation 1 Klassrum Borlänge
Datakommunikation 2 Klassrum Borlänge
Digitala tjänster - program för högskoleexamen, 120 hp Distans Distans
Distributed Computing Klassrum Borlänge
Etisk hackning Klassrum Borlänge
Examensarbete för kandidatexamen i Mikrodataanalys Klassrum Borlänge
Internet of Things Klassrum Borlänge
Introduktion till IT och digitala tjänster Distans Distans
Introduktion till relationsdatabaser Distans Distans
IT-arkitektur Klassrum Borlänge
IT-projekthantering Klassrum Borlänge
Kollaborativt projekt Klassrum Borlänge
Kryptografi Klassrum Borlänge
Kvalitativ metod Klassrum Borlänge
Kvalitetsteknik Klassrum Borlänge
Kvantitativ metod Klassrum Borlänge
Logik och matematik för datavetenskap Klassrum Borlänge
Mjukvarutestning 1 Klassrum Borlänge
Mjukvarutestning 2 Klassrum Borlänge
Människa-datorinteraktion för eTjänster Distans Distans
Operativsystem Klassrum Borlänge
Produktutvecklingsmetoder Klassrum Borlänge
Programutvecklingsteknik Distans Distans
Projektbaserad systemutveckling Klassrum Borlänge
Publicering på Internet Distans Distans
Python- och R-programmering Klassrum Borlänge
Relationsdatabaser Distans Distans
Systemförvaltning och test av IT-system Klassrum Borlänge
CAD
3D CAD påbyggnad - Maskinteknik Distans Distans
3D-CAD – grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Bygg - CAD fortsättningskurs Distans Distans
Datavetenskap
Data Science och maskininlärning Klassrum Borlänge
Statistisk analys Klassrum Borlänge
IT-säkerhet
Datasäkerhet och integritet Distans Distans
IT-säkerhet och mjukvarutestning kandidatprogram Klassrum Borlänge
Nätverk
Nätverkssäkerhet och systemadministration Klassrum Borlänge
Programmering
Objektorienterad programmering Klassrum Borlänge
Programutvecklingsteknik, introduktion Distans Distans
Skriptprogrammering Klassrum Borlänge
Systemvetenskap
Systemvetenskapliga programmet Klassrum Borlänge
Webbdesign
Design av webbapplikationer Klassrum Borlänge
Dynamiska webbapplikationer Klassrum Borlänge
Komponentdriven webbdesign Distans Distans
Responsiv webbdesign Klassrum Borlänge
Webbdesign Distans Distans
Ekonomi
Affärsplanering Distans, Klassrum Flera orter (2)
Cirkulär ekonomi och hållbar utveckling Distans Distans
Ekonomi- och verksamhetsstyrning för personalvetare Klassrum Borlänge
Ekonomistyrning B Klassrum Borlänge
Finansiella marknader och penningpolitik Klassrum Borlänge
Försäljnings-, förhandling- och dialogkonst Distans Distans
Grundläggande samhällsekonomi Distans Distans
Innovation A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Makroekonomi, introduktion Klassrum Borlänge
Mikroekonomi, fortsättningskurs Klassrum Borlänge
Mikroekonomi, introduktion Klassrum Borlänge
Statistik för ekonomer Klassrum Borlänge
Entreprenörskap
Det entreprenöriella företagets förutsättningar Distans Distans
Entreprenörskap för medieproducenter Klassrum Falun
Entreprenörskap i regional utveckling och tillväxt Distans Distans
Entreprenörskap inom idrott och hälsa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Entreprenörskapets teoretiska klassiker Distans Distans
Examensarbete för högskoleexamen i entreprenörskap och innovationsteknik Distans Distans
Företagsekonomi
Business Managementprogrammet - Kandidatprogram i företagsekonomi Distans Distans
Ekonomistyrning A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekonomistyrning, grundläggande Klassrum Borlänge
Ekonomprogrammet Klassrum Borlänge
Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi Klassrum Borlänge
Företagsekonomi C Klassrum Borlänge
Hållbar företagsstrategi Klassrum Borlänge
Kommunikation i en interkulturell affärsmiljö Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ledning och marknadsföring i tjänsteföretag Klassrum Borlänge
Organisation A Distans Distans
Organisationsförändring och ledarskap Klassrum Borlänge
Organisationsteori Klassrum Borlänge
Förvaltning
Förvaltningsekonomi Distans Distans
Förvaltningsrätt Distans Distans
Offentlig förvaltning Distans Distans
Industriell ekonomi
Examensarbete för högskoleexamen i Industriell ekonomi Distans Distans
Industriell ekonomi - grundläggande kurs Distans Distans
Industriell ekonomi - Högskoleexamen Distans Distans
Industriell ekonomi - logistik och Supply Chain Management Distans Distans
Industriell ekonomi - organisation och ledarskap Distans Distans
Industriell ekonomi - Processer och projektledning Distans Distans
Industriell ekonomi - underhåll och kvalitet Distans Distans
Industriell ekonomi - Verksamhetsstyrning Distans Distans
Innovation Distans Distans
Lön / Skatt / Moms
Personalekonomi och lön Klassrum Borlänge
Nationalekonomi
Ekonometri, introduktion Klassrum Borlänge
Examensarbete för kandidatexamen i nationalekonomi Klassrum Borlänge
Finansiell ekonomi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Internationell ekonomi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Internationell ekonomi - Distans Distans Distans
Makroekonomi, fortsättning Klassrum Borlänge
Makroekonomi, introduktion - Distans Distans Distans
Mikroekonomi Klassrum Borlänge
Mikroekonomi, introduktion - Distans Distans Distans
Samhällsekonomi för god hälsa, distans Distans Distans
Samhällsekonomisk utvärdering av offentliga projekt (Cost-Benefit Analysis) Klassrum Borlänge
Tillämpad matematik för nationalekonomer Klassrum Borlänge
Redovisning / Bokföring
Extern redovisning A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Koncernredovisning och revision Klassrum Borlänge
Redovisning B Klassrum Borlänge
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Arbetsplatsförlagd bildproduktion Klassrum Falun
Bild I med didaktisk inriktning Distans Distans
Bild II med didaktisk inriktning Distans Distans
Bild II med ämnesdidaktik Distans Distans
Bild III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan Distans Distans
Exponeringsprojekt i bildproduktion Klassrum Falun
Form och gestaltning Klassrum Borlänge
Fördjupning i redigering av rörliga bilder med Media Composer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till produktion av rörlig bild Klassrum Falun
Kandidatexamensarbete i Bildproduktion Klassrum Falun
Vetenskapsteori och metod i bildproduktion Klassrum Falun
Dans
Dans, gymnastik och friidrott Distans Distans
Dans, gymnastik och friidrott (VAL) Distans Distans
Rörelse, rytm och dans (VAL) Distans Distans
Musik
Audiovisuellt berättande Klassrum Falun
Examensarbete för högskoleexamen i musik- och ljuddesign Distans Distans
Möten med skilda musikgenrer Klassrum Falun
Musikproduktion
Analys av musikproduktioner Klassrum Falun
Audioteknologi 2 Klassrum Falun
Inspelning i studio Klassrum Falun
Inspelning i studio för Musik- och ljuddesign Distans Distans
Kandidatexamensarbete i Ljud- och musikproduktion Klassrum Falun
Liveljud och liveinspelning Klassrum Falun
Ljud- och musikproduktionsprogrammet Klassrum Falun
Ljudteori Klassrum Falun
Musik- och ljuddesign Distans Distans
Musikproduktion i praktiken Distans Distans
Musikproduktionsanalys Distans Distans
Musikskapande Klassrum Falun
Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion Klassrum Falun
Vetenskapsteori och metod i Ljud- och musikproduktion Klassrum Falun
Farmaci
Farmakologi
Farmakologi Distans Distans
Fastighet / VVS
Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning Klassrum Borlänge
Förberedande utbildningar
Projektmetodik Klassrum Borlänge
Basår/bastermin
Teknisk bastermin Klassrum, Distans Flera orter (2)
Hotell / Turism
Eventproduktion
Internationella evenemang och festivaler Klassrum Borlänge
Turism
Examensarbete för kandidatexamen i Turismvetenskap Klassrum Borlänge
Fokusområden inom turism Klassrum Borlänge
Hållbar destinationsplanering och utveckling Klassrum Borlänge
International Tourism Management Klassrum Borlänge
Introduktion till turism Distans Distans
Management och marknadsföring av upplevelser Klassrum Borlänge
Resurser och produkter för turism Klassrum Borlänge
Turism och destinationsutveckling i Sverige Distans Distans
Turism och samhälle Klassrum Borlänge
Turismens principer och praktiker Klassrum Borlänge
Turismmarknadsföring Klassrum Borlänge
Verksamhetsförlagt projekt i Turismvetenskap Klassrum Borlänge
Humaniora
Civilsamhälle och demokrati i Sverige Distans Distans
Politiska system i jämförande perspektiv Distans Distans
Filosofi
Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi: Filosofi I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi: Filosofins historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi: Filosofisk metod och kritiskt tänkande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi: Värdeteori och normativ etik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till mänskliga rättigheter i Afrika Distans Distans
Kritik av mänskliga rättigheters normativa grund, tillämpning och universalisering Distans Distans
Mänskliga rättigheter som ideal: Historiska, filosofiska och politiska aspekter Distans Distans
Mänskliga rättigheter: Migranter, barn och minoriteter Distans Distans
Mänskliga rättigheters framtid: Hållbarhet och nutida sociala utmaningar Distans Distans
Vetenskapligt tänkande och skrivande Distans Distans
Historia
Historia I Distans Distans
Historia I med didaktisk inriktning Distans Distans
Historia II Distans Distans
Historia II med didaktisk inriktning Distans Distans
Historia II med didaktisk inriktning för grundskolans årskurs 7-9 Distans Distans
Historia II med didaktisk inriktning för gymnasieskolan Distans Distans
Historia III Distans Distans
Historia III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan Distans Distans
Historia III, inklusive examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Historia III, med examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Internationella relationer
Internationella relationer Distans Distans
Kulturvetenskap
Berätta med film om kulturarv och historia Distans Distans
Introduktion till afrikastudier Distans Distans
Kulturella texter och kontexter Klassrum, Distans Flera orter (2)
Nutida Japan: Kultur och samhälle Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteratur och teori Distans Distans
Sponsring Klassrum Falun
Religionsvetenskap
Barn och unga i slutna religiösa miljöer Distans Distans
Från populärkultur till fiktionsbaserad religion Distans Distans
Gud och bevisen: filosofiska argument för och mot Guds existens Distans Distans
Religionsdidaktik Distans Distans
Religionsvetenskap I Distans Distans
Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning Distans Distans
Religionsvetenskap II Distans Distans
Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning Distans Distans
Religionsvetenskap III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan Distans Distans
Religionsvetenskap III: Aktuella religionsvetenskapliga teman Distans Distans
Religionsvetenskap III: Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Religionsvetenskap III: Uppsats Distans Distans
Religionsvetenskap III: Uppsats med didaktisk inriktning Distans Distans
Västerländsk buddhism Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Kardiologi Distans Distans
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I Distans Distans
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II Distans Distans
Friskvård och hälsopedagogik
Tillämpad anatomi och idrottsfysiologi Klassrum Falun
Ingenjör
Byggnadsteknik
Bygg-CAD Distans Distans
ByggCAD - fortsättning Distans Distans
Byggfysik Klassrum Borlänge
Byggprocessen Distans Distans
Byggteknik - Produktion och förvaltning Klassrum Borlänge
Bärkraftigt byggande och boende Klassrum Hedemora
Examensarbete i byggteknik för högskoleingenjörsexamen Klassrum Borlänge
Examensarbete inom byggteknik för högskoleexamen Klassrum Borlänge
Design och produktutveckling
Design av digitala tjänster Distans Distans
Design av IT-system Distans Distans
Designprinciper och användargränssnitt Distans Distans
Objektorienterad design och problemlösning Klassrum Borlänge
Elektroteknik
Aktiva elnät Klassrum Borlänge
Elkraftteknik Klassrum Borlänge
Ellära Klassrum, Distans Flera orter (2)
Information- och kommunikationsteknik
Examensarbete för Högskoleexamen i Informatik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Informationsdesign Klassrum Borlänge
Maskinteknik
3D CAD Grundläggande Distans Distans
3D-printing översiktskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
CNC-teknik Distans Distans
Examensarbete Högskoleingenjör Maskinteknik Klassrum Borlänge
Finita element metoden i praktiken Klassrum Borlänge
Materialteknik
Materialets roll i produktionskedjan Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samhällsbyggnadsteknik
Demografisk och social planering Klassrum Borlänge
Examensarbete för kandidatexamen i Samhällsbyggnadsteknik Klassrum Borlänge
Fysisk planering I – detaljplanering och samhällsbyggandets grunder Klassrum Borlänge
Fysisk planering II - översiktsplanering Klassrum Borlänge
Introduktion till Geografiska Informationssystem för samhällsplanering Klassrum Borlänge
Introduktion till produktionsteknik med mätteknik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till samhällsvetenskap Distans Distans
Introduktion till svensk kultur och samhälle Klassrum Flera orter (2)
Stadsbyggnad Klassrum Borlänge
Inköp / Logistik
Transportlogistik
Trafikplanering Klassrum Borlänge
Juridik
Associationsrätt Klassrum Borlänge
Beskattningsrätt Klassrum Borlänge
EU-rätt Distans Distans
Fysisk planering III - genomförande och juridisk fördjupning Klassrum Borlänge
Idrottsjuridik Klassrum Falun
Nätjuridik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Obeståndsrätt Klassrum Borlänge
Småföretagens regelverk I Distans Distans
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kommunikation / Media
Eventstudier Klassrum Borlänge
Film
Audiovisuell produktion - kandidatprogram Klassrum Falun
Den korta filmens berättarstruktur Klassrum Falun
Dokumentärfilmproduktion Klassrum Falun
Filmanalys och gestaltning Klassrum Falun
Filmhistoria: En introduktion Klassrum Falun
Fortsätt berätta med film om kulturarv och historia Distans Distans
Fördjupning i klippning för film/TV Klassrum Falun
Introduktion till att skriva filmadaption Distans Distans
Konceptutveckling för korta filmer Klassrum Falun
Kvalificerad filmdesign i transmedia Klassrum Falun
Kvalificerat filmmanusprojekt Klassrum Falun
Manus för film och TV - kandidatprogram Klassrum Falun
Manus för TV och film 5. Gestaltning och filmiskt berättande Klassrum Falun
Star Wars: Film, myter och världar Distans Distans
Grafisk design
Digitala ritverktyg Klassrum Borlänge
Grafisk design och webbutveckling - kandidatprogram Klassrum Borlänge
Informationsvetenskap
Examensarbete för kandidatexamen i Informatik Klassrum Borlänge
Journalistik
Journalistik och skriftlig PR inom idrottsområdet Distans Distans
Sportjournalistik Distans Distans
Kommunikation
Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster Distans Distans
Kommunikationsteorier Klassrum Falun
Medier och kommunikation inom hälsa och idrott Klassrum Falun
Vetenskaplig kommunikation Klassrum Borlänge
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande Distans Distans
Marknadsföring / PR
Marknadsföring A Distans Distans
Marknadsföring B Klassrum Borlänge
Marknadsföring C Klassrum Borlänge
Marknadsföring för personalvetare Klassrum Borlänge
Medieproduktion
Arbetsplatsförlagd utbildning i medieproduktion Klassrum Falun
Audiovisuell gestaltning Klassrum Falun
Audiovisuell information och etik Klassrum Falun
Audiovisuell komposition Klassrum Falun
Audiovisuell performance Klassrum Falun
Digital efterbearbetning av ljud och bild Klassrum Falun
Dokumentär metod för filmisk framställning Klassrum Falun
Fakta, fiktion och flerkameraproduktion Klassrum Falun
Film- och TV-produktion Klassrum Falun
Flerkameraproduktion, fördjupning Klassrum Falun
Från idé till master Klassrum Falun
Grunderna i filmproduktion för Manus för film och TV Klassrum Falun
Informationsfilmsproduktion Klassrum Falun
Introduktion till audiovisuell produktion Klassrum Falun
Introduktion till medieproduktion Klassrum Falun
Introduktion till produktion av rörlig bild för Manus för film och TV Klassrum Falun
Introduktion till redigering av rörliga bilder med Media Composer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Konceptutveckling inom medieproduktion för Bildproduktion Klassrum Falun
Konceptutveckling inom medieproduktion för Ljud- och musikproduktion Klassrum Falun
Kvalificerad filmproduktion Klassrum Falun
Ljudinspelning och ljudläggning inom filmdesign Klassrum Falun
Ljudläggning till rörliga bilder Distans Distans
Ljussättning och färgkorrigering inom filmdesign Klassrum Falun
Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning Klassrum Falun
Manus för TV och film 2. Dramaturgi, manusskrivande och genre Klassrum Falun
Manus för TV och film 3. Dialog i audiovisuella medier Klassrum Falun
Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande Klassrum Falun
Medieproduktion som projektarbete Klassrum Falun
Människan och den rörliga bilden Klassrum Falun
Projektarbete inom medieproduktion, fördjupningskurs Klassrum Falun
Reklamfilmsproduktion Klassrum Falun
Tillämpad filmdesign 1 Klassrum Falun
Tillämpad filmdesign 2 Klassrum Falun
TV-nyheter och flerkameraproduktion Klassrum Falun
Ledarskap / Organisation
Organisation - roller och intressenter Klassrum Borlänge
Organisation B Klassrum Borlänge
Organisation C Klassrum Borlänge
Organisation och marknadsföring A Klassrum Borlänge
Organisation, grupp och samverkan Klassrum Falun
Samspel i organisationen - individen Klassrum Borlänge
Samspel i organisationen - gruppen Klassrum Borlänge
Styr- och reglerteknik Klassrum Borlänge
Ledarskap
Ledarskap Klassrum Borlänge
Ledarskap och grupprocesser Distans Distans
Ledarskap och teamarbete Distans Distans
Projektledning
Planeringsprojekt Klassrum Borlänge
Projekt och agila arbetsmetoder Distans Distans
Projekt- grundläggande kunskaper i projektarbete Distans Distans
Projektplanering och användarperspektiv Klassrum Falun
Verksamhet och organisation
System och verksamhetsutveckling Klassrum Borlänge
Verksamhetsutveckling Distans Distans
Naturvetenskap
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Utomhusdidaktik i naturvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Biologi
Humanbiologi 1 (VAL) Distans Distans
Fysik
Fysik för tekniker Klassrum, Distans Flera orter (2)
Geovetenskap
Geoteknik och konstruktionsteknik betong Klassrum Borlänge
Matematik
Differentialekvationer och transformer Distans Distans
Diskret matematik Distans Distans
Envariabelanalys Distans Distans
Flervariabelanalys Distans Distans
Geometri Distans Distans
Inledande matematik Klassrum Borlänge
Linjär algebra Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik 1a för grundlärare 4-6 Klassrum Falun
Matematik 1a för grundlärare F-3 Klassrum Falun
Matematik 1b för grundlärare 4-6 Klassrum Falun
Matematik 1b för grundlärare F-3 Klassrum Falun
Matematik 2 för grundlärare 4-6 Klassrum Falun
Matematik 2 för grundlärare F-3 Klassrum Falun
Matematik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i lärarlyftet Distans Distans
Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet, Distans Distans
Matematik I med didaktisk inriktning Distans Distans
Matematik II med didaktisk inriktning Distans Distans
Matematik III Distans Distans
Matematikdidaktik II Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Matematisk problemlösning i grundskolans senare år Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematisk problemlösning i skolan Distans Distans
Matematikprogrammet
Matematikdidaktik I Distans Distans
Miljö
Energieffektivisering Klassrum Borlänge
Hållbar utveckling Klassrum Borlänge
Introduktion till hållbar utveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till hållbara energisystem Klassrum Borlänge
Personal / Arbetsmiljö / HR
Examensarbete för kandidatexamen inom Personal och arbetsliv Klassrum Borlänge
Gruppdynamik och organisation Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kompetensförsörjning - avveckling och förändring Klassrum Borlänge
Kompetensförsörjning - bemanning och rekrytering Klassrum Borlänge
Kunskapsöversikt Personal och arbetsliv Klassrum Borlänge
Personal och arbetsliv - en introduktion Klassrum Borlänge
Personal- och arbetslivsprogram Klassrum Borlänge
Praktik för personalvetare Klassrum Borlänge
Redovisning för personalvetare Klassrum Borlänge
Strategiskt och internationellt personalarbete Klassrum Borlänge
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö Distans Distans
Arbetsmiljö- grunder och regler för personalarbete Klassrum Borlänge
Arbetsmiljö-människa, strategier och processer Klassrum Borlänge
Arbetsrätt
Arbetsrätt I Distans Distans
Arbetsrätt, avtal och förhandling Klassrum Borlänge
Arbetsrättens grunder Klassrum Borlänge
Samhällsvetenskap
De nationella minoriteternas samhällshistoria Distans Distans
Digitalisering och samhälle Distans Distans
E-samhället: e-governance och eTjänster Distans Distans
Människa, hälsa och samhälle Distans Distans
Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samhällsvetenskaplig forskningsmetod Klassrum Borlänge
Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap Distans Distans
Svensk välfärdspolitik i internationell belysning Distans Distans
Urban och regional analys Klassrum Borlänge
Geografi
Fysisk planering I detaljplanering och samhällsbyggandets grunder Klassrum Borlänge
Samhällsplanerarprogrammet
Regional och ekonomisk planering Klassrum Borlänge
Samhällsplanering och IT Klassrum Borlänge
Samhällsvetarprogrammet
Samhällsvetarprogrammet Distans Distans
Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori Distans Distans
Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I Klassrum Borlänge
Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II Klassrum Borlänge
Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning statsvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Statistik
Statistik och sannolikhetslära Distans Distans
Statsvetenskap
Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen Klassrum Falun
Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen Klassrum Falun
Examensarbete för högskoleexamen i statsvetenskap Distans Distans
Examensarbete för kandidatexamen i statsvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till Afrikas moderna historia Distans Distans
Politik i Sverige och EU Distans Distans
Politiska idéer Distans Distans
Politiskt deltagande Distans Distans
Segregationens dimensioner, orsaker och konsekvenser Distans Distans
Tematisk forskningsintroduktion i statsvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sport / Fritid
Barn / Fritid
Barns utveckling och lärande Distans Distans
Friluftsliv
Friluftsliv och bedömning i ämnet idrott och hälsa Klassrum Falun
Idrott och sport
Basketens tränarskap 1 Anatomi, idrottsmedicin, fysiologi, träningslära, motorisk kontroll och lärande Distans Distans
Basketens tränarskap 2 - Didaktik och utveckling av motoriska och kognitiva färdigheter Distans Distans
Basketens tränarskap 3 - Idrottspsykologi och kommunikation Distans Distans
Basketens tränarskap 4 - Organisation och ledarskap Distans Distans
Det flerdimensionella tränarskapet med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Examensarbete (Idrott- och hälsovetenskap) Klassrum Falun
Examensarbete för kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap Klassrum Falun
Fotbollstränare - inriktning barn och ungdom (6-15 år) Distans Distans
Fotbollstränare - inriktning senior- och elitförberedande ungdomsverksamhet Distans Distans
Fördjupning inom idrottsvetenskap Klassrum Falun
Grundläggande klättringsdidaktik, riskbedömning och riskhantering Distans Distans
Grundläggande upplevelseproduktion Klassrum Falun
Grundläggande vetenskaplig metod Klassrum Falun
Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning Distans Distans
Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning åk 4-6 Distans Distans
Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Idrott och hälsa III med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Idrottsmedicin Klassrum Falun
Idrottstränarprogrammet - prestation och hälsa Klassrum Falun
Idrottsvetenskaplig metod Klassrum Falun
Idrottsvetenskaplig uppsats Klassrum Falun
Judo för alla Distans Distans
Klättring för alla Distans Distans
Motorisk kontroll, lärande och utveckling med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Mål- och nätspel (VAL) Distans Distans
Näringslära med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Simning (VAL) Distans Distans
Sport Management I Distans Distans
Sport Management II Klassrum Falun
Sport Managementprogrammet Distans Distans
Tillämpad Big Data och Cloud Computing Klassrum Borlänge
Tränarskap 10 - Fördjupning inom tränarskap Klassrum Falun
Tränarskap 11 - Examensarbete för kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap Klassrum Falun
Tränarskap 9 - Idrottsvetenskaplig metod Klassrum Falun
Tränarskap, idrott, friluftsliv och hälsa i samhället Klassrum Falun
Träningslära för tävlingsinriktad idrott Klassrum Falun
Verksamhetsförlagt projekt (Idrott- och hälsovetenskap) Klassrum Falun
Verksamhetsförlagt projekt inom tränarskap Klassrum Falun
Språk
Bedömning och respons i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria Klassrum, Distans Flera orter (2)
Det nutida Brasilien: Litteratur och samhälle Distans Distans
Engelska III: Fokus lingvistik Distans Distans
Engelska, Språkdidaktik l Distans Distans
Engelskspråkig litteratur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Fiktionsberättande och elevtext i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Flerspråkighet och andraspråksutveckling Distans Distans
Fonetik och uttal i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Introduktion till språkvetenskaplig metod Distans Distans
Japanska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Social variation, språkkontakt och språklig makt i engelskan Distans Distans
Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande Distans Distans
Språk, undervisning och lärande i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Arabiska
Arabisk barnlitteratur Distans Distans
Arabiska för nybörjare I Distans Distans
Arabiska I Distans Distans
Arabiska II Distans Distans
Arabiska III Distans Distans
Arabiska IV Distans Distans
Arabiska V Distans Distans
Arabiska: Att skriva akademiskt Distans Distans
Arabiska: Avancerad grammatik Distans Distans
Arabiska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Ekokritik och miljöaspekter i arabisk litteratur Distans Distans
Modern arabisk litteratur Distans Distans
Modern arabisk litteratur och sökandet efter frihet Distans Distans
Modern arabisk poesi Distans Distans
Modersmål: Arabiska I med didaktisk inriktning Distans Distans
Modersmål: Arabiska II med didaktisk inriktning Distans Distans
Engelska
Den moderna engelskans struktur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Den samtida Bildungsromanen på engelska: Kvinnliga, etniska och åldrandeperspektiv Distans Distans
Engelsk korpuslingvistik Distans Distans
Engelsk språkdidaktik Klassrum Falun
Engelsk språkstruktur Distans, Klassrum Flera orter (2)
Engelska för grundlärare F-3 Klassrum Falun
Engelska för grundlärare åk 4-6, 1A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska för grundlärare åk 4-6, 1B Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska för specifika ändamål: Muntlig kommunikation på interkulturella arbetsplatser Distans Distans
Engelska I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska I med didaktisk inriktning Distans Distans
Engelska II med didaktisk inriktning Distans Distans
Engelska III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan Distans Distans
Engelska III: Fokus litteratur Distans Distans
Engelska: Kandidatexamensarbete i lingvistik Distans Distans
Engelska: Kandidatexamensarbete i litteratur Distans Distans
Engelska: Skriftlig språkfärdighet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till akademisk engelska Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till engelsk lingvistik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teman inom populärlitteraturen Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska
Franska I med didaktisk inriktning Distans Distans
Franska I: Kultur och samhälle Distans Distans
Franska I: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Franska II med didaktisk inriktning Distans Distans
Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande Distans Distans
Franska II: Muntlig franska Distans Distans
Franska III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan Distans Distans
Franska III: Franskspråkig litteratur och litteraturanalys Distans Distans
Franska III: Språkhistoria Distans Distans
Franska III: Språkvetenskaplig analys - teori och metod Distans Distans
Franska: Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Franska: Förberedande kurs I Distans Distans
Franska: Förberedande kurs II Distans Distans
Franska: Förberedande kurs III Distans Distans
Franska: Förberedande kurs IV Distans Distans
Franska: Skriftlig språkfärdighet I Distans Distans
Franska: Skriftlig språkfärdighet II Distans Distans
Franska: Språkdidaktik I Distans Distans
Franska: Språkdidaktik II Distans Distans
Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag Distans Distans
Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900 Distans Distans
Italienska
Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Italienska A: Italiensk affärskommunikation och -kultur Distans Distans
Italienska A: Kultur och samhälle Distans Distans
Italienska A: Kultur och samhälle, norra Italien Distans Distans
Italienska A: Textanalys, deckargenren Distans Distans
Italienska A: Textanalys, en litterär resa i norra Italien Distans Distans
Italienska A: Textanalys, krig och fred Distans Distans
Italienska B: Grammatik och skriftlig produktion Distans Distans
Italienska B: Italienska förr och nu Distans Distans
Italienska B: Litteraturhistoria med textanalys Distans Distans
Italienska B: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap Distans Distans
Italienska C: Examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Italienska C: Italiensk språkvetenskap Distans Distans
Italienska C: Uppsats i italienska Distans Distans
Italienska C: Äldre litteratur med textanalys Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs I Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Japanska
Japanska I: Språkfärdighet Distans Distans
Japanska III: Att läsa manga Distans Distans
Japanska IV: Haiku och texttolkning Distans Distans
Japanska IV: Introduktion till lingvistik Distans Distans
Japanska: Akademiskt skrivande Distans Distans
Japanska: Projektbeskrivning Distans Distans
Kinesiska
Kinas kultur och samhälle - introduktionskurs Distans Distans
Kinesisk lingvistik Distans Distans
Kinesisk modern litteratur I Distans Distans
Kinesisk muntlig språkfärdighet I Distans Distans
Kinesisk muntlig språkfärdighet II Distans Distans
Kinesisk språkstruktur Distans Distans
Kinesisk översättning Distans Distans
Kinesiska för affärslivet: Vardaglig kommunikation Distans Distans
Kinesiska för affärslivet: Yrkeskommunikation Distans Distans
Kinesiska I med didaktisk inriktning Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift I Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift II Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift III Distans Distans
Kinesiska i tal och skrift IV Distans Distans
Kinesiska II med didaktisk inriktning Distans Distans
Kinesiska III med didaktisk inriktning Distans Distans
Kinesiska tecken I Distans Distans
Kinesiska tecken II Distans Distans
Kinesiska V: Fördjupningskurs i modern kinesiska Distans Distans
Kinesiska: Det kinesiska samhället Distans Distans
Kinesiska: grundläggande språkfärdighet Distans Distans
Kinesiska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Kinesiska: Praktik för undervisning i högre utbildning Distans Distans
Kinesiska: Praktiktermin för undervisning i högre utbildning Distans Distans
Kinesiska: skriftlig tillämpning Distans Distans
Kinesiska: Språkinlärning och språkundervisning Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Japansk populärkultur representerad i Anime och Manga Distans Distans
Japanska I: Grundläggande språkfärdighet Distans Distans
Japanska II: Språkfärdighet 1 Distans Distans
Japanska II: Språkfärdighet 2 Distans Distans
Japanska III: Den moderna novellen Distans Distans
Japanska III: Språkfärdighet Distans Distans
Japanska IV: Kulturantropologi Distans Distans
Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik Distans Distans
Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Portugisiska
Det nutida Portugal: Litteratur och samhälle Distans Distans
Portugisiska Grundläggande kurs I och II, 30hp Distans Distans
Portugisiska I Distans Distans
Portugisiska II Distans Distans
Portugisiska: Afrikansk litteratur på portugisiska Distans Distans
Portugisiska: Fonetik och muntlig språkfärdighet I Distans Distans
Portugisiska: Grammatik och skriftlig språkfärdighet I Distans Distans
Portugisiska: Grammatik och skriftlig språkfärdighet II Distans Distans
Portugisiska: Grundläggande kurs I Distans Distans
Portugisiska: Grundläggande kurs II Distans Distans
Portugisiska: Introduktion till studier av samtida litteratur på portugisiska Distans Distans
Portugisiska: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II Distans Distans
Portugisiska: Portugisiskspråkiga kulturer Distans Distans
Portugisiska: Språk i samhället teoretiska perspektiv Distans Distans
Portugisiska: Språk i samhället – teoretiska perspektiv Distans Distans
Portugisiska: Språklig variation och förändring Distans Distans
Portugisiska: Transkulturalitet och genus i samtidslitteraturen Distans Distans
Portugisiska: Vetenskaplig specialisering och fördjupning Distans Distans
Ryska
Det postsovjetiska ryska samhället Distans Distans
Introduktion till rysk film Distans Distans
Introduktion till rysk opera 1 Distans Distans
Introduktion till rysk opera 2 Distans Distans
Rysk folklore: Tro, magi och fruktan genom tiderna Distans Distans
Rysk litteratur: från bok till film Distans Distans
Ryska för modersmålslärare: språkdidaktik i ett flerspråkigt perspektiv Distans Distans
Ryska för modersmålslärare: språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 1 Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 1 och 2 Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 2 Distans Distans
Ryska I: Grundläggande kurs 3 Distans Distans
Ryska II: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska II: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska II: Rysslands kultur- och idéhistoria Distans Distans
Ryska III: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska III: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska III: Rysk litteratur mellan 1800 och 1917 Distans Distans
Ryska IV: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska IV: Muntlig språkfärdighet Distans Distans
Ryska IV: Rysk litteratur mellan 1917 och 1991 Distans Distans
Ryska V: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Ryska V: Ryska språkets historia: Från näverbrev till Twitter Distans Distans
Ryska V: Samtida rysk litteratur och kultur Distans Distans
Sovjetisk och postsovjetisk science fiction-film Distans Distans
Spanska
Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Spanska I med didaktisk inriktning Distans Distans
Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle Distans Distans
Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur Distans Distans
Spanska I: Språkfärdighet och grammatik Distans Distans
Spanska II med didaktisk inriktning Distans Distans
Spanska II: Akademiskt skrivande Distans Distans
Spanska II: Från 1900 till nutiden: Litteratur, film och samhälle i Latinamerika Distans Distans
Spanska II: Från inbördeskriget till nutiden: Litteratur, film och samhälle i Spanien Distans Distans
Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik Distans Distans
Spanska II: Språklig variation i den spansktalande världen Distans Distans
Spanska III Lingvistisk inriktning: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Spanska III Lingvistisk inriktning: Människan, språket och samhället. Spansk sociolingvistik Distans Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: 1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika Distans Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Kandidatexamensarbete Distans Distans
Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Spansk litteratur, från guldåldern till realismen Distans Distans
Spanska III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan Distans Distans
Spanska, Språkdidaktik II Distans Distans
Spanska: Förberedande kurs Distans Distans
Spanska: Språkdidaktik I Distans Distans
Svenska
Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass Distans Distans
Nybörjarsvenska för internationella studenter I Klassrum Flera orter (2)
Nybörjarsvenska för internationella studenter II Klassrum Flera orter (2)
Nybörjarsvenska för internationella studenter III Distans Distans
Nybörjarsvenska för internationella studenter IV Distans Distans
Svenska med didaktisk inriktning I Distans Distans
Svenska med didaktisk inriktning II Distans Distans
Svenska med didaktisk inriktning III för gymnasieskolan Distans Distans
Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning Distans Distans
Svenska som andraspråk II med didaktisk inriktning Distans Distans
Svenska som andraspråk III - examensarbete för kandidatexamen Distans Distans
Svenska som andraspråk III - Andraspråksforskning Distans Distans
Svenska som andraspråk III - Andraspråksforskning: en forskningsöversikt Distans Distans
Svenska som andraspråk III - Andraspråksforskning: tematisk fördjupning Distans Distans
Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan Distans Distans
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Tyska
Tyska grundläggande kurs I Distans Distans
Tyska grundläggande kurs II Distans Distans
Tyska grundläggande kurs III Distans Distans
Tyska grundläggande kurs IV Distans Distans
Tyska I med didaktisk inriktning Distans Distans
Tyska II med didaktisk inriktning Distans Distans
Tyska III med didaktisk inriktning Distans Distans
Tyska, Språkdidaktik II Distans Distans
Tyska: Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling Distans Distans
Tyska: Examensarbete Distans Distans
Tyska: Modern tyskspråkig litteratur Distans Distans
Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I Distans Distans
Tyska: Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap I Distans Distans
Tyska: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap II Distans Distans
Tyska: Processkrivning Distans Distans
Tyska: Skriftlig språkfärdighet I Distans Distans
Tyska: Skriftlig språkfärdighet II Distans Distans
Tyska: Språk- och kulturhistoria med akademiskt skrivande Distans Distans
Tyska: Språk- och kulturhistoria med akademiskt skrivande Distans Distans
Tyska: Språkdidaktik I Distans Distans
Tyska: Tysk grammatik Distans Distans
Tyska: Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap Distans Distans
Tyskspråkig barn- och ungdomslitteratur Distans Distans
Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria Distans Distans
Översättare
Japanska IV: Introduktion till översättning Distans Distans
Teknik
Forskningsmetodik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Hållbara energisystem Klassrum Borlänge
Industriell värmeteknik Klassrum Borlänge
Installationsteknik Klassrum Borlänge
Installationsteknik och dimensionering Klassrum Borlänge
Interaktionsdesign Klassrum Borlänge
Produktionsteknik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Produktionstekniker inom maskinteknik – högskoleexamensprogram Klassrum, Distans 2 år Flera orter (2)
Teknik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Drifttekniker / Processoperatör
Driftsäkerhet och kvalitetsstyrning Klassrum Borlänge
Industri och produktion
Industriell produktion Klassrum Borlänge
Ljudteknik
Audioteknologi 1 Klassrum Falun
Audiovisuella installationer Klassrum Falun
Ljudskapande till rörliga bilder Klassrum Falun
Möten med skilda musikgenrer för Musik- och ljuddesign Distans Distans
Produktionsprocesser inom musikproduktion Klassrum Falun
Miljö och energiteknik
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energiteknik Klassrum Borlänge
Fördjupningsprojekt inom energiteknik Klassrum Borlänge
Förnybar kraftgenerering Klassrum Borlänge
Installation av solcellsanläggningar Distans Distans
Installation av solcellssystem Klassrum, Distans Flera orter (2)
Solel (grundnivå) Klassrum Borlänge
Solenergi Distans Distans
Strömningslära Klassrum Borlänge
Termodynamik Klassrum Borlänge
Utvecklingsprojekt, tillverkning av en solfångare Klassrum Borlänge
Utbildning / Pedagogik
Att handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare Distans Distans
Att leda det kollegiala lärandet i förskola och skola Klassrum Hedemora
Engelska för lärare, 45 hp (1-45 hp), åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och rörelseanalys Klassrum Falun
Judodidaktik för åldrarna U18 och äldre Träna för tävling eller för motion & välbefinnande Distans Distans
Styrkelyftsdidaktik för paraidrottare och Special Olympics Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Träningslära för hälsoinriktad fysisk aktivitet Klassrum Falun
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Förskollärare
Bild och berättande i förskolan Klassrum Falun
Examensarbete för förskollärarexamen Klassrum Falun
Lek i förskolan Distans Distans
Omsorg, relationer, yrkesetik och barns rättigheter i förskolan Distans Distans
Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU) Klassrum Falun
Grundlärare
Bild för grundlärare, årskurs 4-6 Distans Distans
Bild i grundskolans tidigare år, del A Distans Distans
Examensarbete för grundlärarexamen inriktning 4-6 del 1 Klassrum Falun
Examensarbete för grundlärarexamen inriktning F-3 del 1 Klassrum Falun
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning Klassrum Falun
Kommunikation och berättande i ett flerspråkigt klassrum för grundlärare årskurs F-3 Klassrum Falun
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska 1 för grundlärare 4-6 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska 1 för grundlärare F-3 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska 2 för grundlärare 4-6 Klassrum Falun
Svenska 2 för grundlärare F-3 Klassrum Falun
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3 Klassrum Falun
Utveckling och lärande i grundskolans åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU) Klassrum Falun
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning gymnasieskolan Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning årskurs 7-9 Distans Distans
Pedagogik
Audiovisuell produktion för pedagogisk verksamhet Distans Distans
Bedömning och betygssättning - VAL Distans Distans
Bedömning och betygssättning i idrott och hälsa (VAL) Distans Distans
Didaktik och bedömning - VAL Distans Distans
Didaktik och ledarskap - VAL Distans Distans
Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning gymnasieskolan (inkl 7,5 hp VFU) Distans Distans
Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning årskurs 7-9 (inkl 7,5 hp VFU) Distans Distans
Didaktik och ledarskap i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (inkl 7,5 hp VFU) Klassrum Falun
Didaktik och ledarskap i grundskolans årskurs 4-6 (inkl 7,5 hp VFU) Klassrum Falun
Didaktik och läroplansteori Distans Distans
Didaktik och läroplansteori - KPU Distans Distans
Individuella lärprocesser och kompetensutveckling Klassrum Borlänge
Introduktion till vetenskapligt arbete Klassrum Falun
Kollektiva lärprocesser och lärande organisation Klassrum Borlänge
Kunskap, lärande och bedömning Distans Distans
Kunskap, lärande och bedömning - KPU Distans Distans
Metod III - perspektiv, kunskapssyn och metodval Klassrum Borlänge
Motiverande samtalsmetodik Klassrum Falun
Professionellt lärarskap och skolutveckling (varav 10 hp VFU) Distans Distans
Rörelse med didaktisk inriktning Klassrum Falun
Självständigt arbete - VAL Distans Distans
Självständigt arbete för yrkeslärare Distans Distans
Självständigt arbete med inriktning mot utvärdering och utvecklingsarbete - VAL Distans Distans
Skolans samhällsuppdrag - VAL Distans Distans
Undervisning och ledarskap - KPU (varav 10 hp VFU) Distans Distans
Undervisning och ledarskap (varav 10 hp VFU) Distans Distans
Utbildningssystemet i Sverige Klassrum Falun
Utveckling och lärande - VAL Distans Distans
Utveckling, lärande och ledarskap - VAL Distans Distans
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Lek i förskolan Klassrum Falun
Vetenskap och metod I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Vetenskap och metod II Klassrum Borlänge
Vetenskaplig metod Klassrum, Distans Flera orter (2)
Vetenskaplig metodik Klassrum Borlänge
Ämnesdidaktik och specialpedagogik - KPU (varav 10 hp VFU) Distans Distans
Ämnesdidaktik och specialpedagogik (varav 10 hp VFU) Distans Distans
Ämneslärare
Examensarbete för ämneslärare (grundnivå) Distans Distans
Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Matematikens historia för lärare Klassrum, Distans Flera orter (2)
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare Distans Distans
Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning gymnasieskolan (varav 7,5 hp VFU) Distans Distans
Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning åk 7-9 (varav 7,5 hp VFU) Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång bild Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång engelska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång franska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång historia Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång idrott och hälsa Klassrum Falun
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång matematik Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång religion Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång spanska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång svenska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång svenska som andraspråk Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång tyska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång bild Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång engelska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång franska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång historia Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång idrott och hälsa Klassrum Falun
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång kinesiska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång matematik Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång religion Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång spanska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång svenska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång svenska som andraspråk Distans Distans
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång tyska Distans Distans
Vård / Omsorg
Examensarbete i omvårdnad Distans Distans
Försörjning, rehabilitering och aktivering i socialt arbete Klassrum Falun
Handledning inom vård Distans Distans
Introduktion omvårdnad och etik Distans Distans
Metoder för evidensbaserad vård I Distans Distans
Metoder för evidensbaserad vård II Distans Distans
Människans grundläggande omvårdnadsbehov Distans Distans
Omvårdnadsprocessen och kliniska färdigheter Distans Distans
Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang Distans Distans
Personcentrerad vård inom somatisk vård Distans Distans
Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad Distans Distans
Perspektiv på våld Klassrum Falun
Sociala relationer, konflikter och makt i förskoleklass och grundskolan åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU) Klassrum Falun
Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU) Klassrum Falun
Ungdomar och unga vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter I Distans Distans
Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion Distans Distans
Global hälsa
Global hälsa Distans Distans
Medicin
Medicinsk baskurs - Anatomi och fysiologi Distans Distans
Psykiatri
Personcentrerad vård inom psykiatrisk vård Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskans profession och yrkesansvar Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Socialpedagog
Internationellt socialt arbete: samtida debatter och praktiker Distans Distans
Transnationell integration och nationell fragmentering Distans Distans
Sociologi
Barn och ungas olika utvecklingsnivåer Distans Distans
Etik i socialt arbete Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i socialt arbete Distans Distans
Socialt arbete med personer med funktionsnedsättning Distans Distans
Välfärdsteknik i vård och omsorg Distans Distans
Äldre personers levnadsvillkor Distans Distans
Data / IT
Business Intelligence Klassrum Borlänge
Business Intelligence: Magisterprogram Klassrum Borlänge
Data Science: Masterprogram Klassrum Borlänge
Data Warehousing Klassrum Borlänge
Dataanalys och visualisering Klassrum Borlänge
Datadrivet ledarskap Klassrum Borlänge
Examensarbete för masterexamen i mikrodataanalys Klassrum Borlänge
Maskininlärning Klassrum Borlänge
Riskanalys Klassrum Borlänge
Rumslig data och GIS Klassrum Borlänge
Datavetenskap
Arbetsplatsförlagd utbildning i Data Science Klassrum Borlänge
Ekonomi
Datainsamling och datakvalitet Klassrum Borlänge
Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys Klassrum Borlänge
Företagsekonomi
Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi Klassrum Borlänge
Företagens samhällsansvar i ett internationellt perspektiv Klassrum Borlänge
Internationell handel och marknadsföring Klassrum Borlänge
Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus Klassrum Borlänge
Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag Klassrum Borlänge
Nationalekonomi
Ekonometri Klassrum Borlänge
Examensarbete för magisterexamen i nationalekonomi Klassrum Borlänge
Magisterprogram i nationalekonomi Klassrum Borlänge
Mikroekonomi, avancerad Klassrum Borlänge
Tillämpad mikroekonomi Klassrum Borlänge
Förberedande utbildningar
Att kritiskt gr+B1147:B2140anska utbildningsvetenskaplig forskning Distans Distans
Högskoleförberedande kurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Profession, teori och metod Klassrum Flera orter (3)
SFI (Svenska för invandrare)
Examensarbete i svenska som andraspråk för ämneslärarexamen, inriktning grundskolans årskurs 7-9 Distans Distans
Examensarbete i svenska som andraspråk för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan Distans Distans
Hotell / Turism
Turism
Evenemangsturism - planering, marknadsföring, utvärdering Klassrum Borlänge
Examensarbete för Magisterexamen i turismvetenskap Klassrum Borlänge
Hållbar destinationsutveckling Klassrum Borlänge
Magisterprogram i destinationsutveckling Klassrum Borlänge
Management och tolkning av kulturarv Klassrum Borlänge
Humaniora
Humanvetenskapernas vetenskapsteori Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och genus - teori och kritik Distans Distans
Kvinnor och gudinnor på gränsen till den äldsta förhistorien Distans Distans
Genusvetenskap
Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Klassrum Flera orter (3)
Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (fristående kurs) Distans Distans
Forskningsmetodik inom global sexuell och reproduktiv hälsa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Global sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sexuell och reproduktiv hälsa Klassrum Flera orter (3)
Historia
Examensarbete i historia för ämneslärarexamen, inriktning grundskolans årskurs 7-9 Distans Distans
Examensarbete i historia för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan Distans Distans
Historievetenskapens teori och metod Distans Distans
Historievetenskaplig litteraturkurs Distans Distans
Kulturvetenskap
Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring Klassrum Falun
Litteraturvetenskap
Interkulturella litteraturstudier: Akademisk läsning Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Akademiskt skrivande Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och politik i det samtida Afrika Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Masterexamensarbete Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Skönlitteratur på originalspråk Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Teori och metod Distans Distans
Interkulturella litteraturstudier: Översättningsprojekt Distans Distans
Introduktion till interkulturella litteraturstudier Distans Distans
Masterprogram i interkulturella litteraturstudier allmän inriktning Distans Distans
Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning engelskspråkig litteratur Distans Distans
Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning franskspråkig litteratur Distans Distans
Masterprogram i interkulturella litteraturstudier inriktning tyskspråkig litteratur Distans Distans
Migration, klimat och ångest i engelskspråkig litteratur Distans Distans
Migrationslitteratur i dåtid och nutid Distans Distans
Världslitteraturer: Asien och Europa Distans Distans
Världslitteraturer: Nord- och Sydamerika Distans Distans
Religionsvetenskap
Examensarbete i religionsvetenskap för ämneslärarexamen, inriktning grundskolans årskurs 7-9 Distans Distans
Examensarbete i religionsvetenskap för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan Distans Distans
Kabbala och judisk mystik från antiken till modern tid Distans Distans
Religion och våld i samtiden Distans Distans
Religionsvetenskaplig litteraturkurs Distans Distans
Religionsvetenskaplig vetenskapshistoria, teori och metod Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre Distans Distans
Kost och näringslära
Nutrition och ätande Distans Distans
Nutrition och ätande (fristående kurs) Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Byggnaders energiprestanda - simulering och analys Klassrum Borlänge
Samhällsbyggnadsteknik
Hållbar samhällsplanering Klassrum Borlänge
Kommunikation / Media
Informationsvetenskap
Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod Klassrum Borlänge
Kommunikation
Japanska: Interkulturell kommunikation Distans Distans
Vetenskaplig kommunikation och informationshantering Klassrum Borlänge
Marknadsföring / PR
Marknadsföring av platser och destinationer Klassrum Borlänge
Medieproduktion
Magisterprogram i Audiovisuella Studier Klassrum Falun
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och organisation inom hälso- och sjukvårdssystem Klassrum Falun
Ledarskapets ekonomi Klassrum Borlänge
Ledarskap
Ledarskap och verksamhetsutveckling i socialt arbete Distans Distans
Naturvetenskap
Fysik
Fysik 1:2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Fysik 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik
Examensarbete i matematik för ämneslärarexamen inriktning grundskolans årskurs 7-9 Distans Distans
Examensarbete i matematik för ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Distans Distans
Matematik 4 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik för ekonomisk statisk analys Klassrum Borlänge
Miljö
Miljöklassningsverktyg Klassrum Borlänge
Personal / Arbetsmiljö / HR
Komplexitet och operationsanalytiska metoder Klassrum Borlänge
HR
Studier i International Human Resource Management Klassrum Borlänge
Samhällsvetenskap
Knowledge Management Klassrum Borlänge
Välfärdsekonomisk analys av samhälleliga projekt Klassrum Borlänge
Samhällsvetarprogrammet
Samhällsvetenskapliga metoder III - inriktning statsvetenskap Distans Distans
Statistik
Statistisk inlärning Klassrum Borlänge
Statsvetenskap
Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen Klassrum Falun
Afrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i Afrika söder om Sahara Klassrum Falun
Afrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktion Klassrum Falun
Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Falun
Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering Klassrum Falun
Afrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i Afrika Distans Distans
Afrikanska studier: Litteratur och politik i det samtida Afrika Distans Distans
Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i statsvetenskap Distans Distans
Komparativa metoder i statsvetenskap med fokus på Afrika Distans Distans
Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring Distans Distans
Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara Distans Distans
Politisk kultur i ett jämförande perspektiv Distans Distans
Processer till demokrati och autokrati Distans Distans
Statsbyggnad och medborgarskap Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Examensarbete i idrott och hälsa för ämneslärarexamen inriktning grundskolans årskurs 7-9 Distans Distans
Examensarbete i idrott och hälsa för ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Distans Distans
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling Distans Distans
Språk
Flerspråkighet, identitet och kulturmöten i sociala sammanhang