Examensarbete för kandidatexamen i Informatik

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Borlänge
15 högskolepoäng
Heltid
CSN-berättigad
Svenska
Kommande starter

Plats & start


Borlänge
Vår 2024

Borlänge
Vår 2024

Borlänge
Vår 2024

Borlänge
Vår 2024
Högskolan Dalarna

Examensarbete för kandidatexamen i Informatik

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för val av forskningsansats i relation till forskningsfrågor och kunskapsbidrag i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet och specifikt för den egna uppsatsen (1)
  • Redogöra för val av vetenskapliga metoder för datainsamling och dataanalys i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet och specifikt för den egna uppsatsen (2)
Färdighet och förmåga
  • identifiera, formulera och argumentera för en problemställning för ett akademiskt arbete inom ämnesområdet. (3)
  • planera och genomföra litteraturstudier kopplat till framtagen problemställning (4)
  • planera och genomföra en vetenskapligt grundad studie, genom att välja genomförandestrategi, datainsamlings- och dataanalysmetod, med utgångspunkt från en problemställning och forskningsetiska principer (5)
  • redovisa sina resultat vid muntlig presentation och i skriftlig rapport enligt accepterade vetenskapliga principer (6)
  • visa förmåga att genomföra uppgifter inom given tidsram. (7)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och värdera det egna genomförda arbetet och kunna ge exempel på metodologiska alternativ som möjligen skulle kunnat förbättra genomförandet (8)
  • värdera och ge konstruktiv kritik på ett uppsatsarbete. (9)

Förkunskaper

  • 150 hp varav minst 60 hp i informatik i vilket kursen Forskningsmetodik 7,5 hp ska ingå

Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Examensarbete för kandidatexamen i Informatik
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

Recensioner

Det finns inga recensioner för Examensarbete för kandidatexamen i Informatik

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Examensarbete för kandidatexamen i Informatik från Högskolan Dalarna, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön