Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (fristående kurs)

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 högskolepoäng
Heltid
CSN-berättigad
Svenska
Kommande starter

Plats & start


Distans
Vår 2024

Distans
Vår 2024
Högskolan Dalarna

Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (fristående kurs)

Kursens övergripande mål är att den studerande genom ett självständigt vetenskapligt arbetssätt kan hantera och utveckla kunskap inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa i ett hållbarhetsperspektiv med relevans för barnmorskans profession och forskningsområde, och därigenom kunna arbeta med evidensbaserad vård.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna

  • kritiskt reflektera över och analysera begrepp, teorier och perspektiv inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
  • identifiera och argumentera för problemställning och syfte utifrån forskningsläget inom ett avgränsat område
  • söka, kritiskt värdera och syntetisera vetenskaplig publikation samt integrera teorier och begrepp inom valt problemområde med relevans för sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
  • genomföra en forskningsetisk risk/nyttoanalys utifrån forskningsetiska principer
  • genomföra en vetenskaplig undersökning med relevant design, metod och analys samt argumentera för och kritiskt reflektera över gjorda val i relation till undersökningens syfte
  • analysera och värdera resultat i relation till tidigare forskning, värdera den kliniska betydelsen av resultat
  • värdera det egna bidraget till kunskapsutvecklingen och presentera förslag till vidare forskning
  • försvara och kommunicera eget vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och värdera andras vetenskapliga arbete avseende grad av vetenskaplighet, systematik, innehåll och struktur
  • värdera användbarhet och tillämpbarhet av forskningsbaserad kunskap i kliniska sammanhang.

Förkunskaper

  • Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad samt svensk yrkesexamen som barnmorska

Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (fristående kurs)
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Hitta till utbildaren

Högskolan DalarnaRecensioner

Det finns inga recensioner för Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (fristående kurs)

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (fristående kurs) från Högskolan Dalarna, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön