Examensarbete för magisterexamen i socialt arbete

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Heltid
CSN-berättigad

Examensarbete för magisterexamen i socialt arbete

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om nationell och internationell forskning inom ett område relevant för socialt arbete
 • visa fördjupad kunskap om forskningsdesign och forskningsdesignens betydelse för ett vetenskapligt arbete

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • formulera och avgränsa en forskningsbar problemformulering med relevans för socialt arbete
 • genomföra en representativ forskningsinventering över valt problemområde
 • argumentera för vald problemformulering med utgångspunkt i kunskapsläget inom området
 • välja och tillämpa en relevant tolkningsram
 • välja och tillämpa en relevant forskningsdesign
 • tolka och analysera det egna vetenskapliga arbetets data så att forskningsfrågan besvaras
 • komponera och integrera de olika delarna i ett vetenskapligt arbete på ett sådant sätt att det i framställning finns en tydlig och logisk sammanhängande konsistens mellan arbetets olika delar
 • tydligt rapportera och, såväl muntligt som skriftligt, presentera och försvara ett vetenskapligt arbete och dess resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förståelse för och tillämpa rättsliga och forskningsetiska riktlinjer i genomförandet av ett vetenskapligt arbete
 • kritisk reflektera över forskningsdesignens betydelse för ett vetenskapligt arbete
 • kritiskt granska andra vetenskapliga arbeten

Förkunskaper

Socionomexamen eller Kandidatexamen om 180 hp med huvudområdet socialt arbete samt 30 hp på avancerad nivå i socialt arbete

Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Examensarbete för magisterexamen i socialt arbete
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Hitta till utbildaren

Högskolan DalarnaRecensioner

Det finns inga recensioner för Examensarbete för magisterexamen i socialt arbete

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Examensarbete för magisterexamen i socialt arbete från Högskolan Dalarna, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön