Examensarbete för magisterexamen i solenergiteknik

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Borlänge
15 hp
Deltid
CSN-berättigad
Klassrum

Examensarbete för magisterexamen i solenergiteknik

Målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa fördjupade kunskaper inom huvudområdet solenergiteknik genom att utföra ett arbete av forsknings- eller industriell karaktär. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra examensarbetet inom givna tidsramar
  • visa kunskap och förståelse inom solenergiteknik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa fördjupad metodkunskap inom solenergiteknik
  • visa förmåga att integrera kunskap och även med begränsad information analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
  • muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
  • ge konstruktiv kritik på ett annat examensarbete
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete

Förkunskaper

Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik, eller kandidatexamen inom motsvarande huvudområden. Kurser om minst 30 hp inom magisterprogrammet i Solenergiteknik ska vara avklarade.

Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Examensarbete för magisterexamen i solenergiteknik
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Examensarbete för magisterexamen i solenergiteknik

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Examensarbete för magisterexamen i solenergiteknik från Högskolan Dalarna, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön