Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start


Distans
Vår 2023

Distans
Höst 2023

Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning

Kursens övergripande mål är attförbereda den studerande för att undervisa i religionskunskap i grund- ellergymnasieskolan.
Efter avslutad kurs ska den studerandekunna:

 • karaktärisera religionsvetenskapensom vetenskaplig disciplin och därvid redogöra för och diskutera centrala frågor ochmetodproblem inom olika religionsvetenskapliga deldiscipliner
 • diskutera det akademiska ämnet och skolämnet som historiska och föränderligasociala konstruktioner, samt reflektera över konsekvenserna av detta för deämnesdidaktiska vad- och varför-frågorna
 • redogöra för religiösa traditioner i historisk ochsamtida kontext, samt teorier och principer inom etiken
 • problematisera hur religionsvetenskapliga teman gestaltas dels inom akademin, delsinom populära medier och allmän debatt, samt reflektera över betydelsen avdetta för undervisning i religionskunskap
 • inom givna teoretiskaramar analysera religiösa traditioner och etiska frågeställningar
 • inhämta, sammanställa och diskutera en begränsad empiri om lärares professionsetik
 • identifiera och diskutera värdekonflikter som innefattar religiösadimensioner
 • redovisaoch inom givna ramar tillämpa aktuella teoretiska perspektiv, somgenusperspektiv och ett mångkulturellt reflekterande synsätt
 • ur ett givet perspektivgöra en enklare analys av en framställning i ett läromedel som behandlarreligion
 • tillämpa argumentationsanalytisk metod och redovisa detta i uppsatsform på godvetenskaplig prosa
 • reflektera över och ur ettmångsidigt perspektiv visa ett nyanserat förhållningssätt till olika religiösaoch kulturella traditioner.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Historia 1b alt 1a1+1a2

Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan DalarnaRecensioner

Det finns inga recensioner för Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning från Högskolan Dalarna, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön