Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 högskolepoäng
Deltid
CSN-berättigad
Svenska
Öppet hus
2024-09-04
Kommande starter

Plats & start


Distans
Vår 2024

Distans
Höst 2024

Distans
Vår 2024

Distans
Höst 2024
Högskolan Dalarna

Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass

Det övergripande måletmed kursen är att den studerande utvecklar kunskaper om barns läs- ochskrivutveckling utifrån ett första- och andraspråksperspektiv samt didaktiskaoch metodiska kunskaper och förmågor för undervisning i läsning och skrivning.
Efter avslutad kurs skaden studerande kunna:

  • redogöra för och diskutera vetenskapligtgrundade teorier om elevers läs- och skrivutveckling i första- ochandraspråksperspektiv med särskilt fokus på förskoleklass och grundskolansårskurs 1–3
  • redogöra för och reflekteraöver läs- och skrivundervisningens innehåll, traditioner och institutionellavillkor med fokus på styrdokument och kursplaner i svenska gällande förskoleklassoch grundskolans årskurs 1–3
  • reflektera över barns skriftbruk i och utanförskolan samt hur samspeldäremellan kan få betydelse för undervisningen
  • diskutera hur olikamedieformer kan användas för såväl elevers läs- och skrivutveckling som för utvecklandet av nya former av läs-och skrivundervisning
  • reflektera över och använda metoder i läs- och skrivundervisning samt förklara och värdera hurundervisningen skapar möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling
  • bedöma elevers läs-och skrivförmåga och visa förståelse för hur bedömning av läsning och skrivandekan genomföras i förskoleklass och i skolan och hur denna bedömning förhållersig till övrig undervisning
  • beskriva aspekter av läs- ochskrivsvårigheter samt reflektera över individualiserad läs- ochskrivundervisning så att elever med olika språklig bakgrund och olikaförutsättningar inkluderas
  • sammanställa och diskutera kursinnehållet utifrån ettvetenskapligt och kritiskt granskande förhållningssätt
  • självständigt tala och skriva i olikagenrer på väl fungerande svenska.

Extra information:

För att få delta i kurserna ska du:ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet,vara anställd för undervisning i förskoleklass,och ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande.Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.För mer information om kursen: Kursansvarig Cecilia Wijnbladh, cwj@du.se, 023-77 86 68För administrativt stöd: Mikael Magnusson Weinholz, mmw@du.se023-77 86 39

Förkunskaper

  • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Öppet hus

Öppet hus nya Campus Borlänge

Välkommen att upptäcka nya Campus Borlänge och ta del av en rundvisning av en helt unik studie- och arbetsmiljö, veta mer om vilka utbildningar som erbjuds och vilken forskning som bedrivs på Campus Borlänge.

Plats: Campus BorlängeStationsgatan 4, Borlänge

Dessutom möjlighet att ta del av arkitekten Johan Roos berättelse om skapandet av nya Campus Borlänge.

Kom och upptäck en ny mötesplats mitt i centrala Borlänge!

Rundvisning sker vid flera tillfällen, du deltar genom drop-in men du har också möjlighet att förboka din plats både till rundvisning och till föredraget av Johan Roos.

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2024-09-04    Tid:   16:00 - 18:00   Läs mer

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Hitta till utbildaren

Högskolan DalarnaRecensioner

Det finns inga recensioner för Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass från Högskolan Dalarna, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön