Visa allastudier.se som: Mobil

Magisterprogram i engelska - lingvistik

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
60 hp
Heltid/Deltid
Kommande starter

Plats & start


Distans
Höst 2022

Distans
Höst 2022

Magisterprogram i engelska - lingvistik

Utbildningen har som övergripande mål att erbjuda studenten fördjupning inom tillämpad lingvistik, vilket inbegriper studiet av språk och språkrelaterade problem i specifika situationer där människor använder och lär sig språk (översättning av nyckelformulering i tidskriften Applied Linguistics) och då specifikt i relation till det engelska språket. Programmet profilerar sig mot diskursanalys, andraspråksinlärning, sociolingvistik, korpuslingvistik och datormedierad kommunikation.Programmets första termin inleds med kurserna Kärnområden i tillämpad engelsk lingvistik och Teman inom tillämpad engelsk lingvistik på vardera 7,5 hp. Sedan läses kurserna Diskursanalys på 7,5 hp samt Metoder inom tillämpad engelsk lingvistik på 7,5 hp. Den andra terminen inleds med kursen Engelsk språkvetenskap i tal och skrift på 7,5 hp och avslutas med Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik på 15 hp. Programmet innehåller en valfri kurs om 7,5 hp som kan läsas vid valfritt lärosäte och som lämpligen ska vara relevant för examensarbetet och väljas i samråd med programansvarig.

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen med språkvetenskaplig inriktning omfattande minst 180 högskolepoäng innehållande en uppsats i ämnet Engelska, eller motsvarande kunskaper. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevanta för vald specialisering i magisterprogrammet. Uppsatsen måste vara skriven på engelska. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B) eller IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7) eller motsvarande kunskaperkunskaper

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Dalarna

Campus Falun

Högskolan Dalarna har 15 000 studenter och 850 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande nätbaserad undervisning och vi har en strävan att vara landets mest digitaliserade lärosäte. Högskolan Dalarna har ett...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan DalarnaRecensioner

Det finns inga recensioner för Magisterprogram i engelska - lingvistik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön