Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Deltid
CSN-berättigad

Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • genomföra en självständig språklig undersökning medvetenskapligt värde, vilken kännetecknas av en tydlig koppling till samtida forskning, tillämpning av relevant metod samt av en tydlig argumentation baserad på avancerad språklig analys, inom en begränsad tidsram
  • uppvisa en avancerad kunskap om ett av områdena inom tillämpad engelsk lingvistik, inklusive en avancerad kännedom om relevant teori och metod såväl som insikter i aktuella forskningsfrågor på området
  • visa förmåga att analysera, kritiskt bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar, till exempel i behandlingen av primärkällor och i integrationen av sekundärkällor i det egna arbetet
  • visa på förmåga att utveckla en forskningsfråga med stöd från handledaren och sedan självständigt söka efter, samla, utvärdera och kritiskt tolka och analysera relevant information
  • muntligt och skriftligt presentera och argumentera för de egna resultaten och för den kunskap och argumentation som utgör grunden förslutsatserna, med en hög grad av kommunikativ kompetens
  • skriva ett examensarbete som följer disciplinspecifikakonventioner för akademiskt skrivande vad gäller stil, organisation och referenshantering
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbete genom att peka på svagheter såväl som styrkor i form av konstruktiv respons, och bemötakommentarer från andra, även genom att anpassa det egna arbetet när så ärlämpligt.

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen med huvudområde engelska omfattande minst 180 hp innehållande en examensuppsats i ämnet Engelska om minst 5000 ord. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevanta för vald specialisering i magisterprogrammet. Uppsatsen måste vara skriven på engelska. Dessutom krävs minst 22,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet tillämpad engelsk lingvistik, inklusive kursen Engelska: Språkvetenskap i tal och skrift, 7,5 hp

Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Hitta till utbildaren

Högskolan DalarnaRecensioner

Det finns inga recensioner för Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik från Högskolan Dalarna, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön