Socialpedagogutbildning

Gör skillnad! En utbildning till socialpedagog ger dig de verktyg du behöver för att bemöta och bli ett stöd för utsatta människor i samhället. Hitta rätt utbildning till socialpedagog här!
Visar 1-20 av 61 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 61 träffar
1
2
3
4

Vad gör egentligen en socialpedagog?

Att jobba som socialpedagog liknar socionomyrket på många sätt, då båda yrkena har arbetsuppgifter som rör socialt arbete. Det som skiljer en socialpedagog från en socionom är att du som socialpedagog ägnar dig åt mer praktiskt arbete, till skillnad från socionomen som har en mer administrativ roll. 

Som socialpedagog kommer du att arbeta med utsatta barn, unga och vuxna och fungera som deras vardagliga stöd. Dina arbetsuppgifter kommer till stor del bestå av att lyssna och prata med människor som exempelvis upplever problem med missbruk, kommer från en kriminell bakgrund eller utsatts för sexuella övergrepp. Då du dagligen kommer komma i kontakt med utsatta personer kan rollen som socialpedagog vara psykiskt ansträngande, men yrket kommer att passa dig som redan innan påbörjad utbildning visar på ansvarskänsla, god inlevelseförmåga och en lätthet att kommunicera med andra.

Var kan jag studera en socialpedagogutbildning?

Du kan hitta utbildningar till socialpedagog på diverse folkhögskolor, yrkeshögskolor, komvux, universitet och högskolor. Det finns flera typer av utbildningar som leder till yrket socialpedagog, och en socialpedagogutbildning kan därför variera från ett till tre år beroende på utbildningstyp och inriktning. 

Vid vissa universitet och högskolor har du möjlighet att läsa utbildningar till socialpedagog på distans, både på hel- och deltid. Detta är ett alternativ för dig som vill kunna vara mer flexibel, eller som kanske inte har möjlighet att studera på plats.

Hur ser arbetslivet ut för mig som studerat till socialpedagog?

Målet med en socialpedagogutbildning är att du med trygghet ska kunna utföra de uppgifter som hör till yrket socialpedagog. Under utbildningen har du möjlighet att skaffa dig den kunskap och de redskap som krävs. Du kommer att få delta i både teoretiska och praktiska delmoment som behandlar olika arbetssätt, perspektiv och teorier kopplade till yrkesrollen som socialpedagog. Exempel på kurser som du kan komma att läsa under utbildning är bland annat: 

 • Socialpedagogik och behandlingmetodik
 • Socialt arbete och socialrätt
 • Missbruk och skaderisker 
 • Psykologi
 • Pedagogiskt ledarskap 
 • Vård och omsorg
 • KBT

Som nyexaminerad socialpedagog ser arbetsmarknaden lovande ut. En kvalificerad socialpedagog har kompetenser som är eftertraktade inom många yrkesområden, och du kommer att kunna jobba inom olika privata, kommunala, regionala eller statliga sammanhang. Tänkbara arbetsplatser är exempelvis skolor, vård-och behandlingshem och myndigheter. 

Du kommer att fungera som en stöttepelare i många utsatta människors liv, och kommer dagligen att få träffa och jobba med exempelvis:

 • Barn och ungdomar som kommer från svåra uppväxtförhållanden 
 • Människor med alkohol- och/eller narkotikamissbruk 
 • Individer som utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp
 • Människor med kriminell bakgrund som behöver tillsyn och stöd

Jämför dina favoriter
Jobb & Lön

Vi vet vad du kommer att få i lön - Vet du?

Ta reda på vad du kan tjäna efter din utbildning och hur jobbutsikterna i din bransch ser ut.

Till Jobb & Lön

Testa dig själv

Svårt att ta ett beslut?

Räta ut dina största frågetecken med vårt utbildningstest.

Testa dig själv